БУМ!

Уважаемые Бухгалтеры!

Рады сообщить Вам, что СЕГОДНЯ на рынке бухгалтеров Украины произошло важное событие, и Вы первые, кому мы это сообщаем

 

Подробнее ...
Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании сообщаем Вам, что программные продукты от компании 1С теперь доступны и Вам.  

Подробнее ...
Вопросы и ответы от ГНИ 30.01.2014

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає в.о. начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Шведчикова О. В. 

Питання: Чи має право ФОП на податкову знижку при отриманні доходів від підприємницької діяльності згідно з нормами ПКУ?

Відповідь: Згідно з п.166.3 ст.166 розділу IV Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки визначено у п. 166.3 ст.166 ПКУ. При цьому, відповідно до п. п.166.4.2 п.166.4 ст.166 ПКУ загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу. Згідно з п. п.14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ заробітна плата для цілей розділу ІV цього Кодексу - основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Отже, фізична особа – підприємець не має право на податкову знижку щодо доходів, одержаних від підприємницької діяльності.

Питання: Чи має право ФО за підсумками звітного податкового року на податкову знижку, якщо податковий агент утримав, але не перерахував ПДФО до бюджету?

Відповідь: Згідно із ч. другою ст.78 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року №2456-VI та наказу Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України від 21.12.10 №974/1597/499 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань» (далі - Порядок) поверненню з бюджету підлягають надміру або помилково сплачені суми грошових зобов’язань.

Повернення платнику податку відповідної суми помилково та/або надміру сплаченого грошового зобов’язання здійснюється з того бюджету, до якого зараховується у поточному бюджетному році платіж, що підлягає поверненню (п.4 Порядку). Для розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб, які підлягають поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з реалізацією ним права на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до відповідного бюджету податку, а не нарахованого (утриманого) податковим агентом. Отже, якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фізичних осіб до бюджету, то фізична особа не має права на податкову знижку.

Увага, для платників податків - «гаряча лінія» !

05.02.2014 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником відділу податку на прибуток ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Гавриловською О. М. на тему: « Авансові внески з податку на прибуток ».

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для юридичних осіб

Згідно з Податковим кодексом для юридичних осіб – власників житлової нерухомості запроваджено сплату податку на житлову нерухомість з 1 січня 2013 року (ст. 265 ПКУ).

Юридичні особи - власники житлової нерухомості зобов’язані щорічно самостійно обчислити суму податку станом на 1 січня поточного (звітного) року та подати до 20 лютого цього ж року декларацію до територіального органу Міндоходів за місцем знаходження житла. Форма декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2012 №1408.

Якщо у підприємства з'являється нова житлова нерухомість, то податок на неї слід нарахувати з дня виникнення права власності на об'єкт нерухомості та подати податкову декларацію протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

Якщо ж підприємство відчужує житлову нерухомість, яка обліковувалася на його балансі станом на 1 січня звітного року, то підприємство сплачує податок з 1 січня звітного року до початку місяця, в якому відбувся перехід права власності на таку нерухомість.

Сплата податку на нерухомість повинна проводитися щокварталу до 30 числа місяця, який слідує за звітним кварталом. Тобто у 2014 році для юридичних осіб – власників житлової нерухомості останній день сплати податку за перший квартал - 29 квітня, за другий - 29 липня, за третій – 29 жовтня 2014 року і за четвертий квартал – 29 січня 2015 року.

Нагадуємо, що за несвоєчасне подання декларації застосовується штраф у розмірі 170 гривень, за повторне порушення протягом року - 1020 гривень (п.120.1 ПКУ).

У разі несплати узгодженої суми податку протягом 30 календарних днів штраф становитиме - 10% від погашеної суми боргу, більше 30 календарних днів - 20% (п.126.1 ПКУ).

Який день слід вважати днем сплати ЄСВ

Нагадуємо, що порядок обчислення і сплати єдиного внеску регламентовано Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами і доповненнями.

Відповідно до пункту 10 статті 9 Закону днем сплати єдиного внеску вважається:

1) у разі перерахування сум ЄВ з рахунку платника на відповідні рахунки органу доходів і зборів - день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів;

2) у разі сплати ЄВ готівкою - день прийняття до виконання банком або іншою установою - членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі;

3) у разі сплати ЄВ в іноземній валюті - день надходження коштів на відповідні рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку. Платники, які не мають банківського рахунку, сплачують внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку.

УВАГА ПЛАТНИКАМ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ!!!

РІЧНИЙ ЗВІТ НЕОБХІДНО ПОДАТИ НЕ ПІЗНІШЕ 10 ЛЮТОГО 2014 РОКУ

Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси повідомляє, що фізичні особи - підприємці, незалежно від системи оподаткування, зобов'язані не пізніше 10 лютого 2014 року подати до територіальних органів Міндоходів звіт про сплату єдиного внеску в 2013 році. При цьому звітним періодом для цієї категорії платників є календарний рік.

Звіт подається за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. №454.

Підприємці на загальній системі оподаткування подають додаток 5 (титульний лист) і таблицю 1, а підприємці на єдиному податку - додаток 5 (титульний лист) і таблицю 2.

Підприємці, які протягом звітного року змінювали систему оподаткування, формують та подають до органів Міндоходів один звіт, що складається з титульного листа та двох таблиць 1 і 2 додатка 5 .

Єдиний податок і зовнішньоекономічна діяльність

Згідно із ст.5 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України «Про підприємництво» (ст.5 Закону).

Статтею 4 Закону передбачені види зовнішньоекономічної діяльності, до яких, зокрема, належать експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили.

Відповідно до п.291.3 ст.291 Податкового кодексу України фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим гл.1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Податкового кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Пунктом 291.5 ст.291 Податкового кодексу визначені види діяльності, здійснюючи які фізичні особи - підприємці не можуть бути платниками єдиного податку. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за звітним періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми (пп.5 пп.298.2.3 п.298.2 ст.298 Податкового кодексу).

Таким чином, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так і за її межами, за умови, що ним не здійснюються види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Про терміни подання податкової декларації платникам податку на прибуток

Відповідно до п.49.18 ст.49 та п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України податкові декларації подаються платниками податку, базовим звітним (податковим) періодом яких є:

- календарний квартал – протягом 40 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, тобто – не пізніше 10 лютого 2014 року;

- календарний рік - протягом 60 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто – не пізніше 3 березня 2014 року.

Звіт про контрольовані операції подається в електронній формі

Набув чинності наказ Міністерства доходів і зборів України від 22.11.2013 р. №699, яким затверджено форму звіту про контрольовані операції (наказ №669 діє з 21.01.2014 р.).

Звіт подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатка. У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатках наводяться дані про особу, яка  є стороною  контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану) операцію. Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним з яких відповідає вартісному критерію контрольованих операцій згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 I Податкового кодексу України (дорівнює або перевищує 50 млн. грн.

У разі якщо платником податків виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки, недоліки, такий платник податків має право подати уточнюючий Звіт.

За неподання звіту про контрольовані операції або подання його із запізненням застосовується штраф у розмірі 5% від суми контрольованих операцій.

Нові правила реєстрації платників ПДВ

Починаючи з 1 січня 2014 відповідно до вимог Податкового кодексу України, реєстрація платників ПДВ здійснюється на підставі:

- реєстраційних заяв у паперовому вигляді, поданих до органів Міндоходів;

- електронних копій реєстраційних заяв, виготовлених шляхом сканування, які передаються

державним реєстратором до органів Міндоходів одночасно з відомостями з реєстраційної картки

на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця згідно із

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

- реєстраційних заяв, поданих засобами електронного зв'язку в електронній формі з

дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Зазначені зміни внесені Законом України від 24 жовтня 2013 року № 657-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень».

Також відповідно до оновленої редакції  передбачено:

- оприлюднення на єдиному державному реєстраційному веб-порталі та офіційному веб-сайті

Міндоходів даних про реєстрацію суб'єктів господарювання платниками ПДВ в органах

Міндоходів (зміни до пункту 183.13 статті 183, пункту 209.10 статті 209 Податкового кодексу);

- відміну свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ та забезпечення права платників ПДВ отримати витяги із реестру платників ПДВ в органах Міндоходів (зміни до пункту 183.9 статті 183 Податкового кодексу).

Процедури та строки реєстрації платників ПДВ у 2014 році не відрізняються від процедур та строків, що діяли у 2013 році.

Податкові соціальні пільги

Порядок отримання податкової соціальної пільги визначений статтею 169 Податкового кодексу України.

Податкова соціальна пільга (далі ПСП) – сума, на яку платник податку на доходи фізичних осіб має право зменшити свій загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати від одного роботодавця.

На застосування до свого доходу ПСП має право кожен платник податку на доходи фізичних осіб, якщо розмір його місячної заробітної плати не перевищує граничного розміру доходу, що дорівнює місячному прожитковому мінімуму діючому для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженому на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2013 році – 1610 грн., у 2014 році – 1710 грн.).

До 1 січня 2015 року розмір „звичайної” 100% ПСП становить 50% суми прожиткового мінімуму, встановленого на 01 січня звітного податкового року (у 2013 році – 573,50 грн., у 2014 році – 609 грн. ). На таку ПСП мають право всі працівники, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу для її отримання.

Для платників податку, які утримують двох чи більше дітей до 18 років, розмір податкової соціальної пільги становить 100% у розрахунку на кожну дитину.

Для окремих категорій платників, визначених п.п.169.1.3 та 169.1.4 Податкового кодексу, встановлено розмір підвищеної ПСП у розмірі 150% (у 2013 році - 860,25 грн., у 2014 році – 913,5 грн. ) та 200% (у 2013 році – 1147 грн., у 2014 році – 1218 грн.).

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

- доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

- заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

- доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Якщо працівник отримує дохід від двох роботодавців, то ПСП надається лише за одним місцем роботи.

Для отримання ПСП слід лише подати своєму роботодавцю заяву довільної форми. Якщо працівник має право на ПСП на дітей, або на підвищену ПСП в розмірі 150% або 200%, то разом із заявою необхідно подати відповідні підтверджуючі документи. Перелік таких документів для кожної окремої категорії платників визначено Постановою КМУ №1227 від 29.12.10 „Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги”.

УВАГА!!! Нова форма авансового звіту


ДПІ у Київському районі м. Одеси повідомляє, що нова форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок його складання наберуть чинності з 4 лютого.

Міндоходів наказом від 24.12.2013 р. №845 затвердило нову форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок його складання. Наказ зареєстрований в Мін'юсті від 20.01.2013 р. №104/24881 і набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Після анулювання реєстрації платника ПДВ суб’єкт господарювання має право

на належне бюджетне відшкодування ПДВ

Відповідно до пп.184.8 ст.184 розділу V Податкового кодексу України, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), у разі якщо платник податку, реєстрація якого анулюється, має податкові зобов’язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в суму зменшення бюджетного відшкодування.

При відсутності - у строки, визначені Податковим кодексом України, платник зобов’язаний погасити суму податкових зобов’язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на день сплати такої суми податку чи ні.

Водночас, якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, то таке відшкодування надається протягом строків, визначених розділом V ПКУ, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.

УВАГА!!! Для платників із позитивною податковою історією  термін камеральної перевірки, що є обов’язковим елементом процедури відшкодування ПДВ,

скорочено з 20 до 5 днів.

До платників із позитивною податковою історією відносять платників податків які впродовж попередніх 36 послідовних місяців відповідали таким критеріям:

- відсутність анульованого свідоцтва ПДВ;

- своєчасність подання звітності по ПДВ;

-  відповідність критеріям для автоматичного відшкодування в періоді подання заяви про повернення від’ємного  значення.

Підтвердження статусу платника податків з позитивною історією щомісячно проводиться в автоматичному режимі, відповідно до Методичних рекомендацій постанови Кабміну України від 25.01.2012 року №73 «Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податків на додану вартість уважається таким, що має позитивну податкову історію».

Платників податків що претендують на отримання автоматичного відшкодування ПДВ перевіряють згідно з Порядком визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання такого відшкодування, затвердженим наказом Міндоходів №781 від 10.12.2013 р.

Крім цього, претенденти на цей статус мають  відповідати  критеріям, необхідним для автоматичного відшкодування податку на додану вартість. Одним з ключових параметрів є високий рівень середньої оплати праці на підприємствах – не менше двох з половиною мінімальних зарплат.

Скорочення термінів камеральної перевірки сприятиме підвищенню ефективності системи відшкодування ПДВ в цілому.

Понад 55 мільйонів гривень єдиного податку надійшло до місцевого бюджету

Від спрощенців Київського району м. Одеси за 2013 рік до бюджету надійшло 55,6 мільйонів гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року додаткові надходження склали 12,8 млн.грн., або зросли на 30 %.

Більша частина єдиного податку сплачена фізичними особами – підприємцями. Від них бюджет отримав 45,8 млн. грн. єдиного податку, 9,8 млн. грн. податку сплатили підприємства, які працюють на спрощеній системі оподаткування.

Зростання надходжень єдиного податку до місцевого бюджету пов’язане з удосконаленням податкового законодавства, спрощенням реєстраційних процедур та покращенням обслуговування платників.

Тенденція збільшення надходжень від спрощенців до місцевого бюджету зберігається здебільшого завдяки вдосконаленню законодавчої бази та реалізації програмних завдань щодо покращення обслуговування платників.

З моменту адміністрування ЄСВ органами Міндоходів

від платників Київського району м. Одеси надійшло понад 125,2 мільйонів гривень

З 1 жовтня 2013 року Міністерство доходів і зборів України розпочало процедуру адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо, що адміністрування єдиного внеску Міндоходів розпочато у зв’язку з набранням чинності закону України від 04 липня 2013 року № 404-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, яким прийняті зміни до Закону України від 08.07.2010 року «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

З моменту адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від платників Київського району м. Одеси надійшло 125,2 млн. грн.. На сьогодні 88,7 відсотків платників ЄСВ обрали для себе електронну форму звітування. Найбільший приріст показника залучення платників до подання звітності з ЄСВ по E-mail у порівнянні з груднем минулого року складає 13,6 відсотків. Працівниками постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо переваг надання звітності в електронному вигляді, регулярно надається методична допомога щодо отримання послуги ЕЦП.

В центрі обслуговування платників податків при податковій інспекції Київського району м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області створено сприятливі умови для подання звітності з єдиного соціального внеску. Також можна отримати консультації стосовно нарахування ЄСВ та заповнення звітності.

Для зручності платників податків на інформаційних стендах зроблено добірку необхідної інформації щодо нарахування та сплати ЄСВ.

Оскільки в основу адміністрування єдиного соціального внеску покладено сервісний принцип роботи, платники єдиного внеску можуть отримати консультації через call-центр Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів 0-800-501-007 .

У Київському районі м. Одеси фахівці Міндоходів

провели агітацію по залученню громадян до деклараційної кампанії

Захід відбувся в одному із торгових центрів Київського району.

Громадяни отримали брошури, буклети стосовно декларування доходів громадян, що підлягають обов’язковому декларуванню, право на податкову знижку а також листівки в яких надано перелік документів на перерахунок податкової знижки.

Інформаційні матеріали особливо зацікавили студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на контрактній основі.

Провідними фахівцями було надано роз’яснення, щодо можливості використання права на податкову знижку.

Всі громадяни, які прийняли участь у спілкуванні з фахівцями МІндоходів отримали вичерпні відповіді на свої питання.

За словами начальника державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Володимира Попова, декларування доходів громадян – це прояв поваги до країни, у який живеш, де навчаються чи працюють твої діти, зростають онуки.

І коли кожен з нас розумітиме, що саме від рівня його податкової культури залежить міць і добробут держави, тоді ми досягнемо мети – жити не гірше європейців.

Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади

У сучасному світі рівень правового захисту прав та свобод людини і громадянина є ключовим показником демократизму суспільства і держави.

Особливе місце в системі засобів захисту прав, свобод та законних інтересів громадян посідає реалізація їх права на звернення.

Організація роботи з розгляду звернень, особистого прийому громадян, є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства доходів і зборів України.

Щомісячний аналіз звернень громадян, що надходять до ДПІ у Київському районі м.Одеси свідчить про те, що громадяни України активно користуються своїм правом на звернення і дає можливість своєчасно виявляти причини, що призводять до порушення законодавства, вивчати громадську думку та вдосконалювати роботу податкової інспекції з цих питань.

З початку року до ДПІ у Київському районі м. Одеси надійшло 70 письмових звернення громадян, що на 61 звернення менш, ніж за 2012 рік, з них: 65 заяв (93%) та 5 скарг (7%). На особистий прийом до посадових осіб інспекції звернувся 1 громадянин.

Серед основних питань, що порушувались у зверненнях громадян були питання з контрольно-перевірочної роботи, реєстрації та обліку платників податків, ідентифікаційних номерів, оподаткування доходів підприємницької діяльності (єдиний, фіксований податок, загальна система оподаткування, податок з доходів фізичних осіб), інформування про ухилення від сплати податків .

Проблемні питання, викладені у зверненнях вирішувались оперативно, задовольнялись законні вимоги заявників.

Разом з цим, нерідко надходили звернення громадян у яких порушувалися питання, які не входять до повноважень податкових органів або за своїм змістом та правовою природою звернення не містили конкретної інформації, а носили загальний, невизначений характер з міркуваннями (висловленням оціночного ставлення) заявника до певних подій або осіб.

Кожен громадянин, який звертається до закладів, установ чи організацій, повинен пам'ятати, що відповідно до законодавства України реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області нагадує платникам про належне дотримання норм законодавства із питань застосування положень Податкового кодексу України щодо справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Підпунктом 267.2 статті 267 Податкового кодексу визначено види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту. Відповідно до підпункту 267.3.7 пункту 267.3 статті 267 Податкового кодексу ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

Податковим кодексом визначено встановлення ставки збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту щорічно, суб'єкт господарювання для придбання такого патенту сплачує річну суму збору за перший рік дії патенту (0,05 х мінімальна заробітна плата, установлена законом на 1 січня календарного року). Строк сплати збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту за наступні роки - не пізніше 15 числа місяця, який передує наступному звітному року (з урахуванням мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року).

Брифінг у податковій Київського району

У ДПІ у Київському районі м. Одеси відбувся брифінг з питань декларування доходів громадян. Зустріч провела в.о. начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб Шведчикова Ольга.

На початку зустрічі Ольга Василівна розповіла про те, що триває кампанія декларування доходів, які громадяни отримали в 2013 році. У зв’язку з цим виникають традиційні життєві питання: хто, куди, і коли повинен подати податкову декларацію, як скористатися правом на податкову знижку.

«Відразу хочу зазначити — із кожним роком кількість декларантів зростає. Ця тенденція свідчить, перш за все, про те, що наші громадяни стають відповідальнішими, підкованішими з правової точки зору. Рівень податкової культури людей стає все вище.

Звернула увагу, що платники податків можуть подати податкову декларацію до контролюючих органів засобами електронної пошти через Інформаційний портал Міндоходів.

Для подання податкових декларацій в електронній формі у режимі реального часу (on-line) платнику податків необхідно:

- отримати електронний цифровий підпис, який безкоштовно видається Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів;

- завантажити з сайта Акредитованого центру сертифікації ключів програмне забезпечення – «Програмний комплекс користувача ЦСК», встановити програмне забезпечення на персональному комп’ютері та виконати необхідні налаштування допоможе інструкція користувача;

- авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа та розпочати роботу.

Ольга Василівна підкреслила, що одним з важливих питаннь було роз’яснення щодо отримання громадянами податкової знижки. Щоб отримати право на таку податкову знижку платнику необхідно заповнити та подати до державної податкової служби річну декларацію про майновий стан і доходи. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного року витрати, підтверджені відповідними платежами та розрахунковими документами. До основних витрат, на які громадянам надається податкова знижка, відносяться частина суми процентів за користування іпотечним кредитом, пожертвування та благодійні внески неприбутковим організаціям, вартість навчання у закладах освіти, сплачені страхові платежі та інші.

Наприкінці зустрічі Ольга Василівна розповіла, декілька слів про реформу системи декларування. Дійсно Міндоходів України розроблено концептуальні основи та елементи майбутньої системи декларування доходів з урахуванням аналізу найкращих світових практик декларування доходів і адміністрування податку на доходи фізичних осіб та принципів декларування, що застосовуються у найбільш провідних країнах світу.

Концепція розроблена з метою переходу до суцільного декларування доходів громадян і є принципово важливою з точки зору боротьби з тіньовою економікою та корупцією.

Нова система декларування доходів надасть необхідні компенсатори для поступового зниження податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, дозволить знизити навантаження як на роботодавців, так і на найманих працівників.

Міністерство доходів і зборів робить усе необхідне, щоб зробити процес декларування максимально простим і зручним для громадян. Опрацьовуються варіанти попереднього заповнення декларацій, розробляється спрощена форма декларації та уніфікація її з іншою звітністю, розширення можливостей електронного декларування.

Запропонована концепція не є готовим законопроектом, а лише окреслює основи системи декларування доходів. Тому органам Міндоходів важлива оцінка громадськості та їх пропозиції.

Обговорення Концепції реформи декларування доходів громадян відбувається на форумі офіційного веб-порталу Міндоходів. Свої пропозиції кожен громадянин також зможете надіслати на електронну скриньку: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 
 


АвторизацияСейчас 4 гостей онлайн

Наш опрос

Ответы на какие вопросы Вам наиболее интересно видеть в программе?