БУМ!

Уважаемые Бухгалтеры!

Рады сообщить Вам, что СЕГОДНЯ на рынке бухгалтеров Украины произошло важное событие, и Вы первые, кому мы это сообщаем

 

Подробнее ...
Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании сообщаем Вам, что программные продукты от компании 1С теперь доступны и Вам.  

Подробнее ...
Новости от ГНИ

Як можна  потрапити на особистий прийом до керівництва податкової інспекції  у Київському районі м.Одеси з усним зверненням та який порядок розгляду таких звернень?

Керівники та інші посадові особи  ДПІ у Київському районі м.Одеси  проводять особистий  прийом громадян згідно затвердженого Графіку особистого прийому.

Прийом проводиться  регулярно у встановлені дні  та години, у зручний для громадян час.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні  питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Записатись на прийом до керівництва інспекції можна за телефоном 749-17-70, або завітавши до Центру обслуговування платників податків , який знаходиться за адресою: проспект Академіка Глушко, 17/2, вікно 15.


Яку суму (тобто оплату за ІІ семестер 2011/2012р.н. і оплату за І семестр 2012-2013р.н.) я  маю право включити до податкової знижки згідно ст. 166.3.3. Податкового кодексу України?

 

Відповідно до пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України  від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами  та доповненнями (далі – ПКУ) податкова  знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ. Порядок застосування податкової знижки передбачений ст. 166 ПКУ.

Згідно із пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

Така сума не може перевищувати розміру місячного  прожиткового мінімуму, діючого для  працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки, яка не повинна перевищувати для студентів, які навчаються на заочній, вечірній, дистанційній формі навчання – 18000 грн., (1500 грн. х 12 міс.), для денної форми навчання – 15000 грн. (1500 грн. х 10 міс.).

Отже, до податкової знижки можна включити витрати ,що підтверджені документами фактично здійснені протягом звітного податкового року, а сума сплачена у звітному податковому році за періоди навчання наступного року, не може включатись до податкової знижки.

Чи можливе розголошення відомостей , які зазначено у зверненні громадян ?

 

Можу  я отримати податкову знижку на навчання сина, якщо я не перебуваю у шлюбі з його матір’ю та не проживаю разом з ним?

 

Згідно з п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України  від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі - Кодекс) платник податку має право  включити до податкової знижки у зменшення  оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (пп.166.2.1 п.166.2 ст.166 Кодексу).

Отже, батько дитини може скористатися правом на податкову знижку за навчання дитини, яка не отримує заробітну  плату, за умови одержання всіх вимог, установлених статтями 166,176 Кодексу  та якщо дитина не усиновлена іншим  чоловіком.

 

Чи необхідно  з податковою інспекцією по місцю постановки на обліку РРО укладати договір на надання інформації з РРО? Чи потрібно братиме окремо ключі для ідентифікації РРО в системі?

 

Ключі для ідентифікації  РРО окремо отримувати не потрібно. Про підписання договорів з податковою службою мова також не йде.

Вам необхідно  звернутися в сервісний центр для доопрацювання існуючої касової техніки й приєднання до неї модемів.

Застосовувати буде можливим тільки ту касову технікові  й приєднані до неї модеми, які внесені до державного реєстру РРО.

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій оновлено наказом ДПС України  від 05.03.2013 № 51, у якому значно розширено  версії внутрішнього програмного забезпечення, що дають можливість передачі контрольно-звітної  інформації до органів податкової служби.

 

Який об'єм пам'яті повинен містити модем, за допомогою якого передаватимуться дані в електронній формі?

 

Зовнішні модеми користувачі  підключають до вже існуючих касових  апаратів, щоб звітувати в електронному вигляді про обсяги розрахунків. Або ж можна придбати реєстратор розрахункових операцій нового покоління, з вбудованим модемом, який створює електронну касову стрічку.

Модем повинен містити  енергонезалежну оперативну пам'ять, обсяг якої має бути достатнім  для накопичення і збереження контрольно-звітної інформації протягом 72 годин.

Для подання звітності  в електронному вигляді необхідно  придбавати лише ті модеми, використання яких передбачено виробником конкретної моделі реєстратора розрахункових  операцій, та для яких ним розроблено відповідну версію внутрішнього програмного забезпечення РРО, що занесена до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій. Модем повинен забезпечувати з’єднання РРО із сервером обробки інформації та мати засоби контролю.

 

Яким чином у бухгалтерському обліку відображаються авансові внески з податку на прибуток платниками які надають річну декларацію?

 

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки), ведеться на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами".

Відповідно, авансові внески з податку  на прибуток відображаються за кредитом рахунка 31 "Рахунки в банках" та дебетом аналітичного рахунка  з обліку розрахунків з податку на прибуток рахунка 64 "Розрахунки за податками й платежами". Протягом року дебетове сальдо аналітичного рахунка з обліку розрахунків з податку на прибуток відображається у балансі підприємства у статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом".

У кінці року зобов'язання з податку  на прибуток підприємством відображається за кредитом аналітичного рахунка з  обліку розрахунків з податку  на прибуток рахунка 64 "Розрахунки за податками й платежами" і дебетом  рахунка 98 "Податок на прибуток". Кредитове сальдо на відповідному аналітичному рахунку підлягає перерахуванню до бюджету.(Лист Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. N 31-08410-06-52297).

 

Чи може підприємство застосовувати ставку 0% податку  на прибуток підприємств, якщо основна частина працівників працює неповний робочий день? Як у такому випадку розраховувати розмір заробітної плати?

 

Така можливість не виключається. Право на отримання пільги, тобто  на застосування ставки 0% зі сплати податку  на прибуток, платники мають, якщо:

- розмір доходів кожного  звітного податкового періоду  наростаючим підсумком з початку  року не перевищує 3 млн. грн.;

- розмір нарахованої  за кожен місяць звітного періоду  заробітної плати (доходу) працівників,  які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, встановлені законом.

Крім того, право на отримання цієї пільги мають платники податку на прибуток, які відповідають одному з критеріїв, визначених в  абзацах «а» — «в» п. 154.6 ст.154 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі— Податковий кодекс).

Згідно зі ст.56 Кодексу  законів про працю України  від 10.12.71 р. За угодою між працівником  і власником або уповноваженим  ним органом можна встановлювати (як при прийнятті на роботу, так і згодом) неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

При цьому в обліковій  кількості ці працівники враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці, в тому числі за неробочі дні тижня, що обумовлено при зарахуванні на роботу (працівники, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств, не включаються до облікової кількості штатних працівників).

Заробітна плата працівників, які перебувають у трудових відносинах з платником податку на прибуток і працюють на частину ставки, тобто неповний робочий день, для застосування п. 154.6 ст.154 Податкового кодексу розраховується за кожен місяць звітного періоду в розмірі, що відповідає співвідношенню між двома мінімальними заробітними платами та відповідною частиною ставки, яку виплачують працівнику.

Отже, підприємство, працівники якого працюють неповний робочий  день, може застосовувати ставку 0% податку  на прибуток за умови, що таке підприємство відповідає всім іншим критеріям, установленим п. 154.6 ст.154 Податкового кодексу.

 

Чи  зобов’язана сплачувати податок  на нерухомість чотирнадцятирічна  дитина, якій дістався у спадщину будинок, житлова площа якого становить 290 кв.м? Іншихоб’єктів житлової нерухомості у дитини не має?

 

Згідно Сімейного кодексу України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Неповнолітньою  вважається дитина у віці від  чотирнадцяти до вісімнадцяти  років.

Відповідно до п.99.2 ПКУ грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.

Батьки (усиновителі) неповнолітніх  і неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.

Враховуючи вищевикладене,  батьки (усиновителі) неповнолітньої  дитини, протягом 60 днів з дня вручення їм податкового повідомлення-рішення із органів ДПС, зобов’язані сплатити податок.

Щодо суми податку,  то відповідно до пп.265.5.1 ПКУ  для квартир, житлова площа  яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова  площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Відповідні ставки податку встановлюються органами місцевого самоврядування за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості.

При цьому, п. 265.4 ПКУ  передбачено пільги із сплати  податку, а саме: база оподаткування  об’єкта житлової нерухомості,  що перебуває у власності фізичної  особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення  надається один раз за базовий  податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у  якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

Таким чином, при  розрахунку податку врахується  лише 40 кв.м житлової площі (290-250=40 кв.м) за які необхідно сплатити податок батькам (усиновителям) неповнолітньої дитини.

 

Як  розраховувати податок юрособі  яка придбала квартиру 15.03.2013 р. : починаючи  з 01.03.2013 чи з 15.03.2013 р.?

 

Відповідно до пп. 265.7.5 п. 265.7 ст. 265 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування передбачено п.265.8 ст.265 ПКУ, зокрема, у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Якщо ж на об’єкт житлової нерухомості набувається  право власності протягом року, то податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт (пп.265.7.6 ПКУ).

Для правильного  обчислення податку Вам необхідно врахувати: чи у Вас відбувся перехід права власності (якщо відбувалася зміна власників), чи Ви набули право власності (наприклад, для новозбудованого об’єкту).

 

Чи можна застосовувати податкову соціальну пільгу до доходів фізичної особи, отриманих за сумісництвом?

 

Пунктом 169.1 Податкового  кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 (далі – ПКУ) передбачено, що платник  податку, з урахуванням граничного розміру доходу до якого може застосовуватися  податкова пільга, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Тобто податкова соціальна пільга, при дотриманні вищезазначених умов, може застосовуватися лише до доходу у вигляді заробітної плати і тільки за одним місцем його нарахування (виплати).Для застосування пільги платник податку повинен подати роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (пп.169.2.2 ПКУ).Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги. Враховуючи вищевикладене, платник податків при дотриманні граничного розміру заробітної плати, який дає право на застосування податкової соціальної пільги має право подати за одним місцем роботи (на вибір платника) заяву про застосування пільги.

 

Як зазначити у формі № 1ДФ (у яких графах) нарахування та сплату штрафу та пені у разі надання до ДПСУ уточнюючого розрахунку?

 

Згідно із п.4.4 наказу ДПАУ від 24.12.2010р. № 1020, яким затверджені  Форма Податкового розрахунку сум  доходу, нарахованого (сплаченого) на користь  платників податку, і сум утриманого з них податку та Порядок її заповнення та подання, звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. Тобто, відображення в уточнюючому податковому розрахунку сум штрафних санкцій та пені не передбачено.

 

Підприємство придбає як для своїх працівників так і для відвідувачів офісу воду, чай, каву, призначені для споживання. Чи буде вважатися це доходом і чи необхідно його оподатковувати?

 

Згідно з пп. «б» пп. 164.2.17 Податкового кодексу  України від 2 грудня 2010 року № 2755 (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо, зокрема, у вигляді харчування, безоплатно отриманого таким платником, крім випадків, визначених цим Кодексом для оподаткування прибутку підприємств. Однак оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі одержаних у вигляді додаткового блага, виходячи з положень Податкового кодексу розглядається лише у разі їх одержання безпосередньо конкретним платником податку.
Таким чином, вода, кава, чай, придбані за рахунок коштів роботодавця, призначені для споживання в офісі будь-яким працівником та відвідувачем офісу, не можуть розглядатися як об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

 

Чи необхідно оподатковувати податком на доходи з фізичних осіб дитячі новорічні подарунки, придбані за рахунок коштів Фонду соцстраху та за якою ознакою вони відображаються в ф. 1-ДФ?

 

Пунктом 6 ст.34 Закону України від 18.01.2001 р. №2240 „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” із змінами і доповненнями (далі – Закон) встановлено, що за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг як, зокрема, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків. 
Дитячі новорічні подарунки придбаваються за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, в порядку, визначеному правлінням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ст. 48 Закону). 
Підпунктом 165.1.1 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 із змінами і доповненнями встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума державної та соціальної матеріальної допомоги, винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
Згідно із Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 №1020, вартість подарунку відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу „128”.

 

Якщо я працюю на підприємстві на пів-ставки, чи маю я право на соціальну пільгу?

 

Так, відповідно до п. 169.1 Податкового кодексу України  від 02 грудня 2010 року № 2755 платник податку  має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, тобто 1610 грн. в 2013 році. 
Тобто, якщо Ви працюєте неповний робочий день і заробітна плата не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги, тобто в 2013 році 1610 грн., то Ви маєте право на її застосування.

 

З якого  періоду необхідно вперше подавати податкову звітність з ПДВ  за новою формою, затвердженою наказом  Міністерства фінансів України від 25.11.2011 №1492 ?

 

 

Податкова звітність з ПДВ за новими формами, затвердженими наказом  МФУ від 25.11.2011 №1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання  податкової звітності з податку  на додану вартість» із змінами, внесеними  наказом МФУ від 17.12.2012 №1342, вперше подається: за березень 2013 року - латниками податку, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю; за І квартал 2013 року - платниками податку, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу.

 

Чи  потрібно постачальнику включати до Реєстру податкову накладну, яка помилково не була ним зареєстрована у Єдиному реєстрі?

 

Відповідно до пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу  України податкова накладна складається  у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

При цьому податкова  накладна є податковим документом і  одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих  податкових накладних продавця та реєстрі  отриманих податкових накладних  покупця (пункт 201.6 статті 201 Кодексу).

 

Реєстрація ж  податкових накладних та/або розрахунків  коригування до податкових накладних  у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше  п'ятнадцяти календарних днів, наступних  за датою їх складання, тому сама ситуація викладена у заданому питанні не мала виникнути.

 

Як  показати в реєстрі списання дебіторської заборгованості?

 

Відповідно до пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу  України податкова накладна складається  у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Якщо подією, яка відбулась раніше, є перерахування  коштів постачальнику та при цьому  покупець скористався правом на податковий кредит і не отримав товари/послуги (виникла дебіторська заборгованість), а постачальника товарів/послуг ліквідовано, пройшов термін позовної давності тощо, тобто внаслідок чого такі товари/послуги не використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, то з метою оподаткування такі товари/послуги вважаються проданими у податковому періоді, в якому відбулася подія, яка засвідчила невикористання в господарській діяльності, та відповідно, до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України, покупець зобов’язаний нарахувати податкове зобов’язання.

У такому випадку платник складає податкову накладну та відображає її у розділі І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а саме:

У графі 1 - записується  порядковий номер податкової накладної, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі.

У графі 2 - вказується дата складання податкової накладної.

У графі 3 - вказується порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1.

У графі 4 - зазначається вид документа: ПНП13 - податкова накладна, складена на паперових носіях, до якого  додається код операції (13 - податкова  накладна, виписана при використанні виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не у господарській діяльності).

У графі 5 - вказується найменування платника.

У графі 6 - вказується «0»;

У графах 7 – 13 - відображається інформація щодо постачання товарів/послуг.

 

Чи включається до складу витрат підприємства сума коштів, сплачених аудиторській фірмі за роз’яснення окремих статей Податкового кодексу?

 

 

У разі якщо підприємство отримує (або отримуватиме) консультаційні послуги від аудиторської фірми для забезпечення ведення господарської діяльності, то відповідно до абзацу «г» пп.138.10.2 п.138.10 ст.138 Податкового кодексу такі витрати можна включати до складу адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством у періоді їх здійснення за умови документального підтвердження таких витрат (п. 138.2 ст138 цього Кодексу). Документальним підтвердженням зазначених витрат можуть бути договір про надання аудиторських послуг, квитанції, платіжні доручення та інші документи на отримання й оплату таких послуг.

 

Маю у власності  однокімнатну квартиру в м. Одеса  загальна площа 39 кв.м. та будинок в  селі в Одеської області загальна площа 60 кв. м., який використовую під дачу. Чи повинен я сплачувати податок на нерухомість?

 

Згідно з п.п. 265.4.1 п.265.4 ст.265 Податкового кодексу України передбачені пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а саме: для квартири база оподаткування об‘єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується на 120 кв.м., для житлового будинку – на 250 кв.м.

Відповідно до п.265.2.2 п. 265.2 ст.265 Податкового кодексу України  не є об‘єктом оподаткування, зокрема садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об‘єкта на одного платника податків.

Враховуючи викладене, якщо у Вашій власності перебувають  квартира та будинок в селі, то за Вашим вибором застосовується пільга зі сплати податку. Пільга надається лише на один об‘єкт нерухомості.

У разі, якщо Ви володієте  садовим або дачним будинком, то згідно з нормами Податкового  кодексу України, він не оподатковується  податком на нерухомість за умови, що у власника є не більше одного об‘єкта  такої нерухомості.

 

Які передбачені штрафні  санкції за несвоєчасну сплату по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

 

Згідно вимог ст. 126.1 Податкового  кодексу України у разі якщо платник  податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірів:

При затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати грошового зобов’язання – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

При затримці  більше 30 календарних  днів, наступних за останнім днем  строку сплати суми грошового зобов’язання – у розмірі 20 відсотків погашеної  суми податкового боргу.

 
 


АвторизацияСейчас 5 гостей онлайн

Наш опрос

Ответы на какие вопросы Вам наиболее интересно видеть в программе?