Новости законодательства 40 тиждень 2012 р.: 1 – 7 жовтня Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Прийнято Закон про адмінпослуги

Тема упорядкування надання адміністративних послуг не нова - нею вже переймався уряд (постанова N 915 від 11.10.2010 р., розпорядження N 1076-р від 26.10.2011 р.), але тільки зараз прийнято законодавчий акт (N 5203-VI від 06.09.2012 р.), який має на меті створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адмінпослуг та запобігання проявам корупції під час їх надання.

Якщо коротко, то адмінпослуга – це результат здійснення владних повноважень держорганом за заявою фізичної або юридичної особи. Насправді, кожен з нас дуже часто змушений звертатися до держорганів, наприклад, для отримання закордонного паспорта, ліцензій, довідок тощо. І всі знають, скільки часу та грошей інколи забирають такі процедури.

Сподіваємося, в цій сфері таки наведуть лад, і звернення до держоргану за черговим папірцем вже не буде такою проблемою, як зараз.

Детальний коментар до нового закону читайте у статті Ганни Степанець "ЗАКОН ПРО АДМІНПОСЛУГИ – КРОК НАЗУСТРІЧ ЛЮДЯМ?"

Закон України "Про адміністративні послуги" (N 5203-VI від 06.09.2012 р.)

Дата набрання чинності: з дня, наступного за днем його опублікування

ПРАВА НА НЕРУХОМІСТЬ

Реєстрація права власності на житло та землю за однією заявою

З метою спрощення процедури держреєстрації було вирішено, що у разі виникнення, переходу або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, необхідно подавати одну заяву про держреєстрацію прав та їх обтяжень на такі об'єкти. Нововведене правило буде актуальним лише за умови, що права на будинок та земельну ділянку реєструються відносно однієї особи.

Роз’яснити особливості здійснення кількох реєстраційних дій за однією заявою про держреєстрацію має Кабмін, передбачивши відповідні дії у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (затверджено постановою КМУ N 703 від 22.06.2011 р.).

------------------------

Закон України "Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (N 5206-VI від 06.09.2012 р.)

Офіційна публікація: "Голос України" N 185 від 03.10.2012 р.

Дата набрання чинності: 04.10.2012 р.

ДЕРЖАВНІ ЛОТЕРЕЇ

В Україні будуть проводитися лише державні лотереї

Ще влітку 2005 року було введено мораторій на видачу ліцензій на провадження лотерейної діяльності (відповідно до ЗУ N 2630-IV від 02.06.2005 р.), який мав діяти аж до прийняття закону про держрегулювання діяльності з випуску та проведення лотерей і грошових розіграшів. Відповідного документа так і не було прийнято, але замість нього Верховна Рада ухвалила Закон про держлотереї N 5204-VI, яким скасувала тимчасовий мораторій та запровадила державну монополію на організацію та проведення лотерей. Отже, в України дозволили лише державні лотереї, особливості проведення яких передбачено зазначеним законом N 5204-VI.

Зауважимо, що відповідно до визначення, наданого поняттю "лотерея", такою вважається масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі.

Як зазначалося вище, держава наклала монополію на проведення лотерей, тим самим заборонивши в Україні:

- організацію, рекламу, розповсюдження лотерей, які не мають статусу державних;

- розповсюдження лотерей, організованих за межами України, включно з їхньою рекламою, а також участь у них;

- організацію та проведення ігор, участь в яких беруть особи, які знаходяться поза межами приміщення, де проводиться гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;

- організацію і проведення ігор з накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місця приймання плати за участь у грі розташовані поза межами одного приміщення, і така гра не має статусу державної лотереї;

- лотереї, умови проведення яких суперечать Закону N 5204-VI, або які проводяться особами іншими, ніж оператори державних лотерей (юрособи, що одержали право на проведення держлотерей).

Увага! До 6 листопада 2012 р. організатори будь-яких ігор, що проводяться ними станом на 06.10.2012 р., правила (умови) проведення яких відповідають ознакам лотереї, зобов’язані припинити їх проведення. Крім цього, всі угоди, укладені між гравцями у такі ігри та їх організаторами внаслідок прийняття останніми плати за участь в іграх (ставок тощо), після 06.11.2012 р. вважаються нікчемними.

------------------------

Закон України "Про державні лотереї в Україні" (N 5204-VI від 06.09.2012 р.)

Офіційна публікація: "Голос України" N 187 від 05.10.2012 р.

Дата набрання чинності: 06.10.2012 р., за виключенням деяких положень, що набирають чинності 01.01.2013 р.

МИТНИЙ КОДЕКС

Зміни до Митного кодексу щодо фінгарантії та реалізації інвестпроектів

З 1 січня  2013 року до Митного кодексу України буде внесено ряд змін, відповідно до яких:

1) відкориговано перелік критеріїв, яким мають відповідати банківські установи та інші юрособи, які мають намір одержати повноваження гаранта. Передбачено, що тільки банківські установи повинні мати:

- доведену за останні 3 календарні роки платоспроможність шляхом підтвердження виконання встановлених нормативів, які забезпечують безумовне виконання платіжних зобов'язань перед державним бюджетом;

- можливість формування в повному обсязі грошових резервів для відшкодування можливих втрат у розмірі визначеної ними самими суми усіх одночасно наданих митним органам фінансових гарантій.

На даний час вказані вище вимоги обов’язкові як для банківських установ, так і для інших юридичних осіб, що мають намір виступити гарантом.

Також для банківських установ і інших юросіб вводиться ще один критерій: мати уповноважених представників в усіх пунктах пропуску через державний кордон України;

2) юридична особа, що має намір набути статус вищезазначеного гаранта, повинна буде отримати офіційне підтвердження:

- для банківських установ:

-- у передбачених законодавством випадках від НБУ - про дотримання (виконання) встановлених для цих установ нормативів, які забезпечують безумовне виконання платіжних зобов'язань перед державним бюджетом;

-- від незалежної аудиторської компанії, внесеної до Реєстру аудиторів банків НБУ, яка здійснює аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, - позитивний аудиторський висновок за останні 3 звітні роки;

- для банківських установ та інших юридичних осіб - від органу ДПС за місцем реєстрації - про відсутність збитковості та відсутність заборгованості із сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів за останні три календарні роки.

Зараз всі вищезазначені пункти стосуються як банківських установ, так і інших юридичних осіб;

3) порядок застосування індивідуальної (одноразової), багаторазової та генеральної фінансової гарантії затверджуватиметься Кабміном (на даний час Порядок застосування генеральної фінансової гарантії затверджений Мінфіном відповідно до наказу N 632 від 30.05.2012 р.);

4) підтвердженням фактичного виконання зобов'язань, забезпечених гарантією, серед іншого, буде вважатися завершення процедур митного контролю та оформлення товарів до митного режиму, у який задекларовано товари (на даний час – до митного режиму, що передбачає сплату митних платежів).

Слід також зазначити, що змін зазнали і Прикінцеві та перехідні положення МКУ. Так, встановлено, що до 1 січня 2018 р. тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту устаткування (обладнання) та комплектуючі вироби до нього, що ввозяться суб’єктами господарювання виключно для реалізації інвестиційних проектів, схвалених відповідно до нового Закону N 5205-VI від 06.09.2012 р., за умови, що зазначені товари:

- не є підакцизними;

- виготовлені не більше 3 років до моменту державної реєстрації інвестиційного проекту та не були у використанні;

- не виробляються та не мають аналогів в Україні.

Порядок ввезення, перелік та обсяги зазначених товарів з визначенням їх кодів згідно з УКТ ЗЕД мають затверджуватися Кабміном разом із схваленням кожного окремого інвестиційного проекту.

-----------------------

Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України" (N 5210-VI від 06.09.2012 р.)

Дата набрання чинності: 01.01.2013 р.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Аптека... просто аптека....

До 30 червня 2012 р. усі суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі ліками, мали привести свою діяльність у відповідність із новими Ліцензійними умовами (затверджено наказом МОЗ N 723 від 31.10.2011 р.). Дана вимога стосувалася і аптечних закладів, яких зобов’язали розміщувати на фасадах будівель, де вони знаходяться, вивіски виключно із зазначенням виду закладу - "Аптечний склад (база)", "Аптека", "Аптечний пункт", "Аптечний кіоск". Крім цього Ліцумовами було передбачено, що біля входу в аптечний заклад на видному місці має розміщуватися інформація про суб'єкта господарювання, режим роботи аптечного закладу, а аптеки (їх структурні підрозділи) обов'язково мають зазначати інформацію щодо місцезнаходження чергової (цілодобової) та найближчої аптек.

Незважаючи на появу зазначених вимог та вирівняння прав усіх аптечних закладів щодо зазначення виду закладу тощо, багато суб’єктів господарювання вирішили оминути правила та оформлювали вивіски на свій лад. Зокрема, і на даний час можна побачити такі яскраві вивіски аптек, як "Аптека низьких цін", "Соціальна аптека", "Аптека найкращих цін" тощо. Багато хто довіриться зазначеній назві і звернеться до цього аптечного закладу з надією купити найдешевші медикаменти. Однак, не завжди назва відповідає дійсності.

Ще однією спробою вплинути на аптечні заклади та змусити їх нарешті привести свої найменування у належний стан стала поява наказу МОЗ N 707, яким передбачено коригування до Ліцензійних умов.

Зокрема, накладена заборона на використання будь-яких відомостей, що містять твердження щодо рівня або іншої ознаки цін та соціальної спрямованості аптечного закладу, які можуть вплинути на наміри споживачів щодо придбання товарів у такому аптечному закладі у найменуванні аптечного закладу, у знаку для товарів та послуг, під яким аптечний заклад провадить свою діяльність, у вивісках та зовнішній рекламі аптечних закладів. Дозволена виключно вивіска із зазначенням виду закладу (на фасаді будівлі, де розміщується аптечний заклад).

Крім цього, вимога щодо наявності інформації про місцезнаходження чергової (цілодобової) та найближчої аптек буде стосуватися не лише аптек та їх структурних підрозділів, а усіх аптечних закладів.

------------------------

Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" (N 707 від 07.09.2012 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.09.2012 р. за N 1630/21942 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

ІНВЕСТДІЯЛЬНІСТЬ

Затверджено форму заяви про розгляд інвестпроекту або проектної пропозиції

15 січня 2012 р. до Закону України "Про інвестиційну діяльність" N 1560-XII від 18.09.91 р. було внесено зміни (згідно із ЗУ N 4218-VI від 22.12.2011 р.), відповідно до яких запровадили механізм державної реєстрації проектних (інвестиційних) пропозицій або інвестиційних проектів. При цьому нормотворці передбачили, що тільки після такої держреєстрації суб’єкти інвестдіяльності можуть розраховувати на підтримку з боку держави.

Зареєструвати проект чи пропозицію можна, надавши до Мінекономрозвитку необхідні документи, одним з яких є заява про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції. Враховуючи те, що форма заяви є не довільною, а її розробку було доручено вищезгаданому міністерству, довелось трохи почекати.

І ось, зі спливом майже дев’яти місяців після введення норми щодо держреєстрації інвестпроектів та пропозицій, Мінекономіки затвердило відповідну форму заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції.

---------------------

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження форми заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції" (N 965 від 03.09.2012 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.09.2012 р. за N 1602/21914 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

ДОВІДНИК ПІЛЬГ

Увага! З’явився новий довідник пільг

Звертаємо вашу увагу на появу нового Довідника податкових пільг N 63 (станом на 01.10.12 р.).

Даним довідником слід керуватися при заповненні Звіту про суми податкових пільг, затвердженого постановою КМУ N 1233 від 27.12.2010 р.

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

ДПСУ про особливості обліку неповерненої фіндопомоги у єдиноподатника

Нагадаємо, що відповідно до пп. 3 п. 292.11 ПКУ до складу доходу платника єдиного податку не включається сума фіндопомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.

В доповнення до цієї норми в коментованому листі податкова зазначає, що сума не поверненої протягом 12 календарних місяців фіндопомоги зараховується в дохід спрощенця за підсумками дня, наступного за останнім днем такого 12-місячного періоду. Як ви зрозуміли, такої норми ПКУ не містить. Можливо, в цьому і немає сенсу? Адже в цілях оподаткування головне, щоб ця сума потрапила в дохід відповідного періоду, і необов’язково це буде перший чи останній день звітного періоду.

Крім того, в розглянутому листі податкова додала, що в Книзі обліку доходів (яку ведуть спрощенці 1, 2 та 3 групи, не платники ПДВ) неповернену фіндопомогу потрібно вписувати у графу 5.

Для довідки! Законом N 4834-VI від 24.05.2012 р. передбачено, що у 2012 році не застосовуватимуться адмінштрафи (передбачені ст. 1641 КУпАП) за неправильність заповнення платниками єдиного податку Книги обліку доходів та Книги обліку доходів і витрат. Але, на жаль, 2012 рік уже закінчується...

------------------------

Лист Державної податкової служби України від 27.09.2012 р.

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Грядуть зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємств

Бурхливі зміни Податкового кодексу вимагають постійного оновлення форм декларацій. Не стала виключенням і декларація з податку на прибуток підприємств. ДПС разом з Мінфіном взялись наводити лад у формах декларацій, приводячи їх у відповідність зі змінами, внесеними Законами N 4834-VI від 24.05.2012 р. та N 5083-VI від 05.07.2012 р.

Змінами передбачено:

- виключення із податкових декларацій додатка ОК "Перелік доходів (витрат) у розрізі контрагентів – платників єдиного податку";

- в декларації з’являться нові рядки для розрахунку авансового внеску з податку на прибуток;

- викладено в новій редакції рядки 07.26 та 07.27 додатка ІВ "Інші витрати банківських установ" до декларації з податку на прибуток банку.

------------------------

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

ДЕКЛАРАЦІЯ З ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Податкова знайомить "спрощенців" з новою формою декларації з єдиного податку

На офіційному сайті ДПС з’явився проект наказу Мінфіну, яким викладено в новій редакції форми декларацій з єдиного податку (для фіз- і юросіб). Нагадаємо, що необхідність змін стала наслідком набрання чинності Закону України N 5083-VI від 05.07.2012 р., яким розширено коло платників єдиного податку двома новими групами (5 та 6 групами). Нові уніфіковані форми усувають цю невідповідність.

------------------------

Проекту наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688"

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

Профучасників фондового ринку зобов’язали створити службу внутрішнього аудиту

НКЦПФР затвердила Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в профучасників фондового ринку та встановила строк – три місяці після набрання чинності цим документом, протягом якого профучасники ринку цінних паперів (за виключенням банків) мають встигнути привести свою діяльність у відповідність із встановленими Положенням вимогами.

Зокрема, мова йде про створення служби внутрішнього аудиту – структурного підрозділу чи визначення окремої посадової особи, що будуть проводити внутрішній аудит профучасників фондового ринку.

Зауважимо, що відповідно до ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (N 2664-III від 12.07.2001 р.) внутрішній аудит (контроль) передбачає:

- нагляд за поточною діяльністю фінансової установи;

- контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють держрегулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління фінансової установи;

- перевірку результатів поточної фіндіяльності фінансової установи;

- аналіз інформації про діяльність фінансової установи, профдіяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами фінансової установи;

- виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю фінансової установи.

Документом, на підставі якого служба внутрішнього аудиту буде провадити свою діяльність, визначено положення про службу, яке має бути розроблено профучасником фондового ринку самостійно. Розробляючи зазначений документ, звичайно ж, треба звернутися до положень затвердженого Комісією документа, якими визначено:

- основні завдання і функції служби внутрішнього аудиту;

- повноваження та обов'язки служби;

- особливості проведення аудиту та оформлення результатів перевірки тощо.

Контролювати роботу служби внутрішнього аудиту буде НКЦПФР, яка за необхідності має право витребувати звіт про роботу служби за певний період часу, а також іншу інформацію з питань компетенції служби аудиту.

---------------------

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку" (N 996 від 19.07.2012 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.09.2012 р. за N 1628/21940 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ

ДМС розповіла про нюанси заповнення митних декларацій

Держмитслужба України надала роз’яснення з певних питань заповнення митних декларацій (далі - МД) у зв’язку із набранням чинності з 01.10.2012 р. Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміндокумента (наказ Мінфіну N 651 від 30.05.2012 р.) та класифікаторів, які використовуються у процесі оформлення МД (наказ Мінфіну N 1011 від 20.09.2012 р.).

Варто зауважити, що попередні митні декларації, оформлені до набрання чинності Порядком N 651, підлягають застосуванню для пропуску за ними товарів протягом строку їх дії.

Згідно з роз’ясненнями, у разі подання додаткової декларації до митних декларацій (попередньої, періодичної, тимчасової, митної декларації, заповненої у звичайному порядку), оформлених до 01.10.2012 р., у графі 1 такої додаткової декларації зазначаються відповідні коди згідно з класифікаторами типів декларацій і митних режимів, затвердженими наказом Мінфіну N 1011.

Відомості про митні декларації, оформлення яких передувало поданню додаткової декларації, зазначаються в графі 40 відповідної додаткової декларації. При цьому першими двома цифрами коду в першому підрозділі графи 37 додаткової декларації проставляється код митного режиму за додатковою декларацією. До графи 44 додаткової декларації відомості про такі декларації не вносяться.

Крім цього у листі ДМС надається роз’яснення щодо засвідчення копій оформлених електронних МД на папері та ксерокопій оформлених аркушів МД, а також щодо заповнення графи 30 (Місцезнаходження товарів) Порядку 651. До речі, дане заповнення запроваджується для всіх напрямків переміщення товарів.

ДМС зі своїм листом-роз’ясненням також надала Таблиці виключних комбінацій кодів митних режимів та літерних кодів типів митних декларацій в залежності від напрямку переміщення (станом на 01.10.2012 р.) та Приклади співвідношень типів МД, які використовувалися раніше до типів МД, що застосовуються з 01.10.2012 р.

Слід зазначити, що даний лист ДМС лише частково розкрив особливості заповнення МД. Щодо інших питань з приводу правильності заповнення МД, які з’явилися в суб’єктів ЗЕД з набуттям чинності Порядком N 651 та наказом Мінфіну N 1011, варто очікувати подальших роз’яснень.

-----------------------

Лист Державної митної служби України N 11.1/1.2-12.2/10785-ЕП від 26.09.2012 р.

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

- затвердила:

-- Закон "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (Закон N 5207-VI від 06.09.2012 р.);

-- Закон "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI від 06.07.2012 р.);

-- Закон "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (Закон N 5205-VI від 06.09.2012 р.);

- погодилась із проведенням економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості (Закон N 5209-VI від 06.09.2012 р.);

- передбачила зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки (Закон N 5209-VI від 06.09.2012 р.);

- відкоригувала низку законів щодо актів регуляторів фондового ринку та ринку небанківських фінансових послуг (Закон N 5212-VI від 06.09.2012 р.);

- ратифікувала:

-- Кредитну угоду (Проект "Реабілітація гідроелектростанцій") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (Закон N 5255-VI від 18.09.2012 р.);

-- Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська") (Закон N 5256-VI від 18.09.2012 р.);

Мінагрополітики

- виклало у новій редакції деякі форми документів щодо здійснення державної підтримки галузі тваринництва (наказ N 533 від 31.08.2012 р.);

Мінфін

- оновив Інструкцію про порядок обчислення та справляння держмита (наказ N 811 від 07.07.2012 р.);

Комітет ВРУ

- вважає, що ДПС має переглянути свою позицію, викладену в листі N 320/0/71-12/15-1217 від 09.08.2012 р., щодо відображення від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2012 - 2015 рр. (лист N 04-39/10-990 від 10.09.2012 р.);

ПФУ в Дніпропетровській обл.

- звернув увагу на порядок нарахування єдиного соцвнеску на заробітну плату учнів, які проходять навчальну практику на підприємстві (лист від 27.09.2012 р.);

Держкомстат

- затвердив нові статистичні форми з праці:

-- "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (форма N 6-ПВ (річна)), який застосовується починаючи зі звіту за 2012 рік;

-- "Звіт з праці" (форма N 1-ПВ (квартальна)), який подається зі звіту за I квартал 2013 року;

 

НКЦПФР

- відкоригувала деякі нормативно-правові акти ДКЦПФР щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (рішення N 1180 від 04.09.2012 р.);

- затвердила Порядок контролю за дотриманням профучасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери (рішення N 1180 від 04.09.2012 р.);

Мінекономрозвитку і торгівлі України

- повідомило про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо:

-- імпорту в Україну плит деревноволокнистих походженням з Республіки Білорусь з 8 липня 2013 року (повідомлення від 28.09.2012 р.);

-- імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки з 29 серпня 2013 року (повідомлення від 28.09.2012 р.);

-- імпорту в Україну абразивного інструменту походженням з Російської Федерації з 28 березня 2013 року (повідомлення від 28.09.2012 р.);

-- імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації з 28 червня 2013 року (повідомлення від 28.09.2012 р.).