Новости законодательства 27 тиждень 2011 р.: 4 липня – 10 липня Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд» 

 

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

До 1 січня 2018 р. у всіх споживачів природного газу мають бути встановлені лічильники

Відпуск природного газу українським споживачам (фізособи (населення), фізособи - підприємці та юрособи, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання та використовують природний газ для приготування їжі, опалення, підігріву води, а також як паливо або сировину) буде здійснюватися виключно за умови наявності вузла обліку природного газу (відповідних лічильників). Для населення, що не має необхідних приладів обліку, споживання газу буде здійснюватися за встановленими законодавством нормами, але лише певний проміжок часу.
Нормотворці затвердили кінцеві строки переходу на споживання та оплату природного газу за допомогою лічильників. Зокрема, встановлено, що постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку:
1) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується:
комплексно, у т. ч. для опалення, - з 1 січня 2012 р.;
для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 р.;
тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 р.;
2) для інших споживачів - з 1 липня 2011 р.

 

Від споживачів природного газу достатньо лише згоди на встановлення приладів обліку, та, звичайно ж, оплати вартості матеріалів та робіт (незважаючи на те, що в Законі не визначено необхідність оплати, вважаємо, що держава не зробить таких безкоштовних подарунків).
Безпосередньо займатися встановленням лічильників газу будуть суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території та/або отримали відповідні дозволи для виконання робіт із встановлення вузлів обліку природного газу.
Що стосується відповідальності споживачів природного газу, що відмовились від встановлення вищезазначеними суб’єктами господарювання лічильників, то на цей випадок Закон передбачає припинення розподілу газу для населення та розірвання договорів на розподіл природного газу - для юросіб та фізосіб-підприємців.
До суб’єктів господарювання, що мають встановлювати лічильники, передбачено застосування санкцій:
- застереження - у разі невстановлення вузлів обліку природного газу та/або неприпинення розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку;
- штраф у розмірі до 425 тис. грн. (до 25 тис. нмдг) - у разі невжиття суб'єктом господарювання, до якого застосовано застереження, відповідних заходів.
------------------------
Закон України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (N 3533-VI від 16.06.2011 р.)
Дата набрання чинності: з дня опублікування, за винятком деяких положень

ПРАВОВА ДОПОМОГА

Безоплатна правова допомога: від очікування до впровадження

2 червня поточного року ВРУ прийняла Закон N 3460-VI, покликаний врегулювати правовідносини у сфері надання безоплатної правової допомоги громадянам.
Закон пропонує поділ безоплатної правової допомоги на первинну та вторинну.
Безоплатна первинна правова допомога надається всім особам, які перебувають під юрисдикцією України, та включає такі види правових послуг:
- надання правової інформації;
- надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
- складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
- надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Зазначений вид допомоги надається:
- органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- фізичними та юридичними особами приватного права;
- спеціалізованими установами (що утворюються органами місцевого самоврядування з урахуванням потреб територіальної громади відповідної адміністративно-територіальної одиниці, мають статус неприбуткової організації, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку зі своїм найменуванням, та фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел).
Кожен громадянин України, іноземець, особа без громадянства (у тому числі біженець) може особисто прийти на прийом до органу виконавчої влади та місцевого самоврядування, або надіслати письмове звернення про надання будь-якого з видів вищезазначених правових послуг.
Органи влади зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.
Що ж до безоплатної вторинної правової допомоги, то полягає вона у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя і включає наступні види правових послуг:
- захист від обвинувачення;
- здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
- складення документів процесуального характеру.
Право на отримання такої допомоги мають переважно незахищені категорії громадян, а саме:
- особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб*;
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
- особи, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт;
- підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані органами дізнання та слідства;
- особи, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту;
- особи, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов'язковою;
- особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців";
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
- особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
- особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
- особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.
Така допомога надаватиметься адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, а також адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.
Крім того, з 1 січня 2013 року передбачено функціонування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, до повноважень яких, зокрема, належить, забезпечення складання процесуальних документів, участі захисника при розгляді адміністративних та кримінальних справ, укладання контрактів та договорів з адвокатами тощо.
Згідно з положеннями Закону, безоплатна вторинна правова допомога повинна надаватися якісно та в необхідному обсязі, проте, у зв'язку з відсутністю чітко визначених вимог до професійного рівня адвокатів і фахівців в галузі права, котрі залучатимуться до надання такої допомоги, питання якості у даному випадку є досить суб’єктивним.
Крім того, Закон визначає порядок подання та розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу, підстави для відмови у її наданні, підстави і порядок її припинення, а також підстави та порядок заміни адвоката у справі.
Окремі положення Закону набирають чинності поетапно, і лише з 1 січня 2017 року безоплатна вторинна правова допомога надаватиметься в повному обсязі всім категоріям осіб, передбаченим статтею 14 Закону.

* Розміри прожиткового мінімуму на 2011 р. встановлено ст. 21 Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (N 2857-VI від 23.12.2010 р.).

------------------------
Закон України "Про безоплатну правову допомогу" (N 3460-VI від 02.06.2011 р.)
Дата набрання чинності: з дня, наступного за днем опублікування, за винятком окремих положень

ОБЛІГАЦІЇ

З 2012 року облігації будуть існувати виключно в бездокументарній формі

З 1 січня 2012 р. запрацюють положення ЗУ N 3461-VI, прийняття яких спрямовано на удосконалення регулювання ринку облігацій. Зокрема:
1. Облігації, у т.ч. і державні, будуть існувати виключно в бездокументарній формі (в даний час облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі). При цьому існуючі у документарній формі облігації, рішення про емісію яких прийнято до 01.01.2012 р., будуть перебувати в обігу до закінчення строку обігу таких облігацій, передбаченого у їх проспекті емісії.
2. Встановлено, що погашення відсоткових та дисконтних облігацій буде здійснюватися виключно грошима. Що стосується погашення цільових облігацій, то воно буде здійснюватися шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій.
3. Визначено особливості емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Передбачено, що емісію може здійснювати:
- юрособа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва такого об'єкта;
- юрособа, що уклала договір участі у будівництві житла з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, що мають право власності, оренди чи постійного користування земельною ділянкою, на якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов'язань за цільовими облігаціями.
Емітентам зазначених цільових облігацій забороняється вчиняти будь-які дії, наслідком яких може бути встановлення обтяження на такий об'єкт (частину об'єкта) житлового будівництва, земельну ділянку, яка призначена для спорудження об'єкта житлового будівництва, та майнові права на них.
4. Запроваджено відповідальність за невиконання умов проспекту емісії цінних паперів, зареєстрованого у встановленому порядку. Так, ДКЦПФР зможе застосовувати до юросіб фінсанкції за зазначене порушення у розмірі до 17000 грн. (до 1000 нмдг). За те ж саме порушення, вчинене повторно протягом року, передбачено значно суттєвіші розміри штрафів, а саме: від 17000 до 85000 грн. (від 1000 до 5000 нмдг).
------------------------
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо облігацій (N 3461-VI від 02.06.2011 р.)
Офіційне опублікування: "Голос України" N 121 від 07.07.2011 р.
Дата набрання чинності: 01.01.2012 р.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Розміри штрафів за забруднення лісів збільшено

Парламент підвищив розміри штрафів за забруднення лісів.
Так, громадяни, винні у пошкодженні лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами, що спричиняє його усихання чи захворювання, змушені будуть сплатити штраф у розмірі від 170 до 510 гривень (зараз 85-136 грн).
На посадових осіб, винних у скоєнні зазначених дій, очікує штраф від 510 до 850 гривень. Відмітимо, що до сьогодні для посадових осіб не було встановлено відповідних штрафів.
За засмічення лісів відходами громадянам доведеться викласти із кишені від 85 до 170 гривень, (замість встановлених нині 17-51 гривні), а для посадових осіб штраф за таке правопорушення коливатиметься в діапазоні від 170 до 340 гривень (зараз 51-119 гривень).
------------------------
Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення лісів" (N 3532-VI від 16.06.2011 р.)
Дата набрання чинності: з дня, наступного за днем офіційного опублікування.

ПРАВА НА НЕРУХОМІСТЬ

Держреєстрація прав на нерухомість буде проводитись відповідно до Порядку КМУ

На виконання ст. 15 ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (N 1952-IV від 01.07.2004 р.) Кабмін затвердив:
- ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ
Встановлено, що держреєстрацію права власності та інших речових прав проводять:
- на об'єкти нерухомого майна та підприємство як єдиний майновий комплекс, розміщені на території, що більша, ніж АРК, одна область, м. Київ або м. Севастополь, - Укрдержреєстр;
- на нерухоме майно, крім вищезазначеного випадку, а також облік безхазяйного нерухомого майна - структурні підрозділи територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, за місцем розташування нерухомого майна або більшої за площею його частини в межах територій, на яких такі органи діють.
Слід звернути увагу не деякі особливості проведення держреєстрації, а саме:
- у разі коли законом встановлено вимогу щодо прийняття в експлуатацію об'єкта нерухомого майна, державна реєстрація права власності на нього проводиться після прийняття такого об'єкта в експлуатацію в установленому законодавством порядку;
- держреєстрація права власності на житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на земельну ділянку, на якій розташовані зазначені об'єкти, крім випадків, якщо в одній особі поєднано власника земельної ділянки та житлового будинку, будівлі, споруди або їх окремої частини, що розташовані на такій земельній ділянці;
- держреєстрація права власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини;
- держреєстрація речових прав на нерухоме майно, що є похідними від права власності, проводиться після держареєстрації права власності на таке майно;
- не підлягають держреєстрації речові права та їх обтяження на копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, що розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є можливим без їх знецінення та зміни призначення.
Для проведення держреєстрації прав заявник має надати органові держреєстрації прав заяву про державну реєстрацію (форма та вимоги до її заповнення будуть встановлені Міністерством юстиції України), яка подається щодо кожного об'єкта нерухомого майна окремо. Не більше ніж через 14 робочих днів з моменту прийняття заяви буде проведена держреєстрація чи надана відмова у її проведенні. Проведення держреєстрації у декілька скорочений строк, а саме – не більше 10 робочих днів, можливо у разі подачі після прийняття заяви про держреєстрацію заяви про держреєстрацію, відповідно до якої держреєстрації підлягає обтяження речового права, іпотека щодо такого майна. В той же час держреєстрація іпотек, обтяжень речових прав на нерухоме майно, надання відмови в ній проводяться у строк, що не перевищує одного робочого дня з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію.
Порядком визначено особливості держреєстрації:
- права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
- права власності на нерухоме майно на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно;
- іпотеки;
- обтяжень речових прав на нерухоме майно;
- права власності на об'єкт незавершеного будівництва.
Також встановлено процедуру обліку безхазяйного нерухомого майна, та порядок використання реєстраційних даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
- ПОРЯДОК НАДАННЯ ВИТЯГІВ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Передбачено, що витяги з Державного реєстру прав надаються держреєстраторами, незалежно від місця розташування нерухомого майна, за винятком надання витягів під час проведення держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
Для того щоб отримати витяг, заявник - заінтересована особа (власник (власники) нерухомого майна, спадкоємець (спадкоємці), правонаступник (правонаступники) юрособи, особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження (обтяжувач)) має подати до органу держреєстрації прав заяву про надання витягу (форму та вимоги до її заповнення має затвердити Міністерство юстиції України). Під час її подання заявник повинен пред’явити документ, що посвідчує особу, а також надати документ про внесення плати за надання витягу, копії документа що посвідчує особу, та документа, що підтверджує її повноваження (у разі подання заяви про надання витягу уповноваженою особою).
Надання витягу або відмова в його наданні здійснюється у строк, що не перевищує 2-х робочих днів з моменту прийняття органом держреєстрації прав заяви про надання витягу.
------------------------
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" (N 703 від 22.06.2011 р.)
Дата набрання чинності: 01.01.2012 р.

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

НБУ затвердив нову Інструкцію про ведення касових операцій банками

Нацбанк розробив нову Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні. Разом з цим діюча в даний час аналогічна Інструкція (затверджена постановою НБУ N 337 від 14.08.2003 р.) та ряд постанов НБУ, що вносять до неї зміни, втратять чинність одночасно з набранням чинності новозатвердженим документом.
Переглянуто перелік касових операцій, що є предметом регулювання Інструкції про касові операції. Зокрема, до них належать:
- приймання через касу банку готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку (філії, відділення);
- видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку;
- приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі через операційну касу;
- отримання банком (філією, відділенням) у територіальному управлінні підкріплення готівкою та здавання надлишків, у тому числі пачок банкнот у касетах;
- вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;
- обмін клієнтам не придатних до обігу та вилучених з обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;
- оброблення готівки.
Слід звернути увагу й на те, що нова Інструкція містить нові форми касових документів, частина яких є безумовно важливою для клієнтів банку. До таких належать: заява на переказ готівки, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек тощо. За своїм змістом зазначені форми мало чим відрізняються від тих, що застосовуються в даний час, але в деяких все ж таки є певні розбіжності.
------------------------
Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (N 174 від 01.06.2011 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 р. за N 790/19528 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, за винятком деяких положень

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

Розкриття банківської таємниці для органів державної виконавчої служби

Конкретизовано вже існуючий обов’язок банків (закріплено в ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" N 2121-III від 07.12.2000 р.) щодо надання органам державної виконавчої служби, інформації про стан рахунку конкретної юрособи або фізособи, фізособи - суб’єкта підприємницької діяльності, яка містить інформацію:
- про наявність або закриття рахунку;
- про залишки коштів на рахунку;
- про арешт на кошти, які перебувають на рахунку;
- про зупинення видаткових операцій за рахунком.
Інформація надається у встановлений держвиконавцями строк на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до ЗУ "Про виконавче провадження" (N 606-XIV від 21.04.99 р.).
------------------------
Постанова Правління Національного банку України "Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці" (N 105 від 13.04.2011 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.07.2011 р. за N 796/19534 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування

АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ

"Увага, діти!" Відкориговано Правила надання послуг пасажирського автотранспорту

Уряд відкоригував правила надання послуг з перевезення організованих груп дітей, зобов'язавши замовника послуг повідомляти автоперевізника про здійснення таких перевезень не пізніше ніж за 7 робочих днів до їх початку.
В свою чергу автоперевізник не пізніше ніж за 3 робочих дні до запланованого перевезення повинен повідомити територіальному підрозділу ДАІ про дату здійснення кожного такого перевезення, подати йому на узгодження та замовнику послуг на затвердження схему маршруту та розклад руху автобусів.
До того ж, на маршрут, що виходить за межі населеного пункту та протяжність якого становить понад 250 кілометрів, автоперевізнику необхідно буде направляти двох водіїв.
------------------------
Постанова Кабінету Міністрів України N 708 від 29.06.2011 р.
Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування.

РРО

За якою формою подавати звіт про застосування РРО за червень 2011 року?

Таке питання виникло не на пустому місці. Як відомо, Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за ф. ЗВР-1 подається не пізніше 15 числа, наступного за звітним місяцем (п. 7 ст. 9 Закону про РРО у редакції Закону N 1776-III від 01.06.2000 р.). Тобто звіт за червень 2011 р. потрібно подати не пізніше 15 липня.
Разом з цим, наказом ДПАУ N 185 від 31.03.2011 р., який набрав чинності 01.07.2011 р., викладено в новій редакції форму звіту ЗВР-1. Було б все нічого, та дров у вогонь додав наказ Мінфіну N 782 від 29.06.2011 р., який скасовує вище згаданий наказ ДПАУ. В свою чергу, мінфінівський наказ набирає чинності 11.07.2011 р. За законами логіки, до 11 липня діятиме одна форма (ф. ЗВР-1, у редакції наказу ДПАУ N 185 від 31.03.2011 р.), а після цієї дати - інша форма, (затверджена наказом ДПАУ N 614 від 01.12.2000 р.).
Проте у своїх усних консультаціях контролери зазначають, що звіт за ф. ЗВР-1 вони прийматимуть без урахування змін, передбачених наказом ДПАУ N 185 від 31.03.2011 р. Хочеться зауважити, що, незважаючи не дискусійність цього питання, самі ж зміни не можна назвати "революційними", адже вони носять більше косметичний характер. Так, наказом ДПАУ N 185 від 31.03.2011 р. змінено особу, яка підписує разом з головбухом звіт: "Директор" замінили на "Уповноважена особа суб'єкта господарювання". І потім все повернули на свої місця...
------------------------
Наказ Міністерства фінансів України "Про скасування наказу" (N 782 від 29.06.2011 р.)
Дата набрання чинності: 11.07.2011 р.

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Неоподатковувані виплати не мають відображатися у ф. N 1ДФ

На думку Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, у розрахунку за ф. N 1ДФ не мають відображатися суми доходів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника. Тобто, у ф. N 1ДФ не місце неоподатковуваним виплатам.
Проте хочемо наголосити, що з таким висновком навряд чи погодиться ДПСУ. Тим паче, на стороні контролерів Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (наказ ДПАУ N 1020 від 24.12.2010 р.). Бути обережним підштовхує і відповідальність платника податку за таке порушення, адже недостовірність даних може обернутися штрафом у розмірі 510 грн. (за повторне порушення протягом року – 1020 грн.).
------------------------
Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики N 04-39/10-634 від 23.06.2011 р.

КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ

ДПАУ на прохання платників податків надаватиме необхідну їм інформацію

ДПАУ затвердила Порядок складання та подання запитів на інформацію в податкову. Аби уникнути плутанини, зазначимо, що коментований порядок регулює механізм надання інформації щодо конкретного документа, а не отримання податкової консультації від контролерів.
Розкладемо по поличках норми цього документа:

1. Хто може подати запит:
- фізична особа;
- юридична особа;
- об’єднання громадян без статусу юридичної особи.

2. Як подати запит:
- надіслати поштою (мова йде про звичний паперовий варіант, із зазначенням на конверті "Публічна інформація");
- надіслати електронною поштою;
- відправити телефакс;
- подзвонити по телефону;
- прийти на особистий прийом.

3. Форма запиту:
Запит на інформацію подається у довільній формі. Проте він має містити наступну інформацію:
- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
Крім того, для отримання запитуваної інформації можна скористатися рекомендованими формами, які затверджені коментованим наказом, або ж заповнити форму запиту на сайті ДПАУ.

4. Строк, протягом якого надається відповідь на запит:
- "загальне правило" - протягом 5 робочих днів.
- протягом 48 годин - якщо інформація необхідна для захисту життя чи свободи особи.
- протягом 20 робочих днів - якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

5. Оплата надання інформації на запит.
Інформація на запит надається безоплатно. Якщо запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, запитувач має оплатити фактичні витрати, пов’язані із копіюванням або друком документів.
------------------------
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форм запиту на інформацію, Інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання в ДПА України та Порядку складення та подання запитів на інформацію ДПА України" (N 345 від 08.06.2011 р.)

ДОВІДНИК ПІЛЬГ

Увага, з’явився новий довідник пільг

Звертаємо вашу увагу на появу нового Довідника пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів, N 58 (станом на 01.07.11 р.).
Даним довідником слід керуватися при заповненні Звіту про суми податкових пільг, затвердженого постановою КМУ N 1233 від 27.12.2010 р.

МАГАЗИН БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ

Затверджено Порядок застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі

Держмитслужба прийняла черговий документ, що регулює діяльність магазинів безмитної торгівлі - Порядок застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі (далі - Порядок). Відмітимо, що даним Порядком, серед іншого, встановлюються:
1. Умови поміщення товарів у режим магазину безмитної торгівлі
Так, поміщення товарів у режим магазину безмитної торгівлі (далі – МБТ) здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований такий магазин, на підставі документів, що подаються митному органу власником МБТ для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів.
При цьому окремо обумовлюється, що у магазині безмитної торгівлі можуть зберігатись та реалізовуватись лише товари, поміщені у режим МБТ (виключення зроблено лише для обладнання, призначеного для забезпечення функціонування магазину безмитної торгівлі).
Також нагадаємо, що строк перебування товарів у режимі МБТ не може перевищувати 3 років. Після закінчення зазначеного строку або протягом нього у разі зупинення, анулювання дії дозволу на відкриття МБТ, ліквідації МБТ або прийняття власником МБТ рішення про зміну митного режиму товари повинні бути заявлені митному органу для поміщення в один із наступних митних режимів:
1) імпорту;
2) експорту;
3) митного складу;
4) знищення або руйнування.
2. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що поміщуються у режим МБТ
Відмітимо, що товари, що поміщуються у режим МБТ, перебувають під митним контролем з моменту поміщення їх у режим МБТ до моменту завершення цього режиму, а завершується він у наступних випадках:
- при зміні митного режиму;
- після декларування реалізованих товарів (здійснюється власником МБТ щомісяця, але не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, шляхом подання вантажної митної декларації);
- у разі повного знищення товарів унаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами (у цьому випадку власник МБТ повинен звернутися до митного органу, в зоні діяльності якого розташований магазин безмитної торгівлі, з письмовою заявою про втрату товару, до якої додаються належним чином засвідчені відповідними органами документи, що підтверджують такі події).
3. Обов’язки власника МБТ
Зокрема, власник МБТ зобов’язаний:
- своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до МБТ чи вибувають з нього, та подавати документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення цих товарів;
- виключити можливість надходження до МБТ та вилучення з нього товарів поза митним контролем;
- дотримуватися положень Митного кодексу України, цього Порядку та інших нормативно-правових актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;
- вести облік товарів, що надходять до МБТ та реалізуються ним, і подавати митним органам, в зоні діяльності яких знаходиться магазин безмитної торгівлі, звіт про рух товарів у магазині за встановленою формою.
------------------------
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі" (N 287 від 07.04.2011 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України: 17.06.2011 р. N 723/19461
Дата набрання чинності: через 30 днів після офіційного опублікування

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ

Антидемпінгові заходи щодо імпорту з Росії стрілочних переводів можуть переглянути

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення провести проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів виробництва ВАТ "Муромський стрілочний завод" походженням з Російської Федерації.
Об'єктом такого перегляду є товар, що може класифікуватись за кодом 8608 00 10 00 згідно з УКТ ЗЕД та має такий опис:
"Устаткування та обладнання для залізничних та інших колій:
- для колій магістрального транспорту:
Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/11, колія 1520 мм, орієнтовна маса 14,8 тонни;
Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колія 1520 мм, орієнтовна маса 13,6 тонни;
Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/11, колія 1520 мм, орієнтовна маса 14,3 тонни;
Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колія 1520 мм, орієнтовна маса 13,1 тонни;
Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/6, колія 1520 мм, орієнтовна маса 7,9 тонни;
Стрілочний перевод типу Р-50, марки 1/11, колія 1520 мм, орієнтовна маса 11,0 тонни;
Стрілочний перевод типу Р-50, марки 1/9, колія 1520 мм, орієнтовна маса 10,0 тонни;
Стрілочний перевод типу Р-50, марки 1/6, колія 1520 мм, орієнтовна маса 6,6 тонни;
- для колій промислових та гірничо-збагачувальних підприємств:
Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колія 1524 мм, орієнтовна маса 11,5 тонни;
Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/7, колія 1524 мм, орієнтовна маса 8,2 тонни;
- для колій метрополітену:
Стрілочний перевод типу Р-50, марки 1/5, колія 1524 мм, орієнтовна маса 6,9 тонни."
------------------------
Повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі "Про порушення та проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів виробництва ВАТ "Муромський стрілочний завод" походженням з Російської Федерації" від 02.07.2011 р.
Офіційне опублікування: "Урядовий кур’єр" N 118 від 02.07.2011 р.
Дата набрання чинності: 02.07.2011 р.

Порушено спеціальне розслідування щодо імпорту легкових автомобілів

За результатами розгляду заяви Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром" Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення провести спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту.
Об'єктом розслідування є товар, що має такий опис: автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом з:
- робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3, нові (код згідно з УКТ ЗЕД 8703 22 10 00);
- об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3, нові (код згідно з УКТ ЗЕД 8703 23 19 10).
------------------------
Повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі "Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження експорту" від 02.07.2011 р.
Офіційне опублікування: "Урядовий кур’єр" N 118 від 02.07.2011 р.
Дата набрання чинності: 02.07.2011 р.

Дискримінація в Узбекистані українських автомобілів не залишиться без відповіді України

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розглянула факт встановлення Республікою Узбекистан різних ставок акцизного податку для автомобілів походженням з Республіки Узбекистан, Російської Федерації та з третіх країн (в тому числі з України) та визнала такі дії дискримінаційними, оскільки вони порушили положення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29.12.1994 р., та поставили суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України у гірше становище порівняно з узбецькими та російськими виробниками під час реалізації автомобілів на узбецькому ринку.
У зв’язку з цим МКМТ рекомендувала Кабінету Міністрів України вжити заходів у відповідь на дискримінаційні дії Республіки Узбекистан у вигляді встановлення квот на імпорт в Україну узбецьких автомобілів легкових нових (коди згідно з УКТ ЗЕД 8703 21 10 00, 8703 22 10 00, 8703 23 19 10), які мають такий опис: Автомобілі легкові та інші автотранспортні засоби, призначені для перевезення людей (крім автомобілів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі, фургони та гоночні автомобілі з робочим об'ємом циліндрів не більше 1000 см3, з робочим об'ємом циліндрів більше 1000 см3, але не більше 1500 см3, з робочим об'ємом циліндрів більше 1500 см3, але не більше 2200 см3 (нові)" на трьохрічний період у розмірі:
- для автомобілів легкових, що класифікуються за кодом УКТ ЗЕД 8703 21 10 00, - 1 шт. на рік;
- для автомобілів легкових, що класифікуються за кодом УКТ ЗЕД 8703 22 10 00, - 1 шт. на рік;
- для автомобілів легкових, що класифікуються за кодом УКТ ЗЕД 8703 23 19 10, - 1 шт. на рік.
------------------------
Повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі "Про встановлення факту дискримінаційних дій щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України при реалізації легкових автомобілів українського походження на ринку Республіки Узбекистан" від 02.07.2011 р.
Офіційне опублікування: "Урядовий кур’єр" N 118 від 02.07.2011 р.
Дата набрання чинності: 02.07.2011 р.

ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ

Індекс інфляції у червні 2011 р.

За даними Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін на товари та послуги (індекс інфляції) у червні 2011 року до попереднього місяця становив 100,4%, до грудня попереднього року - 105,9%.

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

ВРУ

внесла зміни до:
- деяких Законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг (Закон N 3462-VI від 02.06.2011 р.);
- Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Закон N 3496-VI від 14.06.2011 р.);
- низки Законів України щодо вдосконалення порядку надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим верствам населення та покращення їх соціального захисту (Закон N 3526-VI від 16.06.2011 р.);

КМУ

затвердив:
- Порядок проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів) (постанова N 701 від 09.06.2011 р.);
- зміни до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення (постанова N 706 від 29.06.2011 р.);

Мінінфрастуктури

- розробило правила сертифікації метеорологічного аеродромного обладнання (наказ N 117 від 24.05.2011 р.);

Аудиторська палата України

- виклала в новій редакції Порядок ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів (рішення N 231/9 від 26.05.2011 р.);

ДКЦПФР

- затвердила Положення про подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до ДКЦПФР (рішення N 492 від 13.05.2011 р.);

НКРЗ

- передбачила зміни до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України (рішення N 256 від 02.06.2011 р.);

ДПАУ

- наголошує, що платник податків самостійно встановлює строки корисного використання основних засобів, проте амортизація нараховується з врахуванням мінімально допустимого строку, установленого п. 145.1 ПКУ (листи N 9544/6/15-0315 від 23.05.2011 р. та N 9199/6/17-0416 від 18.05.2011 р.);
- зазначає, що послуги з друкування періодичних видань (журналів) не звільняються від оподаткування ПДВ, тобто на них не поширюється пільга, передбачена п. 6 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (лист N 13280/7/16-1517-26 від 12.05.2011 р.);
- роз’яснила порядок оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами (лист N 11329/6/15-0516 від 18.06.2011 р.);
- пояснила необхідність визначення курсових різниць за заборгованістю за поставлені товари (виконані роботи, надані послуги) в іноземній валюті до 01.04.2011 р. (лист N 6823/6/15-0315 від 07.04.2011 р.);
- констатує, що добові витрати на службові відрядження можуть включатися до складу витрат платника податку лише за наявності наказу про відрядження та відповідних первинних документів, що засвідчують наміри та фактичність здійснення відрядження, але не більше розміру, встановленого пп. 140.1.7 ПКУ (лист N 11327/6/15-0516 від 18.06.2011 р.);
- прийшла до висновку, що сума лізингових (орендних) платежів підлягає оподаткуванню ПДВ в загальновстановленому порядку за основною ставкою (лист N 15382/7/16-1517-10 від 02.06.2011 р.);

ПФУ

- наголошує, що винагорода, отримана згідно з договорами доручення, є базою для нарахування та утримання єдиного соцвнеску (лист N 9782/03-30 від 17.05.2011 р.);

ПФУ у м. Києві

- розглянув порядок сплати єдиного соцвнеску юридичними особами – єдиноподатниками (лист N 13202/03 від 11.05.2011 р.);

Держкомстат

- затвердив форму державного статистичного спостереження N 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту", яка вводиться у дію зі звіту за 2011 рік (наказ N 68 від 28.03.2011 р.);

Мінекології

- затвердило перелік кодів для технічних продуктів і пестицидних препаратів міжнародної системи кодування (наказ N 187 від 02.06.2011 р.);

 

 


Матеріал підготували експерти Компанії "Дінай": Анна Скуміна, Наталія Михальченко, Тарас Шарий, Ольга Яковенко, Анна Степанець

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"