Новости законодательства 32 тиждень 2012 р.: 6 – 12 серпня Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Суттєві зміни до Закону про держзакупівлі

5 серпня 2012 р. набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" N 5044-VI від 04.07.2012 р.

Із Господарського кодексу України виключено норми, що зобов’язували державні комерційні, казенні, комунальні унітарні підприємства, а також господарські товариства, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50%, при закупівлі товарів робіт чи послуг за ВЛАСНІ КОШТИ (не за державні), застосовувати процедури закупівель, визначені Законом про держзакупівлі.

Також зміни передбачено і до відомого багатьом Закону України "Про здійснення державних закупівель" N 2289-VI від 01.06.2010 р.(далі – Закон). Розглянемо деякі із них:

- переглянута сфера дії нормативно-правового акта, а саме встановлено, що він поширюється на підприємства лише у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів (раніше Закон застосовувався до підприємств за умови відповідності їх хоча б одній із трьох встановлених ознак, наприклад, користування підприємства податковою пільгою (протягом користування нею) тощо);

- розширено перелік випадків, на які дія Закону не поширюється. Так, наприклад, якщо предметом закупівлі є: придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно; цінні папери, акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства; освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України тощо, даний Закон не застосовується;

- встановлено, що строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів у разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі також продуктів харчування та послуг з організації харчування (раніше скорочення строку було можливе лише у разі потреби у закупівлі продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення);

- розширено перелік випадків, коли замовник має право визнати торги такими, що не відбулися. Це буде також можливо у разі скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;

- процедура закупівлі в одного учасника може бути відмінена замовником також і у разі:

а) відмови переможця процедури закупівлі в одного учасника від підписання договору про закупівлю та/або у разі недосягнення між замовником та учасником (учасниками) процедури закупівлі згоди щодо істотних умов договору;

б) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

в) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Зауважимо, що до 05.08.2012 р. відміна була можлива лише у разі допущення замовником порушення порядку оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначеного Законом, та/або порушення, які вплинули на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі;

- передбачено, що істотні умови договору про закупівлю після його підписання можуть змінюватися також і у разі зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) тощо. Зауважимо, що зазначені положення, відповідно до норм ЗУ N 5044-VI можуть застосовуватися у разі укладення договорів про закупівлю до 05.08.2012 р. (незважаючи на те, що Головним юруправлінням були надані зауваження стосовно невідповідності такої норми принципам дії закону в часі, визначеним ст.ст. 58 та 94 Конституції України, вона все ж таки знайшла своє відображення в підписаному Президентом законі);

- із Закону виключено статтю, що встановлювала істотні умови договору про закупівлю (аж цілих дев’ять позицій). Враховуючи зазначене, при укладенні договору про закупівлю слід звертатися вже до ст. 180 Господарського кодексу, яка встановлює істотні умови для господарських договорів - предмет, ціну та строк дії договору.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" (N 5044-VI від 04.07.2012 р.)

Офіційна публікація: "Голос України" N 142 від 04.08.2012 р.

Дата набрання чинності: 05.08.2012 р.

ЦІННІ ПАПЕРИ

Пруденційний нагляд за профучасниками фондового ринку та ще безліч нововведень на ринку цінних паперів

Величезна кількість змін, основна частина яких запрацює з 1 січня 2013 р., передбачена до низки законів ціннопаперової сфери. Щодо них ми поговоримо дещо пізніше, а зараз розглянемо нововведення, що запрацюють з дня, наступного за днем опублікування коментованого Закону. Мова йде про вимоги до профучасників фондового ринку та осіб, які мають у них істотну участь. Зауважимо, що відповідні коригування передбачено до ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" N 3480-IV від 23.02.2006 р. Уточнено, що однією із умов отримання ліцензії та провадження профдіяльності на фондовому ринку є відсутність володіння прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10% статутного капіталу цієї юрособи (в даний час володіння будь-яким процентом акцій є протипоказанням для отримання ліцензії).

Встановлено обов’язок профучасників фондового ринку щодо дотримання ними пруденційних нормативів (кількісні та якісні показники, які встановлюються НКЦПФР щодо кожного виду профдіяльності) та подання до НКЦПФР у відповідні строки розрахунку показників, що підтверджують виконання цих нормативів. При цьому перелік, розміри та методика розрахунку пруденційних нормативів має встановити НКЦПФР.

Зауважимо, що Законом "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" N 448/96-ВР від 30.10.96 р. надано визначення поняттю "пруденційний нагляд" (дане визначення є чинним з 8 січня 2012 р.), відповідно до якого він є складовою частиною загальної системи нагляду, що проводиться органами, які здійснюють держрегулювання ринків фінансових послуг, і базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану фінустанови, результатів діяльності системи та якості управління нею, дотриманні обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Крім цього затверджено вимоги до кандидатів на посаду керівника фондової біржі та депозитарію, а також встановлено обов’язки юридичних та фізичних осіб, які мають істотну участь у профучасника фондового ринку щодо повідомлення НКЦПФР про всі зміни структури її власності та подання інформації про ділову репутацію тощо.

Це що стосується найближчих перспектив, а відносно змін, які запрацюють з нового року, зупинимось на наступному.

Реклама цінних паперів

Встановлено зовсім інший підхід до РЕКЛАМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ та ФОНДОВОГО РИНКУ. Передбачено, що такою є інформація рекламного характеру про: ІСІ, цінні папери, які емітуються, та/або емісійні цінні папери, що перебувають (перебували) в обігу, товари та/або послуги, що пропонуються профучасниками чи саморегулівною організацією профучасників фондового ринку, а також послуги уповноваженого рейтингового агентства (зауважимо, що у даний час рекламою визнається інформація про цінні папери, які емітуються та /або перебувають у обігу, учасника ринку цінних паперів та його діяльність, а також угоди з цінними паперами та/або умови цих угод). Деталізовано перелік інформації, яка не вважається рекламою цінних паперів та фондового ринку (в даний час – рекламою не вважається інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню). Конкретизовано, хто може бути рекламодавцем реклами цінних паперів та фондового ринку щодо кожного виду інформації рекламного характеру (наприклад, рекламодавцем щодо ІСІ може бути виключно корпоративний інвестфонд або КУА відповідного інвестфонду), а також встановлено вимоги щодо змісту реклами.

Крім цього передбачено, що будь-яка реклама (зміни до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, має бути затверджена рекламодавцем та подана не менше ніж за 10 робочих днів до дня її оприлюднення НКЦПФР.

Продовжуючи рекламну тему, звертаємо вашу увагу на запровадження ФІНСАНКЦІЙ за порушення встановлених вимог до розповсюдження реклами, а саме за:

- розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку без її попереднього подання НКЦПФР – від 50 до 150% вартості розміщеної реклами (за ті самі дії, вчинені протягом року, - від 150 до 300%);

- неприпинення розповсюдження реклами цінних паперів у разі визнання емісії таких цінних паперів відповідного випуску недобросовісною або недійсною, або визнання в установленому порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся - від 100 до 200% вартості розміщеної реклами (за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - від 200 до 400%);

- розповсюдження реклами після зупинення в установленому порядку такого розповсюдження НКЦПФР - від 150 до 300% вартості розміщеної реклами (за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - від 300 до 600% вартості розміщеної реклами).

Дещо зміниться і порядок застосування санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів (у т.ч. і за порушення рекламних вимог). Так, збільшено з 3-х до 5-ти робочих днів строк, протягом якого складений акт про виявлені правопорушення разом із поясненнями керівника підприємства тощо має бути направлено до уповноваженої особи НКЦПФР (зазначені документи направляються співробітником НКЦПФР, який виявив правопорушення). Також з 10 до 30 робочих днів подовжено строк, відведений на прийняття рішення про застосування санкції.

Особливості держреєстрації

Змінами, передбаченими до ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (N 755-IV від 15.05.2003 р.), встановлено, що при проведенні держреєстрації припинення юрособи-емітента цінних паперів (в результаті ліквідації чи при злитті, приєднанні, поділі або перетворенні), додатково має бути подана довідка відповідного органу НКЦПФР про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юрособи.

Також передбачено додаткове надання копії розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідченої НКЦПФР, при проведенні держреєстрації припинення акціонерних товариств в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення (в даний час законодавство вимагає подання зазначеної довідки лише у випадку припинення акціонерного товариства внаслідок ліквідації).

Збільшено перелік підстав для постановлення судового рішення щодо припинення юрособи, що не пов'язано з її банкрутством. До таких віднесено:

- неподання АТ протягом двох років поспіль НКЦПФР інформації, передбаченої законом;

- нескликання АТ загальних зборів акціонерів протягом 2-х років поспіль;

- неутворення органів АТ протягом року з дня реєстрації НКЦПФР звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників АТ. Слід зауважити, що право звернення до суду з позовом (заявою) про припинення АТ внаслідок зазначених випадків надано НКЦПФР.

Ощадні сертифікати

Встановлено, що форма існування ощадного (депозитного) сертифіката може бути виключно документарна (в даний час - також і бездокументарна). Також передбачено, що передача прав за ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника здійснюється шляхом його передачі.

Особливості здійснення профдіяльності на фондовому ринку

Розширено перелік видів діяльності, які можна поєднувати із заняттям профдіяльністю на фондовому ринку. Якщо в даний час Закон N 3480-IV дозволяє одночасно займатися банківською діяльністю, то з 1 січня 2013 р. допустимих видів діяльності буде дещо більше. Такими названо:

- провадження банком діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

- надання профучасником фондового ринку консультаційних послуг щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти;

- здійснення КУА діяльності з адміністрування пенсійних фондів та/або діяльності з управління іпотечним покриттям.

Також уточнено перелік правочинів щодо цінних паперів, які можуть вчинятися без участі (посередництва) торговця цінними паперами. Такими названо: розміщення емітентом власних цінних паперів, їх викуп та продаж, здійснення операцій щодо неемісійних цінних паперів, внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юросіб тощо.

Увага! Правочини, що не включено до зазначеного переліку, мають обов’язково вчинятися за участю торговця цінними паперами (або при його посередництві), у противному випадку вони є нікчемними.

Крім цього встановлено обов’язок фондової біржі подавати до загальнодоступної інформбази НКЦПФР про ринок цінних паперів інформацію про всі вчинені на ній правочини щодо емісійних цінних паперів для подальшого розміщення. У свою чергу торговці цінними паперами мають надавати до зазначеної бази відомості стосовно правочинів щодо емісійних цінних паперів, які вчинені поза фондовою біржею або за їх участю.

Ліцензування профдіяльності на фондовому ринку

ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" N 3480-IV доповнено новими статтями, що встановлюють основні аспекти ліцензування профдіяльності на фондовому ринку. Зокрема, надано перелік документів, які юрособа, що хоче проводити профдіяльність, має надати до НКЦПФР для отримання відповідної ліцензії. У разі, якщо засновником заявника є іноземна юридична або фізична особа, кількість документів, що мають надаватися до Комісії, дещо збільшується. Зауважимо, що ліцензія видається лише після подання юрособою копії платіжного документа про внесення плати за її видачу.

Крім того, зазначено перелік підстав для відмови у видачі ліцензії.

Увага! Передбачено, що ліцензія на провадження андеррайтингу видається лише за умови наявності у торговця цінними паперами ліцензії на провадження дилерської діяльності.

Емісія цінних паперів

Впорядковано етапи емісії цінних паперів при публічному та приватному розміщенні. Зокрема, передбачено укладення у разі потреби попередніх договорів з андеррайтером, а також з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору) тощо.

Зауважимо, що із Закону зникне поняття "розміщення цінних паперів" (відчуження цінних паперів емітентом або андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим власником). Замість нього з’явиться посилання на укладення договорів із першим власником (першим власником визначено особу, яка набула права власності на цінні папери безпосередньо від емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, чи андеррайтера).

Об’єднання профучасників фондового ринку

Надано визначення "об'єднанню профучасників фондового ринку" (це неприбуткове об'єднання профучасників фондового ринку, які провадять профдіяльність на ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів) та встановлено умови для прийняття рішення про його реєстрацію.

Переглянуто вимоги для набуття статусу саморегулівної організації (далі – СРО) об’єднанням профучасників фондового ринку. Зокрема, якщо в даний час передбачено, що СРО повинна об'єднувати більше 50% профучасників фондового ринку за одним з видів професійної діяльності, то з 1 січня 2013 р. ця цифра має бути більше 75%.

Крім цього відкориговано повноваження об'єднання профучасників фондового ринку та СРО профучасників фондового ринку.

Перехідний етап

З 1 січня по 1 березня 2013 р. саморегулівні організації профучасників фондового ринку, зареєстровані НКЦПФР, зобов'язані привести свою діяльність у відповідність із вимогами ЗУ N 5042-VI.

З 1 січня 2013 р. по 1 січня 2014 р. акціонерні товариства, створені до 13.05.2006 р., випуск акцій яких не зареєстровано в установленому законом порядку, зобов'язані зареєструвати акції в порядку, встановленому НКЦПФР.

З 1 січня 2013 р. по 1 січня 2015 р. емітенти цінних паперів та профучасники фондового ринку повинні привести свою діяльність у відповідність із ЗУ N 5042-VI.

З 1 січня 2013 р. по 1 січня 2015 р. власники безстрокових ліцензій на провадження певного виду профдіяльності на фондовому ринку зобов'язані подати НКЦПФР документи, передбачені у статті 271 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок".

Після 1 січня 2013 р. профучасники фондового ринку, які отримали строкові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку до зазначеної дати (до 01.01.2013 р.), провадять свою діяльність відповідно до виданих ліцензій протягом строку їх дії. Після закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного виду профдіяльності дозволяється за умови отримання нової ліцензії відповідно до вимог статей 271 і 272 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" (тобто, з наданням встановлених даними статтями документів).

Неподання такої інформації є підставою для застосування санкції, зокрема анулювання ліцензії.

------------------------

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери" (N 5042-VI від 04.07.2012 р.)

Дата набрання чинності: 01.01.2013 р., за виключенням деяких положень, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування

КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Номінальна вартість казначейських зобов’язань буде визначатися також і в інвалюті

ВРУ дозволила здійснювати продаж, виплату грошового доходу та погашення казначейських зобов'язань України також і в іноземній валюті (в даний час - лише в національній валюті). З урахуванням зазначеного нормотворці також встановили, що номінальна вартість казначейських зобов'язань України може бути визначена у національній або іноземній валюті.

Нагадаємо, що відповідно до ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" (N 3480-IV від 23.02.2006 р.) казначейським зобов'язанням України є державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізосіб, посвідчує факт заборгованості Держбюджету України перед власником казначейського зобов'язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов'язань України.

------------------------

Закон України "Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо казначейських зобов'язань" (N 5034-VI від 04.07.2012 р.)

Офіційна публікація: "Голос України" N 143 від 07.08.2012 р.

Дата набрання чинності: 08.08.2012 р.

ВВЕЗЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Підвищуються екологічні вимоги до автомобільного транспорту

Верховна Рада України внесла зміни до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" N 2739-ІV від 06.07.2005 р., відповідно до яких запроваджується поетапне введення нових екологічних вимог до колісних транспортних засобів.

Передбачено, що пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД (серед них автобуси, легкові автомобілі і різні види вантажних і спеціальних автомобілів) як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюється за умови їх відповідності таким екологічним нормам:

- не нижче рівня "ЄВРО-3" - з 1 січня 2013 р., за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня "ЄВРО-3" як обов'язкових;

- не нижче рівня "ЄВРО-4" - з 1 січня 2014 р., за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня "ЄВРО-4" як обов'язкових;

- не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2016 р., за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31.12.2015 р. включно;

- не нижче рівня "ЄВРО-6" - з 1 січня 2018 р., за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31.12.2017 р. включно.

Вимоги щодо поступового запровадження екологічних норм і раніше містилися у ЗУ N 2739-ІV, але встановлені ним строки частково вже минули. Так, датою остаточного переходу до відповідності транспортних засобів еконормам не нижче "ЄВРО-3" було названо 01.01.2010 р., "ЄВРО-4" – 01.01.2012 р., а "ЄВРО-5" – 01.01.2015 р.

------------------------

Закон України "Про внесення змін до закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" щодо колісних транспортних засобів" (N 5177-VI від 06.07.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 143 від 07.08.2012 р.

Дата набрання чинності: 08.08.2012 р.

ПРОПИСКА

Правила прописки в Україні зазнали змін

З 5 серпня в Україні запрацював Закон, що вніс деякі корективи до порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні.

Як і раніше, продовжують діяти положення, що зобов’язують громадян України, а також іноземців чи осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, протягом 10 днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати його.

Водночас уточнено, що зазначена реєстрація здійснюється в день подання особою документів та, за заявою особи, може бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

Також запроваджено можливість реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб не тільки за адресою житла, а й за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, військової частини.

Крім того, Закон визначив перелік документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та місце перебування особи.

Окрім паспорта громадянина України, такі відомості можуть вноситись до:

- тимчасового посвідчення громадянина України;

- посвідки на постійне проживання;

- посвідки на тимчасове проживання;

- посвідчення біженця;

- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

- довідки про звернення за захистом в Україні.

------------------------

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні" (N 5088-VI від 05.07.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 142 від 04.08.2012 р.

Дата набрання чинності: 05.08.2012 р.

ПЕРЕВІРКИ ІНСПЕКЦІЇ З ПРАЦІ

Що і як перевірятиме Держінспекція з праці?

Мінсоціполітики оновило порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів.

При проведенні перевірок додержання законодавства з питань праці керуються такими документами:

- Конвенціями Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві;

- Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (N 877-V від 05.04.2007 р.);

- постановою КМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (N 1059 від 17.11.2010 р.);

- Положенням про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженим Указом Президента України N 386 від 06.04.2011 р.

Перевірки можуть бути планові та позапланові, можуть здійснюватися за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання (або його відокремлених підрозділів) або у приміщенні органу державного нагляду (контролю). Основні вимоги до порядку їх проведення прописує Закон N 877-V. Освіжимо їх у пам’яті.

Планова перевірка (ст. 5 Закону N 877-V):

1) повідомлення про проведення планового заходу має надійти не пізніше ніж за 10 днів до початку планової перевірки;

2) перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних планів заходів. Залежно від ступеня ризику Держпраці визначає періодичність проведення планових заходів державного нагляду, керуючись при цьому постановою КМУ N 1059 від 17.11.2010 р.;

3) строк здійснення планового заходу не може перевищувати 15 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів. Продовження строку перевірки не допускається.

Позапланова перевірка (ст. 6 Закону N 877-V):

1) серед підстав проведення перевірки виділимо наступні:

- подання суб'єктом господарювання письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням;

- перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства про працю, виданих за результатами проведення планових заходів контролю;

- звернення фіз- та юросіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства з праці;

2) захід проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок за наявності відповідних підстав;

3) строк здійснення перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих днів. Продовження строку перевірки не допускається.

При проведенні перевірок інспектори з праці перевіряють додержання законодавства з питань праці. Тому в поле зору їх цікавості потрапляє кадрова документація, порядок виплати (своєчасність) заробітної плати, дотримання законодавчо встановленого рівня мінімальної зарплати, порядок надання відпусток, відшкодування витрат на відрядження та підзвіт, законність звільнення працівників та інші моменти дотримання законодавства з праці.

Насамкінець трішки про відповідальність. За порушення трудового законодавства порушники можуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності. Ключовими нормами амінвідповідальності виступають статті 41, 411, 412, 413, 1881 та 1886 КУпАП, кримінальної відповідальності – 172, 173 та 175 ККУ.

------------------------

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів" N 390 від 02.07.2012 р.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 30.07.2012 за N 1291/21603

Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ

Скільки ФСС з ТВП виділив на новорічний дитячий подарунок?

Недаремно кажуть "готуй літом сани, а взимку - воза". Фонд непрацездатності вирішив не відкладати (як це було в минулому році) затвердження граничного розміру витрат на новорічні подарунки і зробив це влітку.

Нагадаємо, що механізм отримання подарунків прописує Порядок придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду, затверджений постановою ФСС з ТВП N 48 від 25.10.2007 р. Згідно з його п. 1.5 в цьому році застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун/піклувальник) має право отримати лише один новорічний фондівський подарунок на дитину, якій станом на 01.01.2013 р. не виповнилося 14 років.

Для отримання подарунків необхідно подати відповідну заявку довільної форми із зазначенням списку дітей, яких фонд має ощасливити. Прикро, але на законодавчому рівні не установлений строк подання такої заявки. Ми не радимо відкладати подачу заявки на холодні грудневі дні, але й поспішати не варто, бо є вірогідність того, що хтось з ваших працівників ще встигне зайти в капустяне поле і знайти в нім своє чадо.

Коментованим документом ФСС з ТВП затвердив граничний розмір витрат коштів ФСС з ТВП на придбання одного дитячого новорічного подарунка в 2012 році до 22,80 грн (а то й менше). Для статистики: у минулому році Фонд виділяв на подарунок до 21,15 грн. Тобто, у 2012 р. батьки вправі отримати подарунок аж на 1,65 грн. дорожчий за минулорічний...

------------------------

Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 37 від 31.07.2012 р.

МИТНІ ЗОНИ

Порядок відкриття та експлуатації вільної митної зони

Мінфін затвердив Порядок відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу (далі - ВМЗ) з метою визначення процедури подання та розгляду заяв, порядку надання, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження діяльності з відкриття та експлуатації ВМЗ комерційного або сервісного типу, а також порядку контролю за її провадженням та вимог до облаштування ВМЗ.

Слід відзначити, що ВМЗ прийшла на заміну спеціальній митній зоні, і такого поняття як спеціальна митна зона в новому Митному Кодексі (далі - МКУ) вже немає.

Відповідно до визначення у новому МКУ, вільна митна зона - це відповідним чином облаштована територія або склад, що призначені для зберігання товарів під митним контролем, їх переробки та/або виробництва нових товарів. ВМЗ можуть бути комерційного, сервісного та промислового типів та створюються з метою забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків.

Вільні митні зони:

- комерційного типу створюються з метою забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків;

- сервісного типу створюються з метою забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, модернізації, будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин;

- промислового типу створюються для цілей переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон.

Для отримання дозволу на провадження діяльності з відкриття та експлуатації ВМЗ заявником до митниці (у зоні діяльності якої розташовані територія або склад) мають бути подані заява (додаток до Порядку) та відповідні документи, перелік яких встановлено Порядком.

Рішення за такою заявою приймається начальником митниці або уповноваженою ним особою протягом 20 робочих днів з дня її надходження та оформлюється шляхом проставляння на заяві резолюції щодо надання дозволу та внесення заявника до Реєстру ВМЗ або відмови у наданні дозволу.

У разі прийняття рішення про надання дозволу уповноважена начальником митниці посадова особа не пізніше наступного робочого дня за днем його прийняття вносить до Реєстру ВМЗ дані щодо підприємства-резидента. Не пізніше одного робочого дня, що настає за днем отримання повідомлення митниці про внесення цих даних, уповноважена посадова особа Держмитслужби України присвоює ВМЗ реєстраційний номер у Реєстрі ВМЗ.

Зауважимо, що за останніми двома цифрами реєстраційного номера можна дізнатися, вперше чи ні підприємство отримує дозвіл. Так, відповідно до Порядку, при отриманні підприємством дозволу вперше останніми цифрами будуть "00", у разі переоформлення дозволу вперше - "01", при переоформленні дозволу вдруге - "02", далі ж згідно з нумерацією.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу заявнику видається або надсилається рекомендованим листом:

- витяг з Реєстру ВМЗ, який містить перелік внесених до Реєстру ВМЗ відомостей (у додатку до витягу фізособі - підприємцю відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних" (N 2297-VI від 01. 06.2010 р.) надається також інформація про його права, визначені цим Законом та мету збору даних і осіб, яким передаються його персональні дані);

- процедуру експлуатації ВМЗ, яка розглядається заявником протягом 3-х робочих днів з дня її отримання (при погодженні процедури заявник надає або надсилає її до митниці протягом 3-х робочих днів).

У випадку прийняття рішення про відмову у наданні дозволу митниця протягом 20 робочих днів з дня надходження заяви рекомендованим листом надсилає заявнику інформацію про причини відмови. В свою чергу заявник може оскаржити Рішення про відмову у наданні дозволу.

Дозвіл може бути анульований або його дія може зупинятися на строк до 30 днів митницею, у зоні діяльності якої розташована ВМЗ.

Варто також зауважити, що вищезгаданим наказом затверджено Правила провадження діяльності з відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу, якими визначаються вимоги до провадження такої діяльності.

------------------------

Наказ Міністерства фінансів України N 633 від 30.05.2012 р.

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.06.2012 р. N 1048/21360 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ

Індекс інфляції у липні 2012 р.

За даними Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін на товари та послуги (індекс інфляції) у липні 2012 року до попереднього місяця становив 99,8%, до грудня попереднього року – 99,9%.

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

- затвердила новий Закон, що регулює порядок діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань, права і гарантії їх діяльності (Закон N 5026-VI від 22.06.2012 р.);

- внесла зміни до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно (Закон N 5037-VI від 04.07.2012 р.);

- затвердила зміни до низки нормативних актів щодо сприяння іпотечному кредитуванню (Закон N 5059-VI від 05.07.2012 р.);

КМУ

- затвердив зміни до деяких постанов з питань реєстрації лікарських засобів (постанова N 717 від 27.06.2012 р.);

МНС

- затвердило Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів (наказ N 933 від 27.06.2012 р.);

МОЗ

- оновило перелік товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи (наказ N 498 від 06.07.2012 р.);

НБУ

- відкоригував Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні (постанова N 303 від 16.07.2012 р.);

- передбачив зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (постанова N 289 від 10.07.2012 р.);

- затвердив зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (постанова N 292 від 11.07.2012 р.);

Мінагрополітики

- виклав у новій редакції декілька форм, що стосуються нарахування с/г дотацій (наказ N 449 від 20.07.2012 р.);

НКЦПФР

- відкоригувала Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (рішення N 925 від 03.07.2012 р.);

НКРЕ

- затвердила Типовий договір на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу) (постанова N 849 від 05.07.2012 р.);

НКРЗ

- розробила Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України (рішення N 324 від 05.07.2012 р.);

Мінфін

- розробив Порядки та встановив строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, а також лініями електропередачі (наказ N 629 від 30.05.2012 р.);

- затвердив Порядок роботи складу митного органу (наказ N 627 від 30.05.2012 р.);

- узгодив перелік відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення (наказ N 623 від 29.05.2012 р.);

- затвердив Положення про службові посвідчення працівників митної служби України (наказ N 635 від 30.05.2012 р.);

- затвердив Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Держказначейства України (наказ N 758 від 22.06.2012 р.);

ДПАУ

- дійшла висновку, що операції з поставки (продажу, передачі) об'єкта нерухомості разом із землею, яка знаходиться під таким об'єктом та обліковується у загальній вартості об'єкта нерухомості, підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах (листи N 10075/6/15-3415-26 та N 16675/7/15-3417-26 від 15.06.2012 р.);

- звернула увагу на порядок видачі фізичним особам - підприємцям довідки про доходи для призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми (лист N 20497/7/17-1217 від 30.07.2012 р.);

- надала Методичні рекомендації щодо приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України (наказ N 516 від 14.06.2012 р.);

Мінсоцполітики

- внесла ясність у питання можливості розповсюдження дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (N 877-V від 05.04.2007 р.) на перевірки та інші заходи, що здійснюються фондами соцстрахування та ПФУ (лист N 6025/0/14-11/18 від 08.06.2011 р.);

Держмитслужба

- оприлюднила результати експрес-опитування щодо проведення оцінки ефективності роботи митних органів, виявлення та попередження можливих проявів корупції та інших службових правопорушень з боку їх працівників (лист N 20/2-13/06507-ЕП від 03.07.2012 р.);

- визначила перелік об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру, станом на 31.07.12 р. (лист від 31.07.2012 р.);

- надала роз’яснення щодо митного оформлення обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі (лист N 16/1-16.3/1620-ЕП від 03.08.2012 р.);

Київська регіональна митниця

- змінила місце проведення огляду транспортних засобів на відповідність їх конструкції вимогам додатка 2 конвенції МДП, 1975 р. (наказ N 708 від 24.07.2012 р.).