БУМ!

Уважаемые Бухгалтеры!

Рады сообщить Вам, что СЕГОДНЯ на рынке бухгалтеров Украины произошло важное событие, и Вы первые, кому мы это сообщаем

 

Подробнее ...
Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании сообщаем Вам, что программные продукты от компании 1С теперь доступны и Вам.  

Подробнее ...
Новости законодательства 19 тиждень 2012 р.: 18 – 25 травня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

Оглядовий коментар до нового КПК

Ще не встигло згаснути відлуння від нещодавно прийнятого Митного кодексу, як світ побачив оновлений варіант Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Так, саме світ, оскільки за відповідним нормотворчим процесом пильно спостерігали міжнародні експерти. Та й не тільки спостерігали, а й брали безпосередню участь у підготовці проекту КПК, оскільки прийняття нового КПК, що відповідав би сучасним демократичним стандартам, було однією з умов членства України у Раді Європи.

Отже, 13 квітня 2012 року ВРУ ухвалила президентський проект КПК, норми якого запрацюють вже через півроку з дня його офіційного опублікування.

Зупинимось на деяких ключових моментах згаданого документа.

1. Впровадження нової категорії "кримінальні правопорушення", яка буде поділятися на злочини та кримінальні проступки за критерієм тяжкості.

Власне, визначення поняття "кримінальний проступок" у КПК відсутнє, однак детально описана процедура розгляду таких правопорушень, у тому числі і процедура спрощеного провадження.

Однак положення КПК, що стосуються провадження щодо кримінальних проступків, будуть введені в дію не через 6 місяців з дня офіційного оприлюднення КПК, а одночасно з набранням чинності законом України про кримінальні проступки, прийняття якого також передбачається згаданим Кодексом.

Говорячи про появу зазначеного інституту, слід зазначити про закріплене у КПК об'єднання відокремлених сьогодні стадій дізнання та досудового слідства в одну - досудове розслідування, яке розпочинатиметься з моменту надходження інформації про вчинений злочин до правоохоронних органів, яка обов'язково вноситиметься до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

При цьому в процесі дізнання здійснюватиметься розслідування кримінальних проступків, а під час досудового слідства - розслідування злочинів.

2. Ліквідація можливості повернення справи на додаткове розслідування, що інколи призводить до необгрунтованого затягування розгляду справ.

3. Заміна у залах судових засідань металевих загороджень, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян, на загородження зі скла чи органічного скла.

4. Скасування необхідності прийняття постанови про порушення кримінальної справи.

 

5. Вдосконалення системи застосування запобіжних заходів, введення такого запобіжного заходу як домашній арешт та визначення тримання під вартою як виняткового запобіжного заходу, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного або обвинуваченого.

 

Домашній арешт може бути застосовано на підставі ухвали слідчого судді до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Особа, щодо якої застосовано домашній арешт, перебуватиме під пильним наглядом правоохоронців. Останні мають право з’являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов’язаних із виконанням покладених на неї зобов’язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати 2 місяців, однак може бути подовжений у разі необхідності за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування. Однак при цьому сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців.

6. Запровадження інституту присяжних та детальний опис провадження у суді присяжних (останній складатиметься з двох професійних суддів та трьох присяжних).

Нагадаємо, що в Україні і в Росії суд присяжних вже існував з 1864 по 1917 роки. Його було введено Статутами судової реформи 1864 року, в результаті якої судовий процес базувався на засадах гласності, усності і змагальності сторін. Суд присяжних став центральним інститутом судової реформи 1864 року.

Однак протягом наступних років компетенція останнього була суттєво обмежена. Він зазнавав репресій з боку царського уряду і поступово втрачав свою силу.

7. Запровадження можливості проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення під час досудового розслідування (наприклад, за допомогою Skype).

8. Поява поняття "повідомлення про підозру".

Таке повідомлення обов'язково здійснюється у випадках:

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;

2) обрання до особи одного з передбачених КПК запобіжних заходів;

3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

При цьому слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання) зобов'язані невідкладно повідомити підозрюваному про його права, закріплені у ст. 42 КПК, а на прохання підозрюваного - детально роз'яснити кожне із зазначених прав.

Змісту письмового повідомлення про підозру, а також порядку і строкам його вручення окремо присвячено главу 22 КПК.

9. Поява можливості укладати угоди між прокурором та обвинувачуваним про визнання винуватості та угоди про примирення між потерпілим та обвинувачуваним, що дасть змогу скоротити час кримінального провадження, оскільки одразу після досягнення угоди обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою невідкладно надсилається до суду.

Угода про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. Домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді).

Угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Укладення зазначених угод може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Як випливає зі змісту наведених видів угод (ст.ст. 471, 472 КПК), в обох випадках передбачається узгоджене покарання та згода сторін на його призначення (або звільнення від відбування покарання з випробовуванням). Одним з наслідків укладання зазначених угод є деякі обмеження права сторін на оскарження відповідного вироку.

Існує побоювання, що за даних умов процес здійснення правосуддя може перетворитися на своєрідні торги, що негативно може позначитися на об'єктивному розгляді справ.

10. Введення поняття "слідчий суддя" - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Зокрема, до повноважень слідчого судді належить вирішення питання щодо застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування, прийняття рішення про здійснення примусового приводу (за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи) тощо.

Однак варто зауважити, що розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється не просто суддею суду першої інстанції, а головою чи за його визначенням іншим суддею Апеляційного суду АРК, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Перехідними положеннями КПК передбачено проведення зборів суддів у місцевих загальних судах у строк не пізніше трьох місяців з дня опублікування Кодексу з метою обрання слідчих суддів у порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

У разі якщо у зазначений строк слідчого суддю не було обрано, його повноваження, передбачені КПК, виконуватиме найстарший за віком суддя цього суду до дня обрання слідчого судді.

11. Заслуговує на увагу положення ст. 45 КПК, згідно з якими захисником особи в кримінальному процесі може бути виключно адвокат.

При цьому захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

Нагадаємо, що сьогодні як захисники допускаються не лише особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та інші фахівці у галузі права, а й близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, його опікуни або піклувальники.

Звичайно, прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України потягнуло безліч змін до низки нормативних актів України, що знайшли своє відображення у Законі N 4652-VI від 13.04.2012 р., більша частина якого набере чинності з дня набрання чинності КПК.

Зокрема, змінами до Податкового кодексу України передбачено наступне:

- якщо платник податків оскаржує рішення податкового органу в адміністративному порядку до контролюючих органів та/або до суду, повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у вигляді ухилення від сплати податків не може ґрунтуватися на такому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного оскарження або до остаточного вирішення справи судом. Це правило не поширюється на випадки, коли таке повідомлення про підозру базується не тільки на рішенні контролюючого органу, а й підтверджується додатково зібраними доказами відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства України;

- складання та надсилання платнику податків податкових повідомлень-рішень за податковими зобов'язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена судовим рішенням, забороняється до набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні або винесення ухвали про закриття такого кримінального провадження за нереабілітуючими підставами. Зазначене положення не застосовується, коли податкове повідомлення-рішення надіслане (вручене) до повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

- документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесеної ними відповідно до закону.

Цікавими положеннями доповнено і ЗУ "Про міліцію", згідно з якими органам міліції забороняється направлення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення проведення слідчих дій, використання при їх проведенні спеціальних засобів, що приховують зовнішність (масок для обличчя, шоломів тощо), а також демонстрація зброї чи спеціальних засобів, крім виняткових випадків під час проведення слідчої дії у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину та наявності достатніх підстав вважати, що проведенню слідчої дії буде чинитися фізичний опір чи іншим чином унеможливлено досягнення її мети.

Зазначені дії можуть бути здійснені лише з дозволу прокурора, крім невідкладних випадків, коли затримка в проведенні слідчої дії може призвести до неможливості досягнення її мети (у такому разі прокурор невідкладно повідомляється про здійснення відповідних дій).

Загалом змін зазнають понад 70 нормативних актів, серед яких: Кримінальний, Кримінально-виконавчий, Цивільний, Цивільно-процесуальний кодекси України, Кодекс про адміністративні правопорушення та Кодекс адміністративного судочинства України, Закони "Про судоустрій і статус суддів", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про прокуратуру", "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", "Про попереднє ув'язнення".

Підсумовуючи викладене, хочеться зазначити, що сьогодні існує безліч думок щодо недоліків і переваг нового КПК, однак побачити його дієвість можна буде тільки на практиці.

------------------------

Кримінальний процесуальний кодекс України (N 4651-VI від 13.04.2012 р.)

Дата набрання чинності: через шість місяців з дня офіційного опублікування

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Акцизний податок – як інструмент стабілізації цін на паливо в країні

І знову плануються зміни до ПКУ... Не можемо залишити цей документ без розгляду, адже його ініціатором виступає М.Я. Азаров.

Для початку заглянемо у пояснювальну записку до коментованого законопроекту. Він запропонований "для стабілізації цін на моторні палива в оптовому та роздрібному сегментах на ринку нафтопродуктів для потреб вітчизняних споживачів".

Законопроект доповнює підр. 5 розділу XX ПКУ. Змінами пропонується до 31 грудня 2012 р. встановити коригуючу суму до базових ставок акцизного податку на нафтопродукти, яка не може бути більшою, ніж 50% такої ставки, і яка розраховуватиметься щодекади залежно від середньої ціни одного бареля нафти "Brent (DTD)", що склалася на біржі ІСЕ за попередню декаду.

Передбачається, що коментований закон набере чинності з дня, наступного за днем опублікування. Тим самим порушуються як мінімум дві норми вітчизняного законодавства:

1) порушується принцип стабільності (пп. 4.1.9 ПКУ). Нагадаємо, що ним податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;

2) порушається ч. 3 ст. 27 Бюджетного кодексу України. Адже, якщо коментований законопроект буде прийнято ВРУ, підписано Президентом України та оприлюднено до 15 липня 2012 р. (а в цьому є висока ймовірність!), то документ має набрати чинність не раніше 01.01.2013 р. Якщо вище сказане станеться після 15 липня, то документ має набрати чинність не раніше 01.01.2014 р.

------------------------

Проект Закону України "Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо коригування ставок акцизного податку" (N 10379 від 20.04.2012 р.)

МИТНИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ КОДЕКСИ

Плануються зміни в Митному кодексі

Зовсім нещодавно було прийнято новий Митний кодекс України, який набере чинності 01.06.2012 р., а у Верховній Раді вже з’явився законопроект (N 10452 від 11.05.2012.р.), який, окрім змін до Податкового кодексу, передбачає також ряд коректив і до самого Митного кодексу. І так про все по черзі.

Вищезгаданим законопроектом передбачаються зміни до ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, направлені на приведення норм податкового законодавства у відповідність з нормами нового МКУ.

Серед іншого, в Податковому кодексі пропонується дещо відкоригувати норми, що регулюють особливості оподаткування ПДВ та акцизним податком ряду операцій.

Зокрема, планується внести наступні зміни до особливостей оподаткування ПДВ:

1. Уточнити порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України та повністю в новій редакції викласти статтю, що встановлює особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі та для товарів, які ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі (ст. 191 ПКУ).

2. Переглянути операції, які підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, операції, що не є об’єктом оподаткування, та операції, що звільнені від оподаткування. Зокрема, законопроектом передбачено, що:

1) за нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту, реекспорту (якщо товари поміщені у такий режим відповідно до п. 5 ч. 1 ст 86 МКУ), безмитної торгівлі, вільної митної зони. Наразі нульова ставка встановлена лише для операцій з експорту товарів (супутніх послуг);

2) не є об'єктом оподаткування операції з:

- ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро;

- ввезення на митну територію України у несупроводжуваному багажі, на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях:

а) для фізичних осіб - особистих речей, фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро;

б) для юридичних осіб - зразків товарів у кількості до 3 одиниць одного найменування, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро;

- ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент:

а) 1000 євро, що ввозяться фізичними особами через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;

б) 500 євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться фізичними особами через інші пункти пропуску через державний кордон України, ніж відкриті для повітряного сполучення;

3) звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України фізичними особами товарів, визначених п. 10 ст. 374 МКУ (даною нормою встановлено перелік товарів, що звільняються від оподаткування митними платежами).

3. Повністю в новій редакції викласти статтю, що регулює особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України в залежності від обраного митного режиму.

Що стосується змін до особливостей оподаткування акцизним податком, то пропонується наступне:

1. Відкоригувати норму щодо звільнення від оподаткування акцизним податком операцій з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, якщо при цьому не справляється ПДВ у зв'язку з розміщенням товарів у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України, реімпорту, вільної митної зони.

2. Уточнити порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України. Зокрема, планується встановити, що у разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів або закінчення строків знаходження товарів в таких митних режимах, суми податку, що підлягають сплаті, визначаються, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим (наразі таке правило передбачено лише для випадків порушення умов розміщення підакцизних товарів у митних режимах магазину безмитної торгівлі та переробки на митній території України). При цьому, окрім суми податку потрібно буде сплатити ще й пеню, розраховану з дня надання звільнення від оподаткування .

3. Виключити окрему статтю, якою встановлено порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів (ст. 219 ПКУ).

Крім цього, в Податковому кодексі також пропонується:

- привести у відповідність з митним законодавством терміни "магазин безмитної торгівлі", "вільна митна зона", виключити поняття "супутні послуги";

- визначити Митний кодекс України як закон, який встановлює правила оподаткування товарів митом;

- у зв’язку з втратою чинності Законом України "Про Єдиний митний тариф" (N 2097-ХІІ від 05.02.92 р.), привести у відповідність норми щодо звільнення від сплати ПДВ операцій із ввезення на митну територію України товарів, коди за УКТ ЗЕД яких були визначені у ст. 19 вищезазначеного Закону.

Окрім змін до Податкового кодексу, у Прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту N 10452 також передбачаються зміни до МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, якими, серед іншого, планується:

1. Відкоригувати порядок підтвердження країни походження товару. Зокрема, передбачається, що у разі ввезення товару на митну територію України сертифікат про походження товару має подаватися обов'язково:

- на товари, до яких застосовуються преференційні ставки ввізного мита;

- на товари, ввезення яких з відповідної країни регулюється кількісними обмеженнями (квотами) чи іншими заходами регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- якщо це передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана ВРУ.

2. Удосконалити процедури декларування митної вартості товарів та контролю з боку митних органів за правильністю її визначення. Зокрема, митним органам планують надати право звертатися до митних органів інших країн із запитами щодо надання відомостей, необхідних для підтвердження достовірності заявленої митної вартості.

3. Встановити перелік предметів, при переміщенні (пересиланні) яких у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у пунктах пропуску через державний кордон України не застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та наступні види контролю: санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний. Такими предметами планується визначити кореспонденцію, поштові листи та листівки, літературу для сліпих, друковані матеріали, міжнародні експрес-відправлення документального характеру, особисті речі та товари, які не є об'єктом оподаткування митними платежами відповідно до ст. 234 МКУ (наразі передбачається, що вищезазначені спрощення діятимуть для усіх товарів).

4. Переглянути правила оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (ст. 234 МКУ). Зокрема, планується встановити окремі правила оподаткування для пересилання особистих речей фізичних осіб та зразків товарів (за винятком підакцизних) для юридичних осіб, а саме:

1) для фізичних осіб:

- пересилання особистих речей, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 300 євро, не є об'єктом оподаткування митними платежами;

- пересилання особистих речей, якщо їхня сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 300 євро, але не перевищує еквівалент 10 000 євро, оподатковуються ввізним митом за ставкою 10% та ПДВ за ставкою, встановленою ПКУ (базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 300 євро);

- пересилання особистих речей, якщо їхня сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 10 000 євро, та товарів (за винятком підакцизних), що не є особистими речами, незалежно від їх сумарної фактурної вартості оподатковуються ввізним митом за повними ставками та ПДВ за ставкою, встановленою ПКУ;

2) для юридичних осіб:

- пересилання зразків товарів (за винятком підакцизних) в кількості, що не перевищує 3 одиниць кожного найменування, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 300 євро, не є об'єктом оподаткування митними платежами;

- пересилання зразків товарів (за винятком підакцизних), якщо їх кількість перевищує 3 одиниці кожного найменування та/або сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 300 євро, оподатковується ввізним митом за повними ставками і ПДВ за ставкою, встановленою ПКУ.

Вищезазначені правила передбачені лише для випадків переміщення (пересилання) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях та на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях.

5. Скоротити з трьох до одного року строк, на який громадянам-нерезидентам дозволяється тимчасово ввозити на митну територію України (тобто без сплати митних платежів) яхти та інші плавучі засоби для дозвілля та спорту, призначені для особистого користування.

6. Скасувати можливість створювати в місті Києві магазин безмитної торгівлі, призначений для обслуговування членів дипломатичного персоналу дипломатичних представництв іноземних держав в Україні та членів їх сімей.

7. Вдосконалити норми щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Зокрема, пропонується конкретизувати відповідальність перевізників, які будуть нести її за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості (ст. 483 МКУ), виключно у випадках, коли ці відомості стосуються кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, а перевізниками не вжито заходів щодо перевірки правдивості зазначених відомостей, або якщо у разі неможливості такої перевірки перевізником не внесено відповідного запису до міжнародної автомобільної накладної (CMR). Така норма надає можливість перевізникам уникнути відповідальності за недостовірні дані, які вказуються відправником товару.

8. Встановити, що зміни до МКУ можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Митного кодексу України. Ця норма є цікавою тим, що сам законопроект, який передбачає це правило, уже її не виконує, оскільки зміни до Митного кодексу містяться лише у його Прикінцевих та перехідних положеннях.

Ось такі новації очікують нас з дня набрання чинності новим Митним кодексом України у разі прийняття розглянутого законопроекту.

------------------------

Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо узгодження деяких норм податкового і митного законодавства" (N 10452 від 11.05.2012 р.)

ПІЛЬГИ З ОПОДАТКУВАННЯ

ВАСУ роз’яснив "мудрий" механізм звільнення від фінсанкцій платників податку на прибуток

Служителі Феміди вирішили роз’яснити позицію правосуддя в питанні застосування п. 6 підр. 10 р. XX ПКУ. За цією нормою, не застосовуються фінсанкції за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у ІІ – IV календарних кварталах 2011 р. до:

1) платників податку на прибуток підприємств;

2) платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування (тобто до тих платників, які раніше перебували на спрощеній системі оподаткування).

Як бачимо, в обох випадках мова йде про підприємства, які мають статус платника податку на прибуток. Якщо так, в чому затаїлася різниця, чи це чергова неточність ПКУ?..

На думку суддів ВАСУ, різниця все ж є, і ось в чому.

Перша група об’єднує підприємства-платників податку на прибуток, і заборона на застосування фінсанкцій стосується лише податкових правопорушень, вчинених особами, як платниками податку на прибуток. Разом з цим, відповідальність за порушення інших норм податкового законодавства, які не пов'язані зі справлянням податку на прибуток, застосовуються до платників податків на загальних підставах.

Друга група об’єднує підприємства, які перейшли на загальну систему оподаткування. Вони звільняються від фінансових санкцій за порушення податкового законодавства (нагадаємо, що мова йде про правопорушення за наслідками діяльності у ІІ – IV календарних кварталах 2011 р.), незалежно від видів податків, норми щодо справляння яких порушені. Але судді звертають увагу, що потрібно розрізняти перехід платника податку на загальну систему і втрату можливості працювати на спрощеній системі (наприклад, перевищення лімітованого обсягу доходу). За наявності обставин, що вказують на втрату права перебування особи на спрощеній системі оподаткування, така особа несе відповідальність на загальних підставах (з урахуванням п. 6 підр. 10 розд. XX ПКУ). Крім того, звільнення від фінансових санкцій поширюється лише на ті підприємства, які перейшли на загальну систему оподаткування після 01.01.2011 р., тобто після набрання чинності ПКУ.

------------------------

Лист Вищого Адміністративного суду України N 1197/12/13-12 від 04.05.2012 р.

ЄДИНИЙ СОЦВНЕСОК

Застосування "натурального" коефіцієнта при виплаті доходу у натуральній формі

У коментованому листі фахівці ПФУ слушно зауважили, що Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (N 2464-VI від 08.07.2010 р.) не передбачено застосування підвищувального коефіцієнта при виплаті доходів в негрошовій формі. Тобто, при нарахуванні єдиного соціального внеску, дохід не підвищується на натуральний коефіцієнт. Хоча ми добре пам’ятаємо часи, коли їх думка була діаметрально протилежна (див., наприклад, лист N 4843/04 від 24.05.2004 р.).

А ось при виплаті натурдоходу у питанні справляння податку на доходи фізосіб нічого не змінилось. Як і раніше, при його нарахуванні потрібно скористатися підвищувальним коефіцієнтом згідно з п. 164.5 ПКУ.

Для довідки: у 2012 році цей коефіцієнт становить 1,176471 (для доходу до 10730 грн.) та 1,204819 (для доходу понад 10730 грн.).

------------------------

Лист Пенсійного фонду України N 6288/03-30 від 20.03.2012 р.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

МОЗ врегулював діяльність Банків пуповинної крові

МОЗ розробив Ліцензійні умови для закладів, що здійснюють діяльність з переробки, маркування, кріоконсервації, тестування, зберігання пуповинної крові, інших тканин і клітин людини та виготовлених з них продуктів та/або препаратів.

Документ встановлює організаційні та спеціальні вимоги до ліцензіатів, кваліфікаційні вимоги до їх персоналу, а також затверджує форму заяви про видачу ліцензії та низку інших форм та відомостей, необхідних для здійснення відповідної діяльності.

Так, окрім лізензії, для здійснення зазначеної діяльності необхідно мати у наявності власні або орендовані приміщення загальною площею не менше ніж 500 м2, лабораторії, що відповідають установленим санітарним, епідеміологічним та гігієнічним нормам і правилам, прилади та обладнання, оснащення згідно з відповідним табелем оснащення Банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини. При цьому засоби вимірювальної техніки повинні бути метрологічно повірені, а обладнання й устаткування – зареєстровані в Україні.

Не обійшов увагою МОЗ і працівників зазначених закладів, встановивши певні вимоги, зокрема, щодо їх освіти. Так, персонал повинен мати відповідну медичну та/або біологічну освіту, а для керівника - необхідна наявність вищої медичної або біологічної освіти.

Загалом документ не містить детальних вимог до кваліфікації відповідних працівників, відсилаючи нас до інших нормативних актів, що регулюють це питання, а саме до наказів МОЗ:

- "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (N 359 від 19.12.97 р.);

- "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" (N 742 від 23.11.2007 р.);

- "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я" (N 588 від 12.08.2009 р.);

та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 78 "Охорона здоров’я", що встановлює кваліфікаційні вимоги до працівників, які є медичними працівниками (затверджено наказом МОЗ N 117 від 29.03.2002 р.).

Водночас, Ліцензійні умови містять детальний перелік документів, якими підтверджується відповідність медичних працівників спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам.

Нагадаємо, що органом, який здійснює приймання та розгляд заяв і документів, що подаються для одержання ліцензії, видачу бланків ліцензій, їх переоформлення та анулювання, видачу дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контроль у межах своєї компетенції за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов, є Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (Держслужба України соцзахворювань) (постанова КМУ N 1698 від 14.11.2000 р.).

------------------------

Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 251 від 10.04.2012 р.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.04.2012 р. за N 660/20973 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

ПЕРЕВІРКИ

Затверджено новий порядок оформлення результатів перевірок митними органами

Мінфін продовжує роботу над виконанням функцій з формування та забезпечення реалізації державної митної політики. Ним вже було затверджено цілий ряд документів у сфері митної справи. Наступним кроком стало затвердження Порядку оформлення результатів проведення митними органами перевірок. При цьому визнано таким, що втратив чинність, аналогічний Порядок, затверджений наказом Держмитслужби N 254 від 30.03.2006 р.

Цей Порядок розроблено для використання посадовими особами митних органів при оформленні результатів проведення митними органами перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та невиїзних документальних перевірок у частині дотримання платниками податків вимог законодавства з питань митної справи, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено законом на митні органи.

------------------------

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку оформлення результатів проведення митними органами перевірок" (N 377 від 21.03.2012 р.)

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України: 25.04.2012 р. N 622/20935

Дата набрання чинності: через 10 днів з дня його офіційного опублікування

МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Знято заборону на ввезення білоруського молока

За результатами засідання українсько-білоруської комісії, яке відбулося 03.05.2012 р., з 7 травня 2012 року в Україні скасовані тимчасові обмеження на ввезення молочних продуктів виробництва наступних білоруських підприємств:

- ВАТ "Рогачівський молочно-консервний комбінат";

- ПУП "Мозирські молочні продукти";

- ВАТ "Молочні продукти" (м. Гомель);

- СВК "Агрокомбінат Снов";

- ВАТ "Савушкін продукт";

- ВАТ "Березовський сироробний комбінат";

- ВАТ "Бабушкіна кринка";

- ВАТ "Беллакт";

- ВАТ "Щучинський маслосирзавод".

Нагадаємо, що з 1 березня 2012 року було тимчасово призупинено ввезення на територію України молока та молочних продуктів з Республіки Білорусь у зв’язку з системним виявленням забруднюючих речовин в таких товарах (розпорядження Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України N 17 від 29.02.2012 р.).

------------------------

За інформацією офіційного сайту Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (http://vet.gov.ua/)

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Можливо, Кабмін знов встановлюватиме мінімальні закупівельні ціни на молоко

З огляду на те, що в останні роки спостерігається досить критична ситуація в сфері виробництва молока та молочної продукції, народний депутат В. Коновалюк ("Партія регіонів") направив на розгляд до Верховної Ради України проект закону, яким планується внести зміни до Закону України "Про молоко та молочні продукти" (N 1870-IV від 24.06.2004 р.). Щоб захистити виробників молока (звичайних селян, фермерські господарства) від занепаду, запобігти зменшенню поголів'я корів і таким чином зменшенню виробництва молока, запропоновано встановити мінімальні закупівельні ціни.

Так, у тексті законопроекту зазначається, що мінімальний рівень цін на молоко та молочну сировину встановлюється Кабміном на кожний бюджетний рік та повинен відшкодовувати середньогалузеві нормативні витрати і забезпечувати мінімальний прибуток товаровиробнику.

Нагадаємо, що подібна норма вже містилися в цьому законі раніше, але втратила чинність із вступом України до СОТ.

Автор законопроекту вважає, що його прийняття забезпечить встановлення справедливої ціни на молоко в Україні, що в свою чергу підвищить рівень доходів жителів села, забезпечить підтримку фермерським і селянським господарствам та в цілому сприятиме збалансованому розвитку молочного ринку в Україні.

У разі прийняття, Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

------------------------

Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про молоко та молочні продукти" (щодо закупівельних цін на молоко)" (N 10443 від 10.05.2012 р.)

Прийнято за основу законопроект про розмір процентів за користування чужими коштами

На днях Верховна Рада України прийняла за основу законопроект, що був раніше поданий на розгляд народним депутатом Д. Притикою ("Партія регіонів"). Даним законопроектом заплановано внести зміни до Цивільного кодексу України (N 435-IV від 16.01.2003 р.), які стосуються розміру процентів за користування чужими коштами.

Пропонується доповнити частину другу статті 536 ЦКУ абзацом, яким встановлено розмір процентів за користування чужими грошовими коштами на рівні облікової ставки НБУ, за умови, якщо розмір процентів не встановлено договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Зазначимо, що діюча редакція ст. 536 ЦКУ вказує лише на те, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами, розмір даних процентів встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

У разі прийняття Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

------------------------

Проект Закону "Про внесення змін до статті 536 Цивільного кодексу України (щодо розміру процентів за користування чужими коштами)" (N 9220 від 27.09.2011 р.)

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

- передбачила зміни та доповнення до низки законодавчих актів у зв'язку з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України (Закон N 4652-VI від 13.04.2012 р.);

МВС

- затвердило правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України (наказ N 155 від 22.02.2012 р.);

Мінсоцполітики

- нагадує, що залучення працівників до роботи у вихідні дні допускається лише у випадках, встановлених у ч. 2 ст. 71 КЗпП. Разом з тим, чинним законодавством не передбачене залучення до роботи у вихідний день у зв'язку з виробничою необхідністю (лист N 123/13/133-12 від 13.04.2012 p.);

- зазначило, що працівник, який у період закінчення попередження про звільнення відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП (у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці) знаходиться на лікарняному, підлягає звільненню після закінчення періоду тимчасової непрацездатності. Наказ про звільнення повинен бути виданий у день виходу на роботу, що є останнім днем роботи та днем звільнення (лист N 355/06/186-11 від 23.12.2011 р.);

ДПСУ

- дійшла досить спірного висновку, що орендар не має права на формування податкового кредиту за операціями з поліпшення орендованого майна (у листі мова йшла про оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства) (листи N 10156/7/15-3417-09 та N 5153/5/15-3416 від 06.04.2012 р.);

- зазначила, що якщо суб’єкт господарювання використовує воду криниць, то за обсяги використаної води (крім випадків, передбачених п. 324.4 ПКУ) він повинен сплачувати збір за спеціальне використання води (лист N 13067/7/15-2117 від 08.05.2012 р.);

ФСС з ТВП

- затвердив форму для подання та порядок складання запиту на отримання публічної інформації у Фонді (постанова N 10 від 03.04.2012 р.);

- ухвалив порядок відшкодовування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд (постанова N 11 від 03.04.2012 р.);

ПФУ

- підкреслює: якщо підприємство виплачує дохід самозайнятій особі, то єдиний соцвнесок на зазначені виплати не нараховується в разі надання такою особою копії повідомлення про взяття її на облік в органах ПФУ як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (лист N 6183/03-20 від 19.03.2012 р.);

- констатує, що єдинники І та ІІ груп, у період протягом 1 календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів, залишаються платниками спрощеної системи оподаткування, а тому мають обов'язок щодо сплати єдиного соцвнеску (лист N 7618/03-30 від 02.04.2012 р.);

Вищий адмінсуд

- надав роз'яснення стосовно:

-- застосування строків звернення до адміністративного суду у справах, що виникають із податкових відносин у сфері погашення податкового боргу (лист N 1044/11/13-12 від 12.04.2012 р.);

-- стягнення податкового боргу з платників податків - фізичних осіб (N 1198/12/12-12 від 04.05.2012 р.);

Держмитслужба

- передбачила чергові зміни до Класифікатора місць прибуття (наказ N 256 від 07.05.2012 р.);

Держприкордонслужба

- затвердила:

-- Інструкцію щодо організації приймання та зберігання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, поданих особовим складом Державної прикордонної служби України (наказ N 241 від 11.04.2012 р.);

-- Інструкцію про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Державній прикордонній службі України (наказ N 222 від 03.04.2012 р.);

Держприкордонслужба, Мінфін, Мінінфраструктури

- затвердили Порядок подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам (наказ N 291/506/228 від 27.04.2012 р.);

Фонд держмайна

- виклав у новій редакції Положення про порядок приватизації об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності і не можуть бути добудовані через відсутність джерел фінансування (наказ N 438 від 02.04.2012 р.).

АНОНС ПОДІЙ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ

Що нам принесе наступний тиждень

1. Головна подія, що очікується наступного тижня, - це розгляд проекту Трудового кодексу (проект N 1108 від 04.12.2007 р.) у Верховній Раді. Цей проект вже дехто охрестив "легалізацією рабства", щодо нього багато публікацій та чимало дискусій. 21 травня навіть планується проведення масових демонстрацій одразу у декількох містах країни проти прийняття кодексу у такий редакції. Головний закид щодо проекту – він захищає права роботодавців і зменшує обсяг прав працівників.

Однією з найобговорюваніших новацій є узаконення можливості подовжити робочий день до 12 годин та робочий тижденьдо 48 годин. Але автори проекту запевняють, що така можливість не означає автоматичного збільшення робочого дня з 8 до 12 годин, а тижня – з 40 до 48 всім працівникам нашої країни. Це стосуватиметься тільки випадків, коли за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу (наприклад, при вахтовому методі організації робіт, на роботах, виконання яких залежить від природно-кліматичних умов тощо), тоді допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу (ст. 141 проекту). І ось саме в такому випадку йде мова про встановлення цих максимальних меж.

Крім того, треба мати на увазі, що й 12 годин на день – це не остаточна цифра. Робочий день може бути ще довшим, але за умови письмової згоди працівника, і тільки тоді, якщо характер та умови праці передбачають періоди, коли працівник перебуває на роботі у стані очікування часу початку виконання роботи, та коли працівник має можливість відпочивати протягом зміни.

При цьому всьому автори проекту підкреслюють, що сукупний робочий час за місяць не повинен перевищувати нормального робочого часу, встановленого з розрахунку 40 годин на тиждень. Іншими словами, якщо ти на цьому тижні пропрацював 48 годин, на наступному маєш працювати 32.

Будемо слідкувати за подальшою долею нового кодексу та інформувати вас про найцікавіші моменти.

2. Бухгалтери, які звикли робити все заздалегідь, напевно вже відзвітувалися по всіх основних податках та платежах, але у понеділок 21 травня ще залишиться така можливість, бо 20 травня випало на вихідний.

3. Згадаємо і про приємні моменти, що не стосуються роботи. За традицією, в останні вихідні травня кияни святкуватимуть День міста. Київ очікує на велику кількість гостей, адже саме о цій порі його можна побачити у всій красі. Крім того, на ці святкові дні зазвичай передбачено багато розваг та подій. Запрошуємо всіх уspan style=/spanspan style= гості на день Києва!

4. Любителям повболівати за рідну країну на різних змаганнях нагадаємо, що 22, 24 та 26 травня в Баку пройдуть півфінали та фінал щорічного пісенного конкурсу "Євробачення". Україну представлятиме співачка Гайтана.

Бажаємо всім теплого, святкового, співочого та, бажано, переможного тижня!

Матеріал підготували експерти Компанії "Дінай": Анна Скуміна, Наталія Михальченко, Тарас Шарий, Ольга Яковенко, Анна Степанець

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"

 
 


АвторизацияСейчас 4 гостей онлайн

Наш опрос

Ответы на какие вопросы Вам наиболее интересно видеть в программе?