БУМ!

Уважаемые Бухгалтеры!

Рады сообщить Вам, что СЕГОДНЯ на рынке бухгалтеров Украины произошло важное событие, и Вы первые, кому мы это сообщаем

 

Подробнее ...
Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании сообщаем Вам, что программные продукты от компании 1С теперь доступны и Вам.  

Подробнее ...
Новости законодательства 28 тиждень 2012 р.: 9– 15 липня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

Хіт! Чергові зміни до ПКУ й перші суттєві правки МКУ

Не так давно було прийнято новий Митний кодекс України, який набрав чинності 01.06.2012 р., як уже в нього внесено зміни Законом N 4915-VI від 07.06.2012 р. Змінами підкориговано норми не тільки Митного, а й Податкового кодексу. Тобто приведено у відповідність норми цих двох "мега" законодавчих документів. Серед іншого, в Податковому кодексі пропонується дещо відкоригувати норми, що регулюють особливості оподаткування ПДВ та акцизним податком ряду операцій. Але про все по черзі.

І. Зміни до ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:

ПДВ

1. Корективів зазнала ст. 185 ПКУ, яка визначає об’єкт оподаткування ПДВ. Так, конкретизовано, що об’єктом оподаткування є операції з ввезення та вивезення товарів на (за) митну територію України (пп. "в" та "г" п. 185.1 ПКУ). Разом з тим, зазначено, що з метою оподаткування ПДВ до операцій з ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом.

2. Зазначено, що у разі постачання на митній території України товарів, які є продуктами переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території (у т.ч. отриманих як оплата за постачання послуг з переробки), база оподаткування визначається згідно зі ст. 188 ПКУ. Тобто за загальними правилами (п. 189.13 ПКУ).

3. Переглянуто операції, які підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, операції, що не є об’єктом оподаткування, та операції, що звільнені від оподаткування. Зокрема, законом передбачено, що:

1) за нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту, реекспорту (якщо товари поміщені у такий режим відповідно до п. 5 ч. 1 ст 86 МКУ), безмитної торгівлі, вільної митної зони. Раніше нульову ставку було встановлено лише для операцій з експорту товарів (супутніх послуг);

2) не є об'єктом оподаткування операції з:

- ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро;

- ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро: у несупроводжуваному багажі; на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях; на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях;

- ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент:

а) 1000 євро, що ввозяться фізичними особами через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;

б) 500 євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться фізичними особами через інші пункти пропуску через державний кордон України, ніж відкриті для повітряного сполучення;

3) звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України фізичними особами товарів, визначених ч. 10 ст. 374 МКУ (даною нормою встановлено перелік товарів, що звільняються від оподаткування митними платежами).

4. Повністю в новій редакції викладено статтю, що регулює особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України в залежності від обраного митного режиму.

Акцизний податок

1. Відкориговано норму щодо звільнення від оподаткування акцизним податком операцій з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, якщо при цьому не справляється ПДВ у зв'язку з розміщенням товарів у митних режимах: реімпорту, транзиту, тимчасового ввезення, митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території, знищення або руйнування, відмови на користь держави.

2. Уточнено порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України. Зокрема, встановлено, що у разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів або закінчення строків знаходження товарів в таких митних режимах, суми податку, що підлягають сплаті, визначаються, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим (раніше таке правило було передбачено лише для випадків порушення умов розміщення підакцизних товарів у митних режимах магазину безмитної торгівлі та переробки на митній території України). При цьому, окрім суми податку потрібно буде сплатити ще й пеню, розраховану з дня надання звільнення від оподаткування .

3. Виключено окрему статтю, якою встановлено порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів (ст. 219 ПКУ).

Крім цього, в Податковому кодексі також:

- приведено у відповідність з митним законодавством терміни "магазин безмитної торгівлі", "вільна митна зона", виключено поняття "супутні послуги";

- встановлено, що ввезення товарів на митну територію України, вивезення товарів за межі митної території України регулюється Митним кодексом України (пп. 14.1.211 ПКУ);

- зазначено, що при визначенні понять "митні режими", "міжнародні поштові відправлення", "міжнародні експрес-відправлення", "несупроводжуваний багаж", "особисті речі", "ручна поклажа", "супроводжуваний багаж" потрібно звертатися до Митного кодексу України (пп. 14.1.113? та 14.1.113? ПКУ).

ІІ. Зміни до МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:

1. Відкориговано порядок підтвердження країни походження товару. Зокрема, передбачається, що у разі ввезення товару на митну територію України сертифікат про походження товару має подаватися обов'язково:

- на товари, до яких застосовуються преференційні ставки ввізного мита;

- на товари, ввезення яких з відповідної країни регулюється кількісними обмеженнями (квотами) чи іншими заходами регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- якщо це передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана ВРУ.

2. Важливі зміни стосуються митної вартості товарів.

Декларант (або уповноважена ним особа) тепер має заявляти митну вартість, визначену ним самостійно, у тому числі за результатами консультацій з митним органом. Тобто виключено необхідність коригування митної вартості за результатами контролю, здійсненого митним органом.

Також тепер конкретизовано право декларанта (або уповноваженої ним особи) на випуск у вільний обіг товарів, що декларуються:

- у разі визнання митним органом заявленої митної вартості товарів - за умови сплати митних платежів згідно із заявленою митною вартістю;

- у разі згоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням митного органу про коригування митної вартості товарів - за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю, визначеною митним органом;

- у разі незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів - за умови сплати митних платежів згідно із заявленою митною вартістю товарів та надання гарантій відповідно до розділу X МКУ в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої статті 55 МКУ.

Раніше ж потрібно було письмово звертатися до митного органу з проханням випустити товари, що декларуються, у вільний обіг під надання гарантій відповідно до розділу X цього Кодексу або сплатити митні платежі згідно з митною вартістю цих товарів, визначеною митним органом, у разі відсутності у них на день митного оформлення достатньої інформації, необхідної для визначення числових значень складових митної вартості, або у разі їх незгоди з митною вартістю, визначеною митним органом.

Крім того, митним органам надано право звертатися до митних органів інших країн із запитами щодо надання відомостей, необхідних для підтвердження достовірності заявленої митної вартості.

3. Скорочено з трьох до одного року строк, на який громадянам-нерезидентам дозволяється тимчасово ввозити на митну територію України (тобто без сплати митних платежів) яхти та інші плавучі засоби для дозвілля та спорту, призначені для особистого користування.

4. Скасовано можливість створювати в місті Києві магазин безмитної торгівлі, призначений для обслуговування членів дипломатичного персоналу дипломатичних представництв іноземних держав в Україні та членів їх сімей.

5. Вдосконалено норми щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Зокрема, конкретизовано відповідальність перевізників, які будуть нести її за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості (ст. 483 МКУ), виключно у випадках, коли ці відомості стосуються кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, а перевізниками не вжито заходів щодо перевірки правдивості зазначених відомостей, або якщо у разі неможливості такої перевірки перевізником не внесено відповідного запису до міжнародної автомобільної накладної (CMR).

Така норма надає можливість перевізникам уникнути відповідальності за недостовірні дані, які вказуються відправником товару.

6. Статтю 12 МКУ, яка присвячена такому новому поняттю, як уповноважений економічний оператор (УЕО), доповнено пунктом, згідно з яким взаємовідносини УЕО з митним органом визначаються погодженою керівником митного органу та УЕО процедурою, що встановлює:

1) регламент інформаційного обміну між митним органом та уповноваженим економічним оператором;

2) порядок обліку, зберігання та перевірки митного забезпечення, знятого з товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

3) особливості виконання митних формальностей під час застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору відповідно до МКУ.

Ще важливих коригувань зазнала частина 5 статті 15 МКУ, яка раніше встановлювала, що отримання сертифіката УЕО надає відповідній особі право на провадження наступних видів діяльності:

1) митна брокерська діяльність (!!);

2) відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі;

3) відкриття та експлуатація митного складу;

4) відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу;

5) відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання;

6) відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу.

Цей пункт одразу викликав масу запитань. Було важко повірити в те, що, маючи сертифікат УЕО, можна вже не отримувати, наприклад, ліцензію митного брокера.

І ось законодавці виправили цей нюанс, залишивши в цьому привабливому списку лише позиції 3, 5, 6 та й те лише за умови виконання до отримання сертифіката УЕО вимог щодо облаштування відповідних об'єктів (відповідно до ст. 407 МКУ).

8. Слід відмітити, що до 01.12.2012 р. допускається:

- одночасне використання документів про облік осіб, які здійснюють операції з товарами, виданих відповідно до ст. 455 МКУ, та облікових карток суб'єктів ЗЕД, які були чинні станом на останній день місяця, що настав за місяцем, в якому опубліковано новий МКУ;

- використання підприємствами існуючих інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення, які не пройшли перевірку на відповідність вимогам, встановленим відповідно до ст. 34 МКУ центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

Також встановлено, що зміни до МКУ можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Митного кодексу України.

-----------------------

Закон України "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм" (N 4915-VI від 07.06.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 122 від 07.07.2012 р.

Дата набрання чинності: 08.07.2012 р.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Хіт! Захист персональних даних: порядок проведення перевірок

Нагадаємо, що з 1 липня 2012 року запроваджено відповідальність у сфері захисту персональних даних (ЗУ N 3454-VI від 02.06.2011 р.). Цим законом вводяться суттєві адміністративні санкції, а також посилено кримінальну відповідальність.

Але ж виявити порушення можна лише в ході перевірки. Саме тому Міністерство юстиції вирішило швидко затвердити порядок проведення перевірок у сфері ЗПД. Треба сказати, що проект цього порядку було розроблено вже давно, з ним можна було ознайомитися на сайті ДСЗПД (Державної служби України з питань захисту персональних даних) - www.zpd.gov.ua, адже саме ДСЗПД і буде органом контролю. Одразу наголосимо, що затверджений порядок в деяких моментах досить суттєво відрізняється від проекту. Але давайте про все по черзі.

Розглянемо найсуттєвіші норми порядку.

1. До комісії, що проводить перевірки, повинні входити не менше ніж 3 посадові особи ДСЗПД (один з них – голова комісії). До роботи комісії можуть залучатися працівники інших органів державної влади, в тому числі органів державного управління, органів виконавчої влади та правоохоронних органів, а також фахівці (експерти) (за згодою).

2. За 10 календарних днів до початку проведення перевірки ДСЗПД надсилає повідомлення разом з копією наказу про проведення перевірки за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта перевірки рекомендованим листом.

3. Перевірки можуть бути планові, позапланові, виїзні та безвиїзні.

Підставою проведення планової перевірки є включення суб’єкта до плану проведення перевірок на відповідний квартал та рік, який розміщується на офіційному веб-сайті ДСЗПД. Проводиться вона не частіше одного разу на 5 років.

Позапланова перевірка проводиться за наявності однієї з визначених у порядку підстав, наприклад:

- звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом перевірки вимог законодавства про захист персональних даних;

- неподання у встановлений строк суб’єктом перевірки документів (відомостей, даних) на письмовий запит ДСЗПД щодо здійснення безвиїзної перевірки, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів

Важливо, що інформація про проведення позапланової перевірки розміщується на офіційному веб-сайті ДСЗПД за 10 календарних днів до початку її проведення (у проекті Порядку не було вимоги про будь-яке попередження про позапланову перевірку!).

У разі проведення безвиїзної перевірки ДСЗПД надсилає суб’єкту перевірки письмовий запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки. Суб’єкт перевірки зобов’язаний у строк, визначений у запиті, надати ДСЗПД належним чином засвідчені копії документів, зазначених у запиті.

4. Строк проведення перевірки не може перевищувати 10 робочих днів. За поданням голови комісії продовження строку проведення перевірки здійснюється уповноваженою посадовою особою ДСЗПД, яка прийняла рішення про проведення перевірки, але не більше ніж на 5 робочих днів.

5. У п. 7.1 розділу VII Порядку N 947/5 від 22.06.2012 р. міститься перелік прав голови та членів комісії при проведенні перевірки, зокрема:

- безперешкодно входити на об’єкт перевірки за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, потрібних для проведення перевірки;

- вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

- знімати копії з документів суб’єкта перевірки, необхідних для проведення перевірки та документування (фіксування) порушень, та вимагати їх засвідчення у встановленому законодавством порядку.

Крім того, ще й у п. 2.10 Порядку міститься інформація щодо прав голови та членів комісії, а саме: вони мають право отримувати у керівника суб'єкта перевірки, керівників його структурних підрозділів документи, письмові й усні пояснення та іншу інформацію, що стосується питань, які перевіряються (у тому числі з обмеженим доступом), потрібну для здійснення комісією своїх функцій, зокрема:

- установчі документи та інші документи, які регулюють організаційні засади діяльності суб’єкта перевірки;

- розпорядчі документи (накази, рішення, розпорядження, постанови тощо) та інші документи, якими затверджено мету обробки, перелік БПД та їх місцезнаходження, склад персональних даних у БПД, тощо;

- наявність свідоцтв про державну реєстрацію БПД;

- іншу інформацію, яка дає змогу встановити наявність або відсутність порушення законодавства про захист персональних даних.

Також прописано, що комісія має право на безперешкодний доступ до місць зберігання інформації, у тому числі й до комп'ютерів, магнітних носіїв інформації тощо, отримання копій такої інформації.

! Цікавим є той момент, що у Порядку немає норми, яка містилася у проекті, а саме:

"Доступ до персональних даних конкретної особи з метою перевірки правомірності їх обробки суб’єктом перевірки здійснюється за наявності у комісії доручення цієї особи щодо отримання інформації про місцезнаходження БПД, яка містить його персональні дані, мету обробки персональних даних, призначення та дані про суб’єкта перевірки."

Іншими словами, передбачалося, що доступ контролерів до самих персональних даних буде обмежено. В новому порядку всі норми прописані таким чином, що нібито дають право доступу до всієї потрібної інформації (тобто включаючи і самі персональні дані). Але при цьому треба пам’ятати, що в самому Законі N 2297 (ст.23) прописано право доступу лише до інформації, пов'язаної з обробкою(!) персональних даних.

6. За результатами перевірки комісія складає акт перевірки в двох примірниках.

На підставі акта перевірки, у ході якої виявлено порушення вимог законодавства, не пізніше 5 робочих днів складається припис про усунення порушень, виявлених під час перевірки. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб’єкта перевірки. Суб'єкт перевірки повинен протягом визначеного у приписі строку (не менше ніж 30 календарних днів) вжити заходів щодо усунення порушень, зазначених у приписі, та письмово поінформувати ДСЗПД про усунення порушень разом із наданням копій документів, що це підтверджують.

У разі виявлення під час перевірки (у проекті було ще й "за наслідками перевірки") вчинення суб’єктом перевірки адміністративного правопорушення комісія складає протокол про адміністративне правопорушення.

У разі виявлення під час перевірки суб’єкта перевірки порушення (тут в тексті Порядку неточність, має бути – "ознак злочину") у сфері захисту персональних даних ДСЗПД направляє необхідні матеріали до правоохоронних органів.

---------------------------

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку здійснення Державною службою України з питань захисту персональних даних державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних" (N 947/5 від 22.06.2012 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 червня 2012 р. за N 1064/21376

Планована дата офіційної публікації та набуття чинності: 16.07.2012 р.("Офіційний вісник" N 51)

ЖИТЛОВЕ КРЕДИТУВАННЯ

Збільшено нормативну площу житла за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів

Кабмін дещо відкоригував свій Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов (затверджено постановою N 343 від 25.04.2012 р.). Нагадаємо, що відповідно до норм Порядку відшкодовується частина процентів за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання в об’єктах незавершеного будівництва або не реалізованого замовниками (управителями) в об'єктах, прийнятих в експлуатацію після 2009 р., житла (квартири в багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки або майнові права на них).

Серед передбачених до останнього змін зупинимось на наступних:

- кредити в рамках програми можуть надавати банки, які звернулися до головного розпорядника коштів Держбюджету та Ради міністрів АРК, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій (раніше, окрім звернення до зазначених органів, банки мали бути віднесені до першої та другої групи згідно з розподілом НБУ);

- однією із вимог до кредитів, за якими надається часткова компенсація процентів, є обов’язковість внесення позичальником власного внеску у сумі, що не перевищує 25% вартості житла. Уряд передбачив, що розмір першого внеску може бути зменшено у разі надання додаткової застави за кредитним договором відповідно до внутрішніх правил банку;

- встановлено, що щомісячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати 50% сукупного середньомісячного доходу сім'ї (сума часткової компенсації процентів до щомісячного платежу не включається). Зауважимо, що раніше передбачалося, що щомісячний платіж за кредитним договором з урахуванням часткової компенсації процентів на момент отримання кредиту не повинен перевищувати 40% сукупного середньомісячного доходу сім'ї;

- виключено норми, відповідно до яких:

-- середньомісячний грошовий дохід позичальника і членів його сім'ї на момент видачі кредиту не повинен перевищувати десятикратного розміру середньомісячної з/п у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату;

-- позичальник щороку повинен подавати до органу ДПС податкову декларацію із зазначенням власних доходів і доходів членів своєї сім'ї, які проживають разом з ним, а копію податкової декларації - розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачу бюджетних коштів);

- збільшено нормативну площу житла, яка до 1 січня 2013 р. буде визначатися із розрахунку 40 м2 загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 18 м2 на кожного наступного члена сім'ї, але не більш як 76 м2, а для індивідуальних житлових будинків - не більш як 94 м2 (раніше нормативна площа житла визначалася виходячи з розрахунку 40 м2 загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 58 м2 загальної площі на сім'ю з трьох і більше осіб);

- передбачено можливість збільшення розрахункової вартості житла на 10% для населених пунктів, які розташовані на відстані від 5 до 15 км від меж мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів (раніше таке збільшення було можливе також і для проживаючих у 5-кілометровій зоні від зазначених населених пунктів). При цьому, для населених пунктів, розташованих в 5-кілометровій зоні від меж мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла визначається у розмірі, встановленому для цих міст. Нагадаємо, що розрахункова вартість житла встановлюється з урахуванням місця проживання громадян у розмірі: для м. Києва – 7000 грн. за 1 м2, для міст Київської області, обласних центрів та мм. Севастополя і Сімферополя – 5000 грн. за 1 м2, для інших населених пунктів – 4000 грн. за 1 м2;

- до переліку документів, які необхідні для укладення договору часткової компенсації процентів (подаються позичальником розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня) включено документи, які підтверджують, що позичальник є таким, який потребує поліпшення житлових умов.

----------------------

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов" (N 598 від 27.06.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Урядовий кур’єр" N 119 від 07.07.2012 р.

Дата набрання чинності: 07.07.2012 р.

АВТОТРАНСПОРТ

Суттєві зміни у сфері держреєстрації (перереєстрації) та знятті з обліку автотранспорту

Кабмін вніс коррективи до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автотранспорту, якими, зокрема, скасовується:

- заборона держреєстрації транспортних засобів (далі - ТЗ), зібраних (складених) із складових частин серійних транспортних засобів;

- необхідність зняття з обліку в ДАІ ТЗ, що перебували в експлуатації, перед їх відчуженням або передачею;

- можливість відмови у проведенні держреєстрації (перереєстрації), знятті з обліку ТЗ у разі, коли його власник має заборгованість зі сплати штрафу за порушення правил дорожнього руху.

Крім того, визначено, що реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку ТЗ, що належать фізичним особам, здійснюватиметься за місцем звернення власника (або його уповноваженої особи) незалежно від місця його реєстрації (проживання).

Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів продовжуватиме здійснюватись за місцем реєстрації (проживання) їх власників до впровадження в експлуатацію Національної автоматизованої інформаційної системи ДАІ, але не пізніше 1 січня 2013 року

------------------------

Постанова Кабінету Міністрів України N 600 від 27.06.2012 р.

Офіційне опублікування: "Урядовий кур'єр" N 120 від 10.07.2012 р.

Дата набрання чинності: 10.07.2012 р.

БУДІВНИЦТВО

Переглянуто Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

Кабмін затвердив зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (затверджено постановою КМУ N 560 від 11.05.2011 р.), відповідно до яких:

- експертиза проектів будівництва об'єктів IV і V категорій складності, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, буде проводитися експертною організацією державної форми власності. Зауважимо, що раніше проведення експертизи усіх проектів будівництва дозволялося експертним організаціям незалежно від форм власності;

- уточнено, що проекти будівництва об’єктів IV і V категорії складності та тих, що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, в рамках обов’язкової експертизи будуть також перевірятися і на їх експлуатаційну безпеку та інженерне забезпечення.

----------------------

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи" (N 595 від 04.07.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Офіційний вісник" N 50 від 13.07.2012 р.

Дата набрання чинності: 13.07.2012 р.

митнА вартІстЬ

Мінфін розробив єдину форму Декларації митної вартості

Наказом Мінфіну N 599 від 24.05.2012 р. затверджено нову форму ДЕКЛАРАЦІЇ МИТНОЇ ВАРТОСТІ (далі – ДМВ) та Правила її заповнення. Зауважимо, що разом з цим втрачає чинність наказ Мінфіну N 416 від 29.03.2012 р., що затверджував аналогічний Порядок.

Нововведенням є запровадження єдиної форми ДМВ замість трьох форм декларацій – ДМВ-1, ДМВ-2 та ДМВ-3, які застосовувалися раніше (відповідно до постанови КМУ N 1766 від 20.12.2006 р., яка втратила чинність з 01.06.2012 р.). Нагадаємо, що ДМВ-1 мала подаватися при заявленні митної вартості товарів, визначеної за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції). Для заявлення митної вартості товарів, визначеної із застосуванням одного з передбачених методів визначення такої вартості (за ціною договору щодо ідентичних товарів, за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів, на основі віднімання вартості, на основі додавання вартості (обчислена вартість) та резервного), мала подаватися ДМВ-2. ДМВ-3 заповнювалася з метою заявлення митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються) з митної території України, та на які встановлено вивізне, антидемпінгове, компенсаційне чи спеціальні види мита.

При заповненні нової форми ДМВ у розділі 6 необхідно зазначати, за яким методом визначається митна вартість товарів, та заповнювати необхідний додатковий аркуш (в залежності від того, який метод обрано).

ДМВ має подаватися разом з митною декларацією на оцінювані товари. Якщо остання подається на паперовому носії, то ДМВ також має бути оформлена на папері, однак із супроводженням її електронної копії. Передбачено також можливість і електронного декларування.

Як і раніше, ДМВ має заповнюватися українською мовою із застосуванням комп’ютера. Вартісні показники в ДМВ мають виражатися дробовим числом з точністю до 4 знаків після коми (за винятком деяких граф, у яких показники округлюються з точністю до двох знаків у дробовій частині). Зауважимо, що раніше усі вартісні показники в ДМВ виражалися дробовим числом з точністю до сотих (до 2 знаків після коми).

Передбачена можливість внесення змін до ДМВ, крім граф з вартісними показниками. Зміни граф ДМВ на паперовому носії засвідчуються підписом та печаткою (у разі наявності) декларанта або уповноваженої ним особи. Зміни до ДМВ у формі електронного документа вносяться шляхом відкликання поданих ДМВ і митної декларації та направлення митному органу нової митної декларації і ДМВ у формі електронного документа.

Відповідно до загальних положень заповнення ДМВ посадова особа митного органу, що здійснює контроль правильності визначення митної вартості та проводить перевірку заповнення ДМВ, не має права з власної ініціативи або за дорученням чи на прохання декларанта або уповноваженої ним особи вписувати будь-які дані до граф ДМВ, що повинні заповнюватися декларантом або уповноваженою ним особою, вносити до них зміни, доповнення чи виправлення.

-----------------------

Наказ Міністерства фінансів України N 599 від 24.05.2012 р.

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.06.2012 р. N 984/21296 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Парламенту запропоновано ухвалити законопроект, що стосується соціального захисту суддів

Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект закону, що стосується соціального захисту суддів та членів їх сімей. Даним законопроектом, поданим Кабінетом Міністрів на розгляд до Верховної Ради України наприкінці червня, пропонується доповнити Закон України "Про судоустрій і статус суддів" (N 2453-VІ від 07.07.2010 р.) ст. 1351, якою визначені умови та порядок призначення пенсії по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника.

Так, законопроектом встановлено, що судді, якого у період перебування на посаді судді визнано інвалідом I або II групи, призначається пенсія по інвалідності за наявності не менш як 10 років стажу державної служби та страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до чинного законодавства.

Також виокремлюється норма, яка вказує на те, що такому судді, незалежно від часу встановлення йому інвалідності, пенсія по інвалідності призначається, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії він перебував на посаді судді.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від причини інвалідності за умови звільнення з посади судді. У разі повторного обрання на посаду судді чи працевлаштування на посади, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених законами "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державну службу", виплата пенсії відповідно до цього закону припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними віку, встановленого Законом "Про державну службу". У цей час вони мають право на одержання пенсії, призначеної відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У разі смерті судді у період перебування на посаді судді чи перебування у відставці непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям - незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника на умовах та у порядку, передбачених Законом України "Про державну службу".

Членами Комітету на засіданні було відмічено, що гарантії незалежності суддів беззаперечно є однією з основних засад здійснення судочинства об'єктивним та неупередженим судом. Так, однією з гарантій належного здійснення правосуддя є створення необхідних умов для діяльності суддів, їхнє матеріальне та соціальне забезпечення.

--------------------------

Проект Закону "Про внесення зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо соціального захисту суддів та членів їх сімей)" (N 10670 від 25.06.2012 р.)

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Кабміном запропоновано відмінити застосування печаток суб'єктами господарювання

В черговий раз Кабінетом Міністрів України ініційовано законопроект, котрим планується внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб'єктами приватного права БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕЧАТОК.

Так, текстом законопроекту пропонується відмінити застосування печаток суб'єктами господарювання в своїй діяльності. Згідно з проектом, отримання печатки з найменуванням та ідентифікаційним кодом буде не обов’язком, а правом суб'єкта господарювання. До того ж, для її виготовлення не передбачатиметься одержання будь-яких документів дозвільного характеру.

Також встановлюється, що довіреність юрособи, яка видається представнику керівником або іншою уповноваженою ним особою, буде видаватись з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та по-батькові особи, що видає довіреність, але не посвідчуватиметься печаткою. А вчинювані юрособою правочини скріплюватимуться печаткою лише за її бажанням.

Зміни, запропоновані даним законопроектом, також стосуються вимог до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій. Залишається незмінною норма, яка вказує на те, що документи, викладені на 2-х і більше аркушах, повинні бути пронумеровані та прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності. При цьому пропонується відмінити необхідність скріплення зазначених документів печаткою юрособи, яка їх видала.

Адвокати та адвокатські об'єднання, суб'єкти оціночної діяльності, кредитні спілки, колективні сільськогосподарські підприємства тощо, також не будуть зобов'язані мати печатку і штамп із своїм найменуванням.

Детальніше з іншими змінами можна ознайомитись в самому тексті законопроекту N 10730 від 07.07.2012 р.

Кабмін переконаний, що з прийняттям даного законопроекту процедура створення нових суб'єктів господарювання стане швидшою і менш затратною, зменшить можливості для здійснення рейдерства, забезпечить перехід України до визнаної переважною більшістю країн світу практики господарської діяльності, яка ґрунтується на необов'язковості (добровільності) застосування печаток.

Але ж до чого все ж таки призведе заміна печатки на підпис? Чи буде це обіцяним покращенням і полегшенням ведення бізнесу? Чи не створить це додаткового підґрунтя для зловживань через підвищення можливостей для підробки документів і підпису особи, яка має право представляти інтереси підприємства? Виникає ще безліч запитань, які не мають відповідей, і пересічному підприємцю залишаються лише великі сподівання на те, що держава все ж таки створить належні умови для стабільного розвитку бізнесу.

У разі прийняття, Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

------------------------

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб'єктами приватного права без застосування печаток" (N 10730 від 07.07.2012 р.)

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

- ратифікувала:

-- Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спрощений порядок переміщення ділянкою автомобільної дороги Славутич - Чорнобильська АЕС, яка проходить територією Республіки Білорусь, працівників, транспортних засобів та вантажів Чорнобильської АЕС і підприємств, що провадять діяльність у зоні відчуження, а також іноземних спеціалістів, залучених до реалізації міжнародних проектів стосовно закриття Чорнобильської АЕС, та Протоколу до неї (Закон N 4986-VI від 20.06.2012 р.);

-- Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Лист про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) (Закон N 4987-VI від 20.06.2012 р.);

-- Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Закон N 4988-VI від 20.06.2012 р.);

-- Угоду про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів (Закон N 4989-VI від 20.06.2012 р.);

КМУ

- затвердив план заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів (розпорядження N 415-р від 25.06.2012 р.);

ДПСУ

- затвердила нові УЗАГАЛЬНЮЮЧІ податкові консультації:

з питань адміністрування:

-- щодо окремих питань організації та проведення перевірок платників податків (наказ N 591 від 06.07.2012 р.);

-- з окремих питань застосування штрафних санкцій за порушення норм Податкового кодексу України (наказ N 592 від 06.07.2012 р.);

з питань оподаткування ПДВ:

-- щодо окремих питань, пов’язаних з обов’язковою реєстрацією осіб як платників податку на додану вартість (наказ N 588 від 06.07.2012 р.);

-- щодо включення до бази оподаткування податком на додану вартість та складу витрат коштів, отриманих як сума штрафу за затримку оплати чи постачання товарів/послуг (наказ N 590 від 06.07.2012 р.);

-- щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності (наказ N 610 від 06.07.2012 р.);

з питань оподаткування податком на прибуток підприємств:

-- щодо обліку товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, внесених до статутного фонду платника податку (наказ N 573 від 05.07.2012 р.);

-- щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти (наказ N 574 від 05.07.2012 р.);

-- щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток (наказ N 575 від 05.07.2012 р.);

-- щодо порядку списання кредиторської заборгованості за неоплачені товари (наказ N 576 від 05.07.2012 р.);

-- щодо визначення витрат за діяльністю, не передбаченою статутом (наказ N 577 від 05.07.2012 р.);

-- щодо застосування ставки нуль відсотків платниками податку на прибуток (наказ N 578 від 05.07.2012р.);

-- щодо порядку оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами на вторинному ринку (наказ N 579 від 05.07.2012 р.);

-- з питань формування витрат, понесених до 01.01.2012 за операціями з підприємцями – платниками єдиного податку (наказ N 580 від 05.07.2012 р.);

-- щодо порядку визначення доходу та витрат за операціями з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) (наказ N 581 від 05.07.2012 р.);

-- щодо оподаткування прибутку, отриманого в результаті спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (наказ N 582 від 05.07.2012 р.);

-- щодо використання банківських виписок як первинних документів (наказ N 583 від 05.07.2012 р.);

-- щодо визначення суми пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування (наказ N 584 від 05.07.2012 р.);

-- щодо порядку оподаткування операцій, перерахованих у підпункті 197.1.25 пункту 197.1 ст. 197 розділу V Податкового кодексу України (наказ N 589 від 06.07.2012 р.);

з питань оподаткування ПДФО:

-- щодо подання професійним торговцем цінними паперами податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (наказ N 593 від 06.07.2012 р.);

-- щодо оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку, отриманого платником податку – фізичною особою від операцій з цінними паперами (акціями), що виплачуються професійним торговцем цінних паперів (дилерські операції з купівлі-продажу цінних паперів) (наказ N 594 від 06.07.2012 р.);

-- щодо врахування податковим агентом інвестиційних збитків, які виникли у фізичної особи при визначенні загального фінансового результату під час розрахунку інвестиційного прибутку від операцій з інвестиційними активами (наказ N 595 від 06.07.2012 р.);

з питань єдиного податку:

-- щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктами господарювання – фізичними особами, які здійснюють виробництво та продаж ювелірних виробів (наказ N 596 від 06.07.2012 р.);

ДПС у м. Києві

- підкреслила, що в податковій накладній зазначається назва платника податку - юридичної особи у тому вигляді, в якому вона вказана в статутних документах (лист N 3379/10/06-406 від 08.06.2012 р.);

Мінекономіки

- встановило Конкурсні вимоги щодо відбору товарних бірж (електронних біржових майданчиків) для організації та проведення електронних біржових торгів з купівлі-продажу вугільної продукції (наказ N 723 від 19.06.2012 р.);

НБУ

- відкоригував План рахунків бухобліку банків України та Інструкцію щодо його застосування (постанова N 227 від 08.06.2012 р.);

- затвердив зміни до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації відокремлених підрозділів і банкоматів (постанова N 230 від 11.06.2012 р.);

Фонд держмайна

- передбачив зміни до Порядку погодження Фондом держмайна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна (рішення N 2911 від 11.06.2012 р.);

Мінагрополітики

- затвердило спеціальні форми первинної документації для суб’єктів рибного господарства в галузі аквакультури (наказ N 362 від 19.06.2012 р.);

- розробило Положення щодо здійснення аналізу ризиків для розробки та/або перегляду фітосанітарних заходів (наказ N 339 від 11.06.2012 р.);

- затвердило Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство рибного господарства України (наказ N 344 від 12.06.2012 р.);

Міністерство фінансів України

- встановило Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних об’єктів (наказ N 630 від 30.05.2012 р.);

- затвердило Порядок передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (аналізу, експертизи) центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи державної митної служби України (наказ N 653 від 31.05.2012 р.);

- прийняло Порядок заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності (наказ N 614 від 28.05.2012 р.);

- запровадило Положення про випадки, умови та порядок застосування генеральної фінансової гарантії (наказ N 632 від 30.05.2012 р.);

Адміністрація Державної прикордонної служби України

- затвердила Інструкцію з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон (наказ N 407 від 05.06.2012 р.);

НКЦПФР

- затвердила Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення N 647 від 08.05.2012 р.);

Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ

- роз'яснив деякі спірні питання застосування норм цивільного процесуального права (лист N 6-47/0/9-12 від 10.07.2012 р.).

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"

 
 


АвторизацияСейчас 5 гостей онлайн

Наш опрос

Ответы на какие вопросы Вам наиболее интересно видеть в программе?