БУМ!

Уважаемые Бухгалтеры!

Рады сообщить Вам, что СЕГОДНЯ на рынке бухгалтеров Украины произошло важное событие, и Вы первые, кому мы это сообщаем

 

Подробнее ...
Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании сообщаем Вам, что программные продукты от компании 1С теперь доступны и Вам.  

Подробнее ...
Новости законодательства 12 тиждень 2012 р.: 19 – 25 березня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ОБЛІКОВА СТАВКА

 

Хіт! З 23 березня зменшено облікову ставку НБУ

 

Як стало відомо з офіційного сайта НБУ, з 23 березня змінено облікову ставку Нацбанку. З указаної дата вона становитиме 7,5%. Нагадаємо, до цього (а точніше, з 10.08.2010 р. до 22.03.2012 р.) ставка НБУ становила 7,75%.

Нагадаємо, що відповідно до Закону про НБУ (N 679-XIV від 20.05.99 р.), облікова ставка НБУ - один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів.

Проте даний показник широко використовується і в податковому законодавстві. Наприклад:

- при розрахунку суми процентів, нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду (пп. 14.1.257 ПКУ);

- при використанні не за призначенням (несвоєчасному поверненні) податкових пільг (п 30.8 ПКУ);

- при розрахунку пені на суму податкового боргу (ст. 129 ПКУ).

ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ

 

Гарантування вкладів за новим Законом

 

У вересні 2012 р. набере чинності Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон), що розроблено на заміну діючому у даний час ЗУ "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (N 2740-III від 20.09.2001 р.). За ті півроку, що передують даті набрання Законом сили, Кабміну, НБУ та Фонду гарантування вкладів фізосіб (далі – Фонд) доведеться добренько попрацювати, щоб привести свої нормативно-правові акти у відповідність до його норм.

Основою відмінністю нового Закону від нині діючого є запровадження першим удосконаленого процесу роботи з проблемними банками в Україні. Зокрема, Фонду гарантування вкладів фізосіб надані повноваження щодо прийняття нормативно-правових актів, обов'язкових для виконання банками, здійснення контролю за виконанням зобов'язань банків у зв'язку з їх участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Учасниками Фонду є банки, при цьому участь їх у Фонді є обов'язковою. Зазначимо, що в даний час учасниками Фонду визначено банки та філії іноземних банків. Як бачимо, останні з вересня 2012 року участь у Фонді не братимуть.

Як і зараз, передбачено сплату банками початкового збору до Фонду у розмірі 1% від свого статутного капіталу протягом 30 календарних днів з дня одержання банківської ліцензії. Що стосується регулярного збору до Фонду, то умови дещо змінилися. В даний час нарахування зазначеного збору до Фонду здійснюється двічі на рік по 0,25% загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки. З вересня 2012 р. сплата буде поквартальною (станом на останній робочий день кожного кварталу). При цьому, розмір базової річної ставки регулярного збору становить 0,5% бази нарахування в національній валюті та 0,8% бази нарахування в іноземній валюті. Зазначимо, що базою нарахування є середньозважена за розрахунковий період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними. Як і в даний час, передбачено можливість прийняття Фондом рішення про встановлення спеціального збору.

Банки зобов’язують звітувати перед Фондом, подаючи балансові звіти, аудиторські висновки, регулярну звітність щодо залучених ним вкладів та сплати зборів. Крім цього Фонд має право вимагати від банку подання інформації з окремих питань діяльності.

Контроль за виконанням банками зобов’язань буде відбуватися шляхом проведення Фондом планових та позапланових перевірок своїх учасників. За порушення законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб передбачені адміністративно-господарські санкції.

Одним із основних завдань Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб. Відповідно до Закону кожний вкладник банку має право на відшкодування коштів у розмірі його вкладу, включаючи відсотки, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду незалежно від кількості вкладів в одному банку. Зауважимо, що на даний час відповідно до рішення Фонду N 2 від 17.11.2010 р. розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, становить 150 000 грн.

Слід все ж застерегти вкладників, що не всі суми підлягають відшкодуванню. Так, наприклад, Фонд не відшкодовує кошти:

- передані банку в довірче управління;

- за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

- розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб'єкт оціночної діяльності (якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку, і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття НБУ рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік);

- за вкладами у філіях іноземних банків;

- розміщені на вклад власником істотної участі банку тощо (ст. 26 Закону).

Зазначимо, що Закон містить положення, що стосуються запровадження та діяльності тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку, ліквідації банків тощо.

Безліч змін передбачено Законом до ряду нормативно-правових актів, серед яких: КпАП, Господарсько-процесуальний, Кримінальний кодекс, Цивільно-процесуальний кодекси України, Закони України "Про банки та банківську діяльність", "Про судовий збір", "Про Національний банк України", "Про захист персональних даних" тощо.

------------------------

Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (N 4452-VI від 23.02.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 51 від 21.03.2012 р.

Дата набрання чинності: 21.09.2012 р., за винятком деяких положень, що набирають чинності 22.03.2012 р.

 

ЗАХИСТ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

 

Новації у порядку захисту вітчизняних товаровиробників

 

До Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (N 959-XII від 16.04.91 р.) внесено зміни, відповідно до яких дещо зміниться порядок захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань.

Зокрема, зміни торкнулись компетенції держорганів стосовно прийняття рішень про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань, а саме:

1) Верховну Раду наділено компетенцією приймати рішення про застосування таких заходів шляхом встановлення повної/часткової заборони (повного/часткового ембарго) на торгівлю; позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму;

2) Кабмін зможе приймати рішення про застосування таких заходів лише шляхом запровадження режиму ліцензування;

3) Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі надано право приймати рішення у межах компетенції, визначеної законами України.

Також дещо скоротився перелік захисних заходів, що можуть застосовуватись у відповідь на такі дискримінаційні та/або недружні дії. До цих заходів віднесено:

- застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю;

- застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю;

- позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму;

- запровадження спеціального мита;

- запровадження режиму ліцензування зовнішньоекономічних операцій;

- встановлення квот;

- інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України.

Як бачимо, з даного переліку виключено можливість запровадження комбінованого режиму квот і контингентів та запровадження індикативних цін щодо імпорту та/або експорту товарів.

-----------------------

Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань" (N 4436-VI від 23.02.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 51 від 21.03.2012 р.

Дата набрання чинності: 22.03.2012 р.

 

ДЕРЖНАГЛЯД

 

Перевірки митних брокерів в залежності від ступеня ризику

 

У листопаді 2008 р. Кабміном була розпочата серія постанов, що встановлюють критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення того чи іншого виду господарської діяльності та періодичність проведення перевірок. Відповідні критерії, яких за декілька років уряд видав у вигляді більше шістдесяти постанов, розроблялися на виконання норм ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (N 877-V від 05.04.2007 р.).

Черговий екземпляр, що поповнить цю колекцію, встановлює критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності митного брокера.

Додержання вимог, передбачених Ліцензійними умовами провадження діяльності митного брокера, вимог господарського законодавства та законодавства з питань митної справи, а також строк провадження митним брокером господарської діяльності визначено за критерії.

Що стосується ступенів ризику, то їх постановою передбачено три - високий, середній та низький, з визначенням підстав, відповідно до яких митним брокерам може бути встановлено той чи інший ступінь.

Суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику будуть перевіряти не частіше одного разу на рік, із середнім - не частіше одного разу на 3 роки, а до митних брокерів з незначним ступенем ризику будуть заходити не частіше одного разу на 5 років.

----------------------

Постанова Кабінету Міністрів України N 219 від 21.03.2012 р.

Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

 

Заборону розірвання договорів інвестування житлового будівництва визнано неконституційною

 

КСУ визнав неконституційним положення ч. 4 ст. 3 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (N 800-VI від 25.12.2008 р.), що забороняло розірвання фізичними та юридичними особами будь-яких договорів, результатом яких є передача забудовниками завершеного об'єкта житлового будівництва за умови, що за такими договорами здійснено оплату 100% вартості зазначеного об'єкта.

В основу свого рішення КСУ поклав положення договірного права, закріплені у Цивільному кодексі України та деталізовані у ст. 20 Закону "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (N 978-IV від 19.06.2003 р.), якими гарантується можливість відмови довірителя від участі у фонді фінансування будівництва і передбачається, що у разі дострокового припинення управління майном забудовник на вимогу управителя фонду фінансування будівництва зобов'язаний у визначений правилами строк перерахувати кошти для виплати довірителю.

Нагадаємо, що положення, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення.

------------------------

Рішення Конституційного Суду України N 5-рп/2012 від 13.03.2012 р.

 

 

ПЕРЕРОБКА ТОВАРУ

 

Збільшено строк ремонту підшипників за межами митної території України

 

Кабмін встановив строк виконання операцій з ремонту підшипників касетного типу ВТ2-7095 (код згідно з УКТ ЗЕД 8482 20 00 00) за межами митної території України 180 днів.

При цьому, передбачено, що даний строк розповсюджується і на операції з такого ремонту, які уже розпочаті та не завершені станом на 21.03.2012 р.

-------------------------

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про встановлення строку виконання операцій з ремонту підшипників касетного типу ВТ2-7095 за межами митної території України" (N 137-р від 14.03.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Урядовий кур’єр" N 51 від 21.03.2012 р.

Дата набрання чинності: 21.03.2012 р.

 

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Новий документ у сфері захисту інтелектуальної власності митними органами

 

Мінфін затвердив новий Порядок надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов’язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності (далі - Порядок), який майже не відрізняється від свого попередника, затвердженого наказом Держмитслужби N 520 від 20.06.2007 р.

Нагадаємо, що даний Порядок визначає види, розмір і механізм надання застави або еквівалентної гарантії особами, яким належать майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, або їх представниками для відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитків, а також механізм повернення застави.

Незмінним залишився розмір гарантійної суми, який становить еквівалент 1000 євро. Також залишається можливість обрати один з видів гарантії: грошова застава чи гарантія банку.

Окрім цього, Мінфін також затвердив нову форму довідки про включення об’єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру.

-------------------------

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов’язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та Форми довідки про включення об’єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру" (N 1762 від 28.12.2011 р. )

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 р. за N 361/20674

Дата набрання чинності: через 10 днів з дня офіційного опублікування

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

 

За розміщення сміття в контейнерах та урнах не потрібно було платити екоподаток, притому з 01.01.2011 р.

 

Ми інформували наших клієнтів про викладену узагальнюючу податкову консультацію щодо сплати екологічного податку, що справляється за розміщення побутових відходів (наказ ДПСУ N 258 від 16.12.2011 р.). В ній контролери відмічають, що місця тимчасового зберігання відходів, наприклад, для тимчасового зберігання небезпечних відходів перед передачею на знешкодження або утилізацію спеціалізованим організаціям, контейнери або урни для збирання побутових відходів не є місцями їх остаточного видалення і не відносяться до спеціально відведених місць чи об’єктів.

А тому платниками екологічного податку за розміщення побутових відходів є лише ті суб’єкти господарювання, що розміщують їх у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах, на використання яких отримано відповідний дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища або його органів на місцях.

В коментованому листі контролери додають, що норми пп. 240.1.3 ПКУ не змінювалися з моменту набрання чинності Податковим кодексом, а тому Узагальнюючу консультацію з цього питання слід застосовувати з 01.01.2011 р.

Без відповіді залишилося питання, як бути тим, хто свого часу добросовісно сплатив податок.

------------------------

Лист Державної податкової служби України N 7005/7/15-2117 від 12.03.2012 р.

 

ПДВ-РЕЄСТРАЦІЯ

 

Зміни в Положенні про ПДВ-реєстрацію очима контролерів

 

Ми вже інформували наших користувачів про зміни в Положенні про реєстрацію платників податку на додану вартість (див. коментар до наказу Мінфіну N 144 від 10.02.2012 р.). Своє слово з цього питання сказали і податківці.

Так, у коментованому листі контролери наголошують, що змінами урегульовані процедури реєстрації платниками ПДВ осіб, які:

- переходять із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів;

- переходять із сплати інших податків і зборів на спрощену систему оподаткування, що передбачає сплату ПДВ;

- змінюють ставку єдиного податку, що не передбачає сплати ПДВ, на ставку єдиного податку у розмірі 3%.

Не забули нагадати і про появу оновленої форми реєстраційної заяви платника ПДВ (ф. N 1-ПДВ), акцентуючи увагу на тому, що її обсяг скоротився з 10 до 3-х сторінок. Крім того, змінено і форму заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства спецрежимником з ПДВ (ф. N 1-РС).

Прокоментували фіскали і зміни в питанні перереєстрації платників ПДВ. За їх словами:

- встановлено, що якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юрособи або зміни ПІБ підприємця, то при використанні реквізитів старого свідоцтва в період перереєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (ПІБ);

- визначено, що у разі встановлення розбіжностей між даними Свідоцтва та Реєстру або невідповідності внесених до Свідоцтва та/або Реєстру даних відомостям Єдиного державного реєстру, наявності неправильних записів або помилок у записах Свідоцтва та/або Реєстру, після з'ясування причин та обставин таких розбіжностей, відповідні коригування у Свідоцтві та/або Реєстрі проводяться одночасно із перереєстрацією платника ПДВ та видачею нового Свідоцтва (за новим номером).

------------------------

Лист Державної податкової служби України N 7248/7/18-3117 від 13.03.2012 р.

 

ЛІКАРНЯНІ

 

Який документ слугує підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності при роботі за сумісництвом?

 

Фахівці фонду нагадують, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Водночас хочеться звернути увагу, що це не єдиний документ, який потрібно пред’явити суміснику для нарахування матеріального забезпечення за неосновним місцем роботи. Так, відповідно до п. 21 Постанови N 1266 від 26.09.2001 р., для нарахування допомоги за сумісництвом потрібно ще надати довідку про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом, то потрібно надавати довідки про середню зарплату з усіх місць роботи. Наявність довідки дозволяє виконати вимогу, за якою сумарна заробітна плата, з якої розраховуються страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду не може перевищувати розмір максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески.

------------------------

Лист Виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (N 669-07 від 05.03.2012 р.)

 

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

 

ВРУ

 

- внесла зміни до:

-- Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Закон N 4441-VI від 23.02.2012 р.);

-- низки законодавчих актів з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель (Закон N 4444-VI від 23.02.2012 р.);

-- деяких законів щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства (Закон N 4434-VI від 23.02.2012 р.);

- встановила особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування (Закон N 4442-VI від 23.02.2012 р.);

 

Мін'юст

 

- затвердив новий порядок та умови надання одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання (наказ N 394/5 від 12.03.2012 р.);

 

МОЗ

 

- затвердив стандарти надання адміністративних послуг Міністерством охорони здоров'я України (наказ N 986 від 28.12.2011 р.);

 

КСУ

 

- визнав неконституційними деякі положення Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", зокрема, стосовно заборони посадовцям брати участь у загальних зборах підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (рішення N 6-рп/2012 від 13.03.2012 р.);

 

Держмитслужба

 

- внесла чергові зміни до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій (наказ N 164 від 16.03.2012 р.);

- затвердила Концептуальний план заходів Держмитслужби України щодо забезпечення полегшення умов ведення бізнесу в сфері зовнішньоекономічної діяльності (наказ N 141 від 02.03.2012 р.);

- надала для використання у роботі ряд Методичних рекомендацій щодо відбору проб та зразків низки товарів (лист N 19/1-10.2/1572-ЕП від 19.03.2012 р.);

 

Міненергетики

 

- розробило нову редакцію Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (наказ N 91 від 13.02.2012 р.);

 

Мінекономіки

 

- розглянуло деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства (наказ N 255 від 27.02.2012 р.);

 

Мінагрополітики

 

- затвердило форми Розрахунку розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками та Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі, а також Порядки їх заповнення (наказ N 101 від 02.03.2012 р.);

 

ДПСУ

 

- звернулася до податкових служб з метою вжити заходів для створення належних умов для реєстрації платниками ПДВ осіб, які відповідають визначеним критеріям та не мають підстав для анулювання реєстрації платником ПДВ (лист N 3944/7/99-3 від 09.02.2012 р.);

- роз’яснила питання виплати переробними підприємствами компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними молоко і м'ясо в живій вазі (лист  N 3797/6/15-3315 від 02.03.2012 p.);

 

ПФУ

 

- зупинився на порядку подання річної звітності до пенсійного фонду фізособами – загальносистемниками (лист N 4889/03-30 від 29.02.2012 р.);

 

Мінфін

 

- затвердив форми:

-- Довідки про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену;

-- Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію;

-- Журналу обліку погашення податкових векселів (наказ N 196 від 17.02.2012 р.);

- сказав своє вагоме слово в питанні необхідності підтвердження первинними документами доходів платників єдиного податку І, ІІ та ІІІ (зі ставкою 5%) груп (лист від 29.02.2012 р.);

 

Мінсоцполітики

 

- установив середню вартість санаторно-курортної путівки для виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування у сумі 320 грн. (наказ N 97 від 22.02.2012 р.);

- констатує, що якщо працівник після застосування до нього стягнення за необґрунтовану відмову виїхати у відрядження продовжує відмовлятися від виїздів, то на нього може бути накладене стягнення вдруге, в т.ч. у вигляді звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП (лист N 350/06/186-11 від 14.12.2011 р.).

 

АНОНС ПОДІЙ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ

 

Що нам принесе наступний тиждень

 

1. В середу, 28 березня, ми зустрінемося на першому квартальному семінарі від Компанії "Дінай" в Києві.

На цій зустрічі наші аналітики закцентують вашу увагу на найважливіших законодавчих нововведеннях, які стосуються бухгалтерів (це і аналіз узагальнюючих роз’яснень ДПС, і нюанси заповнення нових форм, і проблема застосування кодів КВЕД, і новини у сфері реєстрації баз персональних даних тощо), а також присвятять час двом спецтемам:

1) "Норми витрат палива для автотранспорту" - тема, яка ніколи не виходила з поля інтересів бухгалтерів, адже маніпулювання з використанням палива прямо впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток. Це чудово розуміють контролери, а тому вимагають дотримання затверджених норм витрат палива. Про те, на що потрібно звернути увагу бухгалтерам у цій темі, ми й поговоримо на нашому семінарі;

2) "Нікчемність правочинів" – тема, в якій має розібратися кожен бухгалтер, аби знати, за яких підстав договір може бути визнано нікчемним, які податкові наслідки це тягне за собою, а також як уберегтися від подібних ситуацій.

Хто ще не встиг зареєструватися для участі в семінарі – телефонуйте (044) 454-75-75!

Для користувачів правових систем "Дінай" – спеціальні умови!

Більш детальну інформацію щодо семінару читайте тут. Чекаємо на вас!

 

2. Наступний тиждень для бухгалтерів буде відносно спокійним – ніякої звітності!

Але п’ятниця 30 березня буде останнім днем для сплати багатьох податків та зборів за лютий 2012 року, серед яких:

- ПДВ;

- ПДФО;

- плата за землю;

- акцизний податок;

- фіксований с/г податок тощо.

Більш детальну інформацію дивіться в КАЛЕНДАРІ БУХГАЛТЕРА на березень.

До речі, наступного тижня в системах "Дінай:Гросбух" та "Дінай:Професіонал" буде розміщено Календар бухгалтера на квітень.

 

3. Цього тижня було прийнято багато нових Законів, серед яких і Закон, що забороняє відмовляти в реєстрації ТЗ через несплачені штрафи (проект N 10021 від 09.02.2012 р.). Скоріше за все, наступного тижня більшість з них буде підписано Президентом. Також продовжуємо чекати реакцію В.Януковича на прийнятий 13.03.2012 р. Митний кодекс.

 


Матеріал підготували експерти Компанії "Дінай": Анна Скуміна, Наталія Михальченко, Тарас Шарий, Ольга Яковенко, Анна Степанець

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"

 

 
 


АвторизацияСейчас 1 гость онлайн

Наш опрос

Ответы на какие вопросы Вам наиболее интересно видеть в программе?