Новости законодательства 41 тиждень 2012 р.: 8– 14 жовтня Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ДОКУМЕНТ ТИЖНЯ

Змінено строки сплати єдиного соцвнеску для підприємців

ВРУ суттєво перекроїла процедуру сплати єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) фізособами-підприємцями та самозайнятими особами.

Разом з тим, хочемо відмітити, що на офіційному сайті ПФУ оприлюднено проект змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (затверджений Постановою ПФУ N 22-2 від 08.10.2010 р.).

Планується, що ці зміни наберуть чинності з 01.02.2013 р. За ними, у наступному році звітність подаватиметься:

- фізособами-підприємцями (в т.ч. "спрощенцями") раз на рік до 10 лютого року, наступного за базовим звітним періодом;

- самозайнятими особами - раз на рік до 1 травня року, наступного за базовим звітним періодом.

Закон України "Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (N 5292-VI від 18.09.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 192 від 12.10.2012 р.

Дата набрання чинності: 13.10.2012 р.

НОТАРІАТ

Встановлено нові вимоги до кандидатів у нотаріуси

З нового року запроваджуються нові вимоги до кандидатів у нотаріуси. Відповідні зміни передбачено до Закону України "Про нотаріат" N 3425-XII від 02.09.93 р. (далі – Закон). Зокрема, для отримання цієї посади стаж роботи у сфері права має бути не меншим за 6 років (в даний час – не менше 3-х років), не менше 3-х з яких правник має пропрацювати помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори (зараз обов’язковим є стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса).

Увага! Вимоги щодо стажу роботи не поширюються на осіб, яки отримали свідоцтво про право заняття нотаріальною діяльністю до 01.01.2013 р., а також на тих осіб, які успішно пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса і мають право на складання кваліфікаційного іспиту.

Одразу ж звернемо вашу увагу на появу посади "помічник нотаріуса", яка прийшла на заміну "стажисту нотаріуса". Окрім нової назви, дана посада несе у собі і нові обов’язки. Так, помічник нотаріуса, окрім раніше передбаченого, за дорученням нотаріуса може вести діловодство та архів нотаріуса, готувати та надсилати запити до підприємств, установ і організацій щодо відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, а також виконувати іншу допоміжну і технічну роботу.

Увага! Особи, які станом на 01.01.2013 р. є стажистами в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, продовжують стажування до закінчення строку, передбаченого контрактом, і мають право на складання кваліфікаційного іспиту.

Цікавим є нововведення щодо встановлення виключного права приватного нотаріуса відносно добору кандидатур та прийняття на роботу помічника (нотаріус може мати лише одного помічника). Зауважимо, що в даний час кількість посад стажистів визначається відповідними органами юстиції та згідно із Порядком проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, та підготовки стажиста до нотаріальної діяльності (затверджено наказом Мін'юсту N 1094/5 від 27.06.2008 р.), стажисти направляються останніми до нотаріусів, які надали згоду на стажування.

Значну увагу присвячено професійному самоврядуванню нотаріусів, метою якого є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них Законом обов’язків і забезпечення їхніх прав, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса тощо. Професійне самоврядування здійснюється через Нотаріальну палату України та її органи.

Переглянуто перелік випадків, за яких можливе анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю. Так, неодноразове порушення нотаріусом правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції, може стати підставою для прийняття Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату рішення про анулювання свідоцтва. Крім цього стане неможливим анулювання свідоцтва за власною ініціативою нотаріуса.

Звертаємо також вашу увагу на скасування місячного строку, протягом якого можливо оскаржити у суді рішення про анулювання свідоцтва або відмову у видачі свідоцтва. З урахуванням коригувань право на таке оскарження безстрокове.

Законом передбачено, що шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі. Зазначена норма є достатньо жорсткою по відношенню до представників даної професії, адже не враховує певних обставин. Отже, цілком логічним є встановлення певних виключень, що звільняють нотаріуса від відповідальності. Мова йде про випадки, за яких особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії:

- подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії;

- подала недійсні та/або підроблені документи;

- не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

Крім цього, скорочено перелік нотаріальних дій, що вчиняються нотаріусами. Так, із нього виключено:

- зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно);

- накладення та зняття заборони щодо відчуження транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;

- видачу свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, набутому ним за час шлюбу, на підставі спільної заяви подружжя;

- посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці;

- прийняття чеків для пред'явлення до платежу і посвідчення неоплати чеків.

------------------------

Закон України "Про внесення змін до закону України "Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності" (N 5208-VI від 06.09.2012 р.)

Дата набрання чинності: 01.01.2013 р.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Держава надасть підтримку пріоритетним галузям економіки

Верховна Рада прийняла Закон N 5205-VI від 06.09.2012 р. (далі - Закон), метою якого є запровадження умов, що сприятимуть залученню інвестицій у пріоритетні галузі економіки України для створення нових робочих місць, збільшення виробництва високоякісних вітчизняних товарів і послуг, створення сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.

Протягом 2013 - 2032 років суб'єктам господарювання, що реалізують інвестпроекти у пріоритетних галузях економіки, надаватиметься можливість отримання державної підтримки, яка зазвичай реалізується у вигляді:

- прямого бюджетного фінансування (співфінансування);

- відшкодування відсотків за кредитами у банках;

- державних гарантій для залучення іноземних кредитів (позик);

- встановлення пільгового оподаткування.

Слід зазначити, що згідно із Законом пріоритетними галузями економіки (їх перелік визначається Кабміном) є галузі, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, які реалізують державну політику щодо розвитку виробничого та експортного потенціалу, створення нових робочих місць.

Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки, відповідно до Закону, вважається проект, яким передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві проведення реконструкції або модернізації (за обов’язкової умови виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестпроект), та який одночасно відповідає таким критеріям:

1) загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну:

- 3 млн. євро - для суб’єктів великого підприємництва;

- 1 млн. євро - для суб’єктів середнього підприємництва;

- 500 тис. євро - для суб’єктів малого підприємництва;

2) кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує:

- 150 - для суб’єктів великого підприємництва;

- 50 - для суб’єктів середнього підприємництва;

- 25 - для суб’єктів малого підприємництва;

3) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 рази перевищує розмір мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Інвестпроекти у пріоритетних галузях економіки, що передбачають використання державної підтримки, підлягають державній реєстрації спеціальним уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабміном. Державний реєстр цих проектів вищевказаний орган буде розміщувати на своєму офіційному web-сайті. Якщо протягом 2 років з дня державної реєстрації інвестпроекту не досягнуто вищевказаних критеріїв (проведення реконструкції, кількість створених нових робочих місць та ін.), то строк дії держреєстрації інвестпроекту припиняється.

Вимоги до інвестпроектів у пріоритетних галузях економіки, порядок їх відбору, схвалення та реєстрації будуть встановлюватися Кабміном.

Також варто відзначити, що для реалізації інвестиційних проектів, схвалених відповідно до Закону, зміни внесено до:

- Митного кодексу України - щодо тимчасового звільнення від оподаткування ввізним митом суб'єктів господарювання, що реалізують такі інвестпроекти (Закон N 5210-VI від 06.09.2012 р.);

- Податкового кодексу України - щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, що реалізують інвестпроекти у пріоритетних галузях економіки (Закон N 5211-VI від 06.09.2012 р.).

Також з метою відновлення конкурентоспроможності продукції вітчизняного суднобудування та створення сприятливих умов для залучення у цю галузь інвестицій, у тому числі іноземних, було прийнято Закон "Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості", який спрямований на підтримку з 1 січня 2013 р. такої пріоритетної галузі економіки як суднобудівна промисловість (N 5209-VI від 06.09.2012 р.).

-----------------------

Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (N 5205-VI від 06.09.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 188 від 06.10.2012 р.

Дата набрання чинності: 01.01.2013 р.

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Розроблено Порядок відшкодування вартості ліків від гіпертонії

Пілотний проект, в рамках якого здійснюється держрегулювання цін на ліки від гіпертонічної хвороби (відповідно до постанови КМУ N 340 від 25.04.2012 р.), діє ще з початку літа, а яким чином будуть частково відшкодовувати вартість таких лікарських засобів роздрібним продавцям, було вирішено лише зараз.

Зазначимо, що ліки від гіпертонічної хвороби відпускаються на підставі рецептів, що виписуються закладами охорони здоров'я на рецептурних бланках форми N 1 (рецепт діє протягом 1 місяця з дня його видачі). Зазначені рецепти мають зберігатися у суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю ліками (перелік таких визначається МОЗ АРК, управліннями охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій) протягом 3-х років, починаючи з 1 січня 2013 р.

Ліки відпускаються споживачеві за пільговою ціною, що у дійсності є різницею між фактичною роздрібною ціною та референтною ціною, встановленою Мінохоронздоров'я станом на 1 вересня 2012 р. (відповідно до наказу МОЗ N 419 від 01.06.2012 р.). В подальшому, референтна ціна підлягає відшкодуванню роздрібним продавцям ліків на підставі поданих до відповідних органів МОЗ реєстрів. Зауважимо, що зазначені реєстри мають складатися щомісяця до 5 числа, а до 10 числа місяця, що настає за звітним, - подаватися до органів охорони здоров’я. Кабмін пояснив, що саме має зазначатися у реєстрі (міжнародна непатентована та торговельна назва, дозування, форма випуску, референтна ціна тощо), але, на жаль, не зазначив, ким саме буде затверджуватися його форма.

Відшкодування вказаної в реєстрі суми має бути здійснено протягом 30 днів з дня отримання реєстру.

Нагадаємо, що під дію пілотного проекту підпадають генеричні лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, що зареєстровані в Україні, виробляються з дотриманням вимог належної виробничої практики та мають наступні міжнародні непатентовані назви:

- засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему – Еналаприл (Enalapril), Лізиноприл (Lisinopril);

- блокатори бета-адренорецепторів – Бісопролол (Bisoprolol), Метопролол (Metoprolol), Небіволол (Nebivolol);

- антагоністи кальцію – Амлодипін (Amlodipine), Ніфедипін (Nifedipine).

----------------------

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою" (N 907 від 05.09.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Урядовий кур’єр" N 183 від 09.10.2012 р.

Дата набрання чинності: 09.10.2012 р.

ДЕРЖКОНТРОЛЬ

Держконтроль у системах позашкільної та дошкільної освіти

За час дії ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" N 877-V від 05.04.2007 р., на виконання його норм Кабміном було розроблено понад 60 постанов, що встановлюють критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності та визначається періодичність проведення перевірок.

Чергові критерії від КМУ стосуються провадження діяльності з надання освітніх послуг у системах позашкільної та дошкільної освіти. Нагадаємо, що у 2010 та 2011 рр. Кабмін вже встановлював критерії для галузі освіти, але для систем вищої (постанова КМУ N 238 від 02.03.2010 р.) та середньої і професійно-технічної освіти (постанова КМУ N 311 від 30.03.2011 р.).

І для позашкільної та дошкільної систем освіти передбачено однакові критерії, а саме:

- строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг;

- результат державної атестації навчального закладу;

- наявність фактів порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг;

- виконання планових показників діяльності.

Віднесення суб’єктів господарювання до груп ризику (із високим, середнім та незначним ступенем) також однакове, як і періодичність проведення перевірок. Так, суб’єктів із високим ступенем ризику будуть перевіряти не частіше ніж один раз на рік, із середнім – не частіше ніж один раз на 3 роки, а до тих, хто відноситься до незначної групи ризику, будуть заглядати не частіше ніж один раз на 5 років.

----------------------

Постанови Кабінету Міністрів України N 910, N 911 від 08.10.2012 р.

Офіційне опублікування: "Урядовий кур’єр" N 186 від 12.10.2012 р.

Дата набрання чинності: 01.01.2013 р.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ ГРОМАДЯНАМИ

Особливості пропуску та оподаткування товарів, що перевозяться громадянами

Держмитслужба надала роз’яснення щодо особливостей пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

Нагадаємо, що товари (за винятком підакцизних), які ввозяться через пункти пропуску повітряного сполучення у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі та коштують разом не більше 1000 євро, та товари, що ввозяться громадянами через інші пункти пропуску та коштують разом не більше 500 євро, і вага яких не перевищує 50 кг, не є об'єктами оподаткування митними платежами (ч. 1 ст. 374 МКУ).

Причому вказана норма застосовується лише у разі, якщо особа, що ввозить товари на митну територію України, в'їжджає в Україну не частіше одного разу протягом однієї доби. З метою забезпечення дотримання цієї умови посадові особи органів охорони держкордону безпосередньо в процесі здійснення паспортного контролю інформують посадових осіб митних органів про громадян, які в'їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби.

Таким чином, ДМСУ робить висновок, що товари, які ввозяться громадянами не більше одного разу на добу, мають декларуватися усно або шляхом вчинення дій (проходження через "зелений коридор").

Також у роз’ясненні наголошується, що звільнення від подання письмової митної декларації (наприклад, у разі проходження через "зелений коридор") не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

Виходячи з вищевикладеного, громадянин, який переміщує товари через митний кордон України, зобов'язаний при їх декларуванні (письмовому, усному, шляхом вчинення дій) повідомити митним органам точні відомості про товар, необхідні для здійснення митного контролю та оформлення, з метою уникнення порушення митного законодавства та притягнення до адміністративної відповідальності. Нагадаємо, що ст. 257 МКУ встановлено перелік відомостей про товари (найменування, код товару згідно з УКТ ЗЕД, опис упаковки, ставки митних платежів тощо), але, на жаль, немає уточнення, які із зазначених даних складають точні відомості про товар.

Крім того, митному контролю підлягають усі товари та транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України.

Отже, при здійсненні митних формальностей щодо товарів громадян будуть враховуватись кількість товарів, вартість та мета їх ввезення. Митне оформлення у випадку ввезення товарів, які за кількістю не можуть відповідати меті щодо особистих, сімейних потреб, буде здійснюватись у порядку, встановленому МКУ та іншими законодавчими актами України для підприємств, а положення розділу ХII МКУ (особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами), в такому випадку не застосовуватиметься.

Слід зауважити, що якщо для підтвердження вартості товару можна надати товарний чек чи застосувати інший метод визначення вартості, то врахування кількості та мети ввезення товарів відбувається виключно за суб’єктивною думкою митника.

-----------------------

Лист Державної митної служби України N 11.1/2-15.1/10958-ЕП від 02.10.2012 р.

ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ

Індекс інфляції у вересні 2012 р.

За даними Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін на товари та послуги (індекс інфляції) у вересні 2012 року до попереднього місяця становив 100,1%, до грудня попереднього року – 99,7%.

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

- передбачила внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності (Закон N 5245-VI від 06.09.2012 р.);

- внесла зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо державного земельного банку (Закон N 5248-VI 18.09.2012 р.);

- ратифікувала:

-- Конвенцію між Урядом України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал і Протокол до неї (Закон N 5257-VI від 18.09.2012 р.);

-- Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин (Закон N 5258-VI від 18.09.2012 р.);

-- Угоду про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з крадіжками автотранспортних засобів і забезпеченні їхнього повернення (Закон N 5259-VI від 18.09.2012 р.);

КМУ

- підвищив соціальні виплати для ветеранів війни та деяких інших осіб, яким виповнилося 100 і більше років (постанова N 908 від 26.09.2012 р.);

- вніс зміни до Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (постанова N 914 від 10.10.2012 р.);

- визначив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (постанова N 919 від 10.10.2012 р.);

Мінінфраструктури

- визначило Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядок ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання (наказ N 521 від 17.08.2012 р.);

МОН

- затвердило форми заяв про проведення ліцензування освітніх послуг (наказ N 1022 від 17.09.2012 р.);

МВС

- розробило порядок застосування електронних засобів контролю за місцезнаходженням підозрюваного (обвинуваченого) (наказ N 696 від 09.08.2012 р.);

Мінсоцполітики

- зазначає, якщо квартальна премія виплачена в одному з місяців розрахункового періоду, то при обчисленні середньої зарплати для оплати часу відрядження до заробітної плати кожного з місяців розрахункового періоду має відноситися 1/3 квартальної премії (лист N 991/13/84-12 від 21.09.2012 р.);

- присвятило лист механізму індексації грошових доходів та оплати праці. Зокрема, зазначило, якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць (наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному), то фіксована сума індексації виплачується пропорційно відпрацьованим дням (лист N 197/10/137-12 від 07.09.2012 р.);

Нацбанк

- вніс корективи до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України (постанова N 387 від 20.09.2012 р.);

ДПСУ

- підготувала пам'ятку по заповненню розрахункового документа при сплаті грошового зобов'язання, визначеного органом ДПС за результатами проведеної позапланової документальної перевірки (лист N 2900/0/71-12/15-4218 від 10.09.2012 р.);

- пояснила питання оподаткування ПДФО доходу від продажу земельної ділянки, що була отримана у спадщину фізособою-нерезидентом та від надання нерухомості в оренду (лист N 374/0/141-12/Б/17-1114 від 16.08.2012 р.);

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики

- роз'яснила порядок проведення донарахування спожитої споживачем електричної енергії у попередніх розрахункових періодах у разі неправильної роботи приладу обліку з вини споживача (лист N 5617/11/47-12 від 04.09.2012 р.);

- затвердила Типовий договір на розподіл природного газу (постанова N 1164 від 06.09.2012 р.);

НКЦПФР

- затвердила положення:

-- про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення N 1220 від 11.09.2012 р.);

-- про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення N 1221 від 11.09.2012 р.);

Держмитслужба

- надала інформацію щодо застосування заходів із сприяння захисту прав інтелектуальної власності, зокрема, щодо винаходів та корисних моделей (лист N 11.1/3-16.5/10971-ЕП від 02.10.2012 р.);

- надала роз’яснення щодо класифікації валкового ламінатора по УКТ ЗЕД (лист N 16/2-16.2/2124-ЕП від 05.10.2012 р.);

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

повідомила:

- про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну полівінілхлориду суспензійного походженням зі Сполучених Штатів Америки (повідомлення від 10.09.2012 р.);

- про порушення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки у зв'язку із закінченням строку їх застосування (повідомлення від 03.10.2012 р.);

- про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь (повідомлення від 10.09.2012 р.);

Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ

- видав низку листів стосовно:

-- практики застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин (лист N 10-1393/0/4-12 від 27.09.2012 р.);

-- порядку здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (лист N 223-1430/0/4-12 від 03.10.2012 р.);

-- практики застосування судами при розгляді справ окремих норм трудового права (лист N 10-1389/0/4-12 від 27.09.2012 р.);

-- практики застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів (лист N 10-1390/0/4-12 від 27.09.2012 р.);

-- апеляційного оскарження ухвал суду про видачу/відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду та їх розгляд (лист N 10-1385/0/4-12 від 27.09.2012 р.);

-- практики застосування Закону України "Про судовий збір" (лист N 10-1386/0/4-12 від 27.09.2012 р.);

-- практики застосування судами при розгляді справ окремих норм законодавства про власність та спадкування (лист N 10-1387/0/4-12 від 27.09.2012 р.);

-- практики застосування судами при розгляді справ окремих норм земельного права (лист N 10-1391/0/4-12 від 27.09.2012 р.);

-- практики застосування судами при розгляді справ окремих норм матеріального права (лист N 10-1392/0/4-12 від 27.09.2012 р.);

-- порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій  інстанції  відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (N 223-1446/0/4-12 від 05.10.2012 р.).