Новости законодательства 30 тиждень 2012 р.: 23– 29 липня Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ОСВІТНІ ПІЛЬГИ

Освітні пільги для дітей шахтарів

Статтею 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (N 345-VІ від 02.09.2008 р.) передбачено пільгу у вигляді позаконкурсного зарахування до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок бюджету дітей:

- батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як 15 років;

- шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві;

- шахтарів-інвалідів І та II групи.

Українське законодавство (Сімейний кодекс, Закони "Про охорону дитинства" N 2402-III від 26.04.201 р., "Про громадянство" N 2235-III від 18.01.2001 р. тощо) визначає "дитину" як особу віком до 18 років, що в свою чергу позбавляє багатьох випускників шкіл, які, наприклад, крокують у перший клас у семирічному віці, права на отримання освітньої пільги.

Нормотворці вирішили відкоригувати зазначену вище норму, передбачивши, що право на позаконкурсне зарахування до навчальних закладів протягом 3-х років після здобуття загальної середньої освіти будуть мати особи, батьки яких є шахтарями, та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років, або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи.

Зауважимо, що нова редакція дає можливість і нового трактування норми щодо інвалідів. Якщо раніше прив’язки до настання інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві точно не було, то тепер із впевненістю стверджувати це неможливо. А якщо зазирнути у пояснювальну записку до законопроекту N 10233 від 21.03.2012 р., що став основою коментованого Закону, то стає зрозумілим, що автори мали на меті залишити пільгу тільки для дітей тих шахтарів, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві. Але як трактуватиметься ця норма на практиці, покаже час.

І ще нагадаємо, що, як і раніше, освітніми пільгами позаконкурсного зарахування будуть користуватися безпосередньо самі шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як 3 роки.

Закон України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (N 5082-VI від 05.07.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 133 від 24.07.2012 р.

Дата набрання чинності: 25.07.2012 р.

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Встановлено критерії для віднесення ліків до заборонених для рекламування

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" (N 123/96-ВР від 04.04.96 р.) з 13 липня 2012 р. дозволено рекламу лише тих лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та не внесені до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів. Як встановлено вищезгаданим нормативно-правовим актом, при визначенні лікарських засобів, рекламування яких заборонено, мають застосовуватися відповідні критерії, розробити які було доручено Міністерству охорони здоров’я.

На виконання даної норми МОЗ було прийнято наказ N 422 від 06.06.2012 р., який містить перелік умов для віднесення лікарського засобу до забороненого для рекламування. Отже, за наявності хоча б однієї із нижчезазначених умов ліки рекламувати не дозволяється:

1) відпуск лікарського засобу здійснюється тільки за рецептом лікаря;

2) лікарський засіб містить наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

3) застосування лікарського засобу може викликати синдром звикання, що зазначено в інструкції для медичного застосування, крім лікарських засобів для зовнішнього (місцевого) застосування;

4) лікарський засіб застосовується виключно для лікування жінок у період вагітності та годування груддю;

5) лікарський засіб застосовується виключно для лікування дітей до 12 років;

6) лікарський засіб застосовується для лікування:

- туберкульозу;

- венеричних захворювань;

- особливо небезпечних інфекційних хвороб;

- ВІЛ/СНІДу;

- раку та інших пухлинних захворювань;

- хронічного безсоння;

- діабету;

- ожиріння (включаючи лікарські засоби, що використовуються для зменшення маси тіла);

- імпотенції (еректильної дисфункції).

Зауважимо, що рішення про віднесення лікарського засобу до таких, рекламування яких заборонено, приймається Міністерством охорони здоров’я України на підставі рекомендацій Державного експертного центру МОЗ, та відповідна інформація вноситься до Держреєстру лікарських засобів України.

Нагадаємо також про існування обмежувальної норми, що міститься у ЗУ N 4196-VI від 20.12.2011 р. (даним Законом якраз і вводилися нововведення щодо реклами лікарських засобів), відповідно до якої реклама лікарських засобів, зареєстрованих в Україні до 13 липня 2012 р. можлива лише після внесення відповідних змін до Державного реєстру лікарських засобів України. В даному випадку мається на увазі внесення до Держреєстру інформації щодо рішення про віднесення ліків до заборонених до рекламування, яке взагалі-то приймається під час держреєстрації (перереєстрації). Отже, для того, щоб мати можливість рекламувати ліки, які не підпадають під жодний із перелічених вище критеріїв, виробникам необхідно пройти перереєстрацію. А поки виробники будуть стояти у черзі до МОЗ, реклама лікарських засобів в Україні дещо зменшиться.

------------------------

Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про деякі питання заборони рекламування лікарських засобів" (N 422 від 06.06.2012 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2012 р. за N 1189/21501 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Хто має право на продовження терміну чинності Сертифіката аудитора?

Аудиторська палата передбачила зміни до Положення про сертифікацію аудиторів (затверджено рішенням АПУ N 178/6 від 31.05.2007 р.), відповідно до яких:

1. Право на продовження терміну чинності Сертифіката аудитора (термін чинності якого спливає) отримали аудитори, які у період дії сертифіката не менше 3-х років обіймали посади бухгалтера, фінансиста чи економіста (в т. ч. на похідних від професій посадах).

Як і раніше, право на продовження терміну чинності сертифікату також мають фізособи-підприємці, які самостійно або у складі аудиторської фірми займалися аудиторською діяльністю (на посаді аудитора або на похідній від професії посаді) не менше 3-х років. Однак, на відміну від попередньої редакції зазначеної норми, передбачено, що обов’язковою умовою для отримання цього права підприємцями є займання ними аудиторською діяльністю в період терміну чинності Сертифіката. Нагадаємо, що Сертифікат аудитора діє протягом 5 років.

2. Встановлено, що укладачі екзаменаційних завдань можуть брати участь у перевірці виконаних кандидатами завдань, але не в проведенні кваліфікаційного іспиту.

3. До бланка Заяви про подовження терміну чинності сертифіката аудитора (додаток 4) внесено деякі коригування, що посилаються на закріплені у Положенні про сертифікацію аудиторів норми. Мова йде про перелік документів, що додаються до Заяви про подовження терміну чинності сертифіката аудитора. Так, аудитори, що працюють за сумісництвом, замість копії трудової книжки (яку мають подавати аудитори, що працюють за основним місцем роботи) мають додавати до Заяви копії наказу про прийняття на роботу та довідку з підприємства про підтвердження трудових відносин, нарахування з/п та кількість відпрацьованих годин, а аудитори, що здійснюють свою діяльність як фізсооби-підприємці, - копію свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

---------------------

Рішення Аудиторської палати України "Про внесення змін до Положення про сертифікацію аудиторів" (N 252/7 від 05.07.2012 р.)

Дата набрання чинності: 05.07.2012 р.

ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО

Застосування законодавчих норм у господарському судочинстві: ВГС роз'яснює

Маючи на меті забезпечення правильної і однакової судової практики при здійсненні господарського судочинства, Вищий господарський суд України видав лист, в якому роз'яснив порядок застосування деяких норм матеріального права, а саме:

1) ч. 1 ст. 692 ЦКУ щодо визначення строку виконання боржником грошового зобов'язання, яке виникло на підставі договору купівлі-продажу. Розглядаючи цю норму, ВГС зазначив, що якщо інше не встановлено укладеним сторонами договором або актом цивільного законодавства, перебіг строку виконання грошового зобов'язання, яке виникло на підставі договору купівлі-продажу, починається з моменту прийняття товару або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, і положення ч. 2 ст. 530 ЦКУ до відповідних правовідносин не застосовується.

При цьому підписання покупцем видаткової накладної, яка є первинним обліковим документом, та фіксує факт здійснення господарської операції і встановлення договірних відносин, є підставою виникнення обов'язку щодо здійснення розрахунків за отриманий товар;

2) ч. 2 ст. 625 ЦКУ щодо визначення суми боргу з урахуванням індексу інфляції, роз'яснивши, зокрема, порядок розрахунку останнього;

3) ст. 202 ГКУ та ст. 599 ЦКУ, вже не вперше зауваживши, що чинне законодавство не пов'язує припинення зобов'язання з прийняттям судового рішення чи відкриттям виконавчого провадження з його примусового виконання, а наявність судових актів про стягнення заборгованості не припиняє грошових зобов'язань боржника та не виключає його відповідальності за порушення строків розрахунків;

4) ч. 6 ст. 232 ГКУ стосовно розгляду спорів про стягнення неустойки за прострочення виконання зобов'язання.

Цікаво, що вже через три дні після видання зазначеного листа, ВГС вирішив внести зміни до нього, відкликавши з формулюванням "для доопрацювання" пункт 5, що наголошував на необхідності державної реєстрації розпоряджень Київської міськдержадміністрації, виданих до 31.10.2010 р., про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, та пункт 6, де зазначалося, що внесення підприємства до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, є обставиною, що зумовлює обов'язкове зупинення виконавчого провадження.

------------------------

Лист Вищого господарського суду України N 01-06/928/2012 від 17.07.2012 р.

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Як ДПСУ вишукує податкові накладні, не зареєстровані в ЄРПН?

Податкова прописала Методрекомендації щодо комплексного відпрацювання платників ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними, не зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

За ними, щомісячно (не пізніше 28 числа) формуються переліки ПДВшників, які включили до податкового кредиту податкові накладні, не зареєстровані в ЄРПН.

Далі (з 28 числа по 4 число наступного місяця) платникам ПДВ, з якими укладено договір про визнання електронних документів, та якими не подано за звітний місяць Реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (далі – РПН), або які мають розбіжності між даними РПН та ЄРПН, направляється інформаційне повідомлення в електронній формі. Водночас, платникам ПДВ, з якими не укладено договір про визнання електронних документів, направляється повідомлення в паперовій формі.

У разі встановлення фактів невключення продавцем до складу податкових зобов'язань сум ПДВ, формується відповідний запит, який буде адресуватися постачальнику. Нагадаємо, що відповідно до пп. 78.1.9 ПКУ, ненадання платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит податкової протягом 10 робочих днів з дня його отримання - це вже підстава для проведення документальної позапланової перевірки.

Що ж до платників податків, які подали заяви зі скаргою на свого постачальника (як додаток до декларації з ПДВ) без первинних документів або в невстановлений строк, то щодо них складатиметься Акт камеральної перевірки, у якому фіксуватиметься факт такого порушення.

Якщо покупець включив до складу податкового кредиту податкові накладні, що не зареєстровані в ЄРПН, та не подав Заяву зі скаргою в установлений строк, то йому направляється запит про надання пояснень та документального підтвердження з приводу формування податкового кредиту по податкових накладних, які не зареєстровані в ЄРПН.

У разі встановлення розбіжності між даними РПН і даними ЄРПН та включення до складу податкового кредиту суми ПДВ, меншої ніж виписана та зареєстрована у податковій накладній, вживаються заходи для з'ясування причини такої розбіжності. Отримані результати оформлюються довідкою у довільній формі, яка підписується інспектором та погоджується з начальником структурного підрозділу (відділу).

Далеко не останнє місце в документі відведено особливостям документальної перевірки покупців, які включили до складу податкового кредиту накладні, що підлягають реєстрації у ЄРПН, але не є зареєстрованими. Першочергово (впродовж місяця після отримання висновків) вживатимуться заходи щодо організації позапланових виїзних перевірок платників, обсяг сформованого податкового кредиту якими по податкових накладних, не зареєстрованих у ЄРПН, складає понад 100 тис. грн. Інші суми сформованого податкового кредиту по податкових накладних, не зареєстрованих у ЄРПН (менше 100 тис. грн.), перевірятимуться впродовж 2 місяців.

---------------------

Наказ Державної податкової служби України "Про затвердження Методичних рекомендації щодо комплексного відпрацювання платників ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними, не зареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних" (N 420 від 15.05.2012 р.).

ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ

ДПС повідомила, що опрацьована 21-23 липня звітність вважається наданою без порушення термінів подання

Минулий тиждень був спекотний для бухгалтерів. Неабияк підігріло роботу (практично до точки кипіння) те, що у другій половині 17 липня на поштовому сервері Централізованої системи приймання податкової звітності в електронному вигляді вийшов з ладу дисковий накопичувач. І все пішло не так, як потрібно... Відправляєш звітність, а у відповідь – затишшя.

Проте невдовзі податкова заспокоїла, що всі неполадки усунено і на ранок 18 липня роботу поштового серверу було повністю відновлено. Проте додала: "на приймальному шлюзі Порталу утворилася черга". Мовляв, чекайте на квитанції, вони надійдуть. Податківці глянули на цю ситуацію досить оптимістично і завірили, що "станом на 20 липня черга вхідних документів на приймальному шлюзі Порталу вже відсутня, а тому квитанції про прийняття документів надійдуть до платників податків до кінця дня" (за інформацією з офіційного сайта ДПС – www.sts.gov.ua/media-tsentr/novini/61017.html). Та знову ж таки, не так сталося... Багатенько бухгалтерів так і не дочекалися своїх квитанцій у п’ятницю. Пробачте, але навіщо викладати таку інформацією на своєму сайті, навіщо зайвий раз бентежити працівників. Невже не можна зразу написати, що квитанції надійдуть, але трішки пізніше?

Без ніяких офіційних роз’яснень бухгалтери провели 23-24 липня 2012 р. І тільки 25 липня  2012 р. все стало на круги своя. За повідомленням, розміщеним на офіційному сайті ДПС: "З огляду на технічні проблеми, податкова звітність (у т.ч. "звітні нові" декларації), оброблена на районному рівні 21 - 23 липня 2012 року, вважається наданою до органів ДПС без порушення граничного терміну подання" (www.sts.gov.ua/media-tsentr/novini/61230.html). Приємно, що останнім часом податкова поставила за ціль перейти "від фіскального органу до сервісної служби", але для цього потрібно, щоб сервіс був трішки вищого рівня.

---------------------

Повідомлення Державної податкової служби України від 25.07.2012 р.

МИТНІ ПЕРЕВІРКИ

Щодо проведення перевірок митними органами

Наказом Мінфіну прийнято два Порядки, що регулюють проведення перевірок митними органами, а саме:

- Порядок планування митними органами документальних виїзних перевірок;

- Порядок проведення митними органами зустрічних звірок.

Дані Порядки відповідно узгоджені з новим Митним кодексом України (ст. 346 ст. 348) та прийняті з метою забезпечення єдиного підходу до планування документальних виїзних перевірок суб'єктів ЗЕД.

Щодо Порядку планування митними органами документальних виїзних перевірок, то слід зазначити, що не підлягають перевірці підприємства, які вже перевірялись впродовж останніх 12 місяців, а підприємства, які отримали статус уповноважених економічних операторів, – останніх 30 місяців.

Також проведення митницями документальних планових виїзних перевірок здійснюється за період діяльності підприємства (з урахуванням строків давності, встановлених ст. 102 Податкового кодексу України). Слід зазначити, що не дозволяється проведення перевірок з питань, які були предметом попередніх перевірок.

Документальні планові виїзні перевірки, які проводяться митницями, повинні носити комплексний характер, тобто згідно з Порядком, проведення митницями документальних планових виїзних перевірок за окремими напрямами здійснення зовнішньоекономічних операцій не допускається.

Що ж до Порядку проведення митними органами зустрічних звірок, то відповідно до даного документа особа, якій надіслано запит про надання пояснень та необхідних документальних підтверджень, зобов’язана протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту надати пояснення та необхідні документи.

У разі відсутності на четвертий робочий день з дня отримання запиту пояснень та необхідних документальних підтверджень щодо надісланого запиту, проводиться зустрічна звірка.

За результатами проведення зустрічної звірки складається довідка довільної форми у двох примірниках, яка реєструється в Журналі реєстрації довідок/актів.

Довідка у десятиденний строк після завершення звірки надається для підписання особі, якій надіслано запит, або її уповноваженому представнику. У разі відмови особи від підписання даної довідки або неявки для підписання представниками митного органу складається відповідний акт у довільній формі, що засвідчує факт такої відмови, який реєструється в Журналі реєстрації довідок/актів.

Результати зустрічної звірки можуть бути використані виключно для підтвердження або спростування інформації, що міститься у митних деклараціях, деклараціях митної вартості, а також доданих до них комерційних та інших документах.

-----------------------

Наказ Міністерства фінансів України N 582 від 22.05.2012 р.

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 р. N 899/21211

Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Євросоюз спростив видачу віз для українців

Представниками від України та ЄС 23.07.2012 р. підписано Договір про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та Європейським Союзом.

Угода передбачає розширення категорій громадян України, які матимуть право на спрощене оформлення безкоштовних, багаторазових віз для:

- представників неурядових громадських організацій;

- представників релігійних громад;

- представників професійних об’єднань;

- студентів та аспірантів;

- учасників офіційних програм транскордонного співробітництва ЄС.

Відтепер буде забезпечено більш прозору процедуру отримання віз, яка гарантує право всім бажаючим подавати візові клопотання напряму до посольств та консульств держав-членів ЄС (без залучення посередників у вигляді візових агенцій).

Новий документ врегульовує питання видачі багаторазових та довготермінових віз "на 1 рік" та "на 5 років" замість, відповідно, "до 1 року", "до 5 років". Це коригування дозволить уникнути вільного трактування положень законодавства відносно видачі віз для громадян України.

Також слід відмітити, що покращується порядок отримання віз для журналістів (замість запрошення приймаючої сторони можна буде подавати клопотання від редакції) та для членів їх команд (операторів, звукорежисерів тощо).

Джерело інформації: Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245412953&cat_id=244276429).

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Пропонують спростити процедуру перевірок ФОП у зв'язку з припиненням їх діяльності

Кабінетом Міністрів України подано на розгляд до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується дещо спростити та вдосконалити процедуру проведення перевірок у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців (ФОП), які не мають найманих працівників.

Даним законопроектом передбачено зміни до ст. 78 та ст. 82 Податкового кодексу України (N 2755-VI від 02.12.2010 р.), які направлено на встановлення спрощеної процедури проведення документальних позапланових виїзних перевірок у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності ФОП, які не мають найманих працівників. Зазначається, що така процедура проводитиметься при наявності за два останніх календарних роки одночасно таких умов:

1) платником податку задекларовано відсутність доходів від провадження господарської діяльності;

2) платник податку не зареєстрований як платник ПДВ;

3) в органах податкової служби відсутня податкова інформація щодо:

- використання платником податку найманої праці фізичних осіб;

- відкритих платником податку рахунків у банках та інших фінансових установах.

Якщо буде дотримано усіх зазначених умов, то тривалість перевірки не перевищуватиме 3 робочих днів.

У разі прийняття Закон набере чинності через 10 днів з дня його опублікування.

Хочеться наголосити, що на сайті Міністерства юстиції 23.07.2012 р. був оприлюднений проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заявницького принципу державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників", який також направлений на полегшення процедур, що застосовуються під час припинення підприємницької діяльності ФОП, які не мають найманих працівників.

Законопроектом пропонується скасувати двоетапну процедуру припинення підприємницької діяльності для ФОП, які не мають найманих працівників. Таким підприємцям досить буде лише заявити (подати заяву у формі реєстраційної картки) державному реєстратору про припинення підприємницької діяльності, і таке припинення негайно буде зареєстроване.

Обговорення, усі зауваження і пропозиції з приводу даного законопроекту прийматимуться Мін'юстом протягом місяця з дня оприлюднення.

--------------------------

Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників" (N 11005 від 16.07.2012 р.)

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

- ратифікувала:

-- Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Монголії про співробітництво у галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків (Закон N 5031-VI від 04.07.2012 р.);

-- Договір між Україною та Туркменістаном про довгострокове торговельно-економічне співробітництво (Закон N 5032-VI від 04.07.2012 р.);

- внесла зміни до низки законів з питань соціального захисту військовослужбовців (Закон N 5040-VI від 04.07.2012 р.);

КМУ

- затвердив порядок ведення державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій (постанова N 650 від 18.07.2012 р.);

- вніс зміни до порядку виконання підготовчих робіт і порядку виконання будівельних робіт (N 653 від 11.07.2012 р.);

- затвердив План заходів щодо створення в Державній міграційній службі відомчої підсистеми інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, на 2012 рік (розпорядження N 481-р від 18.07.2012 р.);

Міністерство аграрної політики України

- розробило форми документів та надання інформації для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів (наказ N 401 від 06.07.2012 р.);

НБУ

- затвердив Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп (постанова N 254 від 20.06.2012 р.);

- відкоригував Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників (постанова N 276 від 02.07.2012 р.);

- передбачив зміни до Положення про валютний контроль (постанова N 224 від 07.06.2012 р.);

Мінекономіки

- роз’яснило особливості укладення рамкових угод (наказ N 504 від 24.04.2012 р.);

Аудиторська палата України

- відкоригувала Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків (рішення N 252/10 від 05.07.2012 р.);

ДПАУ

- звернула увагу на відповідальність за неналежне ведення (неведення), втрату книги обліку доходів або книги обліку доходів та витрат (лист N 11206/7/17-1217 від 17.04.2012 р.);

- наголосила, що операції з постачання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України як до 01.01.2011 р. (до набрання чинності ПКУ), так і після вказаної дати, звільняються від оподаткування ПДВ (лист N 10330/6/15-3415-2645 від 19.06.2012 р.);

- інформувала про зміни у порядку реєстрації платників ПДВ, які набрали чинності з 01.07.2012 р. (лист N 18250/7/18-3117 від 05.07.2012 p.);

- дійшла висновку, що платник податку має право на формування податкового кредиту на підставі касових чеків, які містять загальну суму отриманих товарів/послуг, що не перевищує 200 грн. на день (без ПДВ), незалежно від кількості таких чеків та продавців, від яких вони отримані (лист N 5632/5/16-1516 від 11.05.2011 р.);

ДПА в АРК

- пояснила порядок відображення обсягів експортованих товарів у податковій звітності (лист N 154/10/15-233 від 17.01.2012 р.);

Держмитслужба

- внесла зміни до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції (наказ N 370 від 17.07.2012 р.);

- відкоригувала Пояснення до УКТ ЗЕД (наказ N 373 від 18.07.2012 р.);

- повідомила про включення деяких об'єктів права інтелектуальної власності до митного реєстру (лист N 16/1-16.5/1498-ЕП від 19.07.2012 р.);

Міністерство фінансів України

- прийняло Порядок справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами (наказ N 581 від 22.05.2012 р.);

- затвердило Порядок створення зон митного контролю (наказ N 583 від 22.05.2012 р.);

- встановило Правила заповнення рішення про коригування митної вартості товарів та форми рішення про коригування митної вартості товарів (наказ N 598 від 24.05.2012 р.).

 


Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"