Новости законодательства 09 тиждень 2012 р.: 27 лютого – 4 березня Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

НОТАРІАТ

Затверджено новий Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами

Певною несподіванкою для більшості нотаріусів України стало прийняття Мін’юстом нового Порядку вчинення нотаріальних дій на заміну звичної для них Інструкції (N 20/5 від 03.03.2004 р.).
Перші професійні відгуки на документ однозначно позитивною зміною називають те, що новий Порядок має більш зрозумілу та чітку структуру, в ньому легше орієнтуватися.
Ось деякі моменти, на які слід звернути увагу:
1. У Порядку тепер міститься розділ щодо заведення спадкової справи (підрозділ 2 глави 10). Раніше це питання було висвітлено у Методичних рекомендаціях Мін’юсту від 29.01.2009 р.
2. Встановлено, що при посвідченні правочинів, видачі свідоцтв чи оформленні інших документів, примірники яких залишаються у справах нотаріуса, витяг з документа, за яким встановлено особу громадянина, у якому відображено усі заповнені сторінки, долучається до справ нотаріуса (під "витягом", скоріш за все, мається на увазі копія всіх заповнених сторінок, які раніше долучалися нотаріусом до примірника правочину (свідоцтва), що залишався в його справах).
3. Копії довідок про ідентифікаційні коди залишатимуться у нотаріуса не тільки по правочинах майнового характеру, а й у випадку засвідчення справжності підпису на заяві.
4. З’явилася окрема глава 22 "Видача дубліката документа". Раніше норми щодо видачі дублікатів було висвітлено в главі ІІ "Загальні правила вчинення нотаріальних дій" Інструкції N 20/5.

Увага! Очікується, що документ буде офіційно оприлюднено 7 березня 2012 р. у "Офіційному віснику" N 17, а, отже, з цього дня має запрацювати новий порядок вчинення нотаріальних дій.
Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" (N 296/5 від 22.02.2012 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 р. за N 282/20595
Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування.

ТРАНСПОРТ

Визначено процедуру проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів

Нагадаємо, що у середині серпня 2011 року набрав чинності Закон України N 3565-VI, яким, зокрема:
- скасовано обов'язковий техогляд для легкових автомобілів, що не використовуються у комерційних цілях (тобто для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку);
- спрощено порядок проходження обов'язкового технічного контролю (далі - ОТК) для інших ТЗ;
- усунуто Державтоінспекцію від проведення обов'язкового технічного контролю ТЗ, а відповідні повноваження передано суб'єктам господарювання.
Закон зобов'язав до проходження ОТК лише окремі категорії автомобілів та визначив наступну періодичність проходження такого контролю:
- для легкових авто, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажівок (незалежно від форми власності) вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;
- для вантажівок вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації - щороку;
- для автобусів та спеціалізованих ТЗ, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік.
На виконання норм Закону N 3565-VI Кабмін розробив і затвердив детальний порядок проведення ОТК та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів (затверджено постановою N 137 від 30.01.2012 р.).
При знайомстві з цим документом зустрічаємо дві головні дійові особи:
- виконавець – юридична особа або фізична особа - підприємець, що уповноважена надавати послуги з проведення ОТК;
- замовник – власник транспортного засобу або уповноважена ним особа, які, власне, і бажають (чи змушені) ці послуги отримати.
Про цих осіб переважно і піде мова далі.
Отже, право на проведення ОТК може отримати кожен суб'єкт підприємницької діяльності, який, окрім бажання, має на правах власності або користування відповідне обладнання та атестат акредитації чи свідоцтво про атестацію.
Щоб потрапити до реєстру осіб, уповноважених на проведення ОТК, юридична або фізична особа, що бажає надавати відповідні послуги, повинна надіслати в Мінінфраструктури повідомлення про наявність відповідної матеріально-технічної бази та персоналу (додаток 1 до постанови N 137) й трохи більше, ніж за тиждень її буде внесено до відповідного реєстру, про що буде надіслано повідомлення.
Потрапивши до реєстру, виконавець має приділити достатньо уваги пункту технічного контролю, зокрема, розмістити на видному місці:
- інформацію про внесення виконавця до реєстру суб'єктів проведення ОТК;
- зразки заяви і договору, який укладається між виконавцем і замовником;
- інформацію (ПІБ, посада) про відповідальних за проведення ОТК, місце зберігання книги скарг і пропозицій;
- інформацію, необхідну для врегулювання спірних питань, що можуть виникнути під час проведення ОТК, або подання скарги;
- перелік послуг та їх вартість.
Зі свого боку для оформлення документів замовнику необхідно надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подання документів уповноваженою особою додатково - документ, що підтверджує її повноваження), та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Крім того, замовник зобов'язаний сплатити вартість відповідних послуг та надати повністю укомплектований, заправлений експлуатаційними рідинами (згідно з експлуатаційною документацією виробника) транспортний засіб за відсутності нашарувань бруду, що може вплинути на результати перевірки його технічного стану.
Акцентуємо увагу, що замовник має право вільного вибору виконавця проведення ОТК. Обмеження щодо вибору виконавця, зокрема, залежно від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається.
Замовник має право спостерігати за процесом обов'язкового технічного контролю транспортного засобу. В цьому випадку виконавець повинен провести інструктаж з охорони праці.
Обов'язковий технічний контроль транспортного засобу має проводитися згідно із затвердженою виконавцем технологічною документацією, розробленою відповідно до нормативних документів, та займати від 30 до 65 хвилин в залежності від типу ТЗ.
У разі отримання позитивного результату під час проведення контролю складається протокол*, який видається замовникові, а у разі негативного результату видається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу (додаток 4 до постанови N 137).
Незначну невідповідність замовник може самостійно усунути на місці перевірки технічного стану транспортного засобу.
Після усунення невідповідності проводиться повторна перевірка.
Крім того, до обов'язків виконавця належить щозмінна передача інформації до загальнодержавної бази даних про результати ОТК, яка ведеться Державтоінспекцією, та зберігання протягом 3-х років документів з питань ОТК разом з показаннями засобів вимірювальної техніки на паперових чи електронних носіях, фото- та (або) відеоматеріалами.
_________________
* Порядок отримання бланків зазначених протоколів міститься в нещодавно прийнятій урядовій постанові N 146. Для їх отримання виконавцям слід подавати щокварталу до 1 числа останнього місяця звітного періоду до управління Державтоінспекції письмову заявку про орієнтовну кількість бланків протоколів на наступний квартал. Вартість цієї послуги складає 22 гривні (без урахування ПДВ та вартості бланка).
------------------------
Постанова Кабінету Міністрів України N 137 від 30.01.2012 р.
Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

АДМІНПРАВОПОРУШЕННЯ

Посилено відповідальність держслужбовців за порушення у сфері видачі дозвільних документів

З 13 січня 2012 р. значно розширили перелік адміністративних правопорушень, за вчинення яких посадових осіб дозвільних органів та державних адміністраторів може бути притягнено до відповідальності (ст. 16610 КпАП).
Зауважимо, що відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" N 2806-ІV від 06.09.2005 р. державним адміністратором є посадова особа міської ради міст обласного та/або республіканського АРК значення (їх виконавчих органів), обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у м. Києві держадміністрацій, уповноваженого органу виконавчої влади АРК, яка організовує видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих і регіональних дозвільних органів.
До можливих зловживань з боку держслужбовців з питань видачі дозвільних документів (окрім раніше передбачених) віднесені, зокрема:
- відмова дозвільного органу суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру з підстав, не встановлених законом;
- безпідставна відмова державного адміністратора суб'єкту господарювання у прийнятті заяви для одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї;
- анулювання документа дозвільного характеру дозвільним органом з підстав, не встановлених законом;
- видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) державним адміністратором документа дозвільного характеру не в приміщенні дозвільного центру тощо.
При цьому передбачено єдиний розмір штрафних санкцій, що накладаються за усі перелічені у ст. 16610 КпАП порушення законодавства з питань видачі дозвільних документів – від 510 до 850 грн (від 30 до 50 НМДГ). Повторні порушення особою, яку протягом року вже було піддано адмінстягненню за такі ж порушення, передбачають стягнення у розмірах від 850 до 1190 грн (від 50 до 70 НМДГ).
Можливо, такий деталізований перелік адмінправоворушень сприятиме більш відповідальному ставленню держслужбовців до своїх обов’язків, що в свою чергу добре позначиться безпосередньо на суб’єктах господарювання, які за необхідності мають звертатися до відповідних держорганів.
------------------------
Закон України "Про внесення зміни до статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру" (N 4221-VI від 22.12.2011 р.)
Офіційне опублікування: "Голос України" N 4 від 12.01.2012 р.
Дата набрання чинності: 13.01.2012 р.

ГАЗ

Відкориговано Правила надання населенню послуг з газопостачання

Нагадаємо, що відповідно до прийнятого у середині 2011 року Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (N 3533-VI від 16.06.2011 р.) відпуск природного газу українським споживачам буде здійснюватися виключно за умови наявності вузла обліку природного газу (відповідних лічильників). При цьому нормотворці затвердили кінцеві строки переходу на споживання та оплату природного газу за допомогою лічильників для тих, хто немає відповідних приладів обліку. Так, передбачено, що постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується:
- комплексно, у т.ч. для опалення, - з 1 січня 2012 р.;
- для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 р.;
- тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 р.
Усім іншім споживачам відповідні прилади обліку мали бути встановлені до 01.07.2011 р.
Враховуючи актуальність "газової" тематики, не зайвим буде повідомлення про коригування Кабміном Правил надання населенню послуг з газопостачання (затверджені постановою КМУ N 476 від 14.04.2004 р.), зміни до яких набули чинності з 29 лютого 2012 р.
Звернемо увагу на наступне:
1) встановлено перелік документів, які споживач має пред’явити на вимогу газопостачального підприємства для укладення договору або внесення змін до нього. До нього увійшли:
- документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); для іноземців та осіб без громадянства - національний паспорт або документ, що його замінює);
- техпаспорт на будівлю або домову книгу;
- документ, що підтверджує право власності на квартиру, приватний будинок або користування ними;
2) за умови перебування об’єкта у власності (користуванні) кількох осіб, передбачено укладення одного договору з одним із співвласників (користувачів), але лише за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в договорі;
3) Правила доповнено нормами, що роз’яснюють порядок проведення розрахунків за спожитий газ у разі визнання лічильника газу непридатним до експлуатації та ремонту. При цьому розглянуто ситуації, коли поламаний лічильник є власністю газорозподільного підприємства, та коли його володарем є безпосередньо споживач;
4) відповідно до Правил, споживач має право на повне чи часткове припинення газопостачання, яке проводиться на підставі письмової заяви. Кабмін дещо оновив цю норму, передбачивши, що відповідна заява має бути подана газопостачальному підприємству не пізніше ніж за 7 днів до такого припинення;
5) газопостачальному підприємству (суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює постачання природного газу безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами) дозволили здійснювати перевірку стану лічильників газу, а також цілості пломб на них та газових приладах і пристроях, відключених від системи газопостачання. Зазначимо, що раніше таким правом було наділено лише газорозподільне підприємство (суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні мережі та інші виробничі об'єкти, та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління).
Крім цього, дещо відкориговано Типовий договір про надання населенню послуг з газопостачання (затверджено постановою КМУ N 938 від 05.07.2006 р.).
------------------------
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246 та від 5 липня 2006 р. N 938" (N 119 від 22.02.2012 р.)
Офіційне опублікування: "Урядовий кур’єр" N 39 від 29.02.2012 р.
Дата набрання чинності: 29.02.2012 р.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

МОЗ детально прописав перелік робіт, які мають вміти виконувати стоматологи

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників "Охорона здоров'я" Випуск 78, (затверджено наказом МОЗ N 117 від 29.03.2002 р.) зазнав суттєвих коригувань в частині визначення кваліфікаційних вимог професіоналів у галузі стоматології, а саме: лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого, лікаря-стоматолога ортодонта, лікаря-стоматолога ортопеда, лікаря-стоматолога-терапевта та лікаря-стоматолога хірурга.
Для кожного з вищезазначених лікарів, у т.ч. до усіх встановлених кваліфікаційних категорій (вища, I та II) детально прописано перелік робіт, які лікарі повинні вміти виконувати (раніше подібного переліку вмінь лікарів стоматології Довідник взагалі не містив).
Зважаючи на те, що термінологія, яка використовується при визначенні професійних вмінь стоматологів, досить специфічна і не зовсім зрозуміла для рядових громадян, наведемо лише декілька прикладів вмінь, які мають бути притаманні профі у галузі стоматології.
Зокрема, передбачено, що лікар-стоматолог вищої та I категорії повинен вміти виконувати просте, складне та атипове видалення постійних та тимчасових зубів у дорослих та дітей, при часткових дефектах зубних рядів виготовляти мостоподібні протези, безпосередні та ранні протези, часткові та повні знімні протези тощо. Лікар-стоматолог дитячий має вміти проводити терапевтичне, ортопедичне, хірургічне лікування і здійснювати при наявності відповідних показань профілактику таких захворювань у дорослих та дітей: некаріозних уражень твердих тканин зуба, карієсу зубів, пульпіту, перiодонтиту, захворювань пародонту, неврогенних захворювань щелепно-лицевої ділянки тощо. Серед вмінь, якими повинен володіти лікар-стоматолог хірург вищої категорії є: проведення операцій на гілках трійчастого та лицевого нервів, на великих слинних залозах; проведення естетичних пластичних операцій на щелепах та м’яких тканинах щелепно-лицевої ділянки; видалення злоякісних пухлин та пухлиноподібних утворень шкіри обличчя та слизової оболонки порожнини рота, в т.ч. із прилягаючими тканинами при метастазуванні; перев’язка магістральних судин шиї тощо.
Нагадаємо, що кваліфікаційні характеристики професій працівників є обов'язковими для встановлення кваліфікаційних категорій під час тарифікації робіт на підприємствах усіх галузей економіки, де є зазначені у Випуску 78 види робіт.
------------------------
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професійних працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я" (N 121 від 14.02.2012 р.)

ЗМІ

На час передвиборчої кампанії припиняються перевірки телерадіоорганізацій

Довгоочікуване Євро-2012 – не єдина грандіозна подія, яка спіткає Україну у 2012 році, хоча все ж таки футбольний чемпіонат подарує усім уболівальникам більше приємних емоцій, ніж дійство, яке очікує українців наприкінці року. Восени, а точніше кажучи, 28 жовтня 2012 р., відбудуться вибори до Верховної Ради України. Отже, не за горами той час, коли розпочнеться передвиборча рекламна компанія, а теле- та радіоефіри заполоняться рекламними короткометражками, що призвані агітувати до вибору того чи іншого кандидата. З метою забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації Верховною Радою було прийнято постанову (N 4387-VI від 09.02.2012 р.), що містить рекомендації ДПС та Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення скасувати на час виборів перевірки телерадіоорганізацій.
Відповідні побажання було прийнято до уваги Нацрадою, підтвердженням чому є прийняття рішення N 260, відповідно до якого телерадіоорганізаціям створюються належні умови для діяльності під час висвітлення виборчої кампанії з виборів народних депутатів України у 2012 р., а саме – тимчасово припиняється проведення їх перевірок.
------------------------
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення "Про тимчасове припинення перевірок телерадіоорганізацій під час виборчої кампанії з виборів народних депутатів України у 2012 році" (N 260 від 22.02.2012 р.)

ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Пропонуєш фінпослугу – надай додаткову інформацію

Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (затверджено рішенням ДКЦПФР N 1227 від 02.11.2006 р.) зазнало певних коригувань в частині встановлення обов'язків компанії з управління активами (далі – КУА) та осіб, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Їх зобов’язали додатково надавати клієнту інформацію згідно з вимогами ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (N 2664-III від 12.07.2001 р.), з урахуванням законодавства про захист прав споживачів, до укладання з ним договору про надання фінпослуги.
Мова йде про надання додаткової інформації щодо:
- фінпослуги, що пропонується надати клієнту, із зазначенням її вартості для клієнта (якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг);
- умови надання додаткових фінпослуг та їх вартості;
- порядку сплати податків і зборів за рахунок фізособи в результаті отримання фінпослуги;
- правових наслідків та порядку здійснення розрахунків з фізособою внаслідок дострокового припинення надання фінпослуги;
- механізму захисту фінустановою прав споживачів та порядку урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінпослуги;
- реквізитів органу, який здійснює держрегулювання ринків фінпослуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
- розміру винагороди фінустанови у разі, коли вона пропонує фінпослуги, що надаються іншими фінустановами.
Зауважимо, що вищезазначені норми, що передбачають право клієнта на отримання додаткової інформації, були внесені до ЗУ N 2664-III і запрацювали з 8 січня 2012 р.
------------------------
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення зміни до Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів" (N 207 від 26.01.2012 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 р. за N 222/20535 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

ПДВ-РЕЄСТРАЦІЯ

Хіт! Оновлено правила ПДВ-реєстрації "спрощенців"

Внесено зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ. Проте найсуттєвіші зміни присвячені особливостям подання реєстраційної заяви з ПДВ у разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку або відмови від спрощеної системи оподаткування. Поглянемо на них:
1. У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, реєстраційна заява подається:
- не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, якщо такі особи відповідають вимогам обов’язкової ПДВ-реєстрації (визначеним п. 181.1 ПКУ);
- не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ на добровільній основі (за умови виконання вимог п. 182.1 ПКУ).
2. Платники єдиного податку ІІІ або IV групи, що застосовують ставку єдиного податку в розмірі 5%, в яких обсяг постачання товарів (послуг) за останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 000 грн, можуть змінювати ставку єдиного податку на 3%. У цьому випадку реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто 300-тисячного обсягу оподатковуваних операцій.
3. Неплатник ПДВ та єдиного податку може перейти на спрощену систему оподаткування із ставкою податку 3% (при дотриманні вимог реєстрації "єдиноподатником" та вимог обов’язкової (або добровільної) реєстрації "ПДВшником"). У цьому випадку реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку. Якщо податкова відмовила у ПДВ-реєстрації, така особа або відмовляється від спрощеної системи, або обирає ставку єдиного податку у розмірі 5%.  
4. Якщо "єдиноподатники" І або ІІ групи перевищили лімітований обсяг доходу та одночасно відповідають вимогам, встановленим для ІІІ групи платників єдиного податку та вимогам обов’язкової або добровільної ПДВ-реєстрації, вони можуть перейти на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3% + ПДВ. У цьому випадку реєстраційна заява подається одночасно із заявою про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3% не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.
5. Платники єдиного податку І групи можуть самостійно добровільно прийняти рішення про перехід на сплату єдиного податку із ставкою єдиного податку 3%, якщо така особа одночасно відповідає вимогам, встановленим для ІІІ групи, та критеріям обов’язкової (або добровільної) реєстрації. Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку із ставкою 3%.

Крім того уточнено, що до 31.12.2012 р. спецрежимники можуть надавати дані про види економічної діяльності на основі національного класифікатора КВЕД-2005, але якщо в Єдиному державному реєстрі щодо заявника містяться відомості про види економічної діяльності на основі цього старого КВЕД. Після 31.12.2012 р. достовірність відомостей про види економічної діяльності сільгосппідприємства підтверджуватимуться витягом з Єдиного державного реєстру, який додається до заяви та містить відомості про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства на основі національного класифікатора КВЕД-2010.

ВАЖЛИВО! Викладено у новій редакції бланки документів:
- Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (форма N 1-ПДВ);
- Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (форма N 1-РС).
Змінено і бланк Свідоцтв про реєстрацію сільськогосподарських підприємств як суб’єктів спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (форма N 2-РС). Але тут є цікавий нюанс: з метою економії бюджетних коштів до 01.01.2013 р. дозволили використовувати бланки, виготовлені до набрання чинності коментованим наказом.
------------------------
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість" (N 144 від 10.01.2012 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.02.2012 р. за N 319/20632
Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування.

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПДВ

Внесено зміни до декларацій з ПДВ: "загальної" та переробного підприємства

Тільки за січень відзвітували за новою формою декларації з ПДВ, і вже вона зазнала змін…
В "загальній" декларації викладено в новій редакції рядок 16.3. Тепер у ньому відображатиметься "коригування податкового кредиту із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з рядка 12.3 декларації (скороченої) або рядка 12.3 декларації (переробного підприємства)) (+)".
Відповідно до цих змін, у декларації з ПДВ переробного підприємства з’явився рядок 12.3 "коригування податкового кредиту в частині податку з товарів/послуг, вартість яких включена до вартості експортованої продукції (переноситься до рядка 16.3 декларації) (-)". Керуючись Порядком заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, у ньому відображається сума ПДВ згідно з бухгалтерською довідкою, розрахована виходячи із фактично сплаченої (нарахованої) та включеної до податкового кредиту суми податку постачальникам товарів/послуг, визначених відповідно до п. 1 підр. 2 розділу XX ПКУ, вартість яких включена до вартості експортованої продукції власного виробництва.
В цій же декларації зазнав змін рядок 17. Тепер він зветься так: "Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню (рядок 14 - рядок 16, позитивне значення) (рядок 17.1 + рядок 17.2) та спрямовується:
- 17.1 до спеціального фонду державного бюджету
- 17.2 на спеціальний рахунок".
Залишається тільки один момент: коли вперше звітувати за оновленою формою декларації? На це питання мав би безкомпромісно відповісти п. 46.6 ПКУ. Але, на жаль, його норми неоднозначні. Більш за все, офіційне оприлюднення коментованого наказу припаде на березень, тому тільки за перший весняний місяць звітуватимемо за оновленою формою. Отже, за лютий подаватимемо декларацію без врахування коментованих змін. Хоча хотілося б почути думку податківців з цього питання!
------------------------
Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" (N 143 від 10.02.2012 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 р. за N 274/20587
Офіційне опублікування: "Офіційний вісник України" N 15 від 02.03.2012 р
Дата набрання чинності: 02.03.2012 р.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПФУ

Вводиться обслуговування громадян у ПФУ за принципом "єдиного вікна"

ПФУ затвердив Положення про організацію прийому та обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України за принципом "єдиного вікна".
Одержувачем послуг виступає фіз- або юрособа, яка звертається за отриманням послуги та/або інформаційно-консультаційною підтримкою щодо надання послуги. Разом з тим, під послугою розуміють прийом та обслуговування застрахованих осіб, осіб, що перебувають на обліку в територіальних органах ПФУ як одержувачі пенсії, осіб, які мають право на призначення пенсії, страхувальників або уповноважених ними в установленому порядку осіб з метою вирішення питання, з яким вони звертаються до органів ПФУ.
Серед головних завдань підрозділу з обслуговування громадян є: надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання законодавства про пенсійне забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного соцвнеску.
------------------------
Постанова Правління Пенсійного фонду України "Деякі питання удосконалення прийому та обслуговування осіб, що звертаються до органів" (N 4-3 від 21.02.2012 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.02.2012 р. N 314/20627
Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування.

ПОКАЗНИК СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ

Затверджено показник середньої зарплати за грудень та за 2011 рік, який буде застосовуватися при призначенні пенсії

Розмір середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу за грудень склав 2727 грн. 94 коп. і за 2011 рік - 2370 грн. 53 коп.
Даний показник буде застосовуватися при визначенні коефіцієнта заробітної плати за грудень та за 2011 р. для призначення пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (N 1058-IV від 09.07.2003 р.).

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЗГІДНО З УКТ ЗЕД

Затверджено новий Порядок прийняття попередніх рішень про класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД

З-під пера фахівців Мінфіну вийшов оновлений Порядок прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТ ЗЕД (до дати набрання чинності коментованим документом слід керуватися наказом ДМСУ N 238 від 04.04.2005 р.).
Нагадаємо, що попереднє рішення - документ установленої форми, який приймається за результатами розгляду звернення заявника митними органами (перелік яких визначає ДМСУ) або структурним підрозділом ДМСУ, відповідальним за здійснення контролю за класифікацією товарів згідно з УКТ ЗЕД. У свою чергу, заявником попереднього рішення виступає суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності.
Попереднє рішення приймається стосовно товарів, які є об'єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) до моменту їх доставки митному органу для здійснення процедур митного контролю та митного оформлення. Таке рішення діє протягом 3-х років з дня його прийняття, якщо воно не втратило чинності або не було відкликане.
Для одержання попереднього рішення заявник має направити до Структурного підрозділу або уповноваженого митного органу письмове звернення про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару згідно з УКТЗЕД щодо одного найменування (артикула) товару за формою, наведеною в додатку 1 до коментованого документа.
До такого звернення необхідно додати:
- зовнішньоекономічний договір (контракт);
- технічні умови, технологічні схеми виготовлення товару (за наявності);
- фотографії, креслення товару (за наявності);
- дозволи й сертифікати уповноважених державних органів (за наявності);
- специфікації, каталоги та паспортні дані про товар виробника (за наявності);
- сертифікати походження товару, дозволи, маркувальні етикетки (за наявності).
Разом з цим для встановлення додаткових характеристик і властивостей товару до звернення за потреби можуть додаватися зразки товару.
Документи подаються у вигляді оригіналів або їх копій, завірених у встановленому законодавством порядку. Якщо оригiнали документiв складено iноземною мовою, заявник має забезпечити їх переклад на українську мову.
Строк прийняття попереднього рішення – 30 днів з дня реєстрації звернення. Однак керівник (або його заступник) структурного підрозділу (уповноваженого митного органу) може продовжити цей строк, але не більше ніж на 15 календарних днів.

Для довідки! Попередньо прогнозується, що коментований наказ буде опублікований в "Офіційному віснику України" N 16 від 05.03.2012 р.
------------------------
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД" (N 1740 від 27.12.2011 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.02.2012 р. за N 193/20506
Дата набрання чинності: через 10 днів після офіційного опублікування

МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Морські перевезення: порядок переміщення товарів у контейнерах зазнав змін

Кабмін відкоригував Порядок переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні.
Зокрема:
- відкориговано процедуру доведення інформації, що подається підрозділам охорони державного кордону, митним органам та іншим контрольним службам капітаном судна (представником судновласника, морським агентом) під час здійснення контейнерних перевезень;
- покладено на адміністрацію порту та перевізника (або його представника) обов'язок негайного навантаження товару на судно перевізника у разі заборони контролюючим органом ввезення такого товару на митну територію України. При цьому витрати, пов'язані з таким навантаженням, відшкодовуються перевізником (або його представником - морським агентом, експедитором тощо);
- визначено, що тривалість митного контролю товару, що переміщується транзитом через митну територію України в контейнері, у разі проведення попереднього документального контролю не повинна перевищувати 4-х годин з моменту подання передбачених законодавством документів;
- виключено положення, що передбачали проведення переогляду товарів комісією.
------------------------
Постанова Кабінету Міністрів України N 156 від 29.02.2012 р.
Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

Визначення країни походження товару відповідно до критеріїв достатньої обробки

Нагадаємо, що у середині минулого року Законом N 3592-IV Україна ратифікувала Угоду про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20.11.2009 р. (далі – Правила), одночасно встановивши низку застережень до цієї Угоди.
Аналіз митних оформлень товарів, здійснених протягом 2011 року, на умовах вільної торгівлі з країнами СНД засвідчив тенденцію щодо збільшення обсягів ввезення в Україну товарів, які є готовими виробами завершеного ступеня обробки.
Більша частина вищевказаних товарів вироблені у країнах СНД з використанням сировини і матеріалів походженням з третіх країн, які не є учасниками угод про вільну торгівлю країн СНД (у графі 9 сертифіката зазначений критерій "Д").
Для товарів, вироблених за участю третіх країн, крім країн - учасниць Угоди, визначення країни походження кінцевого товару здійснюється відповідно до критеріїв достатньої обробки (переробки) товару, які виражені поєднанням таких умов (п. 2.4. Правил):
а) зміна товарної позиції за ТНЗЕД на рівні хоча б одного з перших чотирьох знаків, що сталася в результаті обробки (переробки) (Україна залишили за собою право для цілей цієї Угоди керуватися Українською товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності);
б) виконання необхідних умов, виробничих і технологічних операцій, під час виконання яких товар уважається таким, що походить з тієї країни, на території якої ці операції мали місце (перелік таких умов та операцій для кожного товару наведено у додатку 1 до Правил);
в) правилом адвалерної частки, коли вартість використаних матеріалів іноземного походження досягає фіксованої процентної частки в ціні кінцевої продукції.
У своєму листі N 16/1-16.3/337-ЕП від 18.02.2012 р. Держмитслужба визначила особливості здійснення перевірки виконання цих критеріїв, навела практичні приклади.
Особливу увагу ДМС звертає на п. 3.1 Правил, де наведено перелік операцій, що не відповідають критерію достатньої обробки (переробки) товару.
Керівникам митних органів доручено забезпечити контроль за ввезенням на митну територію України товарів на умовах угод про вільну торгівлю, у першу чергу, які є готовими виробами завершеного ступеня обробки, та товарів, за якими Україною здійснено застереження щодо правил походження (наприклад, цукор білий).
Водночас Держмитслужба нагадала, що ненадання митному органу у повному обсязі інформації та відомостей, необхідних для перевірки критеріїв достатньої обробки (переробки), визначених пунктом 2.4 Правил, є підставою для ненадання таким товарам режиму вільної торгівлі.
------------------------
Лист Державної митної служби України N 16/1-16.3/337-ЕП від 18.02.2012 р.

ІМПОРТ З БІЛОРУСІ

Україна заборонила ввезення м'ясо-молочної продукції з Республіки Білорусь

На сьогодні щодо Республіки Білорусь Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України введено дві заборони стосовно ввезення продуктів харчування.
Перша заборона, яку введено 29 лютого, пов’язана із заходами щодо забезпечення недопущення збудника африканської чуми свиней на територію України та передбачає оголошення мораторію на ввіз сприятливих до АЧС тварин, а також сировини та продукції з них.
У відповідь на такі дії, представники Білорусі висловили готовність якнайшвидше надати відповідні документи та дозволи інспектування поголів’я свиней фахівцями з України.
Друга заборона стосується тимчасового призупинення ввозу на територію нашої держави молока та молокопродуктів з 1 березня 2012 року. За твердженням Держветфітослужби України, це пов’язано з системними порушеннями білоруською стороною вимог нашої держави щодо безпечності імпортної продукції.
Вантажі з продукцією молочного походження, які вийшли ще до введення заборони, повинні пройти розширений ветеринарний контроль. Зняття мораторію на ввезення молокопродуктів буде залежати від реакції білоруської сторони та від вжитих нею заходів.
Водночас на такі категоричні заходи з боку України білоруська сторона заявила про можливе введення заборони на ввіз продукції українського виробництва з 15:00 години 5 березня 2012 року. Зазначена заборона стосуватиметься зокрема, таких товарів як: олія, сіль, кукурудза, кондитерські вироби та шрот.
------------------------
За інформацією з офіційного сайту Держветфітослужби України (http://vet.gov.ua/)

АНОНС ПОДІЙ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ

Що нам принесе наступний тиждень

1. Основне, чим потішить нас наступний тиждень, – це 8 березня, свято жінок, краси та весни!
Як приємне доповнення до цього – тривалість робочого тижня всього 3 дні. Потім на Україну чекають 4 вихідних дні (з четверга до неділі).

2. За ці 3 робочих дні бухгалтерам треба багато чого встигнути.
Наприклад, 5 березня - останній шанс подати:
- місячну фінансову звітність розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевого бюджетів за лютий 2012 року;
- терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) (форма N 1-П (місячна)) за лютий 2012 р.;
- терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) (форма N 1-П (ф) (місячна)) за січень 2012 р.
Не пізніше 7 березня варто перерахувати рентну плату за нафту, природний газ та газовий конденсат за I декаду березня 2012 року та подати такі звіти за лютий 2012 року:
- звіт про обсяги реалізованих послуг (форма N 1-послуги (місячна));
- звіт з праці (N 1-ПВ (місячна));
- звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма N 1-РС);
- звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма N 2-РС);
- звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма N 3-РС);
- звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма N 1-ОА);
- звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма N 1-ОТ).

3. Верховна Рада вирішила і наступного тижня не проводити пленарні засідання, проте вже після свят нас, напевно, очікує лавина нових законів (зокрема, у планах роботи парламентаріїв розгляд проекту Митного кодексу).

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

- надала відстрочку від призову на строкову військову службу особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю (Закон N 4352-VI від 07.02.2012 р.);

Кабмін

- визначив порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України (постанова N 150 від 15.02.2012 р.);
- затвердив обсяги квот на 2012 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин (постанова N 128 від 22.02.2012 р.);

МОЗ

- затвердило примірні договори про медичне обслуговування населення (наказ N 742 від 01.11.2011 р.);
- передбачило внесення змін та доповнень до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (наказ N 79 від 03.02.2012 р.);

КСУ

- надав офіційне тлумачення положенням першої статті 233 КЗпП, роз'яснивши, що для звернення працівника до суду з заявою про вирішення трудового спору щодо стягнення середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку при звільненні та про відшкодування завданої при цьому моральної шкоди встановлено 3-місячний строк, перебіг якого розпочинається з дня, коли звільнений працівник дізнався або повинен був дізнатися про те, що власник або уповноважений ним орган, з вини якого сталася затримка виплати всіх належних при звільненні сум, фактично з ним розрахувався (рішення N 4-рп/2012 від 22.02.2012 р.);

Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ

- роз’яснив деякі спірні питання щодо застосування процесуальних норм у зв'язку зі змінами до Цивільного процесуального кодексу України (лист N 4-183/0/4-12 від 13.02.2012 р.);

Держфінпослуг

- відкоригувала Ліцензійні умови провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (розпорядження N 85 від 07.02.2012 р.);
- роз’яснила деякі питання переходу на міжнародні стандарти фінзвітності небанківськими фінансовими установами (розпорядження N 84 від 07.02.2012 р.);

НКЦПФР

- відкоригувала Положення про реєстрацію регламенту ІСІ та ведення Єдиного держреєстру інститутів спільного інвестування (рішення N 208 від 26.01.2012 р.);
- передбачила зміни до ряду своїх НПА, що стосуються емісії облігацій підприємств, випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, ведення Держреєстру уповноважених рейтингових агентств тощо (рішення N 237 від 07.02.2012 р.);

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг

- розробила Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (постанова N 13 від 03.02.2012 р.);

ДПСУ

- змінено термін розгляду заяв платників податків та видачі довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються ДПС. Тепер він становитиме п'ять робочих днів (до змін - п'ятнадцять календарних днів) (наказ N 63 від 24.01.2012 р.);
- затверджено Перелік адміністративних послуг, що безоплатно надаються органами ДПС України та Стандарти надання адміністративних послуг (платних та безоплатних) (наказ N 187 від 30.11.2011 р.);
- звернула увагу на особливості реєстрації платниками ПДВ суб’єктів господарювання, які з 01.01.12 р. обрали спрощену систему оподаткування (лист N 2955/18-3117 від 31.01.2012 р.);
- пояснила декларування податкових зобов'язань з акцизного податку при оформленні податкового векселя (лист N 5533/7/15-5217 від 24.02.2012 р.);
- наголошує: за І квартал 2012 року Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подається з двома додатками 1: за період з 1 по 12 січня та з 13 січня по 31 березня (з підвищеними ставками відповідно до Закону N 4235-VI від 22.12.2011 р.) (лист N 5157/7/15-2117 від 22.02.2012 р.);
- підкреслює, що при обчисленні податкових зобов'язань зі збору за спеціальне використання води за період з 1 по 12 січня 2012 включно платники збору застосовують ставки збору, що діяли у 2011 році, а починаючи з 13.01.2012 - нові відповідно до Закону N 4235-VI від 22.12.2011 р. (лист N 5847/7/15-2117 від 28.02.2012 р.);

Мінпраці

- звертає увагу, що у всіх виконавчих відділеннях Фонду непрацездатності створено оперативні робочі групи з контролю за фактами незаконної видачі та продовження листків непрацездатності, а також підробки, фальсифікації і "торгівлі" листками непрацездатності, до складу яких залучаються представники різних відомств (лист N 472/18/99-11 від 23.12.2011 р.).


 

Матеріал підготували експерти Компанії "Дінай": Анна Скуміна, Наталія Михальченко, Тарас Шарий, Ольга Яковенко, Анна Степанець

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"