БУМ!

Уважаемые Бухгалтеры!

Рады сообщить Вам, что СЕГОДНЯ на рынке бухгалтеров Украины произошло важное событие, и Вы первые, кому мы это сообщаем

 

Подробнее ...
Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании сообщаем Вам, что программные продукты от компании 1С теперь доступны и Вам.  

Подробнее ...
Вопросы и ответы от ГНИ

На питання  платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча  лінія» відповідає начальник відділу місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів управління оподаткування юридичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси.

Вопрос: Чи мають право сільські, селищні, міські ради звільняти від сплати туристичного збору окремі категорії платників, які не зазначені в ст.268 ПКУ?

Ответ: Статтею 10 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що до місцевих податків і зборів належить, зокрема, туристичний збір.Відповідно до п.10.4 ст.10 ПКУ місцеві ради в межах повноважень, визначених ПКУ, вирішують питання щодо запровадження туристичного збору.Згідно з пп.12.3.2 п.12.3 ст.12 ПКУ при прийнятті рішення про встановлення збору обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платники збору, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначені ст.7 ПКУ, з дотриманням критеріїв, встановлених ст.268 р.ХІІ ПКУ. Під час встановлення збору можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування (п.7.2 ст.7 ПКУ).Слід зазначити, що не дозволяється сільським, селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів (пп.12.3.7 п.12.3 ст.12 ПКУ).Відповідно до п.30.1 ст.30 ПКУ податкова пільга – передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п.30.2 цієї статті.Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат (п.30.2 ст.30 ПКУ).Отже, органи місцевого самоврядування вирішують питання щодо запровадження туристичного збору. Тому під час встановлення місцевими радами туристичного збору податкові пільги та порядок їх застосування можуть передбачатися лише для певної категорії платників збору. При цьому, не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки по справлянню туристичного збору для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, і фізичних осіб або звільняти їх від сплати такого збору.

Вопрос: Чи передбачена сплата туристичного збору податковим агентом при зарахуванні попередньої оплати (авансу) за проживання та яким чином аванс враховується при остаточному розрахунку туристичного збору?

Ответ: Вдповідно до п. 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 р. ХІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкові агенти справляють туристичний збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.Пунктом 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 р. ХІІ ПКУ визначено, що згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння туристичного збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Так, наприклад, п. 3.6 Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації від 16.03.04 №19, із змінами та доповненнями (далі – Правила) передбачено, що договір про надання основних готельних послуг споживачу вважається укладеним після оформлення документів на проживання (заповнення анкети, реєстрації) та засвідчується розрахунковою квитанцією або іншим розрахунковим документом, що підтверджує укладення договору і містить у собі, інформацію, передбачену цим пунктом.Крім того слід зазначити, що п. 3.2 Правил визначено, що при бронюванні номера (місця) готель може запросити передплату за надання готельних послуг. Передплата враховується в оплату готельних послуг при остаточному розрахунку, якщо інше не обумовлено укладеним із замовником договором.Враховуючи вищевикладене, оскільки податкові агенти справляють туристичний збір під час надання послуг проживання (ночівлі) та факт надання таких послуг підтверджується відповідними документами на проживання (заповнені анкети, реєстрація тощо), то з коштів, отриманих у вигляді передоплати за проживання (бронювання місця для проживання), туристичний збір не справляється.

Увага, для платників податків - «гаряча  лінія»!

26.06.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з завідувачем сектору адміністрування акцизного податку ДПІ у Київському районі м. Одеси Архиповою Наталією Владимировною на тему: «Акцизний податок» за тел. 44-54-62.

Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку

Відповідно до пп.139.1.11 п.139.1 ст.139 суми штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, які підлягають сплаті платником податку не включаються до складу витрат при визначенні оподатковуваного прибутку.

При цьому фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду суми штрафів та/або неустойки чи пені підлягають включенню до складу инших доходів платника податку на прибуток.

Особливості оподаткування податком на прибуток деякої категорії платників

Податковим кодексом України на період  до 1 січня 2016 року передбачено застосування ставки 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такі платники податку зобов'язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу.

Штрафні санкції не застосовуються

Перехідними положеннями Податкового кодексу України передбачено, що до 1 січня 2014 року не застосовуються штрафні санкції за неподання або порушення строку подання фізичними особами до органів державної податкової служби відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Тимчасово, до 1 січня 2018 року, встановлений збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

1.1. Платниками збору є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво.

Виробники алкогольних напоїв та пива є платниками збору лише за умови реалізації ними цієї продукції в роздрібній торгівлі безпосередньо споживачам. У разі постачання такої продукції суб'єктам оптової та роздрібної торгівлі власного виробництва вони не є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

У разі реалізації алкогольних напоїв та пива за договорами комісії (консигнації) платниками збору є суб'єкти підприємницької діяльності (крім виробників-комітентів у разі здійснення ними оптової торгівлі алкогольних напоїв та пива), які отримують на свій рахунок кошти або інші види компенсації за продаж цієї продукції.

1.2. Особливості справляння збору суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV цього Кодексу.

1.3. Об'єктом оподаткування збором є виручка - товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями, що не передбачають оплати у грошовій формі.

1.4. Ставка збору становить півтора відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.3 цього пункту.

1.5. Збір сплачується на спеціальний рахунок центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, щомісяця у строки, визначені цим Кодексом для місячного звітного періоду.

За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у порядку, визначеному цим Кодексом.

Особликости встановлення ставок плати за землю

Відповідно до п. 274.1 ст.274 ПКУ ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно вид мисцезнаходження), встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у статтях 272, 273, 276 цього Кодексу.

. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населенних пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюються у розмірах передбачених п.п.275.1 ст.275 ПКУ.

При цьому у населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів України до курортних, до ставок податку, зазначених у пункті 275.1 цієї статті, застосовуються додаткові коефіцієнти, зокрема на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей - 2; (п.п.275.2.4 п.275.2 ст.275).

До уваги платників податку на додану вартість

ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління в Одеській області  нагадує, що останній день сплати ПДВ за травень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю –  27 червня 2013 р., у звязку з вихідними днями: 28.06.2013 р. – День Конституції України та 29, 30 червня 2013 р. – субота та неділя відповідно.

Пенсіонери – спрощенці звільняються від сплати єдиного внеску

Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI “ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування” фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообовязкового державного соціального страхування.

Зменшення ставки податку на додану вартість

Пунктом 10 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що за податковими зобов’язаннями з ПДВ, які виникли:

з 01.01.2011 р. до 31.12..2013 р. включно – ставка ПДВ становить 20 %;

з 01.01.2014 р. – ставка ПДВ становитиме 17 %.

Відповідно до пп.194.1.1 п.194.1 ст.194 Податкового кодексу ПДВ становить 17% бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.

Отже, розмір основної ставки ПДВ, яка застосовуватиметься з 01.01.2014 р. до операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню на загальних підставах за нормами Податкового кодексу, становитиме 17%.

Нарахування ПДВ за ставкою 17% та, відповідно, відображення податкових зобовязань у податковій декларації з ПДВ здійснюватиметься у першому звітному (податковому) періоді, у якому така ставка застосовуватиметься, тобто за січень 2014 р.

Нові форми заяв та повідомлень щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Мінюст України Наказом від 17.04.2013 р. № 730/5 затвердив нові форми заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», які наберуть чинності з 01.07.2013 р.

Філія підприємства не може самостійно перейти на спрощену систему оподаткування

Пунктом 291.3 ст.291 Податкового кодексу встановлено, що юридична особа чи фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 цього Кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Відповідно до пп.291.5.6 п.291.5 цієї статті не можуть бути платниками єдиного податку представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку.

Єдиний внесок – несвоєчасна сплата

Фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом та дорівнює календарному року.

За період з першого календарного дня, що настає за днем настання строку сплати відповідного платежу, органи Пенсійного фонду застосовують штрафні санкції (у розмірі 10% своєчасно несплачених сум) та нараховують пеню (у розмірі 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу).

Випускникам варто своєчасно подбати про наявність реєстраційного номера облікової картки платника податків

До початку вступної кампанії до вищих та середніх навчальних закладів абітурієнтам слід завчасно подбати про присвоєння реєстраційного номера  облікової картки платника податків. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера входить до пакету документів, що подаються  до навчальних закладів при вступі.

У разі, коли випускник ще не досягнув 16-річчя, подбати про реєстраційний номер облікової картки платника податків повинні батьки. Для цього необхідно пред’явити свідоцтво про народження дитини та паспорт громадянина України одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, то треба подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою. Зазвичай документ (довідка), що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі видається протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи до державної податкової інспекції за місцем проживання. У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки.

Протягом місяця в середньому реєстраційні номери облікової картки платника податків, більш відомі як ідентифікаційні коди, в ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління в Одеській області отримують не менш чотирьох сотень осіб. Така кількість клієнтів у центрі обслуговування платників дозволяє без зволікань та у визначені законом терміни облікувати та видати документи про присвоєння реєстраційного номера усім бажаючим.

Щоб уникнути черг та непорозумінь в період вступної кампанії міндоходівці звертаються з проханням до майбутніх абітурієнтів не відкладати візит до податкової інспекції на останні дні.

Заповнення Книги обліку доходів і витрат підприємцем

Фізичні особи-підприємці, що здійснюють свою діяльність на загальній системі оподаткування, повинні вести Книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга) та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

Форму та порядок ведення Книги затверджено наказом ДПС України від 24.12.2010 №1025.

Для ведення Книги суб’єкту господарювання необхідно звернутися із заявою до органу Міндоходів за місцем основного обліку її реєстрації. При цьому, у разі використання фізичною особою-підприємцем у своїй господарській діяльності найманих працівників, Книги реєструються окремо на кожного найманого працівника.

Книга повинна бути прошнурована та мати пронумеровані сторінки. На титульному аркуші зазначається:

- прізвище, ім`я, по батькові ;

- адреса місця здійснення діяльності;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або серія та номер паспорта у разі його відсутності.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу України.

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає завідувач сектору контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів.

Питання: Як визначити базу оподаткування особливим податком ?

Відповідь: Відповідно до п.214.8 ст.214 ПКУ базою оподаткування особливого податку на операції з відчудження цінних паперів та операцій з деривативами є договірна вартість цінних паперів або деривативів, визначена у первинних бухгалтерських документах за будь-якою операцією з продажу, обміну або інших способів їх відчудження.

Питання: Чи є обєктом оподаткування особливим податком операції з продажу корпоративних прав в іншій, ніж цінніпапери, формі ?

Відповідь: Відповідно до пп.212.1.9 п.212.1 ст.212 ПКУ не є платниками особливого податку на операції з відчудження цінних паперів та операцій з деривативами фізичні або юридичні особи – резиденти або нерезиденти (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з відчудження акцій ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі емітованих нерезидентами.

Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!

03.07.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником відділу місцевих податків і зборів, плати за землю управління оподаткування та контролю обєктів і операцій ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Вадовською Надією Михайлівною на тему: «Туристичний збір » за тел. 45-05-68.

Відповідальність за порушення строку та порядку подання інформації

про відкриття або закриття банківських рахунків

Податковим Кодексом України ст. 118 передбачено відповідальністьза порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків.

Так неподання банками або іншими фінансовими установами відповідним органам державної податкової служби в установлений статтею 69 цього Кодексу строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень за кожний випадок неподання або затримки (п.118.1).

Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби -

тягне за собою накладення штрафу на банк або іншу фінансову установу в розмірі 10 відсотків суми усіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менш як 850 гривень (п.118.2).

. Неповідомлення фізичними особами - підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень за кожний випадок неповідомлення (п.118.3).

Відповідальність за порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення  і сплати податків та зборів

Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 цього Кодексу строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень (п.121.1 ст.121).

Відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати

(перерахування)  податків у джерела виплати

Відповідно до ст.127 ПКУу разі ненарахування, неутримання та/або несплати (неперерахуванні) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, - застосовується штраф в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов'язок щодо погашення такого податкового боргу покладається на особу, визначену цим Кодексом, у тому числі на податкового агента. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу, крім випадків, встановлених розділом IV цього Кодексу.

Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи

Відповідно до ст.143 ПКУдо складу витрат платника податку відносяться суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у розмірах і порядку, встановлених законом.

Якщо наймана особа доручає роботодавцю здійснювати внески на довгострокове страхування життя або будь-який вид недержавного пенсійного забезпечення або на пенсійний вклад чи рахунки учасників фондів банківського управління за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до складу витрат платника податку відповідно до пункту 142.1 статті 142 цього Кодексу, такий роботодавець не включає суму зазначених внесків до складу своїх витрат.

Порядок обчислення податку на прибуток підприємств

Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі статтею 149 цього Кодексу. Податок, отриманий від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до розділу XII цього Кодексу, підлягає сплаті до бюджету в сумі, яка визначена відповідно до цього розділу, і зменшена на вартість придбаних торгових патентів на право провадження такого виду діяльності (п.152.1 ст.152).

Платник податку, який проводить діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до розділу XII цього Кодексу, зобов'язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо визначати податок від іншої діяльності. З цією метою ведеться окремий облік доходів, отриманих від діяльності, що підлягає патентуванню, та витрат, пов'язаних з веденням діяльності з урахуванням від'ємного значення як результату розрахунку об'єкта оподаткування(п.152.2 ст.152)

Доходи і витрати нараховуються з моменту їх виникнення згідно з правилами, встановленими цим розділом, незалежно від дати надходження або сплати коштів, якщо інше не встановлено цим розділом.

Замінено сертифікат центрального шлюзу приймання електронної звітності

Міністерства доходів і зборів України

У зв’язку з утворенням Міністерства доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України замінено сертифікат центрального шлюзу приймання електронної звітності Міністерства доходів і зборів України.

Платникам, які використовують видані Акредитованим центром сертифікації при Міндоходів (та іншими АЦСК у відповідності до формату) електронні цифрові підписи та програмне забезпечення, для шифрування електронної звітності на центр обробки електронної звітності Міндоходів необхідно використовувати технологічний сертифікат «MINRD_otr.cer», який розміщено за адресою: http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro-ele/edina-adresa/.

Запроваджено нові форми реєстраційних документів

З метою спрощення процедури отримання послуг електронного цифрового підпису від Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту (далі – АЦСК ІДД) запроваджено нові форми реєстраційних документів.
Одночасно інформуємо, що разом із новими формами реєстраційних документів віддаленими пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД до 01 липня 2013 року будуть прийматись і форми попереднього зразка
Нові форми реєстраційних документів ви можете завантажити з офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД за адресою http://www.acskidd.gov.ua
.

З наступного року сумлінних платників перевірятимуть віртуально

Вже з 1 січня 2014 року платники єдиного податку, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, зможуть скористатися новим сервісом – електронною перевіркою. Для цього достатньо буде повідомити територіальні органи Міністерства доходів і зборів України  про своє бажання пройти перевірку дистанційно за 10 днів до її проведення.

Відповідний наказ Міністерства доходів і зборів України щодо порядку проведення електронних перевірок від 03.06.2013 № 143, був зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року (№950/23482) та вступає в дію з 1 січня 2014 року.

За рік, з 1 січня 2015 року, цю новацію буде розповсюджено на представників мікро-, малого та середнього бізнесу, що перебувають на загальній системі оподаткування. Нарешті, з початку 2016 року зможуть «замовити» собі проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки всі категорії платників податків в Україні.

Право на електронну перевірку матимуть платники податків з незначним ступенем ризику на підставі заяви, у якій крім загальних облікових даних зазначається інформація про податкові періоди господарської діяльності, що підлягають перевірці; систему оподаткування, що застосовується платником податків; перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної перевірки тощо.

Платник податків сам визначатиме податкові періоди, за які буде проводитися електронна перевірка, за умови, що за ці періоди не проводились документальні планові або позапланові перевірки (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити).

Перехід до практики електронних перевірок дозволить не тільки підвищити якість і ефективність податкового аудиту, а й знизить адміністративне навантаження на платника податків. Із запровадженням електронної перевірки очікується значне скорочення часу на проведення аудиту та адміністративних витрат як для бізнесу, так і для держави.

Як звітувати, якщо змінюється форма податкової звітності

У разі зміни форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, який затвердив такі форми звітності, зобов’язаний їх оприлюднити.

Нові форми декларацій (розрахунків) набирають чинності у податковому періоді, що настає після закінчення періоду, у якому відбулося їх оприлюднення. Тому, до набрання їх чинності звітність подається за формами, що діяли до введення нових.

Відповідна норма визначена п.46.6 ст.46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями.

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів управління оподаткування юридичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області.

Питання: Який порядок придбання торгового патенту у сфері розваг та строк його дії ?

Відповідь: Відповідно до пп.267.4.8 п.267.4 ст.267 ПКУ для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

Питання: Чи потрібно придбати торговий патент суб’єкту господарювання, якій провадить комп’ютерні та відеоігри ?

Відповідь: Відповідно до пп.267.1.2 п.267.1 ст.267 ПКУ не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!

10.07.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником управління оподаткування фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Перекопською Оленою Миколаївною на тему: «Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» за тел. 49-50-62.

Середньоринкова вартість транспортних засобів

З 11.06.2013 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 403 від 10.04.2013 р., якою відповідно до п.173.1 ст.173 Податкового Кодексу України затверджено Порядок визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів.. Зазначеним Порядком установлено механізм визначення середньоринкової вартості зазначених транспортних засобів з метою визначення доходу від їх продаху (обміну) для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Відповідно до п.173.1 ст.173 дохід платника податку від продажу (обміну) обєкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.2 цього Кодексу.

Відновлено чинність КВЕД ДК 009:2005

Міндоходів України повідомлено, що з 01.01.2012 р. набрав чинності КВЕД ДК 009:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457, на заміну КВЕД ДК 009:2005.

Водночас наказом Мінекономрозвитку України від 07.02.2013 р. № 113 на період до 31.12.2013 р. відновлено чинність КВЕД ДК 009:2005, тому у 2013 р. він є чинним.

Податкова знижка на іпотеку

Відповідно до пп.166.3.1 п.166.3 ст.163 ПКУ платник податку-резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валюті, фактично сплачену протягом звітного податкового року. Таке право виникає в разі, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімнача), визначений платником податку як його основне місце проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу.

Відповідальність за несплату або несвоєчасну сплату авансових внесків з податку на прибуток

Відповідно до ст. ПКУ авансові внески вважаються узгодженим грошовим (податковим) зобов”язанням.

За несплату або несвоєчасну сплату авансових внесків передбачено відповідальність, встановлену ст. 129 ПКУ, тобто такі самі санкції, як і за несплату узгодженого зобов’язання з податку на прибуток.

Так відповідно до п. 126.1 ціїє статті у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

-при затримці  до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобовязання, - у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

-при затримці понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобовязання,  у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.

При цьому якщо після закінчення встановлених строків погашення узгодженого грошового зобов’язання оплату не

здійснено, то на суму податкового боргу нараховується пеня за кожен день прострочення із розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ (пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ).

Деякі особливості нарахування та сплати авансових внесків з податку на прибуток

Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі статтею 149 цього Кодексу. Податок, отриманий від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до розділу XII цього Кодексу, підлягає сплаті до бюджету в сумі, яка визначена відповідно до цього розділу, і зменшена на вартість придбаних торгових патентів на право провадження такого виду діяльності (п.152.1 ст.152).

Платник податку, який проводить діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до розділу XII цього Кодексу, зобов'язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо визначати податок від іншої діяльності. З цією метою ведеться окремий облік доходів, отриманих від діяльності, що підлягає патентуванню, та витрат, пов'язаних з веденням діяльності з урахуванням від'ємного значення як результату розрахунку об'єкта оподаткування(п.152.2 ст.152)

Доходи і витрати нараховуються з моменту їх виникнення згідно з правилами, встановленими цим розділом, незалежно від дати надходження або сплати коштів, якщо інше не встановлено цим розділом.

Перерахунок сум доходів у випадку надання податкової соціальної пільги

Податковий агент, який застосовує податкову соціальну пільгу до нарахованої платнику податку місячної заробітної плати, повинен провести перерахунок суми нарахованого доходу та наданої ПСП.

Роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, перерахунок суми доходів, які були нараховані такому платнику у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги. Перерахунок здійснюється з урахуванням положень абз. другого п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України.

Зокрема, перерахунок податку на доходи фізичних осіб здійснюється:

за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;

під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, коли така ПСП не повинна була застосовуватися;

під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Водночас, для визначення правильності оподаткування, роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів і утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках, незалежно від того, чи має платник право на застосування ПСП. Тобто, роботодавець (податковий агент) може виправити  будь-які помилки у разі їх допущення під час утримання ПДФО.

Порядок проведення перерахунку сум доходів та наданих податкових соціальних пільг встановлений п.169.4 ст.169 ПКУ (із змінами та доповненнями).

Критерії автоматичного відшкодування податку на додану вартість для суб’єктів господарювання

Прийняття Податкового кодексу України зробило можливим автоматичне відшкодування податку на додану вартість. Передусім юридичні та фізичні особи мають бути включені до Єдиного державного реєстру платників податків. Інакше кажучи, суб’єкт підприємництва повинен існувати, знаходитися за місцем своєї реєстрації і, до того ж, не перебувати на стадії банкрутства.

Ключовим критерієм є здійснення операцій, до яких застосовується нульова ставка податку на додану вартість, - у сукупності їх має бути не менше 40%. Сума розбіжностей між податковим кредитом і податковими зобов’язаннями контрагентів, що виникла протягом 3 попередніх звітних періодів, не повинна перевищувати 10 % від заявленої до відшкодування суми. Крім того  середній рівень зарплати на підприємстві –  має не менше ніж у 2,5 раза перевищувати мінімально встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу. Також для того, щоб претендувати на автоматичне відшкодування податку на додану вартість, потрібно відповідати одному з трьох критеріїв: мати понад 20 працівників; вищий за середньогалузевий рівень сплати податку на прибуток або щоб залишкова балансова вартість основних фондів перевищувала суму, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців.

Нагадаємо, процес автоматичного відшкодування податку на додану вартість передбачає оперативне повернення коштів з державного бюджету сумлінним платникам – підприємствам реального сектора економіки.

Вчасно звітуйте за квартал або півріччя 2013 року

Останнім днем подання податкової декларації за II квартал поточного року буде 9 серпня 2013 року.  Останнім днем сплати суми податкового зобов’язання зазначеної у податковій декларації – 19 серпня 2013 року.

Нагадуємо, платники, які звітують за квартал чи за півріччя подають податкові декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Також, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Однак, термін сплати податків і зборів, у такому випадку, не переноситься. Тобто, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації. Така сума сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації.

Відповідна норма передбачена ст.49, 57 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями та у листі ДПС України від 28.01.2013 1947/7/15-2117.

Щодо сплати земельного податку фізичними особами

Фізичні особи, які набули право власності на земельну ділянку протягом року, земельний податок сплачують з місяця виникнення такого права.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Нарахування громадянам сум податку здійснюється територіальними органами Міндоходів, які до 1 липня поточного року видали платникові податкове повідомлення-рішення про внесення податку. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Якщо право власності на земельну ділянку переходить від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку місяця, в якому втрачено право власності на зазначену ділянку. Новий власник сплачує податок починаючи з місяця, в якому у нього виникло право власності.

При цьому територіальний орган Міндоходів надсилає податкове повідомлення-рішення про внесення податку новому власнику після отримання інформації про перехід права власності .

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (пп.287.5 ст.287 Податкового кодексу України).

Мораторій на оподаткування процентів по депозитним рахункам триває

Згідно з нормами Податкового кодексу України до бази оподаткування фізичної особи включається дохід у вигляді процентів, крім процентів, на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат.

За ставкою 5 відсотків оподатковуються доходи, нараховані як, зокрема, проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці.

Разом з тим відповідно до Прикінцевих положень Податкового кодексу України норми в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат набирають чинності з 1 січня 2015 року.

Відповідальність за ненадання електронної звітності з РРО відстрочено до 01 січня 2014 року

Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України" щодо відстрочення настання відповідальності за неподання електронної звітності. Законодавчий акт переносить термін набрання чинності положень, якими встановлено відповідальність суб'єктів господарювання за неподання до Міндоходів звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО по дротових або бездротових каналах зв'язку.

Так, штрафні санкції за порушення положень закону передбачені не з 1 липня 2013 року, а з 1 січня 2014 року.

Закон вступить у дію з дня опублікування.

Скільки ліцензій слід придбати суб’єкту підприємництва, якщо планується здійснення торгівлі тютюновими виробами в декількох магазинах?

У разі здійснення торгівлі тютюновими виробами у декількох місцях торгівлі, на кожне окреме місце торгівлі придбавається окрема ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Чи потрібно нараховувати пеню на занижену суму податкових зобов’язань при самостійному виправленні помилок у разі подання уточнюючої декларації?

Пеня нараховується у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (пп.129.1.2 п.129.1. ст.129 Податкового кодексу України).

До якої суми можуть надаватися розстрочення грошових зобов’язань органами державної податкової служби?

Відповідно до п.2.1 розділу II Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 24.12.2010 №1036, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за №1431/18726, органи, які приймають рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) можуть надавати в межах повноважень за кожним окремим випадком:

центральний орган державної податкової служби – без обмежень суми;

органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – на суму не більше 3 млн. гривень;

органи державної податкової служби в містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об’єднаних органах державної податкової служби – на суму не більше 300 тис. гривень.

А через який термін застосовуються примусові заходи стягнення податкового боргу?

Відповідно до п.95.2 ст.95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Як отримати довідку про відсутність заборгованості по платежах до бюджету?

На сьогодні в он-лайн режимі платники можуть надіслати заявку для отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів та отримати її в електронному або паперовому вигляді.

Платнику податків потрібно звернутися до працівника ЦОПП у залі (секції) видачі довідок та дозвільних документів. Далі працівник служби (при підтвердженні факту направлення до органів Міндоходів довідки в електронному вигляді), замовляє відповідальному підрозділу негайне виготовлення паперового оригіналу відповідної довідки та її підписання керівником податкового органу. Після цього документ передається до Центру обслуговування платників податків для видачі його замовнику.

Зазначена адміністративна послуга надається у найкоротший термін в межах одного візиту платником податків ЦОПП та з часу звернення і до моменту видачі є безперервним процесом.

Який порядок подання податкової декларації та сплати збору за спеціальне використання води, у разі використання води філіями?

Відповідно до п.328.1 ст.328 розділу ХVІ Податкового кодексу України базовий податковий (звітний) період для збору за спеціальне використання води дорівнює календарному кварталу.

Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 (п.328.2. ст.328 Податкового кодексу України ).

Пунктом 328.3. статті 328 Податкового кодексу України визначено, що податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

Податкова декларація за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.

Згідно з пп.49.18.2 п.49.18 ст.18 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Відповідно до п.328.4. ст.328 ПКУ збір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ (п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України).

Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують збір за своїм місцем податкової реєстрації (п.328.5 ст.328 Податкового кодексу України).

Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, то декларації збору подаються і збір вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцем знаходження водних об’єктів та за ставками збору, встановленими для цих водних об’єктів (п.328.6. ст.328. Податкового кодексу України ).

Чи може юридична особа перейти на спрощену систему оподаткування протягом звітного року?

Відповідно до пп.298.1.4 п.298.1 ст.298 Податкового кодексу України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому пп.298.1.4 Податкового кодексу України, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених гл.1 р.XIV Податкового кодексу України.

Як здійснюється реєстрація суб’єкта господарювання – платника акцизного податку?

Відповідно до п.212.3 ст.212 Податкового кодексу України в органах державної податкової служби як платника податку суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб’єкту відповідної ліцензії.

Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов’язані надати органу державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб-підприємців інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії у п’ятиденний строк з дня здійснення таких дій.

Інші платники підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку органами державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб-підприємців, не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому розпочато господарську діяльність.

Чи є об’єктом оподаткування особливим податком операції з продажу корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі?

Відповідно до п.п.212.9 п.212.1 ст.212 Податкового кодексу України не є платником особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами фізичні або юридичні особи – резиденти або нерезиденти (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з відчуження акцій ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами.

Яка відповідальність передбачена за несвоєчасне подання заяви на реєстрацію платником ПДВ особою, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ?

У разі несвоєчасного подання заяви за ф.№1-ПДВ та, відповідно, не здійснення реєстрації, як платник ПДВ, орган державної податкової служби за результатами проведення документальної перевірки самостійно визначить такій особі суму податкового зобов’язання з ПДВ без врахування сум податку, нарахованих під час придбання товарів/послуг, та до такого суб’єкта господарювання буде застосовано штраф у розмірі 25 відсотків (50 відсотків – при повторному порушенні) суми такого зобов’язання.

Чи може сільськогосподарський товаровиробник за власною ініціативою протягом звітного року знятися з податкової реєстрації як платник фіксованого сільськогосподарського податку?

Відповідно до положень Податкового кодексу України реєстрація сільськогосподарського товаровиробника платником фіксованого сільськогосподарського податку скасовується у разі подання платником податку письмової заяви щодо добровільного зняття з такої реєстрації.

Базовим податковим (звітним) періодом для податку є календарний рік, який починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року. Таким чином, сільськогосподарські товаровиробники, які отримали статус платника фіксованого сільськогосподарського податку та самостійно визначили суму податку на поточний рік у податковій декларації повинні перебувати на сплаті цього податку до кінця поточного року, за винятком якщо такий платник податку ліквідується, у тому числі шляхом злиття, приєднання або перетворення.

Який перший звітний період для подання декларації збору за спеціальне використання води, у разі придбання земельної ділянки із свердловиною для видобування підземної води?

Суб’єкт господарювання, що придбав земельну ділянку із свердловиною для видобування підземної води є платником збору за спеціальне використання води і повинен подавати податкову декларацію збору за спеціальне використання води наростаючим підсумком, починаючи з того звітного періоду (кварталу), в якому вперше відбулося фактичне використання суб’єктом господарювання води на інші, крім використання води на задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, цілі.

Чи можна подати уточнюючий розрахунок на зміну напряму відшкодування ПДВ?

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків встановлено ст.200 розділу V Податкового кодексу України .

Платники ПДВ не мають права на складання уточнюючих розрахунків з метою зміни напряму відшкодування, оскільки зміна напряму відшкодування не може розцінюватися як виправлення помилки.

Який порядок визначення суми ПДВ до відшкодування?

Відповідно до п.200.1 ст.200 розділу V Податкового кодексу сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з п.200.1 статті 200 ПКУ, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені розділом V (п.200.2 ст.200 ПКУ).

При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 ПКУ, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ), а в разі відсутності податкового боргу – зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (п.200.3 ст.200 ПКУ).

Якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 статті 200 ПКУ, має від’ємне значення, то:

а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг;

б) залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду (п.200.4 ст.200 ПКУ).

Постачальник не надав податкову накладну. Як правильно відобразити суму ПДВ у податковому кредиті?

Відповідно до п.201.10 ст.201 Податкового кодексу податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну, при порушенні ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

П’ятнадцятиденний термін реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних припадає на вихідний день. Чи можна зареєструвати таку накладну на наступний день?

Реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється платником ПДВ не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання. Терміни реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо п’ятнадцятий день, що настає за днем їх виписки, припадає на святковий чи вихідний день, не переносяться.

Чи має право платник ПДВ при отриманні касового чеку на суму більше 200 грн., включити до податкового кредиту частину сплаченої суми у межах 200 грн.?

Відповідно до пп. «б» п.201.11 ст. 201 Податкового кодексу підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, є касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку на додану вартість).

Якщо загальна сума отриманих товарів/послуг за касовим чеком перевищує 200,0 грн. (без ПДВ), платник податку не має права віднести до складу податкового кредиту ні всю суму ПДВ, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ні її частину.

Як заповнити графи Реєстру, в яких відсутні показники: проставити прочерки, нулі чи залишити порожніми?

У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється «0», то при заповненні колонки 6 розділу I «Видані податкові накладні» Реєстру слід також проставляти «0». У разі придбання у платника ПДВ товарів/послуг та основних фондів, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої платником ПДВ, у графах 10,12,14 та 16 розділу II «Отримані податкові накладні» Реєстру проставляється позначка «0». При відсутності показників в інших графах Реєстру слід також проставити позначку «0».

До якого податкового (звітного) періоду платник податку на прибуток може включити витрати у разі поновлення втрачених, знищених або зіпсованих документів, що підтверджують здійснення ним витрат?

Порядок визнання витрат та їх склад для платників податку на прибуток передбачено ст.138 – ст.139 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ).

Пунктом 138.2 ст.138 ПКУ встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II ПКУ.

Пунктом 139.1 ст.139 ПКУ визначено, що не включаються до складу витрат, зокрема, витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

У разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів платник податку має право письмово заявити про це органу державної податкової служби та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Письмова заява має бути надіслана до/або разом із поданням розрахунку податкових зобов’язань за звітний податковий період. Платник податків зобов’язаний відновити втрачені, знищені або зіпсовані документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження такої заяви до органу державної податкової служби, митного органу.

Якщо платник податку поновить зазначені документи в наступних податкових періодах, підтверджені витрати включаються до витрат за податковий період, на який припадає таке поновлення.

Який порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання резидентом – платником ПДВ карток, які надають право покупцю – резиденту на заправку транспортних засобів пальним як на митній території України, так і за її межами?

Згідно з пп.«а» п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 ПКУ.

Пунктом 186.1 ст.186 ПКУ встановлено, що місцем постачання товарів є фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім випадків, передбачених у підпунктах «б» і «в» цього пункту).

Відповідно до п.187.1 ст.187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Враховуючи зазначене, резидент – платник ПДВ на дату постачання карток, які надають право покупцю – резиденту на заправку транспортних засобів пальним як на митній території України, так і за її межами, повинен збільшити свої податкові зобов’язання з ПДВ.

При заповненні р. V Декларації про валютні цінності експорт товару та виручку від експорту товару повинен відображати комітент чи комісіонер?

Відповідно до ст.1011 Цивільного кодексу України за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Право власності на товари, які вивозяться за межі митної території України за договорами комісії, зберігається за комітентом, що визначено статтею 1018 Цивільного кодексу України, відповідно до якої майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю комітента.

Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності за формою Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25.12.95р. №207.

Якщо комітент має за межами України валюті цінності (експортований товар), за які валютні кошти не надійшли у законодавчо встановлені строки розрахунків, то зазначені цінності відображаються ним у п.5 розділу ІІІ Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами.

При цьому, у розділі V Декларації комітентом відображається вартість експортованих товарів наростаючим підсумком з початку року. Цей розділ носить інформаційний характер.

Які строки подання первинної скарги?

Терміни подання скарг на рішення державних податкових інспекцій не змінились. Скарга (заява) має бути викладена в письмовій формі та надіслана до органу державної податкової служби поштою або передана фізичною чи юридичною особою через представника (абзац п’ятий пункту 3 Положення).

За загальним правилом, установленим пунктом 56.3 статті 56 Податкового кодексу України скарга має бути подана протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового повідомлення – рішення або іншого рішення, що оскаржується. (Зверніть увагу: відлік терміну подання скарги розпочинається з дня, наступного за днем отримання рішення, яке оскаржується).

Інший строк – 30 календарних днів установлено для оскарження податкових зобов’язань, самостійно визначених контролюючим органом з причин не пов’язаних із порушенням податкового законодавства.

У разі, коли останній день строків подання скарги припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

 

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідним органом державної податкової служби, а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв'язку від платника податків поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

 
 


АвторизацияСейчас 3 гостей онлайн

Наш опрос

Ответы на какие вопросы Вам наиболее интересно видеть в программе?