БУМ!

Уважаемые Бухгалтеры!

Рады сообщить Вам, что СЕГОДНЯ на рынке бухгалтеров Украины произошло важное событие, и Вы первые, кому мы это сообщаем

 

Подробнее ...
Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании сообщаем Вам, что программные продукты от компании 1С теперь доступны и Вам.  

Подробнее ...
Новости законодательства 07 тиждень 2012 р.: 13 – 19 лютого PDF Печать

 

 

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кримінальний процес очікують реформи

Вже давно між фахівцями та особами, які так чи інакше зіштовхуються з кримінальним правосуддям в Україні, точаться дискусії про застарілість та невідповідність норм кримінально-процесуального законодавства вимогам сьогодення.
Так, діючий ще з 1960 року в Україні Кримінально-процесуальний кодекс з кожним днем втрачає свою актуальність, незважаючи на спроби законодавців вдосконалити його шляхом внесення численних змін та доповнень.
Істотним кроком на шляху до вдосконалення вітчизняного кримінально-процесуального законодавства стало нещодавнє ухвалення ВРУ у першому читанні президентського проекту Кримінального процесуального кодексу України (N 9700 від 13.01.2012 р.), прийняття якого призведе до революційних змін у відповідній галузі.
Так, з прийняттям нового КПК, з-поміж іншого, очікується:
- ліквідація можливості повернення справи на додаткове розслідування, що інколи призводить до необгрунтованого затягування розгляду справ;


- заміна у залах судових засідань металевих загороджень, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян, на загородження зі скла чи органічного скла;
- введення нової категорії "кримінальні правопорушення", яка буде поділятися на злочини та кримінальні проступки за критерієм тяжкості (зауважимо, що у проекті відсутнє визначення поняття "кримінальний проступок", однак детально описана процедура розгляду таких правопорушень, у тому числі і процедура спрощеного провадження);
- об'єднання відокремлених сьогодні стадій дізнання та досудового слідства в одну - досудове розслідування, яке розпочинатиметься з моменту надходження інформації про вчинений злочин до правоохоронних органів, яка обов'язково вноситиметься до Єдиного реєстру досудових розслідувань (при цьому в процесі дізнання здійснюватиметься розслідування кримінальних проступків, а під час досудового слідства - розслідування злочинів);
- скасування необхідності прийняття постанови про порушення кримінальної справи;
- вдосконалення системи застосування запобіжних заходів, введення такого запобіжного заходу як домашній арешт та визначення тримання під вартою, як виняткового запобіжного заходу, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного або обвинуваченого;
- запровадження інституту присяжних та детальний опис провадження у суді присяжних (останній складатиметься з двох професійних суддів та трьох присяжних);
- запровадження можливості проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення під час досудового розслідування (наприклад, за допомогою Skype);
- поява можливості укладати угоди між прокурором та обвинувачуваним про визнання винуватості та угоди про примирення між потерпілим та обвинувачуваним, що дасть змогу скоротити час кримінального провадження, оскільки одразу після досягнення угоди провадження невідкладно надсилається до суду для її затвердження.
Сьогодні існує безліч думок щодо недоліків і переваг нового КПК, однак побачити його дієвість можна буде тільки на практиці.
----------------------
Проект Кримінального процесуального кодексу України (N 9700 від 13.01.2012 р.)

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Відкориговано порядок реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби

"Досконалості немає межі"! Яскравим підтвердженням правдивості даного вислову є українське законодавство, яке безперервно зазнає змін та коригувань, завдячуючи сумлінній праці нормотворців. Чергове творіння Кабміну направлено на удосконалення держрегулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення і передбачає внесення змін до деяких постанов КМУ.
1. Конкретизовано, що саме є виробами медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які з 01.09.2011 р. підлягають реєстрації. До таких виробів належать: перев'язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені для пакування і зберігання медичних виробів та лікарських засобів, наборів реагентів для медичного фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів і вироби, які застосовуються у медицині, крім медичної техніки, що включені до Держреєстру медтехніки та виробів медпризначення і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
2. Передбачено, що з 01.09.2011 р. заклади і установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби і вироби медичного призначення за цінами, які не перевищують рівень зареєстрованих оптово-відпускних цін з урахуванням мита, ПДВ та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок (раніше в дозволену для закупівлі ціну не враховувалися мито та ПДВ). Слід зазначити, що ця оновлена норма до 1 квітня 2012 р. не буде поширюватися на лікарські засоби і вироби медпризначення, ціни на які не внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медпризначення.
3. Встановлено, що граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби і вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які включені до відповідного реєстру та які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, мають бути не вище ніж 10% зареєстрованої оптово-відпускної ціни з урахуванням мита, ПДВ (раніше мито та ПДВ не враховувалися). В той же час граничні торговельні (роздрібні) надбавки зафіксовано на рівні не вище ніж 10% закупівельної ціни з урахуванням ПДВ (раніше ПДВ не враховувався).
4. Увага! Відкориговано перелік документів, що подаються до МОЗ для реєстрації оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення:
- запроваджено окремі форми розрахунків оптово-відпускної ціни на лікарські засоби або вироби медичного призначення вітчизняного виробництва (додаток 1) та іноземного виробництва (додаток 2), що мають бути подані для реєстрації. Раніше відповідна форма розрахунку була єдиною для усіх лікзасобів та медпрепаратів;
- окрім копії декларації митної вартості для лікарських засобів або виробів медичного призначення іноземного виробництва, необхідно подавати також і копію рахунка-фактури (інвойсу);
- встановлено також необхідність подання для реєстрації інформації про ціну виробу медичного призначення в країні походження і країнах Європейського Союзу та СНД за умови застосування в таких країнах державного регулювання цін на вироби медичного призначення.
5. Перереєстрацію оптово-відпускної ціни дозволили проводити не частіше ніж один раз на квартал (раніше – не частіше ніж один раз на півроку) за умови зміни ціни на сировину, матеріали, розміру накладних видатків, курсу іноземної валюти.
----------------------
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 та від 8 серпня 2011 р. N 932" (N 74 від 11.01.2012 р.)
Офіційне опублікування: "Урядовий кур’єр" N 28 від 14.02.2012 р.
Дата набрання чинності: 14.02.2012 р.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Згоду на обробку персональних даних закріплюють у формах, затверджених ДКЦПФР

З метою приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до норм Закону України "Про захист персональних даних" N 2297-VI від 01.06.2010 р. НКЦПФР передбачила зміни до деяких бланків, а саме до:
- Реєстраційної картки N 1 – подається з метою внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (затверджена рішенням ДКЦПФР N 1271 від 09.11.2006 р.);
- заяви-анкети, подання якої є однією із обов’язкових умов для отримання сертифіката на право здійснення профдіяльності з цінними паперами в Україні (затверджена рішенням ДКЦПФР N 93 від 29.07.98 р.).
Вищезазначені форми доповнено пунктом, відповідно до якого заявник дає згоду на обробку його персональних даних, що зазначаються у картці/анкеті.
------------------------
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення змін до нормативно-правових актів Комісії щодо надання особою згоди на обробку персональних даних" (N 2 від 12.01.2012 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.02.2012 р. за N 164/20477 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Деяких змін зазнало Положення про регулювання НБУ ліквідності українських банків

Уточнено, що умовою розгляду заявки банку на одержання кредиту овернайт бланкового (тобто кредиту без забезпечення) є його згода на застосування НБУ режиму блокування коштів на кореспондентському рахунку банку-позичальника в сумі наданого кредиту та процентів за користування ним на строк до його повернення.
Крім цього з 30 до 60 календарних днів збільшено максимально дозволений строк здійснення Нацбанком операцій строкового репо.
Відповідні зміни передбачено до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України (затверджено постановою НБУ N 259 від 30.04.2009 р.).
----------------------
Постанова Правління Національного банку України "Про внесення зміни до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України" (N 21 від 25.01.2012 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 р. за N 194/20507 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА

Видача дозвільних документів лише відповідно до Переліку

З 1 січня 2012 р. набрав чинності Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (затверджено Законом України N 3392-VI від 19.05.2011 р.), який є виключним, і встановлення інших видів дозвільних документів, які не ввійшли до нього, є можливим лише за умови внесення відповідних змін до нього. Одночасно введено заборону на вимагання від суб’єктів господарювання отримання дозвільних документів, не передбачених законом і не внесених до встановленого Переліку.
Держветфітослужба зазначає, що до згадуваного Переліку не увійшли:
- погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин;
- сертифікат відповідності с/г продукції та сировини рослинного походження вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;
- сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів.
Саме тому зазначені документи Держветфітослужбою та спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин на даний час не видаються.
---------------------
Лист Державного ветеринарної та фітосанітарної служби України N 15-7-10/698 від 01.02.2012 р.

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Спори з податковими органами дорожчають

Бажання оскаржити до суду рішення податкових органів коштуватиме позивачу від 107,3 грн. до 2, 146 грн.
Такий висновок випливає з Листа Вищого адміністративного суду України N 165/11/13-12 від 18.01.2012 р., в якому він надає роз'яснення деяких положень Закону України "Про судовий збір" (N 3674-VI від 08.07.2011 р.).
Посилаючись на рішення Європейського суду з прав людини від 14.10.2010 р. у справі "Щокін проти України", ВАСУ визначив вимоги щодо протиправності рішень суб'єктів владних повноважень про визначення грошових зобов'язань платників податків, про зменшення суми бюджетного відшкодування з ПДВ, про стягнення адміністративно-господарських та інших штрафних санкцій тощо адміністративними позовами майнового характеру.
Нагадаємо, що раніше спори про оскарження податкових повідомлень-рішень трактувалися як спори немайнового характеру, і за подання відповідного позову слід було сплатити лише 0,03 розміру МЗП (що на сьогодні становить трохи більше 32 гривень).
Водночас за подання адміністративного позову майнового характеру встановлюється ставка судового збору в розмірі 1% розміру майнових вимог, але не менше 0,1 та не більше 2 розмірів МЗП (сьогодні - від 107,3 грн. до 2, 146 грн.).
Відповідно зростання МЗП потягне за собою і подальше збільшення суми судового збору.
----------------------
Лист Вищого адміністративного суду України N 165/11/13-12 від 18.01.2012 р.

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Невиплачені штрафи - ще не привід для відмови в реєстрації ТЗ

На розгляд до Верховної Ради надійшов законопроект, направлений прем'єр-міністром України М. Азаровим, яким передбачено зміни до Закону України "Про дорожній рух" (N 3353-XII від 30.06. 93 р.).
Даним законопроектом пропонується виключити частину 11 статті 34 Закону N 3353-XII і таким чином відмінити норму, що дозволяє співробітникам ДАІ відмовляти в реєстрації або переєрестрації транспортного засобу у випадках наявності у володільця транспортного засобу, або уповноваженої на використання транспортного засобу особи, заборгованості по виплаті штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.
Розробники законопроекту вказують й на те, що відповідним органам поставлено завдання вжити заходів щодо забезпечення належного контролю за виплатою штрафів за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.
У разі прийняття, Закон набере чинності з дня його опублікування.
----------------------
Проект Закону "Про внесення зміни до статті 34 Закону України "Про дорожній рух" (щодо підстав реєстрації транспортних засобів)" (N 10021 від 09.02.2012)

Передбачається зрівняння прав одиноких матерів та одиноких батьків

На розгляд до Верховної Ради надійшов законопроект, направлений народним депутатом України Ю. Ковалевською ("Партія регіонів"), яким передбачено зміни до низки нормативних актів, що регулюють питання забезпечення рівності прав одиноких матерів та одиноких батьків.
Так, законопроектом пропонується доповнити пункт третій частини другої статті 232 Кодексу законів про працю України, що в свою чергу дозволить одиноким батькам на рівні з одинокими матерями звертатись у спорах про відмову у прийнятті на роботу при наявності дитини віком до чотирнадцяти років в районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди.
Також планується віднести одиноких батьків, які потребують поліпшення житлових умов, до категорії осіб, що мають право на першочергове отримання житла (доповнення абзацу десятого частини першої статті 45 Житлового Кодексу Української РСР (N 5464-Х від 30.06.83 р.)).
Крім цього передбачені зміни у пункт "б" частини першої статті 5 Закону України "Про зайнятість населення" (N 803-XII від 01.03.91 р.), згідно з якими одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, відноситимуться до працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, та яким держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування.
На думку авторів, прийняття даного законопроекту дозволить привести права одиноких батьків у відповідність до принципів ґендерної рівності та соціальної справедливості та зрівняти їх із відповідними правами одиноких матерів.
У разі прийняття, Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
----------------------
Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівності прав одиноких матерів та одиноких батьків" (N 10045 від 14.02.2012 р.)

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Затверджена декларація з податку на прибуток для "нульовиків"

Нарешті дочекалися виконання Кабміном абз. 4 п. 46.5 ПКУ щодо затвердження форми спрощеної податкової декларації, яка передбачена п. 49.2 ПКУ.
Нагадаємо, що відповідно до п. 49.2 ПКУ, платники податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 0% відповідно до п. 154.6 ПКУ, подають органам ДПС декларації (розрахунки) з податку на прибуток підприємств за спрощеною формою. Разом з цим, згідно з п. 154.6 ПКУ нульова ставка податку запроваджується на період з 01.04.2011 р. до 01.01.2016 р. для підприємств, які відповідають особливим критеріям.
До затвердження коментованої форми податкова рекомендувала "нульовикам" звітувати за основною декларацією з податку на прибуток.
------------------------
Постанова КМУ "Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації" (N 98 від 15.02.2012 р.)
Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування.

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Чи може "код стану" платника податку вплинути на прийняття податкової звітності?

Податкова нагадує, що у п.п. 48.3 та 48.4 ПКУ визначено вичерпний перелік обов'язкових реквізитів податкової декларації, які повинні бути заповнені платником податків при поданні ним звітності. Серед них - місцезнаходження (місце проживання) платника податків. За наявності та достовірності заповнення цих реквізитів уповноважена особа органу ДПС зобов’язана прийняти податкову декларацію (п. 49.8 ПКУ).
Разом з цим фіскали доходять висновку, що відмінність стану платника податків від основного не є підставою для невизнання податкової звітності.
Нагадаємо, що стан платника податків встановлюється і змінюється податковою, кожен стан має свій код, наприклад:
0 - це основний стан (тобто, з платником ніяких проблем);
3 - прийнято рішення про припинення (розпочата ліквідаційна процедура);
7 - у ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей;
9 - направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням;
10 - запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання);
23 - місцезнаходження не встановлено;
32 - фактичну адресу не встановлено, юридична адреса масової реєстрації.

На практиці траплялися непоодинокі випадки, коли платникам податків зі станом 9, 10, 23 чи 32 відмовлялося у прийнятті податкової звітності. Не секрет, що останні роки податкова веде жорстку боротьбу із невідповідністю юридичної і фактичної адрес підприємства. А зародитися підозра про відсутність платника податків за своїм місцезнаходженням у податківців може практично "на голому місці" (наприклад, інспектор не зміг вам додзвонитися). Як наслідок - море проблем із підтвердженням свого місцезнаходження та зміною славнозвісного "стану". Але ця процедура не може бути підставою для невизнання податкової звітності.
Ще хочемо нагадати, що юрособи зобов'язані щороку (протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року) подавати державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу відповідну реєстраційну картку (форма 6) ( ч. 11 ст. 19 Закону N 3262-VI від 21.04.2011 р.). У разі її неподання (або повернення поштового відправлення, надісланого держреєстратором на юридичну адресу особи), держреєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням. А це, в свою чергу, може стати підставою для анулювання ПДВ-реєстрації (п. 184.1 ПКУ).
------------------------
Лист Державної податкової служби України N 2793/7/18-8017 від 30.01.2012 р.

ПДВ

Змін зазнала інструкція з бухобліку ПДВ. Що вони принесуть для с/г спецрежимників?

Мінфін вніс зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (наказ N 141 від 01.07.97 р.). Хочемо звернути увагу на ті зміни, які стосуються сільськогосподарських спецрежимників.
Нагадаємо, що Законом N 3609-VI від 07.07.2011 р. таким підприємствам дозволили від’ємну різницю ПДВ (тобто, суму перевищення податкового кредиту над зобов’язанням) переносити до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (зміни до п. 209.3. ПКУ).
Ці зміни знайшли своє відображення у новій скороченій декларації (затвердженій наказом Мінфіну N 1492 від 25.11.2011 р.). Як саму декларацію, так і бланк уточнюючого розрахунку до скороченої декларації доповнено новими рядками: 16, 17 та 18.
Як наслідок, ці зміни знайшли своє відображення і в Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ. За ними, перевищення суми податкового кредиту над сумою податкового зобов’язання з ПДВ, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображається за кредитом аналітичного субрахунку 644 "Податковий кредит".
У свою чергу, перевищення спецрежимних сум податкового зобов’язання над сумою податкового кредиту з ПДВ, яке залишилось у сільськогосппідприємства, відображається у звітному періоді за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".
Перерахування зазначених сум ПДВ сільськогосподарським підприємством з поточного рахунку на спеціальний рахунок відображається у звітному періоді за дебетом субрахунку 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" і кредитом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті". Використання цільового фінансування показують за кредитом субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" в кореспонденції з дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".
Прогнозується, що коментований наказ буде опубліковано в "Офіційному віснику України" N 11 від 17.02.2012 р. Тобто, 17 лютого і стане датою набрання чинності цим документом.
------------------------
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість" (N 1753 від 27.12.2011 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.01.2012 р. N 104/20417
Офіційне опублікування: "Офіційний вісник України" N 11 від 17.02.2012 р.
Дата набрання чинності: 17.02.2012 р.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Докодексні збитки: новий виток подій!

Як і раніше, комітет ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики продовжує логічно озвучувати, що ПКУ не містить заборони ва врахування збитків, які виникли до 01.01.2011 р. у складі витрат поточних податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення від’ємного значення (див. лист N 04-39/10-1160 від 10.11.2011 р. та лист N 04-39/10-1052 від 18.10.2011 р. При цьому, останній був направлений на адресу КМУ).
Але у податкової діаметрально протилежна позиція (див., наприклад, лист N 828/3/15-1212 від 08.09.2011 р.). Разом з тим, у коментованому листі, направленому на адресу НБУ, контролери вже дійшли висновку, що ця вимога не стосується банківського сектора. Цікаво, а це як? Що за преференції для банків? А як же пп. 4.1.2 ПКУ, за яким всі платники податків рівні перед законом?!
Отже, фактично, цим листом податкова "дає добре" банкам на включення докодексних збитків до складу витрат поточних податкових періодів (хоча і пишуть, що податковим органам потрібно врахувати нормативно-правові акти НБУ, відповідно до яких сформовано певні суми витрат). Можливо, позиція ДПС змінилась і щодо інших платників податків? Хотілося б у це вірити! Але поки що такої інформації немає.
------------------------
Лист Державної податкової служби України N 4691/5/15-1216 від 21.12.2011 р.

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Контролери роз’яснили порядок декларування податкових зобов'язань з акцизного податку у зв'язку зі зміною його ставок

ДПСУ нагадує, що з 13.01.2012 р. набрав чинності Закон N 4235-VI від 22.12.2012 р., яким підвищуються розміри ставок акцизного податку. Разом з цим, підвищені ставки акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої набирають чинності з 01.04.2012 р.
Виходячи з того, що ставки податку підвищились не з початку місяця, контролери радять у січневій декларації обчислювати суму податку у відповідних додатках окремими рядками за ставками, які діяли до 12.01.2012 р. (включно) та за ставками, які застосовуються з 13.01.2012 р.
Разом з тим, податківці звертають увагу, що з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий, визначення податкових зобов'язань здійснюється із урахуванням деяких особливостей. Так, після підвищення розміру ставок при реалізації виробниками лікеро-горілчаної продукції залишків готової спиртовмісної продукції та продукції, виробленої із залишків спирту, спиртової суміші, які утворилися до змін розміру ставок, акцизний податок обчислюється, виходячи з обсягів реалізації такої продукції та ставок акцизного податку, діючих на момент реалізації. У цьому ж листі контролери звернули увагу і на відображення податкового зобов’язання у додатку 3 до Декларації з акцизного податку.
------------------------
Лист Державної податкової служби України N 3839/7/15-5217 від 09.02.2012 р.

ПДВ ПРИ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯХ

ПДВ при транзитних перевезеннях вантажів: ДПС повідомляє…

У відповідь на звернення Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України щодо порядку обкладення ПДВ послуг транзитного перевезення вантажу за договорами, укладеними між експедитором (резидентом) та вантажовласником (нерезидентом), ДПС видала лист, в якому акцентувала увагу на наступному:
1) послуги перевізника (резидента), що безпосередньо виконує транзитне перевезення вантажу за зазначеними договорами, відповідно до п. 197.8 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ (за наявності належним чином оформлених документів на таке транзитне перевезення).
На ці операції виписується податкова накладна, в якій обсяги постачання зазначаються в графі 11 "Звільнення від ПДВ";
2) операції з надання транспортно-експедиторських послуг експедитором (резидентом) вантажовласнику (нерезиденту) не оподатковуються ПДВ, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання (пп. "ж" п. 186.3 ПКУ).
При здійсненні даних операцій податкова накладна не виписується.
----------------------
Лист Державної податкової служби України N 3085/7/15-3417-26 від 01.02.2012 р.

ІММІГРАЦІЯ

Затверджено квоту імміграції на 2012 рік

Кабмін встановив квоту імміграції на поточний рік – 8217 чоловік, що на 622 чоловіка більше, ніж у минулому році.
Квоту складають наступні категорії іммігрантів:
- діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України (285 чоловік);
- особи, які є повнорідними братом або сестрою, дідом або бабою, онуком або онукою громадян України (2371 чоловік);
- особи, які раніше перебували в громадянстві України (264 чоловіка);
- батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти (3275 чоловік);
- особи, які безперервно прожили на території України протягом 3 років з дня надання їм статусу біженців в Україні або притулку в Україні, а також їх батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, що проживають разом з ними (2012 чоловік).
Як і раніше, не обмежено число іноземних інвесторів, яких готова прийняти Україна, за умови поповнення ними економіки України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тис. доларів США.
Нагадаємо, що відповідно до Закону України "Про імміграцію" (N 2491-III від 07.06.2001 р.), квота імміграції - це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надавати дозвіл на імміграцію протягом календарного року.
----------------------
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про встановлення квоти імміграції на 2012 рік" (N 83-р від 15.02.2012 р.)
Дата набрання чинності: 15.02.2012 р.

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

КМУ

- відкоригував порядок держреєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автотранспорту (постанова N 87 від 13.02.2012 р.);
- продовжуючи реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м.Києві, затвердив Примірне положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що забезпечуватиме організацію та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим на зазначених територіях як у повсякденних умовах, так і під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (постанова N 84 від 08.02.2012 р.);

Держмитслужба

- роз'яснила деякі особливості переміщення через митний кордон України засобів захисту рослин, сільгосппродукції, сировини рослинного походження (N 11.1/3-16.3/1233-ЕП від 10.02.2012 р.);

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

- повідомила про закінчення 04.10.2012 р. строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення з Китаю (повідомлення N АД-166/2007/144-41 від 14.02.2012 р.);

Мінагрополітики

- затвердило форму Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва (наказ N 772 від 26.12.2011 р.);

Мінвуглепром

- розробив Інструкцію про розгляд звернень громадян та організацію особистого прийому громадян у центральному апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості (наказ N 33 від 18.01.2012 р.);

Держспецзв’язку України

- затвердила Положення про надання безоплатної первинної правової допомоги в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (наказ N 24 від 19.01.2012 р.);

ДПСУ

- продовжує наполягати, що фізичні особи - підприємці, які здійснюють видобуток, виробництво та реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у т.ч. числі ювелірних виробів, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування (лист N 46/2/17-1210 від 26.01.2012 р.);

Мінсоцполітики

- затвердило на 2012 рік розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (наказ N 44 від 30 січня 2012 р.);

Мінфін

- роз’яснив, які нормативно-правові акти визначають порядок бухобліку у бюджетників (лист N 31-08420-06-25/28307 від 16.11.2011 р.);
- ухвалив національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" (наказ N 52 від 25.01.2012 р.).

 

 


Матеріал підготували експерти Компанії "Дінай": Анна Скуміна, Наталія Михальченко, Тарас Шарий, Ольга Яковенко, Анна Степанець

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай" 

 

 
 


АвторизацияСейчас 2 гостей онлайн

Наш опрос

Ответы на какие вопросы Вам наиболее интересно видеть в программе?