Новости законодательства 34 тиждень 2012 р.: 20– 26 серпня Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Нормотворці запропонували нові механізми стимулювання зайнятості населення

Новий, сподіваємось, більш ефективний механізм стимулювання працевлаштування населення викладено у Законі України "Про зайнятість населення" N 5067-VI. Зауважимо, що до 1 січня 2013 р. залишається діючим однойменний Закон N 803-XII від 01.03.91 р., що регулює зазначену сферу.

Законом запроваджується низка компенсаційних пільгових програм, які мають зацікавити як роботодавців, так і населення, що працевлаштовується. Значну увагу приділено наданню послуг з посередництва у працевлаштуванні, застосуванню праці іноземців та осіб без громадянства, відповідальності за порушення законодавства про зайнятість тощо. Крім цього, значна низка коригувань передбачена і до інших Законів, що тим чи іншим чином стосуються зайнятості населення.

1. Програми стимулювання зайнятості населення

Для роботодавців:

- роботодавці, що протягом 12 місяців працевлаштовували на новостворені робочі місця працівників та виплачували їм з/п у розмірі, не меншому ніж 3 мінімальні з/п, мають право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50% суми нарахованого єдиного соцвнеску на відповідну особу за місяць протягом наступних 12 місяців. Увага! Право на компенсацію втрачається у разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці;

- при працевлаштуванні за направленням органів зайнятості на нові робочі місця недостатньо конкурентоспроможних громадян, (зокрема, до таких віднесено: одного із батьків, що має на утриманні дітей віком до 6 років; інвалідів, які не досягли пенсійного віку; осіб, звільнених після відбуття покарання тощо), та яким надано статус безробітного строком не менше ніж на 2 роки, роботодавцям щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного соцвнеску;

- суб’єкти малого підприємництва (юридичні та фізичні особи-підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період не перевищує 50 осіб та річний дохід не більше суми, еквівалентної 10 млн. євро відповідно до ст. 55 ГКУ), що працевлаштовують безробітних за направленням органів зайнятості строком не менш ніж на 2 роки на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності, мають право на отримання щомісячної компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соцвнеску за відповідну особу тощо.

Для громадян:

- зауважимо, що у порівнянні із діючим у даний час Законом про зайнятість, відкориговано перелік громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Якщо зараз до таких громадян, зокрема, належать жінки, які мають дітей віком до 6 років, одинокі матері, що мають дітей до 14 років або дітей-інвалідів, то з 1 січня 2013 р. право на додаткові гарантії буде мати також і батько дитини, або особа, яка замінює батьків. Також встановлено, що один із батьків (особа, яка їх замінює), яка утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), також відноситься до громадян, що мають право на додаткові гарантії;

- з метою стимулювання самозайнятості передбачено надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності;

- БЕЗРОБІТНІ із числа застрахованих осіб, що виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, мають право на отримання одноразової допомоги по безробіттю для організації такої діяльності. При нездійсненні або припиненні такої діяльності упродовж 2-х років з дня держреєстрації юрособи чи фізособи – підприємця, право на чергове отримання такої допомоги з метою організації вже іншої підприємницької діяльності втрачається;

- з метою залучення молодих працівників (віком до 35 років) до РОБОТИ В СЕЛАХ ТА СЕЛИЩАХ запроваджується достатньо цікава програма, відповідно до якої працівник, який уклав договір на строк не менше як 3 роки із роботодавцем, розташованим у даній місцевості, отримує житло на строк його роботи та одноразову адресну допомогу у 10-кратному розмірі мінімальної з/п (житло та допомога надаються за рахунок бюджетних коштів). За умови роботи в такому населеному пункті не менше 10 років, житло передається працівнику у власність;

- передбачена можливість проходження СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ та учнів ПТУ з внесенням запису про його проходження до трудової книжки. Стажування проводиться за відповідним договором (форма та Порядок укладення має затвердити КМУ), а його строк не може перевищувати 6 місяців;

- ОСОБИ, ЩО СТАРШІ ЗА 45 РОКІВ, а страховий стаж яких не менше 15 років, мають право на одноразове отримання ваучера на перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо. Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- також, як і в даний час, з нового року будуть проводитися ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, і виконуються ними на добровільних засадах. Із учасником громадських робіт укладається строковий трудовий договір, загальний строк виконання робіт за яким не може перевищувати 180 календарних днів. Як і в даний час, безробітні, що виконували громадські роботи, після їх завершення будуть отримувати виплату допомоги по безробіттю тощо.

2. Безробіття

Закріплено, що статус безробітного надається особі з першого дня реєстрації (у разі відсутності підходящої роботи), а не з восьмого, як відбувається зараз.

Встановлено, що допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (в даний час діє норма, відповідно до якої допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць, і нижчою за прожитковий мінімум).

3. Страховий стаж

В Законі "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (N 1533-III від 02.03.2000 р.) дещо відкоригували положення щодо порядку обчислення страхового стажу. Передбачено, що неповний місяць роботи може зараховуватися до страхового стажу як повний за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо зазначена сума є меншою, зарахування неповного місяця до страхового стажу також можливе, але при здійсненні відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Зауважимо, що такий порядок розрахунку страхового стражу аналогічний тому, що міститься у ст. 21 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" N 1058-IV від 09.07.2003 р.

4. Посередництво при працевлаштуванні

Окремий розділ присвячено наданню послуг з посередництва при працевлаштуванні як в Україні, так і за кордоном. Зазначено основні аспекти діяльності суб’єктів господарювання, що надають відповідні посередницькі послуги, їх права та обов’язки тощо. Так, діяльність з надання посередницьких послуг для працевлаштування за кордоном, потребує отримання ліцензії (як і в даний час). Посередництво при працевлаштуванні в Україні здійснюється без будь-яких дозвільних документів. Зауважимо, що посередникам заборонено отримувати від громадян, яким вони допомагають працевлаштуватися в Україні, гонорари, комісійні та інші винагороди. Послуги з працевлаштування оплачує виключно роботодавець. Посередницькі послуги з працевлаштування за кордоном оплачуються особисто громадянами, але лише після підписання акта виконаних робіт.

Цікавим є запровадження формування та ведення Мінсоцполітики переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють найм працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців. Існування такого переліку, відповідно до норм Закону, є одним із шляхів здійснення держрегулювання діяльності зазначених суб’єктів, але яким чином він буде використовуватися, яка користь від нього буде для осіб, що мають намір працевлаштуватися, є незрозумілим. Враховуючи те, що посередницька діяльність з працевлаштування в Україні здійснюється без будь-яких дозвільних документів, було б логічним при запроваджені вищезазначеного переліку встановити необхідність реєстрації в ньому суб’єктів господарювання та здійснення ними діяльності лише після отримання виписки із переліку. Таким чином, діяльність із держрегулювання зазначених суб’єктів була б більш ефективною, а особа, що прийшла за допомогою у працевлаштуванні, чи фірма-роботодавець, яка звернулася за підбором персоналу, були б більш упевнені у посереднику.

5. Відповідальність

Встановлено відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення. Зокрема, за невиконання квоти працевлаштування громадян (для підприємств із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб - квота в розмірі 5% середньооблікової чисельності за попередній календарний рік) передбачено штраф за кожну необґрунтовану відмову у межах відповідної квоти у двократному розмірі МЗП. Надання послуг посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії загрожує штрафом у двадцятикратному розмірі МЗП. Аналогічна сума штрафу передбачена і за застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства на умовах трудового або іншого договору без відповідного дозволу.

Законотворці встановили, ким накладаються зазначені штрафи, - уповноваженим органом з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення, але не передбачили ані механізму їх накладання, ані строків притягнення до відповідальності тощо. Можливо, відповідні норми знайдуть своє відображення у відповідному Порядку, який має розробити Кабмін.

6. Реклама

Наклали заборону на зазначення в рекламі про вакансії віку кандидатів, пропонування роботи лише жінкам або лише чоловікам (за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), висування вимог, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у профспілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Також передбачено, що у тексті реклами про діяльність суб'єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, повинна бути примітка щодо заборони отримання від громадян, яким надано послуги з пошуку роботи та сприяння у працевлаштуванні, інших пов'язаних з цим послуг, гонорарів, комісійних або інших винагород.

Порушення вищезазначених вимог щодо реклами загрожує роботодавцю штрафом у десятикратному розмірі МЗП.

Крім цього, розглянуті питання застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, масового вивільнення працівників, соціального діалогу на ринку праці тощо.

------------------------

Закон України "Про зайнятість населення" (N 5067-VI від 05.07.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 153-154 від 18.08.2012 р.

Дата набрання чинності: 01.01.2013 р.

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Хіт! Новому реквізиту податкової накладної дали команду "відбій", але не надовго…

Як Ви знаєте, 12 серпня набрала чинності норма, яка збільшила чисельність обов’язкових реквізитів податкової накладної. З’явився 13-й (що вже насторожує) реквізит - "номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України" (зміни внесені Законом N 5083-VІ). Разом з тим у коментованому листі податкова підкреслила, що місце обов’язковим реквізитам тільки в окремих рядках накладної. Звідси, поки відповідні зміни не будуть внесені до форми податкової накладної (яку має бути доповнено новими графами), новий реквізит у ній не зазначається.

Нагадаємо, що пункт 4 р. ІІ Прикінцеві положення Закону N 5083-VІ передбачає приведення нормативно-правових актів у відповідність з внесеними змінами протягом 3-х місяців, з дня набрання чинності згаданого Закону. Але 3 місяці – це граничний строк, зміни можуть набрати чинності вже й на наступному тижні. Все залежатиме від того, як продуктивно попрацює Мінфін з ДПС.

Звичайно, і на цьому дякуємо, але хочемо зауважити:

1) думка податкової доведена до платників податків листом (а точніше - повідомленням), який сам по собі не є нормативно-правовим документом. Водночас пам’ятаємо, що ДПС має затверджувати наказами узагальнюючі податкові консультації, якщо вони стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов’язань. Хіба не про цю ситуацію тут сказано, тож чому б не оформити цей документ наказом?

2) на жаль, можемо підкреслити однобокість відповіді податкової. Чому зразу не відповісти на ті питання, які вже постали перед бухгалтерами, щоб всі мали змогу завчасно підготуватися до змін? Наразі без відповідей залишається ряд питань, пов’язаних з цим нововведенням, але сподіваємося, що всі вони будуть з’ясовані до появи в податковій накладній нових граф. А ще краще – новий реквізит взагалі зникне з ПКУ, як це сталося з додатком ОК до декларації з податку на прибуток.

------------------------

Лист Державної податкової служби України N 1272/0/71-12/15-3117 від 21.08.2012 р.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ГОТІВКИ

Нові правила переміщення готівки через митний кордон України

Національний банк України вніс зміни до своєї Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою N 148 від 27.05.2008 р., які стосуються переміщення готівки фізособами-нерезидентами, фізособами-резидентами, а також юрособами.

До речі, слід зазначити, що визначено правила ввозу-вивозу готівки окремо для фізосіб-резидентів та фізосіб-нерезидентів.

Незмінним залишилось лише одне правило, яке розповсюджується на фізосіб, як резидентів так і нерезидентів – вони мають право ввозити в Україну та вивозити за її межі готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу.

Як і раніше, фізособа-резидент має право ввозити в Україну та вивозити за її межі готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро. Нововведенням є встановлення строку дії документів, що підтверджують зняття готівки, - 30 календарних днів, починаючи з дня видачі.

В свою чергу фізособа-нерезидент може ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі, але вже без наявності вищенаведених документів (в даний час такі документі є необхідними). Вивезення готівки в розмірі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, можливе, якщо сума готівки, що вивозиться, не перевищує суми, письмово задекларованої цією особою митному органу при ввезенні в Україну (у попередній редакції даного застереження не було). Вивезення готівки у такому випадку здійснюється за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі також без наявності вищезазначених документів.

Уточнено, що фізособа-нерезидент має право вносити кошти на рахунки в уповноважених банках або виконувати інші операції в банках України на підставі митної декларації тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Правила ввезення та вивезення готівки юрособами суттєво не змінилися.

Так, для юросіб, у випадку ввезення та вивезення готівки, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, відмінили обов’язкову наявність документів, які підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на вищезазначену суму.

Слід також зазначити, що врегульовано питання ввезення/вивезення готівки капітаном судна закордонного плавання. Відповідно до нововведень, документом, на підставі якого буде відбуватися дана дія, стане генеральна (загальна) декларація.

---------------------------

Постанова Правління Національного банку України "Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України" (N 312 від 25.07.2012 р.)

Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14.08.2012 р. N 1366/21678 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЧОРНОБИЛЬЦІВ

З наступного року чорнобильці самі обиратимуть санаторно-курортний заклад для оздоровлення

Нормотворці внесли зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону N 2001-XII від 19.12.91 р.). Мета їх прийняття досить таки благородна. Адже на даний час послуги з оздоровлення надають суб’єкти господарювання (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати), які виявились переможцями торгівspan class=strong style=a1mso-ansi-language: UK; lang=strong style= за результатами конкурсних закупівель. Автори нововведення відмічають, що така система не прозора, має суттєві проблеми щодо стабільного щорічного фінансування, не сприяє розвитку конкурентних відношень на ринку послуг з оздоровлення та має ознаки вчинення корупційних дій.

Коментованим Законом встановлюється новий порядок, за яким кожен чорнобилець самостійно обиратиме профільний санаторно-курортний заклад для свого відпочинку. Після надання закладом оздоровчих послуг Мінсоцполітики компенсує вартість путівки.

Тобто, чорнобильцям пропонується обрати один з варіантів:

- самостійно визначити місце свого оздоровлення (а санаторно-курортному закладу держава компенсує вартість путівки у межах щорічної грошової допомоги). Якщо працівнику недостатньо такої допомоги, він може зробити доплату (за окремі послуги) з власного гаманця;

- отримати грошову компенсацію у розмірі середньої вартості путівки в Україні (чорнобильцям 1 та 2 категорії – 100%, 3 категорії – 70% та 4 категорії – 50% розміру середньої вартості путівки).

Розмір щорічної грошової допомоги та щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються Законом про Держбюджет на відповідний рік.

Крім того, змін зазнав порядок надання пільгових путівок на оздоровлення:

- особам, які постійно проживали до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше 2-х років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше 3-х років;

- потерпілим дітям та дітям-інвалідам.

Підсумуємо! Нам зараз важко судити про позитив внесених змін, адже на сьогоднішній день ще невідомі розміри щорічної грошової допомоги та щорічний розмір середньої вартості путівки на 2013 р. А це, погодьтеся, головний критерій оцінки змін. Дати право чорнобильцю обрати санаторно-курортний заклад ще нічого кардинально не вирішує, інша справа - надати можливість обрати достойний лікувально-оздоровчий заклад, як прийнято в нас казати "з європейськими стандартами". Крім того, не зрозуміло, якими саме критеріями керуватиметься КМУ при визначенні показників середньої вартості путівки та щорічної грошової допомоги.

------------------------

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо забезпечення санаторно-курортними путівками" (N 5062-VI від 05.07.2012 р.).

Офіційне опублікування: "Голос України" N 153-154 від 18.08.2012 р.

Дата набрання чинності: 01.01.2013 р.

ЗВИЧАЙНІ ЦІНИ

Як ДПС перевірятиме дотримання рівня звичайних цін у ЗЕД?

ДПС підготувала Методрекомендації щодо алгоритму визначення звичайної ціни продукції (товарів) при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Їх мета - визначення звичайної ціни продукції (товарів) при організації проведення контрольно-перевірочної роботи, поліпшення якості проведення перевірок підприємств, які здійснюють ЗЕД.

Нагадаємо, що відповідно до п. 8 підр. 10 р. XX Кодексу до 01.01.2013 р., порядок визначення звичайних цін регулюється п. 1.20 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97 р.).

Хочемо звернути увагу на джерела інформації, що використовуються для визначення звичайної ціни. Вони поділяються на ті, які можуть використовуватись в доперевірочному аналізі, під час перевірки, та також такі, які можуть використовуватися в обох випадках.

Для визначення звичайної ціни продажу продукції (товарів) на світових товарних ринках можуть використовуватись наступні джерела інформації (але не виключно):

1) статистичні дані державних органів статистики;

2) ціни спеціалізованих бірж з торгівлі окремими видами продукції;

3) бюлетені Держзовнішінформу: "Огляд цін українського та світового товарних ринків", Товарний монітор "Біржові товари", Металургійні монітори "Сталевий прокат", "Сировинні матеріали", каталог "Імпортери та експортери України";

4) інтернет-сайти:

metaltorg.ru - ціни на метали;

metalcourier-online.com - світові ціни на метали, феросплави та вугілля;

icis.com - аналітика цін хімічної продукції та продукції нафтопереробки на світових ринках Азії, Африки та Європи;

commodityonline.com - ціни на метали на світових товарних біржах;

ugmk.ua - ціни на метали та продукти з металу на українському ринку;

me.kmu.dov.ua - сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (наявний моніторинг цін на метали на світових біржах);

visnik.kiev.ua - ціни на зернові культури, по контрактах, укладених на товарних біржах;

agriagency.com.ua - ціни на пшеницю, кукурудзу, соняшник, сою, рапс;

cropcongress.org - ціни на сільськогосподарську продукцію (зерно, ячмінь, пшениця тощо);

zernoua.org - ціни та аналітика закупівельних цін на зерно тощо;

5) інформація від податкових органів інших країн;

6) інформація результатів незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проведена відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (N 2658-III від 12.07.2001 р.);

7) пояснення, отримані від платника податків на запит органу Державної податкової служби України щодо обґрунтування рівня звичайних цін.

Разом з тим для визначення звичайної ціни продажу продукції (товарів) на світових товарних ринках органи ДПС використовують всю наявну в інформаційних джерелах інформацію.

Тепер трішки про підготовку і саму процедуру перевірки.

ДОПЕРЕВІРОЧНИЙ АНАЛІЗ складається з трьох етапів.

І етап - визначення кола суб'єктів господарювання, які підлягають дослідженню. На підставі аналізу декларацій з ПДВ визначають перелік платників, що здійснюють експортні операції, питома вага яких у загальному обсязі поставок перевищує 50%. Але в першу чергу для аналізу відбирають підприємства:

- що здійснюють постачання товарів нерезидентам через посередників, зареєстрованих у країнах з офшорним статусом та/або пільговим режимом оподаткування (наприклад, зареєстровані на території Республіки Кіпр тощо) по занижених цінах та з подальшою реалізацією таких товарів цими посередниками нерезидентам за ринковими цінами (фактичний рух товарів відрізняється від руху "по документах");

- по яких отримана інформація з третіх джерел про здійснення експортних операцій по занижених цінах (наприклад, інформація отримана від податкових органів інших країн);

- що мають рівень податкової віддачі за звітні періоди - 2010 та/або 2011 роки менше середнього значення по відповідній галузі.

II етап – інформаційний. Складається аналітичний звіт, інформація з якого повинна надавати достатні підстави для включення підприємства до Плану-графіка документальних перевірок або проведення документальної позапланової виїзної перевірки.

III етап – організаційний. Сформований аналітичний звіт передають протягом 10 робочих днів до:

- Департаменту оподаткування юридичних осіб для організації роботи з платником щодо необхідності визначення об'єкта оподаткування з урахуванням звичайних цін;

- Департаменту податкового контролю - для організації проведення документальної позапланової виїзної перевірки на підставі пп. 78.1.1 ПКУ або для врахування при проведенні документальної планової перевірки платника.

ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ.

Перевірка платника податків з питання повноти нарахування і сплати податків і зборів здійснюється у порядку, встановленому гл. 8 р. II ПКУ, з урахуванням особливостей, визначених цими Методрекомендаціями.

------------------------

Лист Державної податкової служби України "Про направлення Методичних рекомендацій щодо алгоритму визначення звичайної ціни продукції (товарів) при здійсненні зовнішньоекономічних операцій" (N 20001/7/15-1217 від 24.07.2012 р.)

ОБЛІГАЦІЇ

Обмеження щодо обслуговуючої установи при виконанні функцій з обслуговування іпотечних активів

Статтею 9 ЗУ "Про іпотечні облігації" N 3273-IV від 22.12.2005 р. передбачено, що функції з обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття іпотечних облігацій можуть покладатися на емітента або на одну чи декілька обслуговуючих установ (банк або інша фінансова установа). В той же час, ст. 15 цього ж нормативно-правового акта встановлено, що управитель, емітент, обслуговуюча установа та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов'язаними особами*. Однак, зважаючи на те, що ст. 9 встановлює спеціальні норми щодо питань обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття іпотечних облігацій, посилання на обслуговуючу сторону у ст. 15, яка стосується управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, по суті є помилкою, яку вирішили виправити шляхом внесення коригувань до Закону N 3273-IV.

Отже, змінами встановлено, що не можуть бути пов'язаними особами лише управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) (тобто згадування обслуговуючої установи виключено).

В свою чергу, норма щодо можливості виконання функцій з обслуговування іпотечних активів емітентом або обслуговуючою стороною доповнена зауваженням щодо неможливості обслуговуючої установи бути пов'язаною особою управителя та/або аудитора (аудиторської фірми).

___________________

* Згідно з п. 7 ст. 2 ЗУ N 3273-IV від 22.12.2005 р., пов'язані особи - це:

- юрособи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

- члени сім'ї фізособи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

- фізособа та члени її сім'ї і юрособа, якщо така фізособа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юрособою;

- юрособи, які прямо або опосередковано володіють одна в іншій часткою статутного капіталу, що становить 10% і більше статутного капіталу такої юрособи.

------------------------

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації" щодо випуску та обігу іпотечних облігацій" (N 5192-VI від 30.07.2012 р.)

Офіційна публікація: "Голос України" N 152 від 17.08.2012 р.

Дата набрання чинності: 18.08.2012 р.

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

- затвердила новий Закон "Про інститути спільного інвестування" (Закон N 5080-VI від 05.07.2012 р.);

- передбачила зміни до Земельного Кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону (Закон N 5077-VI від 05.07.2012 р.);

Кабмін

- передбачив зміни до своїх постанов, що стосуються стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (постанова N 762 від 13.08.2012 р.);

- відкоригував Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов (постанова N 772 від 13.08.2012 р.);

Мінфін

- вніс зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон (наказ N 807 від 07.07.2012 р.);

- затвердив Порядок взаємодії митних органів із центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів (наказ N 654 від 31.05.2012 р.);

- встановив Порядок використання в митних органах дозволів і висновків Державної служби експортного контролю України та їх електронних копій (наказ N 649 від 30.05.2012 р.);

- прийняв Порядок роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України (наказ N 650 від 30.05.2012 р.);

- узгодив Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (наказ N 631 від 30.05.2012 р.);

ДПСУ

- звернула увагу на наслідки безпідставного застосування податкової соцпільги (лист N 8724/Я/17-1114 від 06.03.2012 р.);

Мінсоцполітики

- розказало про критерії і порядок визначення працівників із більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці, які беруться до уваги роботодавцем при скороченні чисельності чи штату працівників (лист N 80/06/187-12 від 21.05.2012 р.);

МОЗ

- внесло зміни до Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів (наказ N 575 від 30.07.2012 р.);

НКЦПФР

- відкоригувала Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (рішення N 926 від 03.07.2012 р.);

- передбачила зміни до Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду (рішення N 927 від 03.07.2012 р.);

- затвердила Порядок контролю за дотриманням профучасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (рішення N 997 від 19.07.2012 р.);

- встановила Порядок зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу (рішення N 998 від 19.07.2012 р.);

- внесла зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації КУА про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (рішення N 999 від 19.07.2012 р.);

- розробила Положення про здійснення фінансового моніторингу профучасниками ринку цінних паперів (рішення N 995 від 19.07.2012 р.);

- розробила Типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку (рішення N 1099 від 02.08.2012 р.);

Держмитслужба

- надала роз’яснення щодо митного оформлення незареєстрованих медичних виробів (лист N 11.1/3-16.3/7607 від 05.07.2012 р.);

- оприлюднила Перелік тестових завдань для перевірки знань представників митних брокерів (наказ N 409 від 20.08.2012 р.);

- визначилася щодо продовження строку тимчасового ввезення товарів, які були ввезені на митну територію України до 01.06.2012 (лист N 11.1/2-12.2/9330-ЕП від 16.08.2012 р.).

 

lang=