БУМ!

Уважаемые Бухгалтеры!

Рады сообщить Вам, что СЕГОДНЯ на рынке бухгалтеров Украины произошло важное событие, и Вы первые, кому мы это сообщаем

 

Подробнее ...
Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании сообщаем Вам, что программные продукты от компании 1С теперь доступны и Вам.  

Подробнее ...
Новости законодательства 31 тиждень 2011 р.: 1 – 7 серпня PDF Печать

 

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ДОКУМЕНТ ТИЖНЯ

Закон N 3609: ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ

Президент України підписав Закон N 3609-VI, який вносить численні корективи у вітчизняне податкове (і не тільки) законодавство, зокрема Податковий кодекс (далі – ПКУ). Він являє собою цілину фундаментальних норм, з якими не вдасться познайомитися одним махом. Тому, виключно для простоти їх сприймання, ми розіб’ємо наш коментар до Закону на декілька частин. Перша з них – щодо сплати податку на доходи фізосіб, перевірок та штрафів. В подальшому ми прокоментуємо і решту нововведень.
6 серпня набирає чинності більша частина норм Закону N 3609-VI.

Найголовніші зміни в ПДФО (набирають чинності з 06.08.2012 р.)

1. Уточнено визначення бази оподаткування ПФДО. Нею є загальний оподатковуваний дохід. В свою чергу загальний оподатковуваний дохід – це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.
Якщо платник має право на використання податкової знижки, базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на суми податкової знижки.
Базою оподаткування для доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю є чистий річний оподатковуваний дохід.

2. Змінилася база оподаткування ПДФО при нарахуванні винагороди за ЦПД. Так, п. 164.6 ПКУ доповнено новим абзацом наступного змісту: при нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного соцвнеску.

3. З невиплаченого доходу потрібно сплачувати ПДФО. Тож якщо податковий агент нараховує дохід, але його не виплачує, податок має бути утриманий і перерахований до бюджету протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця.

4. Правом на податковий кредит (знижку) можна скористатися протягом року, наступного за звітним. Дана норма передбачає, що платник податку може скористатися правом на податкову знижку до кінця року, наступного за звітним. Для цього фізособа має подати до місцевої податкової декларацію і запастись відповідними підтверджуючими документами. До внесення цих змін строк подання декларації обмежувався 1-м травня року, наступного за звітним.

5. Не підлягає оподаткуванню сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фіндопомоги. Згідно з п. 14.1.257 ПКУ сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, розглядається як безповоротна фінансова допомога. Але в цілях оподаткування ПДФО сума таких процентів не розглядається як оподатковуваний дохід. Хоча нечіткість цієї норми може ввести в оману.

6. Сума допомоги по вагітності та пологах не оподатковується ПДФО. Час від часу це питання підіймалося та обговорювалося з новою силою, але все рівно компетентні органи доходили висновку, що така допомога не має оподатковуватися (див. лист ДПАУ N 6326/7/17-0717 від 04.03.2011 р. та лист комітету ВРУ з питань податкової та митної політики N 04-27/108 від 23.02.2011 р.). Тепер такого питання не виникатиме, адже це чітко встановлено у ПКУ.

7. Прописано механізм застосування 17%-го ПДФО у разі декларування податку. Ставка 17% застосовується до частини середньомісячного річного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімалки. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, що перевищують десятикратний розмір мінімалки, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у звітному році.

8. Особливості оподаткування доходів окремих категорій платників податку. Одинокі матері (батьки), вдови (вдівці) або опікуни, піклувальники, особи, які утримують дитину-інваліда, одержують 150%-ву пільгу у розрахунку на кожну дитину. При цьому дохід, що дає право на соппільгу, визначається згідно з п. 169.4.1 ПКУ та збільшується кратно кількості дітей віком до 18 років.

9. Визначено порядок оподаткування інвестиційного прибутку від операцій з деривативами. Він розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку за операціями з деривативами (похідними інструментами), включаючи отримані суми періодичних або разових виплат, передбачених умовами контрактів (договорів), та документально підтвердженою сумою, сплаченою платником податку іншій стороні такого контракту (договору) з деривативами (похідними інструментами), в тому числі сплаченими сумами періодичних або разових виплат, які передбачені умовами контракту (договору).
Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на фондовій біржі для клієнтів - учасників фондової біржі, визнається звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування.

10. Сплата податку при продажу (міні) нерухомого майна. Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи:
а) особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, - до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни;
б) особою, у власності якої перебував об'єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно. Фізична особа зобов'язана відобразити дохід від такого відчуження у річній податковій декларації.
При цьому, у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам податок сплачується за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв). В інших випадках податок має сплачуватися за податковою адресою платника податку.

11. Оподаткування рухомого майна. Виключено норму, яка передбачала оподаткування доходу від продажу майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта та не нижче 25% вартості такого ж нового об'єкта рухомого майна. Відтак, дохід від продажу об’єкта рухомого майна визначатиметься виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта. Крім того, відтепер в кодексі чітко прописано, що черговість продажу майна зазначатиме сам платник у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві.

12. Спадкоємці, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, можуть не подавати річну декларацію. Але за умови відсутності інших доходів, які підлягають декларуванню.

13. Підприємець може протягом року зменшувати авансовий платіж з ПДФО. Так, у разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більше ніж на 20% у порівнянні з очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у наступний строк пропорційно зменшенню суми зазначеного доходу. Для цього підприємець до настання строку сплати авансового платежу має подати заяву довільної форми, що містить розрахунок зменшення суми авансового платежу та пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу.

14. Підтвердження підприємницького статусу. ПДФО не утримується, якщо підприємець отримує дохід у межах обраних ним видів діяльності та за умови надання підприємцем КОПІЇ документа, що підтверджує його реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності.

Про дрібниці...

1. Не оподаткується ПДФО вартість майна (будь-якого!), а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування. Раніше п. 165.1.23 ПКУ передбачав не оподаткування податком виключно вартості одягу, взуття, а також суми грошової допомоги, наданої таким особам.

2. Уточнено, що оподаткуванню не підлягає сума стипендії, включаючи нараховану суму індексації, якщо її розмір не перевищує місячного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Зміни в ПДФО, які набирають чинності з 01.01.2012 р.

1. Дохід від операцій з конвертації цінних паперів не підлягає оподаткуванню. Але при умові, що їх обмін здійснюється за звичайними цінами або за вартістю чистих активів у розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій та проводяться з цінними паперами ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами.

2. Внесено корективи до ставок ПДФО. За ставкою 5% буде оподатковуватися дохід, що виплачується (нараховується) емітентом внаслідок викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості.

3. Професійний торговець цінними паперами – податковий агент платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами. Методику визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента пропише Мінфін спільно з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

4. Дохід, отриманий від продажу успадкованого нерухомого майна (житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України), не підлягає оподаткуванню. При цьому, навіть якщо успадковане майно не перебуває у власності платника податку три роки.

Перевірки

1. Змінами до пп. 75.1.3 ПКУ передбачено, що до введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва (а це може статися вже у жовтні, якщо буде прийнято та підписано відповідний закон, проект якого N 8521 ми детально розглядали раніше) НЕ ПРОВОДИТЬСЯ ФАКТИЧНА ПЕРЕВІРКА фізичної особи - підприємця, яка не зареєстрована платником ПДВ, та юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку (тобто за 10%-ою ставкою єдиного податку).
Треба зазначити, що тимчасовий мораторій на перевірки вищевказаних суб’єктів прописано не тільки в податковій сфері, але й у Законі "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (N 877-V від 05.04.2007 р.), за умови, що їх діяльність не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до цього ж Закону. Виключенням стануть лише позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства та позапланові перевірки органами захисту прав споживачів за скаргами споживачів, а для суб’єктів, що здійснюють діяльність середнього ступеня ризику, – ще й планові та позапланові перевірки органами ПФУ.

2. Для допуску до фактичної або документальної виїзної перевірки посадові особи органу ДПС мають пред'явити або надіслати у випадках, визначених ПКУ, не тільки направлення на перевірку, підписане керівником органу ДПС (його заступником), але ще й копію наказу про проведення перевірки та службові посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки. Нагадаємо, що тільки непред'явлення (або ненадіслання) цих документів чи оформлення їх з порушенням вимог є підставою для недопущення представників ДПС до проведення перевірки.

3. З 1 січня 2012 року великі платники податків будуть зобов’язані надавати при перевірках копії первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності тощо в електронному вигляді тільки в тому випадку, якщо центральним органом ДПС буде визначено загальний формат та порядок подачі такої інформації.

Штрафи

1. Нарешті в ПКУ (п. 11 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення") буде чітко встановлено, що штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій (з урахуванням норм п. 7 цього підрозділу, що встановлює одногривневий штраф за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 р.).

2. Не застосовуються фінансові санкції до платників податку на прибуток підприємств та платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування, за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому - четвертому (раніше - у другому і третьому) календарних кварталах 2011 року.

3. Ст. 106 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (N 1058-IV від 09.07.2003 р.) доповнено нормою, згідно з якою фізособи-спрощенці звільняються від всіх фінсанкцій та стягнень за несплату внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Крім того, підлягають списанню вже нараховані, але ще не сплачені фінансові санкції.

4. До платників податку не застосовуватимуться штрафні санкції (фінансові санкції, штрафи), пеня, адмінстягнення за помилки при заповненні декларації з ПДФО (наприклад, неправильне визначення загальної суми доходів або суми податку).Не каратимуть і за несвоєчасне її подання.
Хто призабув, то таку декларацію бухгалтери мали подавати у перші місяці цього нелегкого податкового року. Але вона не виправдала сподівань контролерів і вже у квітні перестала існувати (див. Закон України N 3221-VI від 07.04.2011 р. та наказ ДПАУ N 225 від 19.04.2011 р.).
Якщо ДПС все ж нарахувала санкції за такі порушення, але платник їх не сплатив, то вони підлягають списанню. Тож, як бачимо, у нашому законодавстві поспішати не можна.
------------------------
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" (N 3609-VI від 07.07.2011 р.)
Офіційна публікація: "Голос України" N 144 від 05.08.2011 р.
Дата набрання чинності: 06.08.2011 р., за винятком деяких положень

СУДОВИЙ ЗБІР

Судовий збір замість державного мита. Закон прийнято…

Кодексом адміністративного судочинства та Цивільним процесуальним кодексом України передбачена сплата судового збору при зверненні до суду з позовними заявами, апеляційними чи касаційними скаргами тощо.
Водночас положеннями вказаних кодексів передбачено, що до набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору, судовий збір при зверненні до суду сплачується у порядку і розмірах, встановлених законодавством для державного мита, а саме урядовим Декретом N 7-93 від 21.01.93 р. з наступними змінами та доповненнями.
І ось, нарешті, ВРУ прийняла Закон, що визначив правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.
Насамперед Закон визначає, що судовий збір почне справлятися з 1 листопада 2011 року за наступні види дій:
- подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;
- подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;
- видачу судами документів.
На відміну від державного мита, що сьогодні вираховується у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян (нмдг=17 грн.), розмір судового збору прив’язується до мінімальної заробітної плати за місяць (МЗП), встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, та/або встановлюється у відсотковому співвідношенні до ціни позову.
Так, наприклад, бажаючі подати до суду позовну заяву майнового характеру змушені будуть заплатити 1% ціни позову, але не менше 0,2 МЗП та не більше 3 МЗП. У період з 1 листопада по 31 грудня поточного року МЗП становитиме 941 грн., отже, розмір судового збору коливатиметься від 188,2 до 2823 грн. (для порівняння: сьогодні за подання таких позовів треба сплатити мито від 51 до 1700 грн.). Це ж стосується і спорів щодо поділу майна при розлученні.
Саме ж розлучення через суд коштуватиме 94,1 грн. (сьогодні - 8,5 грн).
Що стосується позовів про відшкодування моральної шкоди, то з одного боку, мінімальну суму, яку має заплатити позивач, збільшено (було 17 грн., а стало 0,2 МЗП), але є і зворотня сторона медалі. На сьогодні в Україні у справах зазначеної категорії встановлено три розміри мита в залежності від ціни позову – чим більше відшкодування вимагається, тим більший відсоток треба заплатити (якщо ціна позову до 1700 грн. – 1%, від 1700 до 170 000 грн. – 5%, понад 170 000 грн. – 10%). Однак з набранням чинності новоприйнятим Законом така градація буде відсутня, і особа зможе вимагати будь-яке відшкодування моральної шкоди, сплативши судовий збір у розмірі лише 1% від суми позову, до того ж він не може бути більше 3 МЗП (і, повторимося, менше 0,2 МЗП).
Для прикладу розглянемо ситуацію, коли позивач вимагає відшкодування моральної шкоди у розмірі 300 000 грн. Якщо він подає такий позов зараз, то має сплатити 30 000 грн. держмита (10%). Якщо таку заяву буде подано після 1 листопада, судовий збір становитиме лише 2 823 грн. (1% - це 3 000 грн., що перевищує 3 МЗП).
Якщо ж ціна позову, наприклад, 15 000 грн., то зараз треба було б заплатити 750 грн. (5%), а з 01.11.2011 р. – 188,20 грн. (1% - 150 грн., але це менше ніж 0,2 МЗП).
При зверненні до господарського суду Закон передбачає сплату судового збору у значно більших розмірах порівняно з цивільним судочинством, що, на думку законодавців, має простимулювати суб’єктів господарювання до дотримання договірної дисципліни.
Серед іншого, Закон передбачає сплату судового збору за подання заяви про забезпечення доказів або позову у розмірі 94,1 грн., за роздрукування технічного запису судового засідання - у розмірі 5 грн. за кожний аркуш тексту на папері формату А4, та за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання - у розмірі 15 грн.
Що стосується пільг зі сплати судового збору, то в новому Законі, як і в Декреті, є перелік випадків, коли особи звільняються від цього обов’язку, але і він зазнав деяких змін.
Наприклад, вже не будуть звільнятися від сплати збору позивачі за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід. В той же час до переліку потрапили законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп.
Крім того, Закон містить низку змін до Господарського процесуального, Цивільного процесуального кодексів, Кодексу адміністративного судочинства України, Декрету КМУ "Про державне мито", а також деяких законів України. Зокрема, з 1 листопада цього року зникне така складова судових витрат як витрати на інформаційно-технічне забезпечення.
------------------------
Закон України "Про судовий збір" (N 3674-VI від 08.07.2011 р.)
Офіційна публікація: "Голос України" N 142 від 03.08.2011 р.
Дата набрання чинності: 01.11.2011 р.

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Підписано Закон про Державний земельний кадастр

Президент підписав Закон, що встановлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру. Існування такого нормативного документа вже давно передбачалося статтею 204 Земельного кодексу України.
Відповідно до Закону, Державний земельний кадастр – це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.
Насамперед Закон чітко визначає процедуру здійснення державної реєстрації земельної ділянки, яка фактично зведена лише до присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру при її формуванні.
Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.
Державна реєстрація земельної ділянки здійснюватиметься за місцем її розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.
Для здійснення державної реєстрації власнику, користувачу земельної ділянки необхідно буде подати Державному кадастровому реєстратору:
- заяву (за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів);
- оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
- документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа;
- документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.
Для прийняття рішення про здійснення державної реєстрації земельної ділянки або про відмову у її вчиненні Закон встановлює 14-денний строк з дня подання необхідних документів. Слід зазначити, що сьогодні, у зв'язку з неврегульованістю цього питання на законодавчому рівні, вказана процедура може тривати роками.
На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру, складовою частиною якого є кадастровий план земельної ділянки.
При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.
Серед іншого, Закон встановлює виключний перелік відомостей, основні вимоги щодо відкриття, ведення та закриття Поземельної книги, порядок користування відомостями Державного земельного кадастру тощо.
Варто зазначити, що відомості Державного земельного кадастру будуть відкритою інформацією і оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Однак одним з найцікавіших положень Закону є відміна з 2013 року державних актів на право власності на земельні ділянки.
Зауважимо, що відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону, земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).
У разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Забороняється вимагати для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера інші документи. Такий кадастровий номер є чинним з моменту його присвоєння.
Крім того, Закон передбачає низку змін та доповнень до деяких нормативних актів, зокрема до ЗУ "Про землеустрій" (N 858-IV від 22.05.2003 р.), якими, серед іншого, визначається виключний перелік технічної документації із землеустрою, та до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлюється адміністративна відповідальність державних кадастрових реєстраторів за порушення законодавства про Державний земельний кадастр.
------------------------
Закон України "Про Державний земельний кадастр" (N 3613-VI від 07.07.2011 р.)
Дата набрання чинності: 01.01.2012 р., за винятком деяких положень.

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ

ВРУ відкоригувала законодавство про держзакупівлі

ВРУ внесла зміни до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (N 2289-VI від 01.06.2010 р.), якими, зокрема:
- скасувала необхідність отримання погодження Уповноваженого органу у сфері державних закупівель у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника;
- встановила вичерпний перелік випадків, у яких можлива зміна істотних умов договору про закупівлю;
- надала можливість продовження строку дії договору про закупівлю на суму не більше 20% вартості;
- встановила механізм закупівлі за рамковими угодами.
Крім того, змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено значне підвищення розміру адміністративних штрафів за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Так, на осіб, винних у порушенні законодавства про держзакупівлі, чекатиме штраф у розмірі від 11 900 до 17 000 грн. (сьогодні – від 5 100 до 11 900 грн.).
Порушення, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнутимуть за собою штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн. (сьогодні - від 11 900 до 17 000 грн.).
До того ж адміністративне стягнення за вчинення правопорушення у даній сфері може бути накладено протягом 3-х місяців з дня виявлення, але не пізніше 2-х років з дня його вчинення.
------------------------
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" (N 3681-VI від 08.07.2011 р.)
Офіційна публікація: "Голос України" N 142 від 03.08.2011 р.
Дата набрання чинності:02.10.2011 р.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Зміни до законодавства щодо житлово-комунальних послуг

Прийнято Закон, який має на меті підвищення прозорості у розрахунках за житлово-комунальні послуги, поліпшення якості надання комунальних послуг, а також підвищення платіжної дисципліни споживачів.
Зокрема, Законом було усунуто деякі нормативні протиріччя у порядку розрахунку за електричну енергію. Так, у ст.276 Господарського кодексу йшлося про те, що оплата енергії, що відпускається, здійснюється, як правило, у формі попередньої оплати (тобто авансу). Насправді ж переважно споживачі сплачують за електроенергію вже після її використання. Тепер в кодексі буде передбачено, що оплата здійснюється відповідно до умов договору (а вже в договорі має бути прописано, буде це попередня оплата, планові платежі з наступним перерахунком або оплата, що проводиться за вартість вже прийнятих ресурсів).
В Законі "Про житлово-комунальні послуги" (N 1875-IV від 24.06.2004 р.) тепер додатково прописано, що:
1) допустима тривалість перерв у наданні послуг, їх періодичність встановлюються Кабміном на підставі стандартів, нормативів, норм, порядків та правил експлуатації, проведення випробувань теплових мереж, поточного і капітального ремонтів, реконструкції об'єктів житлового фонду;
2) перерва у наданні комунальних послуг, яка виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, має бути ліквідована у найкоротші терміни, що визначаються нормативними документами. Якщо ліквідація наслідків аварії або дії обставин непереборної сили потребує більше однієї доби, виконавець/виробник спільно з органами місцевого самоврядування здійснює заходи щодо зменшення її негативного впливу на споживачів;
3) виконавець/виробник зобов'язаний проводити перерахунок розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі перерви в їх наданні, ненаданні або наданні не в повному обсязі у порядку, встановленому Кабміном;
4) договір у сфері надання житлово-комунальних послуг не може містити умов, що вводять додаткові види оплати послуг, не передбачені типовими договорами на надання житлово-комунальних послуг, затвердженими Кабміном;
5) платіжний документ може містити графи, в яких зазначаються суми до сплати за надані послуги, не проплачені повністю споживачем у попередній розрахунковий період. Платіжний документ не може містити графи, в яких зазначаються суми за оплату послуг, не передбачених договором, або суми доплат за надані послуги понад ті, що передбачені діючими тарифами.
Для довідки:
типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджено Постановою Кабміну N 630 від 21.07.2005 р.;
типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затверджено Постановою Кабміну N 529 від 20.05.2009 р.;
типовий договір про користування електричною енергією затверджено Постановою Кабміну N 1357 від 26.07.99 р.
------------------------
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги" (N 3569-VI від 05.07.2011 р.)
Офіційна публікація: "Голос України" N 142 від 03.08.2011 р.
Дата набрання чинності: 02.09.2011 р.

КРЕДИТУВАННЯ

Держава підтримає малий бізнес

Держава надасть мікрокредити за рахунок бюджетних коштів суб'єктам малого підприємництва для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, придбання техніки, обладнання, новітніх технологій, будівництва і реконструкції виробничих приміщень та інфраструктурних об'єктів для розвитку сільського зеленого туризму.
Кошти надаватимуться Українським фондом підтримки підприємництва на конкурсних засадах на поворотній основі за умови забезпечення виконання зобов'язання щодо їх повернення та сплати відсотків за користування бюджетними коштами на рівні 1,5 облікової ставки Національного банку, яка діє на дату укладення договору про мікрокредитування між Фондом та переможцями конкурсу в розмірі:
від 50 000 до 100 000 гривень - на строк до одного року;
від 100 001 до 250 000 гривень - на строк до трьох років з відстроченням повернення основної суми зобов'язання до одного року.
Форму примірного договору про мікрокредитування буде затверджено Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном, але вже сьогодні Кабмін зазначає, що до нього необхідно буде включати умову про страхування майна, яке надається суб'єктом малого підприємництва в заставу як забезпечення зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів.
Не можуть розраховувати на отримання кредитів суб'єкти малого підприємництва:
- яких визнано банкрутами;
- щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація;
- які перебувають у стадії ліквідації;
- що мають заборгованість перед бюджетами та/або Пенсійним фондом України;
- у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.
------------------------
Постанова Кабінету Міністрів України N 794 від 27.07.2011 р.
Офіційна публікація: "Урядовий кур’єр" N 138 від 30.07.2011 р.
Дата набрання чинності:30.07.2011 р.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

У переліку органів ліцензування відбулись кардинальні зміни

Нагадаємо, що ще 16 листопада 2010 р. набули чинності зміни до ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (N 1775-III від 01.06.2000 р.), відповідно до яких було суттєво скорочено перелік видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Потрібно відзначити, що уряду знадобилось занадто багато часу, щоб привести свої нормативно-правові акти у відповідність до вищезазначених змін. Зокрема, лише 14 липня 2011 р. набула чинності оновлена редакція Переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності (постанова КМУ N 712 від 22.06.2011 р.).
І ось, нарешті, черга дійшла і до Переліку органів ліцензування, які Кабмін також виклав у новій редакції. Відмітимо, що в оновленому переліку містяться 34 органи ліцензування замість 38, які передбачались у попередній редакції. Однак перелік органів ліцензування було не просто скорочено, окрім цього також:
- назви органів було приведено у відповідність до указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (N 1085/2010 від 09.12.2010 р.);
- були введені нові органи ліцензування (наприклад, Пробірна служба, Держслужба інтелектуальної власності);
- між органами відбувся деякий перерозподіл видів господарської діяльності, ліцензування яких вони здійснюють;
- для діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і кліток людини (нового виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню) встановлено новий орган ліцензування - Держслужба соцзахворювань. До компетенції цього ж органу віднесено ліцензування переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів.
------------------------
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку органів" (N 798 від 27.07.2011 р.)
Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

СТРАХУВАННЯ

Встановлено єдину вартість ліцензій на проведення конкретного виду страхування

Кабмін встановив єдиний розмір разової плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування, закріпивши його на рівні 12,5 тис. гривень для кожного виду за переліком, затвердженим урядовою постановою N 286 від 13.04.2005 р.
Водночас і сам Перелік видів страхування було оновлено і викладено у новій редакції постановою Кабміну N 802 від 27.07.2011 р.
Нагадаємо, що до прийняття зазначених нововведень розмір такої плати коливався від 12 до 30 тисяч гривень в залежності від виду страхування.
------------------------
Постанова Кабінету Міністрів України N 802 від 27.07.2011 р.
Офіційна публікація: "Офіційний вісник" N 57 від 05.08.2011 р.
Дата набрання чинності:05.08.2011 р.

КІНЕМОТОГРАФІЯ

Особливості видачі держпосвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

До ЗУ "Про кінематографію" (N 9/98-ВР від 13.01.98 р.) передбачено зміни, що встановлюють деякі особливості видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (документ, що надається суб'єктам кінематографії центральним органом виконавчої влади у галузі кінематографії та засвідчує право на розповсюдження і демонстрування національних та іноземних фільмів на всіх видах носіїв зображення).
Зокрема передбачено, що вищезазначений документ видається суб'єкту кінематографії на платній основі протягом 10 робочих днів з дня подання заяви та інших необхідних документів і матеріалів (визначаються КМУ). У разі виникнення розбіжностей щодо індексу фільму та перегляду фільму експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів термін розгляду заяви може бути продовжено на 25 робочих днів.
Крім цього нормотворці визначили:
- підстави для відмови у видачі держпосвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів;
- випадки, за яких може бути анульоване держпосвідчення та скасована держреєстрація фільму.
------------------------
Закон України "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про кінематографію" щодо порядку видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів" (N 3588-VI від 05.07.2011 р.)
Офіційна публікація: "Голос України" N 142 від 03.08.2011 р.
Дата набрання чинності: 04.08.2011 р.

ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ

Як перевірятимуть достовірність нарахування ПДВ?

ДПАУ затвердила Методичні рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ (від’ємного значення ПДВ). Разом з цим пішли у небуття і раніше діючі Методрекомендації, які було затверджено наказом ДПАУ N 350 від 18.08.2005 р.
Перше, що впадає у вічі, це те, що коментований наказ не реєструвався у Мін'юсті. Звідси - він носить виключно рекомендаційний характер. Водночас, платники податків, загартовані практикою, знають, що далеко не всі Методрекомендації мають рекомендаційний характер. Справа в тім, що, називаючи документ Методичними рекомендаціями, ДПАУ оминає на своєму шляху реєстрацію документа в Мін'юсті і безперешкодно використовує його у своїй роботі.
Хто відкриє коментований наказ, зрозуміє, що для отримання бюджетного відшкодування потрібно подолати важкий шлях. В першу чергу, декларації перевірятимуть на відповідність критеріям для отримання бюджетного відшкодування (відповідно до п. 200.19 ПКУ). Після цього настає камеральна перевірка декларацій, яка може тривати до 30 днів. Разом з цим камеральній перевірці може передувати документальна позапланова невиїзна перевірка, якщо задеклароване від’ємне значення ПДВ становить більше 100 тис.грн.
В ході камеральної перевірки декларації контролери звертатимуть увагу на:
- наявність арифметичних або логічних помилок;
- наявність у платника права на отримання бюджетного відшкодування ПДВ з урахуванням вимог ст. 200 ПКУ;
- результати звірки даних декларації з ПДВ з даними декларації з податку на прибуток підприємства за відповідні звітні періоди;
- достовірності здійснення операцій з імпорту/експорту товарів;
- обставини виникнення заниження податкових зобов’язань та/або завищення податкового кредиту у податкових періодах, починаючи з періоду виникнення від’ємного значення;
- ймовірне залучення до ланцюгів постачання ризикових контрагентів.
Результати камеральної перевірки оформлюють: довідкою (якщо підтверджено право на бюджетне відшкодування), актом (при відмові у відшкодуванні ПДВ або встановленні факту заниження податкових зобов’язань та/або завищення податкового кредиту), довідкою у формі висновку (якщо платника відібрано для проведення документальної позапланової виїзної перевірки).
Якщо за результатами камеральної перевірки виявлено невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у декларації з ПДВ, податкова надсилатиме платнику податкове повідомлення-рішення.
Документальна позапланова виїзна перевірка проводитиметься у разі:
- декларування від’ємного значення ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн.;
- перевірки достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ (відповідно до п. 200.11 ПКУ).
В ході перевірки під пильне око контролерів потрапить:
- повнота визначення податкових зобов’язань з ПДВ (на підставі рахунків бухобліку 30, 31, 36, 37, 68, 74);
- проведення платником податку операцій, які визначені ним як такі, що не є об’єктом оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування або тимчасово звільнені від оподаткування;
- ціноутворення на підприємстві (придбання, реалізація, співставлення із середньогалузевими цінами);
- податкові накладні та відповідні платіжні документи, документи бухгалтерського та податкового обліку;
- експортні операції;
- операції з придбання (спорудження) основних фондів;
- операції з придбання товарно-матеріальних цінностей;
- придбання послуг;
- вивчення перевізників товару на всіх етапах його руху від постачальника;
- перевірка наявності платіжних доручень на суму фактично сплаченого податку постачальникам у попередніх періодах або до Держбюджету, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – суму податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період;
- дані зустрічних звірок (позапланових перевірок).
Результати документальної позапланової виїзної перевірки оформлюються: довідкою (у разі відсутності порушень) або актом (у разі заниження податкових зобов’язань та/або завищення податкового кредиту та завищення заявленого бюджетного відшкодування).
На фінішній прямій бюджетного відшкодування ПДВ проводиться ретельний аналіз зведеної інформації по сумах ПДВ-відшкодування. А рішення, що передують фактові відшкодування ПДВ з бюджету, приймаються з урахуванням норм законодавства, урядових доручень, окремих постанов КМУ, обсягів бюджетного відшкодування ПДВ, визначеного розписом Мінфіну.
Тож, отримати бюджетне відшкодування - справа не з легких, але у житті вона ще важча, ніж на папері, що й показує практика.
------------------------
Наказ Державної податкової адміністрації України N 306 від 24.05.2011 р.

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Мін’юст просить ДПС відкликати Пам’ятку про податкову накладну

У цьому році нова податкова накладна (затверджена наказом ДПАУ "Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення" N 969 від 21.12.2010 р., далі - наказ N 969) викликала незлічену кількість запитань щодо її заповнення. Цього могло і не бути, якби контролери підготували доступний і зрозумілий порядок її заповнення. Але цього не сталося!
Оцінивши "безлад", який склався навколо заповнення податкових накладних, ДПАУ підготувала Пам'ятку про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних (далі – Пам’ятка) (лист N 9497/7/16-1517 від 06.04.2011 р.). Підготовлене роз’яснення фактично знаменувало позицію фіскального органу з питань заповнення податкових накладних. Тож обережним платникам податків, аби не втратити право на податковий кредит, доводиться прислуховуватись до викладеного у Пам’ятці.
Та не погоджується з цим Мін’юст, який звернувся до ДПС з вимогою відкликати лист N 9497/7/16-1517, що дав життя Пам’ятці. Свою позицію Мін’юст аргументує тим, що згаданий лист визначає особливості складання податкових накладних і встановлює нові правові норми, які не передбачено ані ст. 201 ПКУ, ані наказом N 969. Але цього не має бути, адже лист не є нормативно-правовим актом. Мін’юст наголошує, що за необхідності встановлення якихось додаткових норм, вони мають бути внесені до вищеназваного наказу N 969 з обов’язковою реєстрацією в міністерстві.
Хочемо звернути увагу, що ДПС мала надати відповідь на це звернення ще до 22.07.2011 р. З нетерпінням чекаємо на реакцію контролерів. Водночас не виключаємо, що ДПС "вмиє руки" в цьому питанні, посилаючись на рекомендаційний характер підготовленої Пам’ятки (як це сталося у листі N 7363/5/16-1516 від 21.06.2011 р.), а на місцях інспектори, як і сьогодні, братимуть її на озброєння. Сподіваємося, що час таки зможе розставити все на свої місця.
Треба також сказати, що при цьому ДПАУ не заперечує проти спільного з Міністерством юстиції України детального розгляду цих та інших методичних рекомендацій (тих, які вже підготовлені чи будуть підготовлені), та буде вдячна за аргументовано визначені Міністерством юстиції України окремі положення методичних рекомендацій, що потребують змін, і врахує результати співпраці при внесенні змін до виданих Методичних рекомендацій та при підготовці нових.
------------------------
Лист Міністерства юстиції України N 21186-10.1 від 01.07.2011 р.

ЄВРО-2012: ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ

Імпорт товарів для будівництва та оснащення аеропортів - об'єктів Євро-2012 звільняється від оподаткування

У Закон України "Про Єдиний митний тариф" та Податковий кодекс України внесено зміни, відповідно до яких тимчасово, до 1 вересня 2012 року, звільняються від оподаткування ПДВ та від сплати ввізного мита товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних організацій цивільної авіації, що імпортуються в Україну з метою їх використання для будівництва та оснащення аеропортів, які є об'єктами фінальної частини Євро-2012, та які класифікуються за такими кодами УКТ ЗЕД:

7326 90 98 90,

8429 51 99 00,

8705 90 90 90,

8405 10 00 00,

8430 20 00 00,

8709 19 90 00,

8414 40 90 00,

8504 40 90 00,

8716 80 00 00,

8428 33 00 00,

8530 80 00 00,

9015 80 11 00,

8428 90 95 00,

8704 22 91 00,

9024 80 99 00,

8429 19 00 00,

8704 23 91 00,

9405 40 10 00,

8429 20 00 00,

8705 30 00 90,

9405 99 00 90.

При цьому встановлено, що обсяги та порядок ввезення таких товарів має затвердити Кабмін. І тільки після набрання чинності таким нормативно-правовим актом вищезазначені пільги будуть введені в дію.
Крім цього ПКУ також доповнено нормами, які визначають особливості обліку суми коштів (у тому числі й суми процентів, умовно нарахованих на суму отриманих коштів), отриманих у період підготовки до Євро-2012 від ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" на безповоротній або поворотній основі юридичними особами, відповідальними за виконання завдань і заходів, визначених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні Євро-2012.
------------------------
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оподаткування товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (N 3675-VI від 08.07.2011 р.)
Дата набрання чинності: з дня, наступного за днем офіційного опублікування, крім деяких норм

ЗАХИСТ БІЖЕНЦІВ

Україна захищатиме не тільки біженців, а й осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

На заміну ЗУ "Про біженців" (N 2557-III від 21.06.2001 р.) Верховна Рада прийняла новий закон, в якому визначається порядок визнання особи не тільки біженцем, а й особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, втрати та позбавлення цього статусу, а також встановлюється правовий статус цих осіб в Україні - ЗУ "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".
Розглянемо більш детально, які особи можуть отримати статус біженця, а які - додатковий чи тимчасовий захист:
- біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань;
- особа, яка потребує додаткового захисту, - особа, яка не є біженцем відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та цього Закону, але потребує захисту, оскільки така особа змушена була прибути в Україну або залишитися в Україні внаслідок загрози її життю, безпеці чи свободі в країні походження через побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання;
- особи, які потребують тимчасового захисту, - іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території країни, що має спільний кордон з Україною, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської війни, зіткнень на етнічній основі, природних чи техногенних катастроф або інших подій, що порушують громадський порядок у певній частині або на всій території країни походження.
Також слід відмітити, що у новому Законі врегульовано наступні питання:
1) порядок звернення особи із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, порядок прийняття рішення за заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
2) умови, за яких особа не визнається біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
3) втрата і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
4) права та обов'язки біженців і осіб, які потребують додаткового захисту;
5) підстави і строк надання тимчасового захисту;
6) права та обов'язки осіб, яким надано тимчасовий захист;
7) випадки, у яких припиняється тимчасовий захист та підстави для позбавлення тимчасового захисту в індивідуальному порядку;
8) повноваження органів виконавчої влади, що беруть участь у вирішенні питань, пов'язаних із біженцями та особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту тощо.
------------------------
Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (N 3671-VI від 08.07.2011 р.)
Дата набрання чинності: з дня, наступного за днем офіційного опублікування

ПЕРЕРОБКА ТОВАРІВ

Строк переробки товарів на митній території України для виготовлення автомобільних проводів збільшено до 360 днів

У відповідності до статті 232 Митного кодексу України строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству-резидентові, виходячи із тривалості процесу переробки товарів і розпорядження продукцією їхньої переробки, але, як правило, не може бути більше 90 днів. При цьому передбачається, що Кабмін може встановлювати інші строки переробки товарів, виходячи з технологічних особливостей переробки.
Скориставшись своїм правом, уряд збільшив строк виконання на митній території України операцій з переробки товарів для виготовлення комплектів проводів, що використовуються в автомобілях (код згідно з УКТ ЗЕД 8544 30 90 90), спочатку до 120 днів (розпорядження КМУ N 685-р від 30.08.2007 р.), а потім вирішив продовжити його ще втричі - до 360 днів.
------------------------
Розпорядження Кабінету Міністрів України N 722-р від 27.07.2011 р.
Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

ОБМЕЖЕННЯ ІМПОРТУ

Знаряддя добування об’єктів тваринного світу, імпорт яких заборонено

Нагадаємо, що Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про тваринний світ" щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством" (N 3325-VI від 12.05.2011 р.) було введено заборону на ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських капканів та інших засобів добування об'єктів тваринного світу, заборонених законом.
Для забезпечення виконання митними органами цієї норми Держмитслужба надала інформацію про заборонені для ввезення на митну територію України знаряддя добування об’єктів тваринного світу, у т.ч. водних живих ресурсів:

Опис товару

Код згідно з УКТ ЗЕД

Готові сітки рибальські з синтетичних або штучних монониток

5608 11 19 00

5608 11 99 00

Електровудки (імпульсні генератори сигналів), апаратура для одержання електричних сигналів заданої форми та частоти для добування водних живих біологічних ресурсів

8543 20 00 00

Знаряддя лову, виготовлені з чорних металів (наприклад, багри, остроги, гарпуни, ості та ін.)

 

7326 19 10 00

7326 19 90 90

7326 20 80 90

7326 90 91 00

7326 90 93 90

7326 90 98 90

Димові шашки, призначені для боротьби з кротами

3604 90 00 00

Хімічні засоби (отрути), призначені для боротьби з кротами

3808 99 90 00

------------------------
Лист Державної митної служби України N 16/2-16.3/770-ЕП від 22.07.2011 р.

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

внесла зміни до:
- Бюджетного кодексу України (N 3614-VI від 07.07.2011 р.);
- деяких Законів України з питань врегулювання заборгованості за електричну енергію (Закон N 3682-VI від 08.07.2011 р.);
- деяких законодавчих актів щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг (Закон N 3610-VI від 07.07.2011 р.);
- встановила особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів (Закон N 3673-VI від 08.07.2011 р.);
- визначила основні засади діяльності та державного регулювання в галузі рибного господарства, промислового рибальства та охорони водних біоресурсів (Закон N 3677-VI від 08.07.2011 р.);
- зробила кроки щодо удосконалення надання медичної допомоги та реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві (Закони N 3611-VI, N 3612-VI від 07.07.2011 р.);

Кабмін

- відкоригував перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (постанова N 796 від 27.07.2011 р.);
- визначив порядок погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями (постанова N 809 від 15.06.2011 р.);
- затвердив перелік платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції (постанова N 804 від 27.07.2011 р.);
- підвищив мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (постанова N 819 від 03.08.2011 р.);
- затвердив Порядок забезпечення надання перевізникам, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, та органам охорони державного кордону інформації про документи, необхідні пасажирам для в'їзду в Україну та до іноземних держав (постанова N 811 від 27.07.2011 р.);

ДПАУ

- наголошує, що виплати по листках непрацездатності з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб прирівнюються до заробітної плати. Тому вказані суми включаються до складу місячного оподатковуваного доходу і під час нарахування податку зменшуються на єдиний соцвнесок (лист N 5453/6/17-0715 від 18.03.2011 р.);

Мінпраці

- роз’яснило можливості виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника як без звільнення, так і зі звільненням від своїх основних обов'язків (лист N 126/06/186-11 від 19.04.2011 р.);
- внесло ясність у питання можливості отримання матеріального забезпечення від Фонду непрацездатності та пояснило порядок обчислення середньоденного доходу для розрахунку страхових виплат "єдинникам" (лист N 7475/0/14-11/18 від 22.07.20112011 р.);

Мінсоцполітики, Мінфін, МОЗ

- внесли зміни до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (наказ N 258/778/380 від 29.06.2011 р.);

Фонд з безробіття

- встановив заохочувальні відзнаки правління Фонду з безробіття: нагрудний знак, почесну грамоту, подяку (постанова N 257 від 19.05.2011 р.);

Аудиторська палата

- внесла зміни до Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (рішення N 232/8 від 30.06.2011 р.);

НБУ

- підкоригував Спеціальний порядок здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків (постанова N 213 від 30.06.2011 р.);
- надав перелік банків, первинних дилерів на ринку державних цінних паперів, які мають виключне право участі у розміщеннях облігацій внутрішніх державних позик (лист НБУ N 19-014/5553 від 28.07.2011 р.);
- роз’яснив питання щодо порядку встановлення ліміту залишків іноземної валюти в касі суб'єкта господарювання (лист N 13-122/6811-23632 від 27.12.2010 р.);

Мінекології

- затвердило зміни до методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (наказ N 220 від 30.06.2011 р.);

Вищий спецсуд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

- довів до відома правові позиції ВСУ щодо справ про відшкодування шкоди, а також стосовно зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів (лист від 26.07.2011 р.);

Держмитслужба

- навела перелік культурних цінностей, експорт яких за межі митної території ЄС здійснюється за умови пред'явлення експортної ліцензії (лист N 16/2-16.3/698-ЕП від 18.07.2011 р.);

ДКЦПФР

- зазнав змін Порядок переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції (рішення N 800 від 30.06.2011 р.).

 


Матеріал підготували експерти Компанії "Дінай": Анна Скуміна, Наталія Михальченко, Тарас Шарий, Ольга Яковенко, Анна Степанець

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай" 

 

 
 


АвторизацияСейчас 1 гость онлайн

Наш опрос

Ответы на какие вопросы Вам наиболее интересно видеть в программе?