Новости законодательства 43 тиждень 2012 р.: 22– 28 жовтня Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

СПИСОК FATF

Україна затвердила перелік країн, які входять до "чорного списку" FATF

Наказом Держфінмоніторингу України N 139 від 01.10.2012 р. відповідно до Публічної заяви Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванням тероризму (FATF) від 22.06.2012 р., та на виконання вимог постанови Кабміну N 765 від 25.08.2010 р. затверджено Перелік країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

До цього переліку ввійшли такі країни, як Ісламська Республіка Іран та Корейська Народна Демократична Республіка.

Нагадаємо, що 22.06.2012 р. FATF відповідно до вищезазначеної Публічної заяви надала "чорний та сірий списки" країн, що підпадатимуть під моніторинг FATF.

До так званого "чорного списку" належать країни, щодо яких FATF закликає застосувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від відмивання грошей і фінансування тероризму (Іран, Північна Корея).

До "сірого списку" увійшли ті країни, які не досягли достатнього прогресу в усуненні певних недоліків або не виконують розроблений спільно з FATF план дій по їх усуненню (Куба, Болівія, Ефіопія, Гана, Індонезія та ін.).

Україна перестала бути об'єктом моніторингу FATF з 28.10.2011 р.

Наказ Державної служби фінансового моніторингу України N 139 від 01.10.2012 р.

ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

Паспорти громадянам України видаватиме Державна міграційна служба

Верховна Рада прийняла Закон N 5294-VI від 18.09.2012 р., метою якого є приведення законодавства у сферах громадянства, реєстрації фізичних осіб та порядку оформлення документів для виїзду за кордон у відповідність із Конституцією України в частині перерозподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у зв’язку з проведенням адмінреформи (відповідно до Указу Президента України N 1085/2010 від 09.12.2010 р.).

Так, зміни вносяться до Постанови Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (N 2503-XII від 26.06. 92 р.).

Слід звернути увагу, що в рамках проведення адмінреформи Державній міграційній службі України серед іншого було надано функції з оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта. Раніше дані документи повинні були видаватись органами внутрішніх справ, а саме паспортною службою та підрозділом служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Отож, відповідні коригування знайшли своє відображення у зазначеній постанові ВРУ.

Змін зазнав і Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (N 3857-XII від 21.01. 94 р.). У ньому також передбачили, що оформлення паспорта для виїзду за кордон для громадян, що досягли 18-річного віку та проїзного документа дитини для виїзду за кордон буде здійснюватися Державною міграційною службою. До речі, бланки для закордонного паспорта виготовлятимуться на замовлення цього ж органу. Також зазначається, що Порядок оформлення, видачі, обміну, повернення, вилучення, знищення, визнання недійсним паспорта громадянина України для виїзду за кордон визначається Кабміном.

Зауважимо, що функції щодо збереження, затримання чи вилучення закордонного паспорта у встановлених Законом N 3857-XII випадках замість органів внутрішніх справ буде також виконувати Державна міграційна служба.

-----------------------

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, та повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України" (N 5294-VI від 18.09.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 195 від 17.10.2012 р.

Дата набрання чинності: 18.10.2012 р.

ДОГОВОРИ

ВСУ дозволив укладати договір поруки за відсутності згоди боржника

Верховний Суд України визнав необов'язковим отримання згоди позичальника на укладення договору поруки, а також його повідомлення про вчинення такого договору між кредитором і поручителем.

Такого висновку дійшов ВСУ у своїй постанові N 3-35гс12 від 14.08.2012 р., переглянувши постанову ВГС (N 18/5005/11144/2011 від 26.01.2012 р.) у справі за позовом ТОВ до Банку про визнання договору поруки недійсним.

Як зазначив ВСУ, чинним законодавством України та умовами як кредитного договору, так і оспорюваного договору поруки не встановлено обов'язок кредитора та поручителя попереджати боржника про укладення договору поруки з метою забезпечення виконання його зобов'язань перед кредитором, а волевиявлення боржника під час укладення договору поруки не є істотною умовою договору поруки. Ці обставини не можуть свідчити про фіктивність договору поруки.

Отже, підписуючи договори про кредитування, варто звертати увагу на наявність у них положень, які б забороняли передачу стороною договору своїх прав та обов'язків третім особам без згоди контрагента.

----------------------.

Постанова Верховного Суду України N 3-35гс12 від 14.08.2012 р.

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА

Ще більше видів діяльності дозволили провадити на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази

Кабмін суттєво скоротив Перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, а, отже, щоб займатися ними, суб’єкт господарювання має обов’язково отримати встановлені дозвільні документи.

Зауважимо, що замість приблизно ста видів діяльності, передбачених у зазначеному переліку (затверджено постановою КМУ N 725 від 25.08.2010 р.), Кабмін затвердив майже вдвічі менше (п’ятдесят дві позиції). Отже, серед видів діяльності, проведення яких стане можливим на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази (і які не увійшли до оновленого Переліку КМУ), опинилися:

- практична діяльність з оцінки майна;

- початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передача на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень;

- перевезення швидкопсувних харчових продуктів;

- виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів;

- діяльність, пов’язана з туристичним супроводом;

- розповсюдження і демонстрування національних та іноземних фільмів на всіх видах носіїв зображення тощо.

Нагадаємо, що відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (N 2806-ІV від 06.09.2005 р.) декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства визначена документом, яким суб'єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

----------------------

Постанова Кабінету Міністрів України N 973 від 24.10.2012 р.

Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Нацбанк збирає інформацію щодо агентських договорів банків

Нацбанк розробив Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків та визначив, як саме банки мають надавати йому інформацію про укладені агентські договори щодо надання фінпослуг. Зауважимо, що норма відносно ведення НБУ зазначеного реєстру запрацювала з середини 2011 року (відповідно до ЗУ N 3024-VІ від 15.02.2011 р.).

Обмінюватися інформацією банки з Нацбанком будуть в електронному вигляді. Так, передбачено, що протягом 5-и робочих днів з дня укладення агентського договору, внесення до нього змін, розірвання, закінчення строку дії такого договору, або при зміні відомостей про комерційного агента, банк зобов’язаний подати до НБУ відповідний файл-повідомлення (реквізити такого повідомлення визначено у додатку 1 до Положення). В свою чергу, Нацбанк, отримавши таке повідомлення та проконтролювавши правильність заповнення усіх реквізитів та повноту даних, має у строк, не більший п’яти робочих днів, сформувати та надіслати на адресу банку квитанцію з номером запису у реєстрі. Зауважимо, що у реєстрі комерційних агентів (представників) банків фіксується номер запису, відомості про комерційного агента та про агентський договір.

Встановлено, що фінпослуги за агентським договором можуть надаватися комерційним агентом від імені банку тільки після його реєстрації Нацбанком та отримання квитанції.

Увага! Нацбанк передбачив, що банки протягом 60 днів із дня доведення до їх відома технічних умов ведення вищезазначеного реєстру, мають подати інформацію в електронному вигляді згідно з технічними умовами про всі діючі агентські договори щодо надання фінансових послуг із комерційними агентами банків.

----------------------.

Постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків" (N 386 від 20.09.2012 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2012 р. за N 1720/22032 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

СТРАХУВАННЯ С/Г ПРОДУКЦІЇ

Встановлено вимоги для бажаючих страхувати с/г продукцію з держпідтримкою

1 липня 2012 року набрав чинності спеціальний Закон, що встановлює особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (N 4391-VI від 09.02.2012 р.). Єдиним об’єднанням страховиків, уповноваженим на страхування відповідно до зазначеного нормативного акта, визначено Аграрний страховий пул (далі – Пул), стати членом якого може страховик, який отримав спеціальну ліцензію та відповідає вимогам щодо участі страхових компаній (страховиків) у страхуванні с/г продукції з держпідтримкою. Визначити такі вимоги було доручено Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінпослуг разом із Мінагрополітики, що останні і зробили шляхом прийняття відповідних документів.

Отже, отримати право страхування с/г продукції з держпідтримкою може страхова компанія (страховик), за умови:

1) наявності:

- досвіду здійснення майнового страхування протягом 2-х останніх років;

- досвіду передачі с/г ризиків у перестрахування страховикам (перестраховикам) – нерезидентам;

- кваліфікованого персоналу (встановлено мінімальну кількість працівників з певними освітою та досвідом);

- вартості чистих активів у розмірі, не меншому, ніж зареєстрований статутний капітал цієї фінустанови, підтверджених аудиторським висновком (станом на останню звітну дату, що передує набуттю членства в Пулі);

- перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25% та не менше ніж на 1 млн. євро за офіційним курсом гривні до інвалют, встановленим НБУ – на останню звітну дату, що передує набуттю членства в Пулі;

2) відсутності невиконаних заходів впливу на дату подання заяви про набуття членства в Пулі, що підтверджується відповідною інформацією Нацкомфінпослуг;

3) забезпечення:

- можливості страхувальника повідомляти страхову компанію (страховика) про події, які мають ознаки страхового випадку, та отримувати первинну інформацію щодо порядку врегулювання збитків;

- здійснення функції з урегулювання подій, які мають ознаки страхових випадків, за договорами страхування с/г продукції з держпідтримкою на всій території дії таких договорів.

Контролювати виконання цих вимог будуть їх автори - Нацкомфінпослуг разом з Мінагрополітики.

---------------------

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 1671 від 09.10.2012 р.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України N 611 від 09.10.2012 р.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2012 р. за N 1714/22026 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Планується обмежити виготовлення та використання полімерних пакетів

Світовою спільнотою уже не перший рік ведеться боротьба із забрудненням навколишнього природного середовища, в рамках цього активно обговорюється питання використання полімерних пакетів. Так, у багатьох країнах світу полімерні пакувальні пакети довготривалого розкладу оголошено "ворогами екології", вилучено з торговельних мереж, а також встановлено значні штрафи за їх використання, і навіть кримінальну відповідальність.

Як виявилось, Україна також не стоїть осторонь у боротьбі за чистоту планети, про це свідчить поданий народним депутатом Є. Шаго ("Блок Юлії Тимошенко") на розгляд до Верховної Ради України законопроект, яким запропоновано встановити обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакувальних пакетів довготривалого розкладу.

У законопроекті дається визначення полімерного пакувального пакета довготривалого розкладу - це пакет, виготовлений з окремого полімеру або полімерних композицій, природний період розкладу якого під впливом фізичного, хімічного, термального чи біологічного факторів становить більше 5 років.

Що ж стосується обмежень щодо поводження з полімерними пакетами довготривалого розкладу, то вони полягають у наступному:

- заборонятиметься з 01.01.2014 року виробництво, використання, ввезення та оплатне чи безоплатне розповсюдження на території України (крім транзиту вантажів) полімерних пакувальних пакетів довготривалого розкладу, об'єм яких є меншим за 20 літрів, з товщиною матеріалу менше 0,05 міліметра;

- заборонятиметься з 01.01.2015 року розповсюдження полімерних пакетів довготривалого розкладу суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю продовольчими товарами, підприємствами громадського харчування, за винятком, якщо упакування продукту відбулося промисловим шляхом з дотриманням відповідних норм та регламентів.

Вказані заборони не розповсюджуватимуться на пакувальні пакети, що розкладаються.

Зі слів ініціатора законопроекту, його прийняття сприятиме поліпшенню рівня охорони навколишнього природного середовища та стану благоустрою населених пунктів, зменшенню ризиків техногенних аварій, засмічення зелених та прибережних зон, водойм та морських акваторій, а також загибелі представників тваринного світу.

У разі прийняття Закон набере чинності з дня його опублікування.

----------------------------------------

Проект Закону "Про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакувальних пакетів довготривалого розкладу" (N 11379 від 24.10.2012 р.)

ДЕРЖМИТО

Пропонують затвердити розмір держмита за реєстрацію прав на нерухомість

На розгляд до Верховної Ради надійшов законопроект, направлений народним депутатом В. Хомутинніком ("Партія регіонів"), яким пропонується встановити державне мито за реєстрацію прав власності на нерухомість шляхом внесення змін та доповнень до Декрету КМУ "Про державне мито" (N 7-93 від 21.01.93 р.).

Даним законопроектом затверджуються норми, мова в яких йде про те, що держмито справлятиметься за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно у розмірі 7 НМДГ (119 грн.), а також за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно у розмірі 3 НМДГ (51 грн.). Також зазначається, що держмито, яке справлятиметься за вище перелічені дії, буде зараховуватися до держбюджету.

Автор законопроекту зазначає, що прийняття запропонованих норм сприятиме підвищенню ефективності витрат держбюджету на створення та утримання системи органів державного управління у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, сприятиме наповненню дохідної частини держбюджету України.

У разі прийняття Закон набере чинності з 01.01.2013 р.

------------------------------

Проект Закону "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" (N 8296-д від 24.10.2012 р.)

КЛАС ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ

Нові бланки звітності до Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві

Незначних правок зазнав Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затверджений постановою ФСС від НВВ N 30 від 30.11.2010 р. (далі – Порядок N 30).

Набагато цікавішими є те, що коментованим документом в новій редакції викладено додатки 1 – 6 та 8 – 10 до вищезгаданого порядку. Більшість з них можна сміливо пропустити, а ось на два звернемо увагу:

1) Заява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску (додаток 3);

2) Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 20__ рік (додаток 5).

Нагадаємо, що перший документ страхувальник подає у разі незгоди щодо встановленого класу профризику виробництва. Ця заява подається до "нещасного" Фонду протягом 10 робочих днів після отримання від ПФУ повідомлення про взяття на облік платником єдиного соцвнеску (п. 3.5. Порядок N 30).

З іншим документом ми пересікаємося набагато частіше, адже подаємо його кожного року до 25 січня (наступного за звітним) за своїм місцезнаходження (п. 3.10. Порядок N 30).

-----------------------

Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України N 32 від 21.09.2012 р.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2012 р. N 1712/22024

Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування.

ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

До декларації з податку на прибуток додаток ОК подавати не потрібно

Питання щодо необхідності подання додатка ОК до декларації з податку на прибуток підприємств постало ребром з набранням чинності Закону N 5083-VI від 05.07.2012 р. За ним, з 12.08.2012 р. було виключено абз. 2 і 3 п. 152.3 ПКУ, якими передбачалося подання разом з декларацією переліку доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів - платників єдиного податку (або простіше – додатка ОК). Однак, незважаючи на це, залишалося відкритим питання: з якого періоду можна не подавати додаток ОК, адже донині він є складовою чинної декларації.

Своє слово з цього питання сказав Центральний офіс з обслуговування великих платників податків ДПС. На його думку: "... починаючи зі звітного (податкового) періоду – три квартали 2012 р. додаток ОК до декларації подавати не потрібно" (публікація розміщена в газеті "Податковий, банківський, митний консультант" N 43 від 22.10.2012 р.).

Погодьтесь, цей висновок є логічний. Хоча обережні бухгалтери й досі трішки вагаються в ньому. Від себе додамо, що з цим питанням ми теж зверталися до податкової і сподіваємося з дня на день отримати письмову відповідь на нього.

Для більш цілісного уявлення ситуації зазначимо, що аналогічну відповідь на поставлене питання давав і Олексій Задорожній (начальник Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України) під час "гарячої" телефонної лінії. Відповідь на нього розміщена на сайті Вісника податкової служби України.

ПІЛЬГИ В IT-СФЕРІ

Скористатися пільгою з ПДВ зможуть не всі постачальники програмної продукції

Нагадаємо, що Закон N 5091-VI від 05.07.2012 р., покликаний прискорити розвиток в Україні індустрії програмної продукції, нагородив айтішників пільгами в оподаткуванні. А саме:

1) звільненням від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції (нормами ПКУ не передбачено обов’язкового отримання статусу "суб’єкта індустрії програмної продукції" для користування цією пільгою);

2) ставкою 5% податку на прибуток, отриманого від економічної діяльності в IT-сфері (в ПКУ чітко прописано, що ця пільга тільки для "суб’єктів індустрії програмної продукції").

При цьому, обидві пільги надаються на обмежений термін – 10 років (з 01.01.2013 р. по 01.01.2023 р.). Без глибокого аналізу бачимо, що під дію першої пільги потрапляють операції з постачання програмної продукції, під дію другої – прибуток, отриманий від економічної діяльності в IT-сфері. Об’єднує їх лиш одне – десятирічний період пільгування.

Але, знаючи фіскальні замашки органів ДПС, ми вирішили спитати у них, чи дійсно пільгою з ПДВ зобов’язані (мають право)* користуватися всі постачальники програмної продукції. І, що ви думаєте, сказала ДПС? Їх відповідь перед вами: "...звільнення від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції поширюється на суб'єктів господарювання, які включені до реєстру суб'єктів, які застосовують особливості оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції, та мають свідоцтво про реєстрацію такого суб'єкта як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування".

Ми не погоджуємося з таким підходом до даної ситуації, і повторно відправили запит з цим питанням. Сподіваємося, що податкова змінить свою позицію на більш ліберальну. Тим паче, що цього хотів законодавець. Погодьтесь, якщо б автори Закону N 5091-VI від 05.07.2012 р. планували поширити пільгу з ПДВ виключно на суб’єктів індустрії програмної продукції, то вони б ув’язали її з п. 15 підр. 10 розділу XX ПКУ, присвяченим особливостям оподаткуванням суб’єктів індустрії програмної продукції. Цього не сталося! А тому говорити про обмеженість пільги з ПДВ не можна!

* Податкова неодноразово наголошувала, що відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів платник податків вправі лише тоді, коли звільнення надається безпосередньо платнику податків, а не окремим операціям з постачання тих чи інших товарів чи надання тих чи інших послуг (див., наприклад лист N 1390/7/16-1517-01 від 20.01.2011 p.). В нашому випадку пільгуються саме операції з постачання, тому відмовитися від пільги неможливо. Але для цього потрібно ще розпочати нею користуватися...

-----------------------

Лист Державної податкової служби у м. Києві N 6239/10/06-408 від 02.10.2012 р.

МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ

Порядок поміщення товарів у митному режимі та використання книжок А.Т.А.

Мінфін своїм наказом затвердив Порядки щодо:

- виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму;

- митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетів) А.Т.А.

Перший Порядок визначає особливості виконання митних формальностей при поміщенні товарів у митні режими (тимчасового ввезення/вивезення, знищення або руйнування, відмови на користь держави тощо) та під час перебування товарів у відповідному митному режимі. Цим документом також врегульовано і процедуру підтвердження факту втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили.

Варто зауважити, що Порядком затверджено ряд форм, а саме:

- письмову заяву підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів;

- форму обліку марок акцизного податку, що тимчасово вивозяться з митної території України та реімпортуються на митну територію України підприємством;

- електронне повідомлення для:

-- поміщення у митний режим митного складу товарів, що ввозяться на митну територію України;

-- поміщення у митний режим реекспорту товарів, що вивозяться за межі митної території України;

-- розміщення на митний склад товарів, поміщених у інші митні режими;

-- вивезення з митного складу товарів, поміщених у інші митні режими;

- додаток до заяви підприємства (до додатка 1 Порядку) – подається за умови здійснення операцій з переробки товарів.

Другий Порядок визначає особливості виконання митних формальностей при переміщенні через митний кордон України товарів на умовах Конвенції про тимчасове ввезення з використанням книжок А.Т.А. у митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту та транзиту, а також під час перебування товарів у відповідному митному режимі.

Нагадаємо, що книжка A.T.A. - це міжнародний документ, що використовується для тимчасового ввезення товарів, за винятком транспортних засобів.

Використання книжки A.T.A. не є обов'язковим, але надає декларанту низку переваг (наприклад, звільнення від сплати ввізного мита, митних зборів і податків при тимчасовому ввезенні товарів на термін до одного року та ін.).

Також вищевказаним наказом Мінфіну затверджено Інструкцію по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами, попередня редакція якої (затверджена наказом Держмитслужби України N 353 від 28.04.2011 р.) втрачає силу.

-----------------------

Наказ Міністерства фінансів України N 657 від 31.05.2012 р.

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.10.2012 р. N 1669/21981 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

- внесла зміни до деяких законів щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру (Закон N 5314-VI від 02.10.2012 р.);

- ратифікувала Конвенцію між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та майно і Протокол до неї (Закон N 5297-VI від 02.10.2012 р.);

КМУ

- вніс зміни до Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин (постанова N 966 від 24.10.2012 р.);

- передбачив внесення змін до деяких власних постанов стосовно необхідності ліцензування діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (постанова N 972 від 24.10.2012 р.);

Мінінфраструктури

- затвердило:

-- зміни до збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги (наказ N 569 від 21.09.2012 р.);

-- зміни до Правил користування вагонами і контейнерами та Правил оформлення перевізних документів (наказ N 570 від 21.09.2012 р.);

-- інструкцію про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України (наказ N 442 від 31.07.2012 р.);

Міносвіти

- затвердило примірні зразки документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти (наказ N 1021 від 17.09.2012 р.);

НКРЕ

- затвердила Правила користування природним газом для юридичних осіб (постанова N 1181 від 13.09.2012 р.);

- розробила Порядок формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток (постанова N 1177 від 13.09.2012 р.);

Мінагрополітики

- встановило Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) (наказ N 590 від 01.10.2012 р.);

- розробило Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів (наказ N 559 від 12.09.2012 р.);

Нацкомфінпослуг

- розробила Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян у Нацкомфінпослуг (розпорядження N 1206 від 11.09.2012 р.);

Фонд держмайна

- відкоригував Порядок погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас (наказ N 3534 від 19.09.2012 р.);

Мінфін

- прописав Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній  формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та затвердив Порядок передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів ДПС (наказ N 1057 від 08.10.2012 р.);

- взявся за оновлення податкової звітності, виклавши в новій редакції:

-- Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів (наказ N 1032 від 26.09.2012 р.);

-- Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (наказ N 1000 від 17.09.2012 р.);

-- Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (наказ N 1000 від 17.09.2012 р.);

-- Податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні (наказ N 1001 від 17.09.2012 р.);

ФСС з ТВП

- виклав у новій редакції форму Ф14-ФСС з ТВП "Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення" (постанова N 54 від 17.09.2012 р.);

Держмитслужба

- надала інформацію щодо внесення відомостей до електронної МД за формою "електронного інвойсу" (лист N 11.1/2-12.2/11775-ЕП від 19.10.2012 р.);

- роз’яснила особливості внесення змін до митної декларації (лист N 12/4-12.2/3492-ЕП від 08.10.2012 р.);

- надала перелік країн, стосовно яких Радою Безпеки ООН встановлені різного роду санкції (лист N 16/2-16.4/2292 від 19.10.2012 р.).