БУМ!

Уважаемые Бухгалтеры!

Рады сообщить Вам, что СЕГОДНЯ на рынке бухгалтеров Украины произошло важное событие, и Вы первые, кому мы это сообщаем

 

Подробнее ...
Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании сообщаем Вам, что программные продукты от компании 1С теперь доступны и Вам.  

Подробнее ...
Новости от ГНИ

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян.

Вопрос: Чи можливе розголошення відомостей , які зазначено у зверненні громадян ?

Ответ: Згідно Закону України "Про звернення громадян" - не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

Вопрос: У яких випадках звернення громадян не підлягають розгляду ?

Ответ: Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!

05.06.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником відділу адміністрування податків з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси ДПС Шведчиковою Ольгою Василівною на тему: «Податкова знижка» за тел. 49-50-54.

 

Нова форма звіту за спеціальне використання лісових ресурсів

 

Наказом Мінфіну України від 21.12.2012р. № 1404 затверджено нову форму податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

Відповідно до положень Податкового кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Базовим податковим (звітним) періодом для збору є календарний квартал.

Оприлюднення нової форми податкової звітності по збору відбулося у першому кварталі 2013 року, а тому за новою формою платники повинні складати податковий розрахунок по збору починаючи з другого кварталу 2013 року. Оскільки лісокористувачі складають розрахунок наростаючим підсумком з початку року, то подання податкового розрахунку за новою формою платниками збору слід здійснювати за результатами І півріччя 2013 року.

 

Торгуєте на ринку – придбайте патент

 

Фізичні особи - підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування та здійснюють торговельну діяльність у пунктах продажу товарів на території ринку повинні придбавати торговий патент.

Під пунктами продажу товарів слід розуміти:

- лоток, прилавок, інший вид торговельної точки у відведеному для торговельної діяльності місці, крім лотків і прилавків, що надаються в оренду суб’єктам господарювання - фізичним особам та розташовані в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі - ринків усіх форм власності;

- магазин, інша торговельна точка, що розташовані в окремому приміщенні, будівлі або їх частині, і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

- фабрика-кухня, фабрика-заготівельня, їдальня, ресторан, кафе, закусочна, бар, буфет, відкритий літній майданчик, кіоск, інший пункт ресторанного господарства;

- кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована в окремому приміщенні, але не має вбудованого торговельного залу для покупців;

- автомагазин, розвозка, інший вид пересувної торговельної мережі;

- стаціонарна, малогабаритна і пересувна автозаправна станція, заправний пункт, який здійснює торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом;

- оптова база, склад-магазин, інші приміщення, що використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.

Водночас, не повинні придбавати торговий патент фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність з лотків і прилавків, що надаються їм в оренду та розташовані в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі ринків усіх форм власності.

Пункти продажу товарів визначено п. 14.1.211 ст. 14 Податкового кодексу України.

 

Особливості оподаткування цінних паперів та деривативів

 

Ставки акцизного податку за операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами визначені статтею 215 1 Податкового кодексу України (ПКУ).

Операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів, є об'єктами оподаткування акцизним податком (пп. 213.1.7 ПКУ).

Такі операції оподатковуються за ставкою 1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі відповідно до пп. 2151.1.4 ПКУ.

Платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа - резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених пунктом 213.2 статті 213 цього Кодексу (пп. 212.1.9 п. 212.1 статті 212 Кодексу).

Торгівці цінними паперами (ліцензіати) зобов'язані нарахувати, утримати та сплатити акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що отримуються (нараховуються) продавцем цінних паперів або особою, яка відчужує цінні папери.

Детальніше про базу оподаткування, терміни сплати  та інше викладено в листі ДПС України від  25.02.2013 р. № 2801/6/15-5215 «Щодо оподаткування операцій з відчуження цінних паперів».

 

 

 

 

Боржники – в зоні особливої уваги

 

Борги – це справжнє замкнуте коло, в  яке краще ніколи не потрапляти, але якщо  підприємство потрапило до категорії боржників, то незалежно від того, як складаються  обставини, борги завжди потрібно віддавати.

З початку року податківцями Київського району м. Одеси забезпечено надходжень до зведеного бюджету за  рахунок погашення  податкового боргу на суму 3,1 млн. грн.( в т.ч. до держбюджету – 2,1 млн. грн. та 1,0 млн. грн. до бюджету міста).

Державна податкова інспекція  у  Київському районі м.Одеси має у своєму арсеналі чимало методів, які допомагають повернути борги державі. Так, по 6 підприємствах - боржниках ініційовано процедури стягнення коштів з розрахункових рахунків в банківських установах у відповідності до 95 ст. Податкового Кодексу, направлено  100 інкасових вимог на стягнення коштів. В щоденному режимі виставляються інкасові вимоги за рішеннями суду.  Направлено 37  позовів до суду щодо звернення стягнення на кошти та інше майно боржників  через виконавчу службу  на суму 2,7 млн. грн. Ініційовано 54 звернення до виконавчої служби з метою тимчасової заборони виїзду боржників за кордон.

Нагадуємо платникам податків, що розстрочення податкового боргу не лише дає можливість уникнути нарахування штрафних санкцій та пені, але й перенести та розподілити строки сплати грошових зобов’язань до кінця  бюджетного року.

А тим керівникам підприємств, які мають заборгованість перед державою, варто пам’ятати, що вони перебувають в зоні особливої уваги фахівців Державної податкової інспекції  у  Київському районі м. Одеси.

 

Повідомляйте про об’єкти оподаткування

 

Платники податків незалежно від обраної ними системи оподаткування мають повідомляти про всі об’єкти оподаткування пов’язані з його діяльністю. А саме, протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття такого об’єкта необхідно повідомити про нього до органу Міндоходів, за встановленою формою.

Форма звітності №20-ОПП «ПОВІДОМЛЕННЯ про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. №1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів».

Неподання у строки повідомлення про об’єкти оподаткування тягне за собою накладення штрафу:

§ на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень;

§ на юридичних осіб - 510 гривень.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу:

§ на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень;

§ на юридичних осіб - 1020 гривень.

Відповідальність за порушення встановленого порядку регламентована ст.117 ПКУ.

 

Маєш неоформленого працівника – відповідай по закону

 

Нелегальний обіг робочої сили веде до порушення прав людини, втрати працівником, зайнятих у «тіньовому» секторі економіки, соціальних гарантій, страхового стажу і соціальних виплат в разі захворювання чи виходу на пенсію.

Використання «нелегалів», не укладення чи несвоєчасна реєстрація трудових договорів між підприємцями та найманими працівниками є порушенням законодавства про працю і передбачає адміністративну відповідальність – накладання штрафу в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1700грн.).

У разі виявлення під час перевірки фактів порушення працедавцем  законодавства щодо укладення трудового договору, якщо ці дії призвели до  нарахування, утримання та сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб, до нього застосовуватимуться штрафні санкції у розмірі 25 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання. А при повторному порушенні протягом 1095 днів - 50 відсотків (ст. 123 ПКУ).

У разі порушення подання податкової звітності про суми доходів нарахованих платникам податків, до таких роботодавців застосовуватиметься штраф 510 грн., а при повторному порушенні протягом року буде накладатися 1020 грн.  штрафу, що передбачено ст.119 ПКУ.

Також, Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям відомостей про доходи громадян, -  у вигляді попередження суб’єктів господарювання або накладення на них штрафу від 2-х до 3-х неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (при повторному протягом року – від 3-х до 5-ти НМДГ).

Крім цього, встановлена кримінальна відповідальність за неукладання трудових договорів з найманими працівниками та грубе порушення законодавства про працю (ст.172 Кримінального Кодексу України) та за умисне ухилення від сплати податків (ст.212 ККУ).

Дотримання працедавцем трудового законодавства дасть змогу підприємцям уникнути непорозумінь із найманими працівниками і контролюючими органами.

 

До бюджету надійшло  26,4 млн. грн. авансових внесків від платників податку на прибуток

 

Починаючи з цього року певні категорії платників податку на прибуток повинні щомісяця сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і строки встановлені податковим законодавством.

У зв’язку з набуттям змін у Податковому кодексі України 118 суб’єктів господарювання сплачують авансові внески з податку на прибуток із 2305 суб’єктів, які знаходяться на обліку.

Протягом січня – квітня 2013 року Державною податковою інспекцією у Київському районі м. Одеси забезпечено надходження до бюджету понад 26 млн. грн. авансових внесків з податку на прибуток підприємств.

Податківцями приділяється велика увага наповненню місцевих бюджетів, кошти яких спрямовуються на розвиток нашого району і забезпечення соціальних програм.

З метою забезпечення своєчасних та у повному обсязі надходжень до бюджетів, працівники інспекції роблять основний  акцент на відпрацюванні ризикових підприємств, встановленні та ліквідації схем ухилення від оподаткування,  та здійснення інших заходів, пов’язаних з оподаткуванням.

 

У Київському районі м. Одеси – 24  декларанта-мільйонера

 

У Київському районі м. Одеси 24 особи задекларували доходи за 2012 рік у розмірах, що перевищили 1 млн гривень. Про це повідомив начальник ДПІ у Київському районі м. Одеси Володимир Попов під час прес-конференції, яка відбулась 22 травня 2013 року в приміщенні податкової інспекції.

Він зазначив, що 1 травня 2013 року закінчилась кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2012 році. Мешканцями Київського району м.Одеси, які у 2012 році одержали доходи та зобов’язані їх задекларувати, подано 759 декларації.

Відмінною особливістю цьогорічної кампанії декларування – є значне збільшення порядних платників – мільйонерів, в порівнянні з кампанією декларування 2012 року таких громадян було – 8 чол.

Загальна сума задекларованого доходу громадянами-мільйонерами становить – 75,4 млн.гривень

Нараховано податку до сплати до бюджету ( без урахування ПДФО, утриманого податковими агентами) – більше 380.9 тис.грн.

Основні джерела походження доходів – це доходи отримані внаслідок успадкування та отримання в дарунок майна, доходи від продажу нерухомості, таких громадян нараховано - 15 , також доходи, отримані від двох чи більше податкових агентів.

 

 

У Київському районі м. Одеси підбито підсумки кампанії декларування доходів громадян за 2012 рік

 

Під час надання інтерв’ю представникам засобів масової інформації, а саме телеканалам «Град», «АРТ», «АРТ-24», «РІАК» повідомив начальник ДПІ Володимир Попов.

За весь період декларування було проведено чимало заходів, що сприяли та забезпечували якісне обслуговування громадян для добровільного та своєчасного подання ними декларацій. Для зручності громадян, в період проведення кампанії декларування інспекція працювала з подовженим робочим днем та у вихідні дні.

Провідними фахівцями ДПІ у Київському районі м. Одеси проводилися семінари для платників податків, сеанси телефонного зв’язку „гаряча лінія”, брифінги, “круглі столи” надавалися безоплатні консультації щодо заповнення та подання податкової декларації.

Як результат, жителями Київського району м. Одеси подано 1284 декларації про майновий стані і доходи.

Загальна сума задекларованого доходу становить 221,6 млн. грн..

Найбільша кількість декларантів – це громадяни, які задекларували доходи від продажу об'єктів рухомого та нерухомого майна, а також доходи від успадкованого чи отриманого у дарунок майна.

-  З них 759 громадян, які зобов’язані декларувати доходи згідно з чинним податковим законодавством.

За поданими деклараціями нараховано до сплати податкових зобов*язань 9,6 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Для отримання податкової знижки звернулось 382 особи. Сума податку до повернення внаслідок застосування податкової знижки  237,1  тис. гривень.

Декларування доходів громадянином – це прояв поваги до країни, у якій живеш, де навчаються чи працюють твої діти, зростають онуки. І коли кожен з нас розумітиме, що саме від рівня його податкової культури залежить міць і добробут держави, тоді ми досягнемо мети – жити не гірше європейців.

Разом з тим нагадуємо, що за підсумками поданої податкової декларації громадяни повинні сплатити нарахований податок на доходи фізичних осіб до 1 серпня поточного року.

Володимир Григорович  нагадав, що своїм правом на податкову знижку громадяни можуть скористатися ще до кінця поточного року. А якщо у них виникнуть питання, як правильно подати декларацію, то вони можуть звернутись до Центру обслуговування платників податків або подзвонити за телефоном 749-17-70.

 

ДПІ у Київському районі м. Одеси пропонує «електронізувати» РРО без штрафів

 

На середину травня нинішнього року в ДПІ у Київському районі 105 реєстраторів касових операцій уже модернізувалися і працюють по-новому, тобто формують касову стрічку в електронній формі.

Працівники Міндоходів підкреслюють, що законодавчою новизною для платників, які використовують РРО, ще на початку року змінено порядок подання звітності, яким передбачено замість подання звітів на паперових носіях - звітувати за допомогою телекомунікаційних каналів зв’язку (GSM операторів чи проводними каналами) і для того, щоб   модернізуватися існують два шляхи: придбання  нових реєстраторів розрахункових операцій, або їх  доопрацювання.

Також, роблять акцент на необхідність всіх користувачів касової техніки  поспішити, так як до завершення перехідного періоду, який триває до 1 липня поточного року, залишилося півтора місяці і уже після настання цього терміну до платників за неподання  звітності в електронному вигляді буде застосовуватися фінансова санкція.

На оновленому сайті Міністерства доходів і зборів розміщено повний перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій,  які відповідають усім вимогам та включені до Державного реєстру у рубриці «Податкове законодавство», «Накази» (http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/62615.html).

 

Темп росту сплати податку на доходи фізичних осіб Київського району м.Одеси – 15,3 відсотки

 

Надходження податку на доходи фізичних осіб по ДПІ у Київському районі м.Одеси  за чотири місяці  2013 року до місцевих бюджетів  зросли у порівняні з аналогічним періодом минулого року на 6,9 млн. грн. або на 15,3 % .

За  січень - квітень 2013 року  до бюджету надійшло 47,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що складає 111,1 % виконання затвердженого показника Міністерства доходів і зборів України.

Індикативний показник по ДПІ у Київському районі м.Одеси по податку на доходи фізичних осіб, доведений Міністерством доходів і зборів України, забезпечено на 111,1 відс., перевиконання складає  5,2 млн. гривень.

 

810,7 тис. гривень збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплатили платники Київського району м.Одеси

 

Таку суму протягом січня - квітня цього року сплатили  225 суб’єктів підприємницької діяльності, які продають алкогольні напої та пиво, не застосовуючи при цьому спрощену систему обліку та звітності.

Нагадаємо, що платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва й хмільництва є суб’єкти підприємницької діяльності, які реалізують в оптово-роздрібній мережі й мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво.

Виробники алкогольних напоїв та пива платять збір лише за умови продажу ними цієї продукції в роздрібній торгівлі безпосередньо споживачам. У випадку постачання такої продукції суб’єктам оптової й роздрібної торгівлі, виробники збір не платять.

Ставка збору складає 1,5% від виручки, отриманої на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв і пива.

 

Єдинники четвертої та шостої груп звітуватимуть за новою формою

 

Оновлена форма декларації для  платників єдиного податку – юридичних осіб вводиться в дію для звітності, поданої з 1 липня 2013 року.

Форма декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2012 №1159.

В ДПІ у Київському районі м. Одеси зареєстровано на четвертій  групі єдиного податку -  1260 підприємств - спрощенців. Шосту групу єдиного податку обрало 1 підприємство.

З серпня минулого року введено п‘яту та шосту групи єдиного податку для суб‘єктів господарювання з великими обсягами доходу  - до 20 мільйонів гривень. Це дає можливість підприємствам з великим обсягом доходу застосовувати спрощений бухгалтерський та податковий облік та звітність.

Нагадаємо, що з 4 січня цього року для підприємств, які знаходяться на шостій групі єдиного податку знижено ставки. До 3 січня включно ставки становили 7% (у разі сплати ПДВ) та 10 % від доходу. Наразі ставки єдиного податку для цієї категорії підприємств -  5%  (при сплаті податку на додану вартість) або 7 % від доходу.

 
 


АвторизацияСейчас 4 гостей онлайн

Наш опрос

Ответы на какие вопросы Вам наиболее интересно видеть в программе?