Новости законодательства 16 тиждень 2012 р.: 16 – 22 квітня Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

МИТНИЙ КОДЕКС

Хіт! Митний кодекс підписано Президентом

19 квітня 2012 року Віктор Янукович таки підписав новий Митний кодекс, що його було прийнято Верховною Радою ще 13 березня 2012 року.

Текст самого кодексу (він буде мати номер 4495-VI) та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Митного кодексу України" (він матиме номер 4496-VI) наразі ще не оприлюднено.
Нагадаємо, що новий кодекс набере чинності з першого числа другого місяця, що настає за місяцем, в якому його буде опубліковано (іншими словами – якщо його офіційно оприлюднять ще у квітні, то він почне діяти вже з 1 червня 2012 року).

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Держава підтримає суб’єктів малого та середнього підприємництва

Більше десяти років пропрацював Закон України N 2063-III від 19.10.2000 р., метою якого було надання державної підтримки суб’єктам малого підприємництва. Звичайно ж, за ці роки багато змінилося, і тому на даний час зазначений нормативний акт вже не враховував усіх потреб розвитку підприємництва. Крім цього, державної підтримки потребувало не лише мале, а ще й середнє підприємництво в Україні. Враховуючи існуючі потреби, було розроблено та прийнято Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".
Для чіткого розуміння кола осіб, на яких поширюються норми цього Закону, було надано визначення суб’єктів мікропідприємництва, малого підприємництва та великого підприємництва (зміни передбачено до Господарського кодексу України). Суб’єкти, які не відносяться до жодної із зазначених категорій, вважаються суб’єктами середнього підприємництва.
Суб'єктами мікропідприємництва, які для цілей цього Закону відносяться до малого підприємництва, а, отже, мають право на держпідтримку, є: фізичні особи, зареєстровані як фізособи - підприємці, а також юрособи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб, та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.
Суб'єктами малого підприємництва є фізособи - підприємці та юрособи, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб, та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. Нагадаємо, що відповідно до вищезазначеного Закону N 2063-III, суб’єктами малого підприємництва вважалися фізособи - підприємці (межі кількості працюючих у них осіб та обсягу річного доходу не визначалося), а також юрособи, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб, та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. грн.
Суб'єктами великого підприємництва вважаються лише юрособи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб, та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 млн. євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.
Ще раз зауважимо, що УСІ ІНШІ суб’єкти, які не підпадають під визначення мікро-, малого та великого підприємництва, є суб’єктами середнього підприємництва.
Слід зазначити, що підтримка з боку держави передбачена не лише для самих суб’єктів малого підприємництва, а й для об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва. Останніми є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які провадять діяльність, спрямовану на розвиток зазначених суб'єктів, їх інвестиційної та інноваційної активності, просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринки. До них належать: бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні бізнес-інкубатори, науково-технологічні центри, центри трансферу технологій, фонди підтримки малого підприємництва, лізингові компанії, консультативні центри, інші підприємства, установи та організації, основним завданням яких є сприяння розвитку малого і середнього підприємництва.
Законом передбачено надання:
- фінансової підтримки (надання гарантії та поруки за кредитами, надання кредитів, у т.ч. мікрокредитів, для започаткування і ведення власної справи, часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів тощо);
- інформаційної державної підтримки (створення та забезпечення функціонування державних, регіональних і місцевих інформаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних мереж, сприяння започаткуванню підприємницької діяльності за допомогою Інтернету, надання іншої інформації (економічної, правової, статистичної, виробничо-технологічної, з питань маркетингу) тощо);
- консультаційної державної підтримки (сприяння утворенню об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, які надають консультаційні послуги суб'єктам малого і середнього підприємництва, та забезпечення їх діяльності, спрощення доступу до інформації в режимі реального часу);
- державної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва у сфері інновацій, науки та промислового виробництва (сприяння розвитку венчурного підприємництва, створення умов для залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до укладення договорів субпідряду у сфері інновацій та промислового виробництва, створення системи економічних стимулів для розвитку економіки на основі технологічних інновацій тощо);
- державної підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність (співпраця з міжнародними організаціями та іноземними державами у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, сприяння просуванню на ринки іноземних держав продукції вітчизняного виробництва, об'єктів інтелектуальної власності тощо);
- державної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу (створення та розвиток мережі бізнес-інкубаторів, створення умов для підвищення рівня професійних знань і ділових якостей фахівців з числа соціально незахищених верств населення, сприяння участі у програмах обміну міжнародним досвідом тощо).
Зауважимо, що новим Законом встановлено певні обмеження щодо надання підтримки з боку держави. Так, наприклад, кредитні та страхові організації, інвестфонди, недержавні пенсійні фонди, нерезиденти України (за деяким виключенням), суб’єкти, що визнані банкрутами або перебувають у стадії припинення тощо, не мають права на державну підтримку.
Якщо підсумувати усе вищезазначене, виникає логічне питання: як на практиці можна отримати підтримку з боку держави? Детального переліку дій суб’єктів малого та середнього підприємництва у Законі не визначено, але встановлено, що механізм підтримки буде міститися у спеціальних програмах, які мають бути затверджені Кабінетом Міністрів України. Отже, не залишається нічого іншого, як чекати відповідних підзаконних нормативних актів та поки що переглядати, чи підпадає ваше підприємство (фізособа – підприємець) під визначені Законом критерії для надання держпідтримки.
------------------------
Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (N 4618-VI від 22.03.2012 р.)
Офіційне опублікування: "Голос України" N 70 від 18.04.2012 р.
Дата набрання чинності: 19.04.2012 р.

ЄВРО-2012

Суду на території стадіону не буде

Нагадаємо, що 05.07.2011 р. було прийнято Закон N 3568-VI, метою якого є убезпечення дійсних шанувальників футболу від футбольних хуліганів та осіб, схильних до вчинення правопорушень. Цей Закон запроваджує тимчасові скорочені судові процедури щодо адміністративних правопорушень, вчинених під час проведення Євро-2012, та швидке видворення за межі України іноземців, що їх вчинили.
Але декілька норм нового закону виявилися дещо сумнівними. Мова йде про розгляд справ по деяких адміністративних правопорушеннях*, вчинених на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу.
В Законі N 3568-VI передбачалося, що такі справи розглядатимуться на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях протягом однієї доби, а для тримання осіб, які притягуються до адмінвідповідальності, до розгляду справ на території спортивних споруд буде передбачено облаштування окремих приміщень. Крім того, якщо дані правопорушення вчинено іноземцями або особами без громадянства, які постійно не проживають на території України, то адміністративні справи про їх примусове видворення мали розглядатися невідкладно суддею одноособово на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях за участю зазначених осіб.
Коментованим Законом N 4601-VI від 22.03.2012 р. дані норми виключено, тобто всі справи розглядатимуться у судах за місцем вчинення правопорушення протягом однієї доби.
* справи про правопорушення, передбачені статтями 44, 51, 51-2, 173, 173-1, 174, 175-1, 178, частинами першою і другою статті 181, статтями 185, 185-1, 185-7, 185-9, 190, 191, 195-3 і 195-6 КпАП (зокрема, це участь у незаконному обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, дрібне викрадення чужого майна, дрібне хуліганство, куріння та розпивання алкоголю у заборонених місцях, порушення порядку поводження з піротехнікою, що є досить актуальним під час проведення футбольних матчів, а також злісна непокора законній вимозі працівника міліції).
------------------------
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (N 4601-VI від 22.03.2012 р.)
Дата набрання чинності: з дня опублікування.

ОХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Парламент врегулював охоронну діяльність

ВРУ затвердила профільний Закон, яким врегулювала здійснення діяльності у сфері надання послуг з охорони власності та громадян.
Так, Законом визначено 3 види охоронних послуг, а саме:
1) охорона майна громадян;
2) охорона майна юридичних осіб;
3) охорона фізичних осіб.
Послуги з охорони є ліцензованим видом господарської діяльності та надаються на підставі письмового договору, укладеного із замовником відповідно до законодавства. У договорах про надання послуг з охорони майна та фізичних осіб повинні визначатися умови відшкодування суб'єктом охоронної діяльності шкоди, заподіяної через неналежне виконання ним своїх зобов'язань.
Окрім іншого, Закон визначає:
- вимоги до персоналу охорони та умови залучення громадян до охоронної діяльності;
- права та обов'язки персоналу охорони;
- порядок застосування персоналом заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та використання службових собак;
- форми взаємодії суб'єктів охоронної діяльності з правоохоронними органами та громадськістю.
------------------------
Закон України "Про охоронну діяльність" (N 4616-VI від 22.03.2012 р.)
Офіційне опублікування: "Голос України" N 70 від 18.04.2012 р.
Дата набрання чинності: 18.10.2012 р.

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ

Закон "Про держзакупівлі" не для всіх

Коригування, передбачені до ЗУ "Про здійснення державних закупівель" (N 2289-VI від 01.06.2010 р.), значно спростять життя вищим навчальним закладам та науково-дослідним установам, бо саме завдячуючи їм стане можливим здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок власних надходжень без застосування досить тривалої процедури тендерної закупівлі. Іншими словами кажучи, вищезазначені закупівлі не будуть підпадати під дію Закону N 2289.
------------------------
Закон України "Про внесення зміни до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо спрощення процедури закупівель товарів, робіт та послуг вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами" (N 4545-VI від 20.03.2012 р.)
Офіційне опублікування: "Голос України" N 69 від 14.04.2012 р.
Дата набрання чинності: 15.04.2012 р.

СОЦВИПЛАТИ

Підвищено розміри соцвиплат окремим категоріям громадян

Кабмін підвищив розміри разової грошової допомоги для окремих категорій громадян, а саме:
1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
- інвалідам I групи – до 2200 грн. (раніше - 1200 грн.);
- інвалідам II групи – до 1920 грн. (раніше - 1020 грн.);
- інвалідам III групи – до 1720 грн. (замість 920 грн.);
2) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - до 2200 грн. (раніше – 1200 грн.).
----------------------
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1381" (N 259 від 28.03.2012 р.)
Офіційне опублікування: "Урядовий кур’єр" N 68 від 13.04.2012 р.
Дата набрання чинності: 13.04.2012 р.

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Планується встановити збір за здійснення букмекерської діяльності

На розгляд до Верховної Ради надійшов проект закону, направлений групою народних депутатів України від "Партії регіонів" та "Народної Партії", яким пропонується внести зміни до деяких норм Податкового кодексу України щодо встановлення збору за здійснення букмекерської діяльності. Як зазначають ініціатори законопроекту, необхідність його подання зумовлена внесенням цією ж групою депутатів на розгляд до Верховної Ради проекту закону "Про букмекерську діяльність" (N 10053 від 15.02.2012 р.). Нагадаємо, що з 2009 року в Україні діяльність букмекерських контор є забороненою.
Відповідно до змін, передбачених до ст. 267 ПКУ, суб’єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що здійснюють букмекерську діяльність (на підставі торгового патенту) є платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (належить до місцевих податків та зборів).
Згідно законопроекту ставка збору за здійснення букмекерської діяльності на квартал становитиме:
- для букмекерської контори - 140 розмірів МЗП (з 1 квітня МЗП становить 1094 грн.);
- для каси букмекерської контори - 4 розміри МЗП.
Також зазначається, що сплата збору буде проводитись не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.
У разі прийняття, Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
------------------------
Проект Закону "Про внесення змін до статті 267 Податкового кодексу України" (щодо оподаткування букмекерської діяльності) (N 10347 від 12.04.2012 р.)

СПИРТ

Набули чинності форми, що забезпечують реалізацію Порядку обліку та погашення податкових векселів

ДПС звертає увагу, що 30 березня 2012 р. набрав чинності наказ Мінфіну N 196 від 17.02.2012 р., що затверджує форми:
- Довідки про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену;
- Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію;
- Журналу обліку погашення податкових векселів.
Використання зазначених форм починається з 1 квітня 2012 р.
---------------------
Лист Державної податкової служби України "Про застосування наказу Міністерства фінансів України від 17 лютого 2012 р. N 196" (N 10066/7/15-5117 від 05.04.2012 р.)

ДЕКЛАРУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

Мінфін затвердив Порядок заповнення декларації митної вартості

Продовжуючи виконувати свої нові обов’язки у сфері формування та забезпечення реалізації державної митної політики, Мінфін затвердив новий Порядок заповнення декларації митної вартості на заміну аналогічного Порядку, затвердженого Держмитслужбою.
Одразу відмітимо, що ніяких принципових новацій новий Порядок не містить (окрім його реквізитів), а його відмінності від свого попередника носять лише косметичний характер.
Нагадаємо, що такий Порядок визначає загальні правила заповнення декларації митної вартості (ДМВ), зокрема, правила заповнення посадовими особами підрозділу митного оформлення граф ДМВ та декларантом - граф ДМВ-1, ДМВ-2 та ДМВ-3.
------------------------
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку заповнення декларації митної вартості" (N 416 від 29.03.2012 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.04.2012 р. за N 563/20876 та набирає чинності через 10 днів з дня офіційного опублікування

ЄВРО-2012: МИТНІ ПИТАННЯ

На вантажівках, що перевозять товари для Євро-2012, має бути відповідний логотип

Держмитслужба повідомила, що компаніям, призначеним УЄФА на переміщення через митний кордон України вантажів для забезпечення організації та проведення Євро-2012, має надаватися електронна копія ідентифікатора для вантажівок, який містить логотип Євро-2012 та номер листа УЄФА (Truck Identification Pass). Такий ідентифікатор компанії мають самостійно роздруковувати та розміщати на вантажівках.
Відмітимо, що зазначений ідентифікатор призначений виключно для цілей візуалізації та можливості виокремлення транспортного засобу із загальної черги. Він не використовується як підтвердження права на надання спрощень у митному оформленні вантажів.
-------------------------
Лист Державної митної служби України N 11.1/2-12.2/4178-ЕП від 11.04.2012 р.

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

- законодавчо закріпила право громадянина України в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в політичній партії шляхом подання заяви до відповідних статутних органів політичної партії, при цьому таке членство зупиняється чи припиняється з дня подання зазначеної заяви та не потребує додаткових рішень (Закон N 4624-VI від 22.03.2012 р.);
- прийняла на зміну нині діючому Закону України "Про об'єднання громадян" новий Закон "Про громадські об'єднання", що буде введений в дію з 1 січня 2013 року (Закон N 4572-VI від 22.03.2012 р.);
- виклала у новій редакції Закон України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", одночасно передбачивши відповідні зміни до низки нормативних актів (Закон N 4565-VI від 22.03.2012 р.);

КМУ

- затвердив нові Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг (постанова N 295 від 11.04.2012 р.);

НКЦПФР

- роз’яснила порядок застосування вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) (роз’яснення N 3 від 03.04.2012 р.);

НБУ

- повідомив про результати розгляду господарськими судами справ у спорах, що виникають з кредитних відносин (лист N 18-312/2145-3875 від 11.04.2012 р.);

ДПС України

- зазначила, що Подорожній лист форми N 3 та наказ чи розпорядження керівника підприємства-перевізника є підставою для врахування витрат на придбання пально-мастильних матеріалів у випадках, коли підприємство надає автомобіль для використання у службових цілях більше ніж на добу (лист N 3535/6/15-1415 від 28.02.2012 р.);

Держмитслужба

- повідомила про те, що одночасно з новими бланками єдиного адміністративного документа, затвердженими наказом Мінфіну N 246 від 22.02.2012 р., для декларування товарів можуть використовуватися також і попередні бланки, затверджені наказом Держмитслужби N 768 від 18.09.2007 р., оскільки сама форма бланків не змінилася (лист N 11.1/2-12.2/4338-ЕП від 13.04.2012 р.);
- передбачила чергові зміни до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій (наказ N 222 від 18.04.2012 р.);
- з метою удосконалення порядку прийняття митними органами митних декларацій затвердила Методичні рекомендації з використання програмно-технічного модуля "Інформаційний термінал" (наказ N 216 від 12.04.2012 р.);
- з 17.04.2012 р. розпочала третю фазу пілотного проекту з декларування, митного контролю та оформлення товарів із застосуванням електронних ВМД (наказ N 219 від 13.04.2012 р.);
- надала актуалізовані роз'яснення щодо декларування комплектних об'єктів, переміщуваних через митний кордон України (лист N 11.1/2-12.2/4363-ЕП від 14.04.2012 р.);
- направила для використання у роботі Методичні рекомендації до заповнення Таблиці індикаторів та інших параметрів регіонального профілю ризику "Контроль класифікації товарів (на регіональному рівні)" (лист N 20/2-12/03197-ЕП від 02.04.2012 р.).

АНОНС ПОДІЙ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ

Що нам принесе наступний тиждень

1. На цьому тижні ми працювали лише 4 дні, але баланс буде збережено – наступного тижня для більшості робочими будуть 6 днів. Суботу 28 квітня рекомендовано зробити робочою, аби понеділок 30 квітня не переривав 4-денні "міні-канікули" з 29 квітня по 2 травня.

2. Верховна Рада плідно працюватиме над розглядом законопроектів, серед яких і такі цікавинки, як проекти законів "Про ландшафти", "Про правила етичної поведінки", "Про Національний демографічний регістр".
Також будемо чекати на оприлюднення текстів двох кодексів – Митного (він вже підписаний Президентом) та Кримінального процесуального (поки ще не підписаний). Адже як свідчить наш досвід, текст, який виносився на голосування, текст, який прийнято, текст, який подано на підпис, та текст, який врешті-решт підписано, можуть дуже сильно відрізнятися через "технічні" правки.

3. Нагадаємо, що добігає кінця кампанія з декларування громадянами доходів за 2011 рік. Як ви знаєте, подати декларацію про майновий стан і доходи треба до 1 травня, тобто не пізніше 30 квітня. Але як ми вже казали вище, 30 квітня цього року - неробочий день, тому останнім днем подання декларації буде 3 травня. Проте ми завжди радимо не відкладати на останній день ані подання звітності, ані сплату податків.

4. Бухгалтерам треба не забути, що 25 квітня вони мають останню змогу вчасно подати звіт за новою формою N 1-опт (квартальна), за формою N 1-Б, а також декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами. Крім того, зверніть увагу, що за новими формами треба подати й фінзвітність за I квартал 2012 року.
А у суботу 28 квітня ті, хто не встигнуть протягом тижня сплатити податки та збори, ще матимуть змогу "скочити до останнього вагону".
Більш детальну інформацію дивіться у КАЛЕНДАРІ БУХГАЛТЕРА на КВІТЕНЬ.

Бажаємо всім легкого тижня та справжнього весняного настрою!

 


Матеріал підготували експерти Компанії "Дінай": Анна Скуміна, Наталія Михальченко, Тарас Шарий, Ольга Яковенко, Анна Степанець

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"