Новости законодательства 42 тиждень 2012 р.: 15– 21 жовтня Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Посилено кримінальну відповідальність за фальшування марок акцизного збору

Парламент посилив кримінальну відповідальність за фальшування марок акцизного збору, передбачивши внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України.

Так, за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, голографічних захисних елементів передбачено санкцію у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, каратимуться позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

В даному випадку дії вважаються вчиненими у великому розмірі, якщо сума підробки у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2012 році це 107300 грн.)*.

Зауважимо, що раніше покарання за подібні злочини було у вигляді штрафу в розмірі від 500 до 5000 НМДГ (від 8500 до 85000 грн.) з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками.

*Примітка.

Згідно з п. 5 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, для норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ для відповідного року.

На 2012 рік розмір податкової соціальної пільги встановлено на рівні 536,50 грн.

При посиланні на неоподатковуваний мінімум у разі визначення розмірів штрафів, як і раніше, застосовується сума у розмірі 17 грн.

Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальшування марок акцизного збору" (N 5283-VI від 18.09.2012 р.)

Дата набрання чинності: з дня, наступного за днем офіційного опублікування

РИБНИЦТВО

Аквакультура, а простіше - рибництво, у спеціальному Законі

З 2013 року запрацює нещодавно підписаний Президентом України Закон "Про аквакультуру", що визначає аквакультуру або рибництво с/г діяльністю із штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання с/г продукції та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів (тварин чи рослин, що мають різноманітні пристосування для життя у воді), поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг.

Зауважимо, що визначення аквакультури, як системи заходів, спрямованих на штучне розведення рослин та тварин у водному середовищі, з’явилось в Україні досить давно (таке визначення міститься у ЗУ N 2333-III від 22.03.2001 р.), але віднесення цієї галузі до сільського господарства відбулось лише зараз.

Зупинимось на деяких аспектах нового закону:

1) поширюється нормативний акт виключно на правовідносини у сфері аквакультури, що здійснюються у внутрішніх водних об’єктах (їх частинах), рибогосподарських технологічних водоймах, внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, а також на ділянках суші території України, які використовуються для цілей аквакультури;

2) передбачено, що об’єкти аквакультури (гідробіонти, що використовуються з метою розведення, утримання та вирощування в умовах аквакультури) можуть перебувати в державній, комунальній чи приватній власності;

3) суб’єкти аквакультури (юридичні чи фізичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність у сфері аквакультури) наділяються певними правами та обов’язками. При цьому, як і у будь-яких відносинах, невиконання останніх, зокрема, допущення погіршення екологічного середовища, нездійснення заходів із профілактики і боротьби із захворюваннями та загибеллю об’єктів аквакультури тощо, тягне за собою настання відповідальності (дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної, кримінальної);

4) вищенаведене визначення "аквакультури" надає достатньо чітку уяву щодо здійснення цього виду с/г діяльності, але зауважимо, що нормативним актом передбачено три напрямки діяльності аквакультури:

- отримання товарної продукції аквакультури та її подальша реалізація (товарна аквакультура). Цей напрямок діяльності, мабуть, найбільш поширений, і його мета роз’яснень не потребує;

- штучне розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів. В даному випадку розведення біоресурсів проводиться з метою подальшого заселення ними водних об’єктів, відновлення природних популяцій, поповнення запасів водних біоресурсів та збереження їх біорізноманіття;

- надання рекреаційних послуг. Мабуть, найприємніший напрямок аквакультури, бо полягає в організації відпочинку, наприклад, риболовлі, або створенні умов для естетичного та пізнавального спостереження за тваринами та рослинами;

5) передбачено можливість надання рибогосподарських водних об’єктів, акваторій тощо для цілей аквакультури у користування на умовах оренди. При цьому роз’яснено особливості укладення договорів оренди, встановлено їх істотні умови та визначено органи, що мають право передачі в оренду. Зауважимо, що до середини липня Кабмін має подати на розгляд ВРУ законопроект, в якому, окрім іншого, має передбачатися зменшення орендної плати за землі водного фонду державної та комунальної власності.

---------------------

Закон України "Про аквакультуру" (N 5293-VI від 18.09.2012 р.)

Офіційна публікація: "Голос України" N 195 від 17.10.2012 р.

Дата набрання чинності: 01.01.2013 р., за виключенням деяких положень

ПЕРЕВІРКИ

Змінено критерії оцінки ступеня ризику у частині додержання вимог законодавства про працю

Кабмін вніс зміни до своєї постанови N 1059 від 17.11.2010 р., якою затверджуються критерії оцінки ступеня ризику від ведення госпдіяльності у частині додержання вимог законодавства ПРО ПРАЦЮ.

Нагадаємо, що відповідно до цієї постанови всі суб'єкти господарювання, незалежно від форми власності, відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного - згідно зі встановленими критеріями. Чим вищий ступінь ризику присвоєно суб’єкту, тим частіше він перевірятиметься відповідними держструктурами (Державною інспекцією України з питань праці та її територіальними органами).

Треба сказати, що уряд достатньо суттєво "перекроїв" підхід до цього питання.

По-перше, перелік критеріїв оцінки ступеня ризику викладено в новій редакції і тепер виглядає так:

1) наявність заборгованості з виплати зарплати (замість "стан оплати праці");

2) виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати (зверніть увагу, це новий критерій!);

3) невідповідність кількості працівників суб'єкта господарювання обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) (це також новий критерій!);

4) порушення вимог законодавства про працю (цей критерій залишився незмінним);

5) наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працюючих і зарплати та показниками звітності, поданої до органів держвлади (новий критерій).

Натомість з переліку зникли такі критерії як "чисельність працівників" та "додержання вимог законодавства у разі звільнення працівників за ініціативою адміністрації суб'єкта господарювання".

Основною відмінністю як високого, так і середнього ступеня ризику, у порівнянні з попередньою редакцією, є запровадження відсоткового відношення кількості працівників, що одержують зарплату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, до загальної кількості працівників.

До того ж досить логічним є те, що сама по собі кількість найманих працівників тепер не є тим критерієм, за яким підприємство підлягатиме частішим перевіркам. Наприклад, раніше якщо працівників було більше за 201 особу, це вже переводило підприємство до категорії високого ступеня ризику (якщо від 50 до 200 – до середнього ступеня ризику).

Тепер можна і з такою кількістю співробітників бути у групі незначного ступеня ризику, якщо не перевищувати дозволений відсоток працівників із зарплатами, що потенційно викликають підозри (тобто, на рівні або нижчі за мінімальну).

У попередній редакції до середнього ступеня відносили суб’єктів, у яких протягом 12 місяців за результатами планових і позапланових перевірок виявлено порушення законодавства про працю, а посадові особи притягались до адміністративної відповідальності, а до високого ступеня - за аналогічної ситуації, але вже при виявленні грубих порушень вимог законодавства про працю, що мають ознаки злочинів, передбачених ст. 172, 173 і 175 Кримінального кодексу України (це, зокрема, незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, інше грубе порушення законодавства про працю, безпідставна невиплата заробітної плати тощо). Даний пункт ввійшов і в нову редакцію, але з прив’язкою не до строку у 12 місяців, а до результатів останньої планової або позапланової перевірки.

-----------------------

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (N 937 від 10.10.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Офіційний вісник" N 77 від 19.10.2012 р.

Дата набрання чинності: 19.10.2012 р.

СПЛАТА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

ДПС розказала, як "покращення" в адмініструванні податку на прибуток відбуватиметься на практиці

Все менше і менше часу залишається до 1 січня 2013 року, коли наберуть чинності зміни до п. 57.1 ПКУ, внесені Законом N 5083-VI від 05.07.2012 р. Ви, мабуть, зрозуміли, що мова йде про авансові внески з податку на прибуток. Хоча не потрібно забігати так далеко наперед, адже нас ще очікує звітність за 9 місяців і розрахунок авансових внесків, що мають сплачуватися у січні та лютому наступного року (нагадаємо, що авансовий платіж у ці місяці становитиме 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за 9 місяців 2012 р.).

Повернімося до коментованого листа. Як годиться, половина листа - просте цитування податкових норм, з поглядом на майбутнє. Проте хочемо виділити наступні фрази фіскалів:

1) ДПС підготовила зміни до форм податкових декларацій з податку на прибуток, де передбачено розрахунок щомісячних авансових внесків (про ці зміни ми вже вас інформували);

2) ДПС готує узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку та особливостей подання звітності та сплати податку у 2013 році (сподіваємося на її своєчасність).

Все б то нічого, але наприкінці листа податкова нагадала про своє фіскальне коріння без ані найменшого проблиску на обіцяну сервісну службу. Погляньте самі, які завдання ставляться перед податковими:

- вжити всіх заходів щодо недопущення зниження нарахування податку на прибуток у III кварталі 2012 року проти II кварталу 2012 року (іншими словами, зробити все, щоб жодна декларація не пройшла "залік" з прибутком у ІІІ кварталі, меншому ніж у ІІ кварталі цього року. Адже від цього залежатиме величина авансового внеску у січні та лютому 2013 році, що прямо вплине на наповненість бюджету в перші місяці наступного року);

- вчасно провести камеральні перевірки поданої звітності з податку на прибуток за 9 місяців та в цілому за 2012 рік, і в разі встановлення порушень складати акти камеральних перевірок та приймати податкові повідомлення-рішення (своєрідною альтернативою в цьому випадку виглядає подача декларації поштою або засобами електронного зв’язку);

- у разі донарахування бази для обчислення авансового внеску з податку на прибуток, що підлягатиме сплаті, шляхом як самостійного виправлення помилок платниками податку, так і за наслідками проведених перевірок, забезпечити нарахування та сплату авансового внеску з податку на прибуток від загальної бази нарахування, тобто з урахуванням таких донарахувань;

- в разі встановлення факту заниження нарахування та сплати щомісячного авансового внеску з податку на прибуток - забезпечити донарахування податку та застосування штрафних санкцій;

- у разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, закінчив І квартал 2013 р. без прибутку (отримав збиток), вжити заходів щодо прискорення подання такими платниками податкової звітності за I квартал 2013 року, що буде свідченням правомірності несплати таким платником авансового внеску у квітні наступного року (про яке прискорення йдеться, якщо є чітко встановлені терміни подання звітності? Інша справа - як "пропхнути" збиткову декларацію...).

Скільки теплих слів вже сказано про реформування податкової служби, а повертаємося все рівно до старих методів роботи. Чи це і є сервісна служба майбутнього? Як тут не згадати народну мудрість: скільки вовка не годуй, він все рівно в ліс дивиться...

---------------------

Лист Державної податкової служби України N 4975/0/71-12/15-1217 від 03.10.2012 р.

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

Які порушення фізосіб-"єдиноподатників" не підпадають під мораторій на штрафні санкції?

Як ви пам’ятаєте, Закон N 4834-VI від 24.04.2012 р. приніс із собою заборону на застосування деяких штрафних санкцій до фізосіб - платників єдиного податку у 2012 р. Нагадаємо, що під мораторій потрапляють:

1) штрафні санкції за порушення порядку обчислення, правильності заповнення декларацій та повноти сплати сум єдиного податку (абз. 2 п. 7 підр. 10 розд. XX ПКУ);

2) адмінштрафи (передбачені ст. 164? КУпАП) за неправильність заповнення "єдиноподатниками" Книги обліку доходів та Книги обліку доходів і витрат.

Виходячи з цього, контролери зазначають, що платники податків відповідатимуть "по повній" за несвоєчасну сплату щомісячних авансових внесків єдиного податку, квартальних платежів та неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності.

---------------------

Лист Державної податкової служби України N 21000/7/17-12/7 від 02.08.2012 р.

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ (ГБ, БС, ПФ)

Можливо, перерахунок пенсій проводитиметься автоматично

Напередодні виборів народних депутатів урядовцями прийнято рішення зробити крок на зустріч пенсіонерам. Так, Кабміном було подано на розгляд до Верховної Ради України законопроект, який стосується перерахунку пенсій відповідно до зростання середньої заробітної плати в країні. Даним законопроектом планується внести зміни до статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (N 1058-IV від 09.07.2003 р.).

Із прийняттям запропонованих змін, КМУ надаватиметься право приймати рішення про проведення перерахунку пенсій у зв'язку із зростанням показника середньої зарплати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії. Проте таке рішення прийматиметься виходячи з фінансових можливостей бюджету ПФУ. А вони зараз, як відомо, перспективами не тішать...

Також планується проводити автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам щороку з 1 березня без додаткового звернення особи. Порядок такого перерахунку пенсії буде встановлюватись правлінням ПФУ за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.

У разі прийняття, цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-------------------

Проект Закону "Про внесення змін до статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо обчислення та перерахунку пенсій)" (N 11316 від 10.10.2012 р.)

МИТНІ ОРГАНИ

У Держмитслужби з’явився новий Департамент

Держмитслужба передала частину функцій Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції (далі - ДБК) новоствореному митному органу - Департаменту митного аудиту, аналізу та управління ризиками ДМСУ (далі – ДМА), Положення щодо якого затверджено наказом Держмитслужби N 528.

Відповідно до зазначеного Положення, ДМА є спеціалізованим митним органом, який керує та координує діяльність інших митних органів з питань проведення документальних перевірок, аналітичної роботи у напрямку виявлення порушень законодавства України з питань державної митної справи та управління ризиками (раніше зазначені функції виконувалися ДБК).

Сам же ДБК, відповідно до наказу ДМСУ N 510, було перейменовано на Департамент боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями (далі - ДБКМП). Відповідно до Положення про ДБКМП (затверджено наказом ДМС N 527 від 10.10.2012 р.), Департамент визначено спеціалізованим митним органом (зауважимо, що ДБК вважався регіональною митницею), який здійснює керівництво та координацію діяльності інших митних органів з питань запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил, організації та проведення службових розслідувань та перевірок, протидії легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.

Знаходитися обидва департаменти будуть за однією адресою - 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г.

-----------------------

Накази Державної митної служби України N 527, N 528 від 10.10.2012 р., N 510 від 02.10.2012 р.

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

- внесла зміни до деяких законодавчих актів України стосовно:

-- функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків (Закон N 5284-VI від 18.09.2012 р.);

-- питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту (Закон N 5290-VI від 18.09.2012 р.);

Кабмін

- передбачив, що мінімальна ціна за 1 тонну (без урахування ПДВ) цукру білого кристалічного квоти "А" становитиме 4083,33 грн. (постанова N 945 від 17.10.2012 р.);

- вніс зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (постанова N 949 від 17.10.2012 р.);

- виклав у новій редакції порядок компенсації витрат, пов'язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі (постанова N 936 від 26.09.2012 р.);

Управління держохорони

- затвердило Інструкцію про порядок розроблення технічних вимог, контролю проектних і монтажних робіт з оснащення об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, технічними засобами охорони та контролю на безпеку (наказ N 404 від 18.09.2012 р.);

Державна архівна служба

- надала роз'яснення щодо термінів зберігання первинних бухгалтерських документів (N 01.2/2855 від 13.09.2012 г.);

Держслужба з лікарських засобів

- освітила деякі питання діяльності аптечних закладів (лист N 8506-1.2/4.3/17-12 від 27.04.2012 р.);

Міністерство економічного розвиту і торгівлі України

- розробило Методику визначення вартості метрологічних робіт і послуг (наказ N 706 від 15.06.2012 р.);

Адміністрація Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України

- затвердила Положення про порядок розроблення, прийняття, перегляду і скасування галузевих нормативних документів зі стандартизації та галузевих будівельних норм (наказ N 262 від 28.05.2012 р.);

Аудиторська палата України

- надала роз'яснення щодо застосування термінів "професійний бухгалтер" та "професійний бухгалтер - практик" Кодексу етики професійних бухгалтерів (рішення N 257/15 від 27.09.2012 р.);

Міністерство інфраструктури України

- затвердило зміни до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України (наказ N 537 від 13.09.2012 р.);

Мінфін

- прийняв Класифікатор додаткової інформації, необхідної для ідентифікації товарів, що вноситься до електронного інвойсу, який додається до митної декларації, заповненої на бланку єдиного адміністративного документа (наказ N 998 від 17.09.2012 р.);

Мінфін

- затвердив зразок Направлення для посадових осіб органів Державної фінансової інспекції України на проведення ревізії, державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель, зустрічної звірки (наказ Мінфіну N 1027 від 25.09.2012 р.);

ФСС від НВВ

- вніс зміни до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) (постанова N 32 від 21.09.2012 р.);

Мінсоцполітики

- запевняє, що роботодавець і працівник вправі під час щорічної відпустки укласти цивільно-правовий договір. Проте радить не забувати, що відпустка призначена для відновлення працівником своєї працездатності, зміцнення здоров’я, а також для задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів (лист N 2602/1/18/12-зв від 06.09.2012 р.);

- констатує, що підприємству немає необхідності укладати строкові трудові договори з учнями на період проходження виробничої практики, оскільки такі відносини не є трудовими, а трактуються як навчально-виробничий процес (лист N 107/021/150-12 від 20.08.2012 р.);

Держмитслужба

- надала інформацію щодо податкового навантаження окремих товарів, що переміщуються через митний кордон України i залучення додаткових коштів до Держбюджету (лист N 15.1/1516-ЕП від 10.10.2012 р.);

- роз’яснила особливості застосування Технічного регламенту мийних засобів (лист N 3432-05/27416-07 від 19.07.2012 р.).