Новости законодательства 34 тиждень 2011 р.: 22 – 28 серпня Печать

 

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

СПІЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Чергові нововведення до законодавства про спільну діяльність

Відповідно до ЗУ N 3322-VI від 12.05.2011 р. з 17 червня 2011 р. до Господарського кодексу України та до ЗУ "Про управління об'єктами державної власності" (N 185-V від 21.09.2006 р.) було внесено ряд змін, що стосуються спільної діяльності. Згодом ВРУ було прийнято ще один Закон, що стосується згаданої тематики та коригує затверджені попередником норми. Зокрема:
- уточнено, що не може бути вкладом у спільну діяльність майно, що належить до основних фондів підприємств держвласності, що не підлягають приватизації (раніше – майно об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації);
- виключено норму, відповідно до якої КМУ було уповноважено на затвердження типового договору про спільну діяльність, стороною якого є державні підприємства, установи, організації, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50%;
- передбачено, що КМУ має визначати порядок проведення конкурсів із залучення приватних інвесторів для здійснення державно-приватного партнерства (замість затвердження порядку проведення аукціонів із залучення інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями);
- встановлено, що під час укладення договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ, організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50%, має становити не менш 50% спільного майна учасників спільної діяльності (раніше - більш як 50%).

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності" (N 3686-VI від 08.07.2011 р.)
Офіційне опублікування: "Голос України" N 144 від 05.08.2011 р.
Дата набрання чинності: 06.08.2011 р.

ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА

Переказ інвалюти без отримання ліцензії

Нацбанк розширив перелік операцій, пов'язаних з переказуванням іноземної валюти за межі України суб’єктами господарювання – резидентами, на проведення яких не вимагається отримання ліцензії.
Зокрема, до таких віднесено:
1) сплату вступних або членських внесків у вигляді грошових коштів, що сплачуються як разові або періодичні внески для забезпечення поточної діяльності юросіб-нерезидентів:
- міжнародним міжурядовим організаціям без обмеження за сумами;
- іншим юрособам-нерезидентам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро в один календарний рік на користь однієї особи.
Зазначимо, що в даний час без отримання ліцензії можлива лише сплата суб’єктами господарювання – резидентами вступних чи членських внесків міжнародним організаціям;
2) оплату послуг нерезидентів, які надають право участі суб’єктам господарювання – резидентам також і у тендерах (зараз дозволено лише оплачувати послуги нерезидентів на право участі у міжнародних виставках, ярмарках, конгресах, симпозіумах, конференціях, семінарах, культурних та спортивних заходах);
3) переказування коштів резидентом-гарантом (поручителем) нерезиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією (порукою) зобов’язань резидента-позичальника, передбачених відповідним кредитним договором (договором поруки) та умовами, на яких він зареєстрований НБУ (на виконання зазначеного переказу в даний час необхідна ліцензія).
Крім цього передбачено, що перерахунок суми в інвалюті, що має переказуватись, в євро здійснюється за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до інвалют, установленим НБУ на день здійснення переказування іноземної валюти за межі України.
Відповідні зміни передбачено до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій (затверджено постановою НБУ N 266 від 17.06.2004 р.).
------------------------
Постанова Правління Національного банку України N 250 від 25.07.2011 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.08.2011 р. за N 988/19726 та набирає чинності з дня її офіційного опублікування

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Затверджена нова Система візуальних позначок класифікації кіновідеопродукції

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення затвердила нову редакцію Системи візуальних позначок класифікації кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, скасовуючи разом з цим нині діючу (затверджена рішенням N 781 від 18.06.2003 р.).
Так само, як і зараз, оновлена Система візуальних позначок передбачає розмежування кіно відеопродукції на три категорії:
категорія I - без обмежень (загальнодоступна) – зелене коло;
категорія II - перегляд неповнолітніми глядачами рекомендується разом з батьками або з відома батьків - жовтий трикутник;
категорія III - перегляд рекомендується тільки дорослими – червоний квадрат.
Що стосується відмінностей між новою та нині діючою редакціями Системи, то тут мають місце лише деякі уточнення у характеристиках зазначених категорій.
Слід наголосити, що рішення також містить вимоги до телерадіокомпаній України стосовно демонстрування фільмів з обмеженням глядацької аудиторії у певні проміжки часу (в даний час аналогічні вимоги містяться у рішенні Нацради N 985 від 13.11.2002 р., яке скасовується). Вказані вимоги приведені у відповідність з Положенням про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, зокрема з його п. 8 (затверджено постановою КМУ N 1315 від 17.08.98 р.) і встановлюють такі часові обмеження для зазначених нижче класифікацій фільмів:
"14" - з 18 години до 6 ранку;
"16" - з 21 години до 6 ранку;
"18" - з 23 години до 6 ранку;
"X21" - з 00 годин до 6 ранку*.
Наостанок звернемо вашу увагу на нововведенні, що запровадила Нацрада з питань телебачення і радіомовлення: телерадіоорганізаціям заборонено рекламне анонсування кіновідеопродукції, яка має обмеження глядацької аудиторії, в телеефірі з 6 ранку до 22 години щодоби.
_______
* "14" - фільм, перегляд якого дозволяється дітям до 14 років тільки у супроводі батьків. Самостійний перегляд дітям до 14 років забороняється;
"16" - фільм, перегляд якого забороняється особам віком до 16 років;
"18" - фільм, перегляд якого забороняється особам віком до 18 років;
"Х21" - фільм, перегляд якого забороняється особам віком до 21 року.
------------------------
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення N 1343 від 06.07.2011 р.
Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО

Укладаючи договори позики, не варто недооцінювати "дрібниці"

Надаючи позику в іноземній валюті, кредитор не зможе претендувати на стягнення з боржника суми інфляційних втрат у випадку прострочення останнім виконання грошового зобов’язання.
Такий висновок випливає з рішення Верховного суду України у справі за позовом Особи 3 до Особи 4 про стягнення боргу за договором позики, інфляційних втрат та 3% річних за порушення грошового зобов’язання.
Так, беззаперечно, норми ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України зобов'язують боржника, що прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Однак, оскільки індекс інфляції (індекс споживчих цін) - це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання, а ціни в Україні встановлюються в національній валюті - гривні, то норми ч. 2 ст. 625 ЦК України щодо сплати боргу з урахуванням установленого індексу інфляції поширюються лише на випадки прострочення виконання грошового зобов'язання, яке визначене договором у гривні.
На підставі викладеного, ВСУ відмовив у задоволенні позовної вимоги Особи 3 до Особи 4 про стягнення суми інфляційних втрат за весь час прострочення, водночас, не заперечуючи проти правомірності інших позовних вимог.
------------------------
Рішення Верховного Суду України від 20.04.2011 р.

ЗВІТНІСТЬ З ПРАЦІ

Звітуємо про прийнятих працівників за новою формою

Нагадаємо, що Мінсоцполітики затвердив нову форму Звіту про прийнятих працівників (ф. N 5-ПН), який успішно пройшов реєстрацію в Мін'юсті (03.08.2011 р. за N 946/19684) і 22.08.2011 р. був опублікований в Офіційному віснику України N 62. Хочемо підкреслити, що саме 22 серпня 2011 р. є датою набрання чинності цим документом. Кардинально новою цю форму не назвеш, проте вона принесла чимало змін до правил звітування.

Термін подання звіту. Як ви добре пам’ятаєте, раніше Звіт про прийнятих працівників (ф. N 5-ПН) складався подекадно (з 1 до 10 числа звітного місяця, з 11 до 20 числа звітного місяця, з 21 по останнє число звітного місяця) і подавався до центру зайнятості не пізніше 3-го дня після закінчення звітної декади. Якщо на підприємстві не було прийнятих працівників протягом звітної декади, то звіт не подавався.
Нова ж форма звіту має подаватися не пізніше 10 календарних днів з першого робочого дня працівників. Як і раніше, відсутність факту прийняття працівника на роботу позбавляє від необхідності подавати звіт. Разом з тим, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, граничний день подання звіту переноситься на перший робочий день, що настає за таким неробочим.
Поки що залишається відкритим питання щодо подання звіту у, так би мовити, перехідний період. Є два варіанти розвитку подій:
1) за новою формою звітувати потрібно починаючи з 22 серпня, навіть за працівників, прийнятих до цієї дати;
2) за новою формою потрібно звітувати, виключно щодо працівників, прийнятих з 22 серпня.
Важко сказати, якого підходу будуть притримуватися фахівці центрів зайнятості. Але логічнішим буде другий варіант розв’язку подій. Як ми вже сказали, строк подання нового звіту прив’язаний до дня прийому працівника на роботу (першого робочого дня працівника), тож буде нелогічним, якщо такий відлік починатиметься ще до набрання чинності новою формою звіту.

Чи потрібно фізособам-підприємцям подавати звіт. У цьому питанні поставлено нарешті крапку - фізичні особи, які використовують працю найманих працівників, МАЮТЬ ПОДАВАТИ форму N 5-ПН. Хочемо звернути увагу, що фізособи-підприємці (на відміну від юросіб) у графі 6 "Номер та дата наказу або трудового договору, контракту про прийняття на роботу працівника" зазначають дату трудового договору, а також номер і дату його реєстрації у центрі зайнятості.

Коли звіт можна не подавати. Згідно з інструкцією по заповненню форми 5-ПН в звіті не зазначаються дані про працівників, прийнятих роботодавцем на оплачувані громадські роботи та на робочі місця з наданням дотації на підставі договорів, укладених між центром зайнятості та роботодавцем.

Звітування філіями. Відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо), які є платниками єдиного соцвнеску та мають право самостійно здійснювати прийом працівників та розрахунки з ними, подають звіт за місцем своєї реєстрації в якості платника єдиного соцвнеску. В інших випадках за структурні підрозділи звітуватиме головне підприємство за місцем своєї реєстрації як платника єдиного соцвнеску.

Цікавинки заповнення звіту. Як ми вже згадували, новий звіт складається на певну дату, але не пізніше 10 календарних днів з першого робочого дня працівників (дня прийому працівників). Остання інформація буде зафіксована у гр. 7 звіту. Тож якщо між датою, на яку складено звіт (зазначена у шапці звіту) та датою, зазначеною у графі 7, пройде більше 10 календарних днів, звіт вважатиметься несвоєчасно поданим.
Якщо звіт за структурні підрозділи (відокремлені підрозділи) подає головне підприємство, то у графі 8 звіту зазначають найменування свого підрозділу та його місцезнаходження (якщо воно не збігається з місцезнаходженням головного підприємства).

Відповідальність за подання звіту. Нагадаємо, що з 01.01.2011 р. набрала чинності нова редакція ст. 1653 КпАП, яка передбачає адміністративну відповідальність за неподання до центру зайнятості відомостей про прийняття на роботу працівників.
Розмір штрафу складає від 136 грн. до 255 грн. За повторне порушення протягом року штраф складатиме від 170 грн. до 340 грн.
------------------------
Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження форми звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників" та інструкції щодо її заповнення" (N 279 від 14.07.2011 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2011 р. за N 946/19684
Дата набрання чинності: 22.08.2011 р.

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Де в податковій накладній зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД?

Як ми вже повідомляли, у податковій накладній з’явився новий ОБОВ’ЯЗКОВИЙ реквізит - код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України). Такі зміни приніс із собою Закон України N 3609-VI від 07.07.2011 р. (далі – Закон N 3609), при цьому вони набрали чинності 06.08.2011 р. Тож саме із цієї дати даний реквізит є ОБОВ’ЯЗКОВИМ.
Але як бути, якщо чинна форма податкової накладної (затверджена наказом ДПАУ N 969 від 21.12.2010 р.) не передбачає спецполя для такого реквізиту? На думку контролерів, до приведення форми податкової накладної у відповідність до чинного законодавства, код товару згідно з УКТ ЗЕД доцільно зазначати разом з назвою товару в графі 3 "Номенклатура постачання товарів/послуг продавця".
Разом з тим, п. 4 Прикінцевих положень Закону N 3609 передбачено, що КМУ має забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Законом N 3609. Тож сумніву немає, що незабаром форма податкової накладної зазнає коректив.
------------------------
Лист Державної податкової адміністрації в Сумській області N 13092/10/15-307 від 12.08.2011 р.

ПЕНСІЇ

Затверджений показник середньої зарплати за червень 2011 року, який буде застосовуватися при призначенні пенсії

Розмір середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу за червень 2011 р. склав 2574 грн. 35 коп.
Даний показник буде застосовуватися при визначенні коефіцієнта заробітної плати за червень 2011 р. при призначенні пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (N 1058-IV від 09.07.2003 р.).

ОФОРМЛЕННЯ ВІЗИ В УКРАЇНУ

Нові Правила оформлення віз для в’їзду в Україну

Нагадаємо, що 10 вересня 2011 року наберуть чинності нові Правила оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджені постановою КМУ N 567 від 01.06.2011 р. (далі - Правила), які кардинально відрізняються від нині діючих.
У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України також приводить свої нормативно-правові акти у відповідність до нових Правил, зокрема:

I. Затверджено нову Інструкцію про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Зосередимо увагу на найголовніших положеннях такої Інструкції:
1) бланк візової анкети затверджено у Додатку 1 до Інструкції. Такий бланк має бути перекладено МЗС України на англійську, іспанську, німецьку, російську і французьку мови;
2) у разі наявності в уповноваженого органу (дипломатичне представництво або консульська установа України, Департамент консульської служби МЗС України, представництво МЗС України на території України) системи попереднього запису документи на отримання візи повинні бути прийняті в іноземців та осіб без громадянства не пізніше ніж через два тижні після звернення про оформлення візи;
3) під час розгляду звернення про оформлення візи, яке подається вперше, працівник уповноваженого органу проводить особисту співбесіду з іноземцем чи особою без громадянства. Виключення зроблено для іноземців та осіб без громадянства, які мають в паспортному документі дійсну або використану протягом останніх 12 місяців візу країн Шенгенської угоди, Великобританії, Північної Ірландії, США, Канади, Японії, Австралії, Нової Зеландії або постійно проживають на території зазначених країн, а також якщо вони в’їжджають в Україну на запрошення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державної установи, підприємства чи організації або на звернення органів державної влади іноземних держав чи міжнародних організацій.
У разі потреби працівник уповноваженого органу може запросити іноземця чи особу без громадянства, яка подає звернення про оформлення візи, для додаткової співбесіди та одержати додаткові документи, що уточнюють мету поїздки;
4) строк розгляду звернення про оформлення візи складає 15 календарних днів з дати отримання візової анкети та документів, необхідних для оформлення візи, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до 30 календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів. Термінове (до 15 календарних днів) оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця та особи без громадянства та у разі можливості у строки, що визначаються уповноваженим органом.
5) строк дії візи має закінчуватися не менше ніж за 3 місяці до закінчення строку дії паспортного документа, в який вклеюється віза. При цьому візова етикетка приклеюється лише на незаповненій візовій сторінці паспортного документа і скріплюється малою гербовою печаткою.
6) іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшись до керівника уповноваженого органу, з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд звернення про оформлення візи. Апеляційний лист подається протягом двох місяців після отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про відмову в оформленні візи. Також у разі відмови в оформленні візи іноземець та особа без громадянства можуть у будь-який час подати повторне звернення про оформлення візи;
7) встановлені наступні строки дії віз за типами: В - період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення візи, але не більше ніж 1 рік; С - 6 місяців або період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення візи, але не більше ніж 5 років; Д - 45 днів, а у разі оформлення візи Департаментом консульської служби МЗС України – не більше ніж 3 роки.
Закордонному українцю, а також його подружжю та дітям віза для в’їзду в Україну оформлюється строком дії на п’ять років на підставі посвідчення закордонного українця.
------------------------
Наказ Міністерства закордонних справ України N 196 від 26.07.2011 р.
Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.08.2011 р. N 983/19721 та набирає чинності з 10.09.2011 р.

II. Передбачено зміни до Положення про консульський збір України

Положення про консульський збір України, затверджене наказом МЗС України N 3 від 05.01.2011 р. (далі - Положення), приведено у відповідність з новими Правилами оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою КМУ N 567 від 01.06.2011 р. (далі - Правила).
Зміни, що передбачені до Положення, в своїй більшості стосуються тарифів консульського збору на території України. Зокрема, встановлені ставки збору, що справляється за вчинення консульських дій на території України Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України та представництвами Міністерства закордонних справ України на території України, за оформлення візи для в’їзду в Україну:
- в пункті пропуску через державний кордон - 70 НМДГ (1190 грн.);
- з туристичною метою в пункті пропуску через державний кордон громадянам Антигуа і Барбуди, Барбадосу, Республіки Маврикій, Республіки Ель Сальвадор, Республіки Сейшельські Острови та Турецької Республіки - 14 НМДГ (238 грн.).
------------------------
Наказ Міністерства закордонних справ України N 199 від 27.07.2011 р.
Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.08.2011 р. N 984/19722 та набирає чинності з 10.09.2011 р.

САНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ

Як буде здійснюватися санітарна охорона території України?

Кабмін затвердив нові Правила санітарної охорони території України, визнавши попередні правила, затверджені постановою КМУ N 696 від 24.04.99 р., такими, що втратили чинність.
Відмітимо, що нові Правила, на відміну від нині діючих, визначають механізм здійснення організаційних медико-санітарних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих не тільки на запобігання занесенню та поширенню на територію України особливо небезпечних, інфекційних хвороб, а й на запобігання ввезенню на територію України товарів, хімічних, біологічних і радіоактивних речовин, відходів та інших вантажів, небезпечних для життя та здоров'я людини.
Зосередимо увагу на деяких нормах нових Правил.
1. Встановлено, що в'їзд на територію України транспортних засобів, ввезення вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі продуктів харчування і продовольчої сировини, лікарських засобів, біологічних, хімічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і відходів, внаслідок контакту з якими може відбутися інфікування або виникнути небезпека для життя і здоров'я населення, дозволяється лише після їх огляду працівниками санітарно-карантинного підрозділу.
2. Відмічено, що відповідно до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" (N 1645-III від 06.04.2000 р.) Кабміном з урахуванням епідемічної ситуації можуть бути встановлені тимчасові обмеження та особливі умови щодо транспортного сполучення з іншими державами, в яких виявлено інфекційні хвороби, що мають міжнародне значення (перелік таких хвороб затверджено у додатку 1 до Правил), в'їзду на територію України іноземців та осіб без громадянства з таких держав, ввезення на територію України продуктів харчування, продовольчої сировини, інших вантажів, товарів і предметів, які можуть бути фактором передачі інфекції, а також виїзд громадян України до таких держав.
3. Визначено порядок створення і функціонування спеціальних санітарно-карантинних підрозділів, які створюються у пунктах пропуску через державний кордон України з метою запобігання занесенню і поширенню на території України інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення. Такі підрозділи проводять медичний (санітарний) огляд пасажирів і водіїв транспортних засобів, плаваючого складу морських (річкових) суден, льотного складу повітряних суден, поїзних та локомотивних бригад пасажирських і вантажних поїздів, бригад рефрижераторних і поштово-багажних поїздів (секцій і вагонів), воєнізованої охорони та осіб, що супроводжують вантажі, транспортні засоби, ввезення вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі продуктів харчування і продовольчої сировини, лікарських засобів, біологічних, хімічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і відходів, які ввозяться на територію, вивозяться з території України або прямують транзитом через її територію, і внаслідок контакту з якими може відбутися інфікування або виникнути небезпека для життя і здоров'я населення.
4. Встановлені спеціальні положення щодо вантажів, товарів, контейнерів та зон, в яких завантажуються контейнери. Зокрема, передбачається, що до вантажів, товарів, що перевозяться транзитом, не застосовується медико-санітарний контроль, і вони не затримуються в портах, аеропортах на вокзалах і станціях. Також встановлено, що до вантажів і товарів застосовується медичний (санітарний) огляд у разі, коли:
- такі вантажі, товари прибули із зараженої території, визначеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я;
- Держсанепідслужба отримала інформацію про вантажі, товари контаміновані або заражені збудниками інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення, які можуть сприяти їх поширенню.
------------------------
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил санітарної охорони території України" (N 893 від 22.08.2011 р.)
Дата набрання чинності: через 45 днів з дати офіційного опублікування

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

Мінінфраструктури

Затвердило:
- Правила схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (наказ N 237 від 27.07.2011 р.);
- Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (наказ N 238 від 27.07.2011 р.);

ПФУ

- дійшов висновку, що на поточну заборгованість, яка виникла в процедурах розпорядження чи санації, дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється. Звідси - протягом дії мораторію фінансові санкції та пеня за несвоєчасну сплату поточних платежів єдиного соцвнеску застосовуються на загальних підставах (лист N 11322/03-30 від 06.06.2011 р.);

Адміністрація Держприкордонслужби

- затвердила Порядок дій посадових осіб державної прикордонної служби у разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України осіб, стосовно яких є доручення правоохоронних і розвідувальних органів, та порядок взаємодії органів охорони державного кордону з правоохоронними і розвідувальними органами (наказ N 412 від 09.06.2011 р.);
- схвалила Інструкцію про організацію санаторно-курортного забезпечення у державній прикордонній службі України (наказ N 444 від 21.06.2011 р.). 

 

 


Матеріал підготували експерти Компанії "Дінай": Анна Скуміна, Наталія Михальченко, Тарас Шарий, Ольга Яковенко, Анна Степанець

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"